Bezit en Roofvijanden


Buitenaardsen, vliegenden, klonen en Reptielen:
Het Mysterie van de Buitenaardse Parasieten

Metahistory.org is niet gespecialiseerd in ET/UFO verschijnselen, maar de kwesties opgeroepen door dit onderwerp raken één van de mensheid’s diepste en langdurigste overtuigingen. In dit artikel, in parallel gepubliceerd met de Franse versie, verkent Alain Gossens van Karmapolis.be voorzichtig het geknoopte net van conceptuele afwijkingen rond het geloof in een buitenaardse invasie, een thema dat nauw verbonden is met de Gnostic Archontes. Hij toont dat de speculatie rond dit onderwerp, regelmatig beschreven als onwaardig voor het gezonde verstand, onze overtuigingen en hypothesen over de aard van het leven en het menselijke bewustzijn uitdaagt.

Achter de termen, waardig aan die van een horror film of een low-budget science-fiction thriller, schuilt een fascinerend en mysterieus thema dat misschien een ultieme uitdaging vertegenwoordigt voor de toekomst van de menselijke “ziel”. Het is zeer moeilijk om dit onderwerp op een rationele manier te beschrijven, een onderwerp dat meer dan waarschijnlijk sarcasme uitlokt. Sinds wij hier bij Karmoplis.be ons onderzoek naar buitenaardse verschijnselen, de geschiedenis van religie en beschavingen, afwijkingen en samenzweringstheorieën, dit thema over parasieten in de menselijke geest – d.w.z. de manipulatie van de mens door een externe-, buitenaardse of interdimensionale entiteit - begonnen, trof het ons toch iedere keer weer.

Recentelijk heeft ons onderzoek een symbiose gemaakt met dat van John Lash, auteur van de website Metahistory.org. Net als het onze, overweegt zijn onderzoek de mogelijkheid dat mensen niet geheel zichzelf zijn, dat het menselijke bewustzijn is besmet en gemanipuleerd door een mysterieuze entiteit uit de diepte van de kosmos. Je zult tegen me zeggen, is dit weer een of andere wilde gedachte? De gedachte van een buitenlandse of buitenaardse invloed op het menselijke bewustzijn is nochtans niet zo bizar. Het is bijna zo oud als de beschaving zelf. Sommige oude mystici genaamd “gnostici” maakten van deze gedachte een centraal thema in hun kosmologie. Oude beschavingen en sjamanistische en esoterische tradities roepen dit concept duidelijk op in hun mythes, legendes en tradities, vaak in mondelinge overlevering voorzien van een eigen specifieke grammatica. Men vindt dit idee ook vaak opnieuw en opnieuw herhaalt in hedendaagse verklaringen van ontvoering, mind control en milabs (militaire laboratoria).

De “Nieuwe Toverkunst”
In dit artikel verwijzen we naar het werk van Carlos Castaneda, een antropoloog van duistere Zuid-Amerikaanse afkomst die zichzelf vestigde in zuid Californië waar hij een thesis publiceerde over het gebruik van planten (etnobotanie) door Indianen van de Mexicaans-Amerikaanse grens. Tijdens zijn onderzoek ontmoette hij Don Juan Matus, een rare man, een sjamaan, een aanhanger van wat Castaneda de “Nieuwe Toverkunst” noemt. Don Juan initieerde Castaneda in een rare en diepgaande visie op de realiteit van de wereld die we bewonen. In dezelfde teneur roepen we de kennis van de Gnostici, mystici van het vroeg Christelijke tijdperk maar uitgesproken niet-Christelijk, op die een ongelofelijke erfenis nalieten, genaamd de Nag Hammadi Bibliotheek. Om meer te weten te komen over de Gnostici en hun geschriften, bekijk de uitgebreide geschriften op Metahistory.org.

Het Thema der Thema’s
Misschien waren we verkeerd om deze oude ontstaansmythes te bekijken met minachting als naïeve verhalen die vooral symbolisch, zoniet louter verzinsels zijn. Misschien zouden we de oude mythologie en de mondelinge sjamanistische tradities moeten herbekijken als getuigenverklaring van concrete feiten. Bepaalde scenario’s (bijvoorbeeld de Gnostische teksten van Nag Hammadi) tonen een levendige beschrijving van buitenaardse manipulatie. Tijdens ons onderzoek bij Karmapolis, waren we vaak verbaasd door de mogelijkheid van parasitisme en roofvijanden genaamd “het Thema der Thema’s” door Castaneda’s leraar, Don Juan – een karakterisering gedeeld door John Lash. We worden verdeeld door pure en simpele verwerping van deze hypothese én het verlangen om meer te weten, want dit thema weerspiegelt iets diepzinnigs in de menselijke beleving, iets zo diep als waar en hoe we leven.

Laat ons even terugdenken aan wat Castaneda zegt in zijn laatste boek, The Active Side of Infinity , waar de tovenaar Don Juan hem verteld over zulke parasieten en hem waarschuwt voor het typische soort van reacties die mensen hebben wanneer hun ziel mogelijk werd gemanipuleerd door boosaardige entiteiten:

Ze zullen u uitlachen, en de meer agressieve zullen u een pak op uw sodemieter geven. En niet zozeer omdat ze het niet geloven. In de diepte van elk menselijk wezen, is er een voorouderlijk, intuïtieve kennis over het bestaan van roofvijanden. (p 221-222)

Demonische Entiteiten
De eerste keer dat we horen van het bestaan van deze roofzuchtige wezens gaan we in botsing met ons zijn en kunnen we geconfronteerd worden met een bodemloos zielenleed. Dan kunnen we reageren met een totale afwijzing, minachting en spot omdat het cynisch deel van ons bewustzijn ons verteld dat we dom zijn geweest om onszelf bang te maken met dergelijke idiote dingen die uit het hoofd kwamen van een tovenaar die gek was en wiens bestaan zelfs niet eens is bewezen. Naderhand beseft men dat roofbouw een terugkerend thema is dat ook besproken wordt in ander onderzoek, door andere auteurs. Er zijn uiteraard de Gnostische teksten en er zijn ook eerstehands getuigen en persoonlijke verklaringen van levende getuigen. Ook sjamanistische tradities in verschillende delen van de wereld spreken over dit zelfde verschijnsel op hun eigen manier. Misschien zijn de Moslim mystici, die het gedrag belichten van diverse Djinns en ‘demonische’ entiteiten, zoals boze geesten en obsessionele geesten van de Middeleeuwen, identiek aan de door Don Juan zogenaamde “vliegenden”. Er is ook een interview dat we deden met Nigel Kerner, die onze gewelddadige, roofzuchtige, kleine, begerige en berekende geest verklaard als een erfenis die teruggaat naar het Cro-Magnon, toen de “eerste genetische intercepties” plaats vonden volgens Kerner. Maar we zullen hier later op terugkomen.

Het bestaan van parasieten is gevonden in zeer oude religieuze teksten en in onderzoek, boeken en hedendaagse studies, maar al deze informatie wordt, op zijn minst gezegd, niet overwogen in de reguliere media. Toen we niet wisten hoe we het probleem in een serieuze en gerechtvaardigde manier konden bekijken, hadden we de mogelijkheid om John Lash te ontmoeten, schrijver, onderzoeker en oprichter van Metahistory.org, een website gesponsord door het Marion Institute in de Verenigde Staten. Een onvermoeibare, met uitgebreide kennis begaafde student van Gnostische middelen. John had de briljante idee om parallellen te tekenen tussen Gnostische kennis en sjamanistische tradities. Voor hem waren de Gnostici authentieke mystici dichtbij wat oorspronkelijk het mysticisme van het Christendom moet zijn geweest, voordat het in de handen viel van de volgelingen en de Katholieke Kerk. Gnostici waren in realiteit echte sjamanen van het Midden Oosten die in sommige aspecten kunnen vergeleken worden met Braziliaanse ayahuasceros, de Bitwi Afrikaanse ibogese sjamanen en de overlevende Siberische sjamanen. Sinds lange tijd heeft John een sterke intuïtie gehad over de door Castaneda’s gerapporteerde parasieten met betrekking tot buitenaardse roofvijanden beschreven in de Gnostische teksten. Deze roofvijanden genaamd Archons of Archontes, zijn slimme demonische entiteiten die stervende werelden consumeren. Gnostische mythes zeggen dat ze ontstonden door een fout, en opkwamen uit de basismaterie als sprinkhanen van chaos en duisternis.

Laat ons het in parallel voorgestelde door John Lash een beetje uitbreiden, dan kunnen we bovenop de vliegenden van Castaneda en de Archontes van de Gnostici, andere reptiliaanse entiteiten, etherisch of meer substantieel in enige vorm van vlees en bloed - creaturen beschreven zoals in de overvloedige literatuur van ontvoeringen, omvatten, net zowel als the getuigenissen van satanisch misbruik en schizofrenie. Aldus hebben we besloten om onze hulpbronnen te combineren met die van Metahistory.org, om tot op zekere hoogte deze uitgebreide hypothese uit te werken en te verkennen hoe de menselijke geest mogelijk besmet en gemanipuleerd is door een mysterieuze kracht en ons onze kracht aangeeft om te weerstaan aan de vloek. Dit thema raakt ons allemaal!

Het belang van Castaneda
We proberen de verantwoordelijkheid van de mensheid niet weg te nemen door deze parasieten te beschuldigen voor al onze onvolkomenheden, onze neiging naar gewelddadigheid en onze emotionele koelheid door simpelweg te zeggen “het is niet onze fout, we kunnen er niets aan doen, laat dingen zijn gang gaan.”. De uitdaging is hier om deze mogelijke samenlevingsovereenkomst te verklaren en te begrijpen, een blik te werpen op deze hypothese en het te documenteren, zoals John de Gnostische middelen aanspreekt op zijn website. We zoeken een rationele manier om op te lossen wat een echte vloek zou kunnen zijn, een gebrek in onze soort, dat ons gevangen houdt in een staat van minderwaardig bewustzijn, of indien je wilt, onze dagelijkse hel op deze wereld, een wereld vol schoonheid maar ook beladen met illusie en onzekerheid.

Langs de andere kant, kan de oplossing van dit mysterie simpelweg zijn ons bewust te worden van het bestaan van deze parasieten, om met hen te leven en om te redeneren en te mediteren over het motief van onze acties wanneer ze gedreven worden door angst, nood- of gebrek aan en gewelddadigheid. Castaneda sprak over het “beëindigen van ons innerlijk gesprek”, de interne monoloog gericht op het ego waarin elk moment van de dag wordt geïnvesteerd. Dit is niet gemakkelijk, verre van.

Langs de andere kant is er een hele massa lesmateriaal van Don Juan, de mentale oefening en de fysieke bewegingen die hij magische doorgangen noemt en de discipline genaamd “tensegrity”. Dit is een complexe methode en het is duidelijk dat om deze succesvol te beoefenen men er met hart en ziel in moet gaan, een belofte die niet iedereen kan volhouden. Jan met de pet zal de kennis en discipline van Don Juan en Castaneda als exotisch en de lessen als esoterisch en raar beschouwen. De manier om de roofvijand te overwinnen door zichzelf volledige toe te leggen op de geschriften van Castaneda ligt niet binnen ieders handbereik. Het werk van Castaneda kan zelfs argumenten en protest uitlokken waarin men zelfs het bestaan van de oude tovenaar in twijfel kan trekken. (Zulk protest tegen de tovenaars van Don Juan’s vertakking en zijn hedendaagse “fanclub” werden elders in een artikel van Karmatoo "Le Dernier des Nahuals" nader beschouwd.). Ondanks deze, vaak kwaadaardige, kritieken en argumenten, kunnen de aanwezigheid van die mysterieuze antropoloog en de kennis van diens mentor niet ontkend worden.

Het werk van Castaneda blijft buitengewoon krachtig en coherent en kan best geanalyseerd worden met het oog op andere magische en sjamanistische tradities zoals die van de Gnostici. Dit heeft John Lash gedaan in het begeleidende artikel. Zijn uitstekende tekst is de vrucht van acht jaar onderzoek in Gnostische/Castaneda parallellen.

Betreffende Grijzen, Dronen en Klonen.
Volgens Castaneda hebben de parasitaire entiteiten, die hij de vliegenden noemt, ons geïnfiltreerd en onze geest repetitief, waanzinnig, routinematig, angstig, begerig, gewelddadig en berekend gemaakt. “De roofvijanden geven ons hun bewustzijn, dat ons bewustzijn wordt. De roofvijand z’n bewustzijn is onregelmatig, contradictorisch, chagrijnig en gevuld met angst om ieder moment ontdekt te worden” The Active Side of Infinity, p. 220).

De Archons, die bepaalde zelfde karakteristieken als deze hebben, zijn geobsedeerd door geheimhouding en niet ontdekt worden. Nigel Kerner – wie we in 2004 interviewden - schrijft in zijn boek, The Song of the Greys over onze erfenis van de kleine Grijzen of ETs. Kerner vergelijkt deze entiteiten met lege schelpen, ontdekkings-dronen of robotische sondes die slechts een flauwe weerspiegeling zijn van het “Opperwezen”, de entiteit die hen lang geleden maakte. Door een reeks “genetische interventies” – zoals aangegeven kan worden in verschillende vertalingen van oude en moderne buitenaardse ontvoeringen - zoals die van demonen, boze geesten enz – zouden de Grijzen in onze genetische code karakteristieken gestoken hebben die van ons kruisingen maken, een mix van mens en ET. Deze buitenaardse intercepties zouden gestart zijn in het Cro-Magnon en hun Indo-Europese afstammelingen, zijnde de blanke man van het Westen. Kerner zegt dat het kaukasisch type, meer dan welke andere etnische groep, agressief, territoriaal, imperialistisch, koel en berekend gedrag vertoont en geneigd is in voortdurende angst voor agressie te leven, op zijn hoede voor bedreigingen. Voor dit etnisch type zouden dit de karakteristieken zijn van zijn heersende territoriale instinct, weerspiegeld in de doctrine van “overleving van de sterkste”.

In dit alles ziet Kerner een programma van de Grijzen om heerschappij te verkrijgen op de blanke man en het elimineren van andere tradities, culturen, verenigingen en de mystieke of anticiperende wereldvisie die meer geneigd is naar samenwerking, mededogen en evenwicht. De blanke man werd gemaakt om de eliminatie van andere, door de Grijzen uitgevoerde, experimenten of misschien door andere geavanceerde wezens of buitenaardse entiteiten te bewerkstelligen. Dit is wat Kerner ons vertelde in dat lange, exclusieve interview.

Consistent met de Gnostische visie dat de Archons onze existentiële vervreemding beïnvloeden, en Castaneda’s opmerkingen met dezelfde inhoud, zegt Kerner dat we dankzij de interventie van de Grijzen niet langer in contact zijn met ons werkelijk potentieel, onze werkelijke geest en onze verbinding met het Opperwezen dat ons creëerde:
We zijn gevangen in een fysiek bestaan omdat we bepaalde ‘beperkingen’ hebben, bepaalde kwaliteiten die een gebrek aan begrip van de ware aard van de realiteit weerspiegelen. Kwaliteiten als haat, nijd, gulzigheid, agressie, enz. Deze kwaliteiten zijn mentale impulsen die delen opsplitst zoals het Universum delen opsplitst. Ze zijn het bewustzijnsequivalent van de fysieke entropische impulsen voor scheiding in het universum. Aldus voorzien ze ‘krassen’ en ‘vuile strepen’ op de individuele ‘lenzen’ waardoor het licht van God in ons schijnt. Deze gebreken verstoren en verdraaien dat licht, bepalen elk van onze individualiteiten als omvangen van verschil aan dat licht. Dat is de manier waarop we onze individualiteiten in de eerste plaats bepaalden. Buitenaardse interceptie verleent extra krassen en vuile strepen, die bijkomstig zijn bij onze eigen ‘beperkingen’ of ‘zonden’. Hiermee is buitenaardse interceptie een belasting voor ons…. Hun roofzuchtige aard is dankzij het feit dat zij ons zien als hun experimentele onderdanen. Indien zij mensen zouden zijn die handelen uit wreedheid of haat, dan zouden deze dingen leiden tot hun eigen vernietiging, zoals eens met de mensen, maar omdat ze enkel zelfproducerende machines zijn, kunnen ze hun agenda blijven volgen zolang er fysiekgestuurd kwetsbaar leven is dat ze kunnen uitzuigen.

Kerner heeft een typisch Gnostische manier van denken, in die zin dat hij beweert dat de mensen leven in een staat van slaverij en hij betoogt dat Christus de zonden niet verzoende en ons redde en de gruwelijke gevaren door de roofvijanden verhinderde. Opnieuw uit het interview:
Ik zou voorstellen dat we moeten kijken naar wat ‘verdoemd zijn’ betekent. In gewone taal impliceert “verdoemenis” een enkele reis naar de ‘hel’. “Het lied van de Grijzen” suggereert dat dit fysieke universum de ware hel is. Onze verdoemenis is bepaald door het feit dat we hier vast zitten. Het zijn onze eigen gedachten en acties die ons inbinden, maar men zou kunnen zeggen dat we minder waarschijnlijk gevangen gebleven waren indien we niet onder de externe invloed van dingen als de Grijzen zouden zijn geweest. Dit is misschien waarom wezens als Jezus ons de weg kwamen tonen uit ons gevangenschap………..Ja, we zijn in gevangenschap, als dieren, gekweekt door de Grijzen. Misschien kwam hij de balans herstellen… In de oude Nag Hammadi teksten is hij geciteerd zeggende dat er externe krachten waren die van in het begin belang hadden in de mensheid.

In het kort, zegt Kerner dat we kruisingen zijn, geketend door een buitenaardse implantatie. In het Geheime Boek van Johannes verklaart Christus: “Ik ben dat wat eeuwig bestaat, dat wat zonder gebrek of mengsel is.” De parasieten met hun kruisingen hebben geen deel in dit hogere bestaan. Dit is zeker “goed nieuws” (Evangeles). Christus sprak, volgens de Gnostici, niet over boetedoening en zonde, maar wilde ons eerder uit de val helpen door de kracht van verlichting.

De Archontes en Sofia
Kunnen we de Archons en de vliegenden vergelijken met machines? Nigel Kerner wijst aan dat deze parasitaire entiteiten inderdaad vergelijkbaar zijn met machines. Ze zijn ook als geprogrammeerde virussen die iets ontbreken in hun eigen opmaak. Zijn ze dan een soort van psychische machines, virussen in een vreemde lichaamsvorm? Het lijkt dat zowel de Archons als de Grijzen een probleem hebben met de verbinding met de bron, de Ontwerper of het Opperwezen, zoals Kerner het noemt – dit zinspeelt enigszins op Sofia in de Gnostische traditie. Kerner zegt dat ze het zielsleven of de “ ziele lijn” missen die hen zou verbinden met een bewust gevoel van eeuwigheid, en hen toelaat terug te keren naar de bron.

In de Gnostische mythe zien de Archons zichzelf verkeerdelijk als zijnde alleen in de kosmos, die ze als hun “Koninkrijk” zien. Op deze manier trotseren ze de Godheid, wensend dat ze gelijk zijn aan datgene dat hen maakte. Ze ontstaan uit de chaos van elementaire materie, de sfeer van onwetendheid en fantasie. Klaarblijkelijk voeden deze roofvijanden zich in zekere zin met menselijke wezens. Ze willen gebruik maken van ons, ons behandelen als vee of laboratorium dieren. De Grijzen doen exact hetzelfde. In hedendaagse rapporten van Grijze interventies, gekoppeld aan “reptiliaanse” activiteiten, opereren de ETs tussen onze dimensies en andere niet materiële dimensies om zich te voeden met negatieve emoties, in het bijzonder angst en zielenleed. Volgens overlevenden en therapeuten kunnen rituele satanische misbruiken – een verschijnsel volledig ontkent door de autoriteiten - worden beoefend met de bedoeling deze entiteiten te voeden met menselijke angst en zielenleed.

Spiritueel Virus en Camouflage
John Lash vertelt ons dat Gnostici ons waarschuwden dat de Joods-Christelijke religie, die patriarchaal, Messiaans en verlossend is (ze geloven in het laatste oordeel van onze fouten door een Messiaanse figuur), een spiritueel virus is. De belangrijkste strijd van de Gnostici was dit virus bloot te leggen en te weerstaan. Auteur en onderzoeker Paul von Ward stelt in zijn boek God, Genes and Consciousness zijn visie die hij ontwikkelde na het lezen van vele oude teksten inclusief de Sumerische tabletten en de Nag Hammadi materialen; namelijk dat de “religies van het Boek” (Joden, Christendom en Islam) bewijs zijn van de aanwezigheid en opperheerschappij van wat hij ABs, geavanceerde wezens, noemt. Deze geavanceerde wezens, die puur opportunistisch zijn, hebben ons een religieuze cultus traditie nagelaten die hypergecentraliseerd en compleet patriarchaal is en opgericht op het concept dat de mens schuldig is aan een oorspronkelijke fout.

Volgens Von Ward zijn zelfs onze regeringen beïnvloed door dit concept, wat in de ergste gevallen geleid heeft tot dictatuur en persoonlijkheidscultus (bvb Hitler, Stalin, Kim Il Sung). Von Ward noemt deze ontwikkeling “supernaturalisme”, gekarakteriseerd door de nadruk te leggen op alles wat “magisch” is en niet echt bestaat, maar paradoxaal genoeg aanbidden zij die deze visie overnemen een uiterst losgekoppelde godheid, een niet aanwezige god, niet fysiek gemanifesteerd, die mirakels en magisch bewijs van een materiele aard nodig heeft, de demonstratie die ons dwingt een dergelijke godheid te vereren. Dit supernaturalisme neemt de mensheid in een soort van schizofrenie waar alle vormen van magie en esoterie verbannen zijn en tegelijkertijd gretig wordt voortgezet (in ondergrondse bewegingen, verborgen cultussen, enz). In dergelijk wereldbeeld is het ondenkbaar dat god of de goden ET entiteiten zouden zijn die een uiterst gesofisticeerde technologie bezitten die hen toelaten om daden ten toon te spreiden die verward worden met mirakels van een goddelijke orde. Het Opperwezen moet zijn aspect van onaantastbaarheid en onstoffelijkheid, verwijderd van de wereld en gelijktijdig aanwezig in alle aspecten van het menselijke leven behouden. Binnen dit concept van een supernaturalistische realiteit is de idee van parasitisme door anorganische wezens of meer geavanceerde wezens onwaarschijnlijk.
Voortgaande op het argument van Von Ward betreffende “Geavanceerde Wezens”, kunnen we stellen dat supernaturalisme een bizarre vermomming zou zijn voor dergelijke oude “Gods” entiteiten om ons hun bestaan en parasitaire activiteiten te laten ontkennen.

Von Ward bespreekt de lijnen van de Annunaki, een soort van hyperdominante ET entiteit die de Sumerische beschaving stichtte (volgens sommige interpretaties van het Sumerische spijkerschrift), als zijnde verantwoordelijk voor de fanatieke en autoritaire religie concepten en hiërarchische rituelen van de Joods-Christelijke religie. Hij stelt dat YHVH, de Hebreeuwse god Jehova, een geavanceerd wezen was, verantwoordelijk voor bloederige en tirannieke gebeurtenissen. YHVH werd door de Gnostici met gelijkaardige termen beschreven. Het is dus verleidelijk om te zeggen dat de Gnostici, toen ze de Archons ontmaskerde, eigenlijk spraken over hun materiaal, vleesgeworden aspect, de Annunaki. Men zou kunnen speculeren dat de Annunaki overschaduwd of bezit waren van de vliegenden/Archons zodat ze hun materiële erfgenamen konden zijn. Het is niet verwonderlijk dat de Gnostici achtervolgd werden voor ketterij en dat de religieuze autoriteiten hen fysiek probeerden uit te roeien. Het is een wonder dat er enige teksten bewaard zijn gebleven. Zij moeten verborgen zijn geweest door ingewijden die verschillende golven van vervolging moeten hebben doorstaan.

Het probleem van geloofwaardigheid
Wanneer men spreekt over reptiliaanse entiteiten of andere soorten entiteiten die de menselijke geest aanvallen, ontstaat er een groot probleem van geloofwaardigheid. Teksten zoals de Gnostische en Sumerische geschriften zijn oud, eeuwigdurend, samenhangend en gevalideerd door academische bronnen. Het zijn onbetwistbare bronnen van informatie en de inhoud van deze teksten kan bijgevolg besproken worden op een levensvatbare manier. Langs de andere kant zijn hedendaagse bronnen over het “Thema der Thema’s” veel minder legitiem en onderhevig aan enorme discussies. Ofwel komen ze uit de getuigenissen van slachtoffers wiens goeder trouw in vraag wordt gesteld, vaak onder hypnose wat ook ook betwistbaar is, of van mediums of mensen die gecontacteerd of bezeten waren door een ET, of van diegene die “afstandswaarneming” beoefenen enzovoort. Andere bronnen zijn de schrijvers en onderzoekers die volledig geloven in de hierboven geciteerde bronnen en alle informatie van deze ontvoerden, gecontacteerden en channelers enzovoort verzamelen en conclusies trekken. Bijvoorbeeld Robert Boulay, Karla Turner (slachtoffer), Michael Mott, James Walden, Mark Amaru-Pinkham, Stan Deyo, David Icke, Branton alias Alan Walton, Maurice Doreal, en anderen. De lijst is lang. Hier is opnieuw geen enkele manier waarop deze auteurs de geloofwaardigheid van hun bronnen kunnen nakijken.

Specialisten in ontvoeringen, die een meer solide academische achtergrond hebben en een meer ernstige methodologie in hun manier van informatie verzamelen, zoals John Mack, David Jacobs, Budd Hopkins, kunnen ook enig licht werpen op deze zaken. Er is nog een ander type bron: militairen of wetenschappers. Deze zijn minder gebruikelijk maar de laatste jaren spreken ze ook in toenemende mate over contacten met reptilianen of grijzen. Kolonel Corso en Phil Schneider zijn de meest bekenden uit deze groep. Er zijn ook getuigenissen van militaire en wetenschappelijke bronnen in het “Disclose Project” die ook een licht kunnen werpen op de ET verschijnselen. Opvallend is hier de gelijkenis van de informatie van deze diverse bronnen, hoe verschillend ze ook zijn. Men merkt dat deze getuigenissen en analyses een samenhangend portret voorstellen van het gedrag van ETs en andere reptilianen – wat zou kunnen betekenen dat deze informatie op een reële en tastbare basis rust, of het kan ook betekenen dat deze auteurs hun inspiratie bij elkaar halen en hetzelfde verhaal vertellen voor een niet evident doel.

Wat duidelijk is, is het feit dat de kenmerken van de acties en doeleinden van deze roofvijandige entiteiten, zoals beschreven in hedendaagse bronnen, in sommige aspecten overeenstemt met informatie uit oude teksten zoals de Nag Hammadi en het Sumerische spijkerschrift. Zoals we op Karmapolis.be steeds opnieuw zeggen, niets moet zomaar geloofd worden. Het gaat niet over “geloven of niet geloven” maar over het oplossen van een puzzel die min of meer subtiel en genuanceerd is en die altijd missende stukjes zal hebben.

Ontvoeringen en Parasieten
Zoals we al hebben opgemerkt zijn de Grijze ETs, welke talrijke schrijvers als Kerner verbinden met reptilianen, een van de beste kandidaten die bij het profiel van de Archons en vliegenden past. Volgens Castaneda hebben de vliegenden een bijzondere voorkeur voor jonge mensen of zelfs kinderen, opgeladen met vitale energie. Deze karaktertrek doet ons denken aan wat gezegd werd door overlevenden van ritueel misbruik over reptiliaanse types van ETs en mensen die bezeten waren door deze entiteiten. Dit type van bijzonder walgelijk kwaad-doen vertegenwoordigt een veel betwist aspect van ontvoeringsrapporten, omdat het reptiliaans gedrag niets te maken heeft met UFOs, de gewoonlijke ontvoeringscenario’s. Evenmin past het in de gebruikelijke gevallen van seksuele en pedofiele misdaden. Dit type van misbruik is enkel gekend door zijn overlevenden, meestal vrouwen. In de meeste gevallen, verklaren de slachtoffers dat ze onderworpen waren aan rituele foltering en verkrachting, en sterfgevallen hadden meegemaakt, vergezeld van vreemde psychische gevolgen en manifestaties van occulte krachten.

Het meest schokkende is het relaas van mensen die van gedaante veranderen in reptilianen tijdens een ritueel, gewoonlijk na het consumeren van bloed of het eten van de organen van het slachtoffer opgeofferd voor de riten. Getuigen beschrijven bezetenheid door buitenaardse entiteiten. Deze getuigenissen lijken ongelofelijk, onwaarschijnlijk en waarschijnlijk waardig voor verbanning naar het rijk der waanzinsmythes. Zoals we al benadrukten in andere artikelen zijn deze getuigenissen echter overvloedig en psychiaters en therapeuten nemen ze serieus…. Deze rituelen van misbruik kunnen worden beschouwd als bizarre manifestaties in de categorie van roofvijand en parasitisme.

Tenslotte uitgaande van de militaire bronnen over ontvoering van Grijzen en reptilianen, zelfs al zouden deze bronnen aangetast zijn door bedrieglijke informatie, tonen de rapporten van soldaten en technici die aan topsecret projecten werken bepaalde gelijkenissen aan met bovenvermelde verklaringen. Kolonel Corso merkt in zijn boek The Day After Roswell op dat de Grijzen cyberorganisaties zijn, ontworpen voor onderzoek – en herhaalt dus Kerner’s visie. Dit is waarom getuigen de indruk hebben geconfronteerd te worden met een entiteit zonder emoties. Phil Schneider, die beweert gewerkt te hebben bij de constructie van verborgen militaire basissen, spreekt van de bijenkorf mentaliteit van de Grijze ETs die in nesten leven. Hij vergelijkt hen met roofvijanden die een milieu plunderen zoals een plaag sprinkhanen. In Cosmic Voyage gebruikt Courtney Bown, een afstandswaarnemer die vroeger voor de CIA werkte, dezelfde bijenkort mentaliteit als uitdrukking van de Grijzen.

Slachtoffers van ritueel misbruik en ontvoeringen, gedacht uitgevoerd te zijn door Grijzen en reptilianen, melden het gevoel een ding of een prooi in de handen van een roofvijand te zijn. Seksueel misbruik beslaat een ander aspect wanneer het gaat over het verwijderen van sperma en eicel monsters en andere medische binnendringende handelingen. Laat ons terugdenken aan iets wat Karla Turner opmerkte, wat betreft het fysieke aspect van de roofvijandige entiteiten. De verschijning van deze entiteiten is veranderlijk en je kunt het niet vertrouwen. Turner (inmiddels overleden) was een deskundige op het vlak van ontvoeringen en zelf een slachtoffer. Ze stelde onder hypnose vast dat slachtoffers de verandering in uiterlijk van de roofvijand opmerkten, bijvoorbeeld verschuivend van een militair uiterlijk naar een reptiliaanse vorm. Turner kon ten minste vijf dergelijke verschuivingen traceren. Deze veranderingen herinneren ons aan de strategieën gebruikt door de Archons en de vliegenden, om hun slachtoffers te misleiden.

Twee thema’s herhalen zich voortdurend in de verklaringen van ontvoering en mind control, genetische manipulatie en implantaten. Genetische manipulatie bij de ETs heeft, volgens de getuigenissen van ontvoerden, tot doel een bastaard ras, menselijke ET kruisingen, te ontwikkelen. Dit zouden entiteiten zijn die in staat zijn een emotioneel leven te hebben, wat de ETs missen. Kort gezegd is de doelstelling een gemengd bewustzijn te ontwikkelen. Zoals voor implantaten, gebruikt om een persoon te lokaliseren of in her ergste geval hun gedrag te wijzigen. We zullen zien hoe we deze twee thema’s kunnen verbinden.

DNA als Gevangenis of Boodschapper van het leven
We spreken natuurlijk grotendeels uit pure speculatie, maar het gemeenschappelijke thema van implantaten, de rol van de conditionering van het bewustzijn en de potentiële rol van het DNA zijn zo vanzelfsprekend dat het nodig is om hierover te spreken. Het DNA, de dubbele helix van aminozuren, is uiterst complex. Het bezit een veel grotere hoeveelheid informatie dan de meest gesofisticeerde computer. Het lijkt de programmatuur te zijn die structuur bouwt en het levende organisme doet werken. Wetenschappers bevestigen dat DNA een onregelmatig kristal is, dat zijn structuur (de manier waarop het is gebouwd) kan vergeleken worden met kristal elementen. Bijvoorbeeld mineralen als kwarts en silicium zijn kristallen. Ze zijn buitengewone geleiders van informatie en energie. Dat is ook de reden waarom ze gebruikt worden in de elektronica en de computerwetenschap. Het is dan ook interessant te weten dat bepaalde implantaten en psychotronische wapens die het gedrag kunnen beïnvloeden van mensen, functioneren op deze kristal eigenschappen.

Kunnen we dan veronderstellen dat het DNA, geladen met het levende geheugen van onze voorouders en alle soorten die bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van homo sapiens sapiens, een reeks instructies bevatten die ons bewustzijn en waarneming genereren, zoals op de manier van een uitermate gesofisticeerd implantaat?

Vandaag volgt de stelling, dat bewustzijn enkel een neurochemische activiteit is van de hersenen, een dood spoor. Wetenschappers stellen zich het geheugen voor als een soort van combinatie van programmatuur en apparatuur met holografische eigenschappen. Bewustzijn is niet exclusief aan de hersenen, dat eerder een soort van zendstation of een antenne voor een station is. In sommige samenzweringsliteratuur, vooral David Icke, is het DNA de programmatuur die ons gevangen houd in een bepaald niveau van gewaarwording. Kan het DNA de drempel zijn van onze mentale gevangenis?

DNA en Sjamanisme
Jeremy Narby, auteur van The Cosmic Serpent, wijst erop dat het DNA een slangachtige vorm heeft. In de sjamanistische visie onder invloed van de gevolgen van ayahuasca (zie artikel in Karmapolis) wordt het DNA, de bouwsteen van het leven, waargenomen als de geest of meer duidelijk, een veelheid van geesten genaamd Maninkaris. Deze geesten zouden naar de aarde zijn gekomen in de vorm van een vloed donkere entiteiten, een soort van kruising tussen reptielen en walvissen, zoals beschreven in een visioen onder de ayahuasca door antropoloog Micheal Harner:

Eerst toonden ze me de planeet aarde zoals die era geleden was, voordat er enig leven op was. Ik zag een oceaan, een kale grond en een heldere blauwe hemel. Vervolgens vielen er honderden zwarte vlekken uit de lucht en landden voor me op het onvruchtbare landschap. Ik kon zien dat de “vlekken” eigenlijk grote glanzende zwarte schepselen met stoppelige pterodactisch-achtige vleugels en grote walvis-achtige lichamen waren…Ze verklaarden in een soort van gedachtentaal dat ze vluchtten van iets in de ruimte. Ze waren naar de aarde gekomen om te ontsnappen aan hun vijand. Deze schepselen toonden me dan hoe ze het leven op de planeet hadden geschapen om zich te verstoppen in de veelsoortige vormen om zo hun bestaan te vermommen. Voor m’n ogen vond de pracht van de schepping van planten en dieren plaats – honderden miljoenen jaren van activiteit – op een schaal en met een levendigheid die onmogelijk te beschrijven valt. Ik leerde dat op deze manier de draakachtige schepselen binnenin alle vormen van het leven, inclusief de mens, waren. (Geciteerd door Narby, The Cosmic Serpent, p. 55)

Harner had dit visioen in 1961. Alleen verbond hij achteraf deze zwarte draken aan het DNA en dit was, in onze tijd, nog niet gedaan. Waar liepen deze schepselen voor weg, door zich te verschuilen achter de vorm van wat er leeft, en zich te camoufleren in de mens, als een soort van parasitisme geneigd tot gemeenschappelijkheid?

Uiteraard kan Harner’s visioen, typisch voor het soort ervaringen van Ashaninka Indianen onder de invloed van een hallucinerend drankje, gelezen worden op metaforisch niveau, maar het is tevens duidelijk dat de idee van de Maninkaris fundamenteel is voor de Indianen in het inzicht in het leven. Een van de jungle tovenaars die Jeremy Narby ontmoette, definieerde deze entiteiten: “Ze zijn onzichtbare entiteiten gevonden in dieren, planten, bergen, rivieren, meren en bepaalde kristallen rotsen.” In de inheemse traditie zijn de Maninkaris positieve wezens: “Ze leerden ons katoen te weven en kleding te maken. Sinds lange tijd leefden onze voorouders in het bos. Wie anders zou ons kunnen geleerd hebben stof te maken?”

Volgens de antropoloog Gerald Weiss die de Ashaninka bestudeerde, betekent de naam Maninkari “diegenen die verborgen zijn” maar wie kan gezien worden door inname van tabak en ayahuasca. Indien de Maninkaris positieve entiteiten waren voor de Indianen, komen ze in zekere zin overeen met de vliegenden van Castaneda, in die zin dat net als de vliegenden, de Maninkaris verborgen leefden, en ze donkere wezens zijn die het gedrag van mensen beïnvloeden. In de natuur vinden we vormen van parasitisme waarin de parasiet en de gastheer in symbiose met elkaar leven, in onderlinge samenwerking of mutualisme. Het is essentieel te weten hoe de Maninkaris die Narby verbind met het DNA (zonder hen ermee te identificeren) een positieve rol spelen doorheen hun parasitaire activiteit. Zoals bij de vliegenden volgens Castaneda, voeden ze zich met de “lichtgevende lagen” van menselijk bewustzijn, vooral die van jonge mensen. De vliegenden laten niets, behalve een dunne band bewustzijn, juist genoeg voor de mens om te overleven, totdat ze de rest later komen halen. Hun handelingen zijn alles behalve positief.

Vliegenden en Implantaten – Metaforische Technologie
De buitenaardse implantaten van ET/UFO rapporten, beschouwt als een parasitair onderwerp, kunnen vergeleken worden met de vliegenden. Natuurlijk zijn zulke technologische metaforen beperkt omdat ze enkel werken zolang de technologie aan wie ze refereren in de mode is – geheugen vergelijken met een hologram, zoals Gerry Zeitlin verklaart in zijn artikel op Karmapolis.be. Technologische metaforen hebben enige didactische waarde, en sommigen gebruiken weinig meer dan dat wat neerkomt op een concept.

De vliegenden van Castaneda zouden een soort van implantaat of psychisch virus kunnen zijn. Recente ontwikkelingen tonen dat het leger het voornemen heeft het implantaat te moderniseren tot een instrument van identificatie en terug vinden. Het kan net zowel veranderd worden in een psychotronisch wapen dat werkt via het uitvoeren van gedrag of induceren van een staat van virtuele realiteit, zoals de implantaten voor jet piloten die radar signalen kunnen leiden in de gevechtszone. Volgens Helmut Lammers, die bij Cal Tech werkte aan Militaire laboratoria (militaire mind control en buitenaardse ontvoeringsprojecten), werkte de regering eind jaren 1990 aan een chip die in staat is om “analogische en mentale processen bij mensen na kon bootsen.” Ze werkten aan implantaten die in staat zijn om “hologrammen, multispectrische camouflage systemen en thermische onzichtbaarheid” voort te brengen. En dit is enkel het gekende deel van het onderzoek. Slachtoffers van buitenaardse ontvoeringen en mind control beweren blootgesteld te zijn aan zelfs meer gesofisticeerde implantaten, die in staat zijn het bewustzijn te veranderen. Het optreden van vliegenden als buitenaardse vertegenwoordigers die ons bewustzijn veranderen lijkt minder gek wanneer we hun militaire experimenten in psychotronisch wapens (zoals gezien in de nieuwe versie van de film The Manchurian Candidate) in acht nemen.

DNA als een implantaat

Laat ons terugkeren naar de schakel tussen het DNA en het bewustzijn. Wetenschappers hebben lange jaren getracht vast te stellen hoe het DNA beïnvloed kon worden door emotionele toestanden en bewustzijn en vice versa hoe het DNA ons kan beïnvloeden. Eric Kandel, nobelprijswinnaar in 2000, ontdekte dat genetische verschillen tussen individuen zowel te wijten zijn aan de samenleving en mentale conditionering als aan ouderlijke genen. De Japanse wetenschapper Masuro Emoto heeft experimenten verricht met water in kristalvorm, die aantonen hoe ijskristallen beïnvloed worden door geluid. Hij leidde ook een serie experimenten die aantonen hoe de vorming van waterkristallen beslist word door bepaalde woorden van een positieve of negatieve connotatie. Bij positieve bewoordingen zijn de structuren in het water regelmatig, harmonieus en esthetisch in vorm. Bij negatieve bewoordingen lijken de vormen gekarteld en onregelmatig. Onthoud dat het DNA een onregelmatig kristal is dat reageert op golven en elektromagnetische verschijnselen. We kunnen aannemen dat er een vibrationele invloed is tussen het DNA en zijn omgeving.

Recent werk van een Russische bioloog Piotr Garjajev en enkele Russische taalkundige experten suggereert het zelfde, en meer specifiek kan dit onderzoek aantonen dat junk DNA eerder “een computer hologram dat werkt met het type laserstralen” is, dan een afdankertje.” Kort gezegd is het DNA een buitengewone generator van gewaarwording, een instrument van de virtuele realiteit.

David Icke, een bekende onderzoeker van de “reptiliaanse agenda”, heeft een veel besproken idee voorgesteld betreffende de schakel tussen het DNA, emoties en bewustzijn. Feitelijk manifesteert het menselijke bewustzijn zich voornamelijk door middel van emoties. Deze vallen ruwweg in de typische categorieën: liefde, haat, angst, kwaadheid, verlangen, …uiteraard met vele nuanceringen. Het kan gezegd worden dat deze emoties ons bewustzijn bevatten, ze leggen onze manieren van uitdrukken in nauwe banden. Icke stelt dat het DNA eigenlijk verantwoordelijk is voor de vermindering van bewustzijn tot het punt waar onze emotionele handelingen niets meer te maken hebben met ons echt bewustzijn. Vele spirituele disciplines (bijvoorbeeld boeddhistische meditatie) richten zich op deze situatie. Puur bewustzijn heeft niets te maken met onze emotionele toestand, nee, het sluit onze emoties op – argumenteert Icke. Door de schakel tussen het DNA en emotionele en mentale handelingen te accepteren, kunnen we het DNA als een complex programma, dat het levensproces dirigeert (bvb ons metabolisme regelt), beginnen begrijpen, maar ook ons bewustzijn belemmert om zich volledig te ontwikkelen.

Nigel Kerner zegt iets soortgelijks wanneer hij zowel het DNA als het gehele menselijke lichaam (hersenen en skelet) beschouwd als een soort van antennestructuur. Het is via deze antenne dat ons bewustzijn zich manifesteert, maar op een vervormde en verminderde manier. Kerner zegt dat ons bewustzijn geïnspireerd is door het Opperwezen, de perfecte staat waaruit we voortvloeien. Maar deze antenne lijdt aan storing door parasitaire entiteiten, en aldus is ons bewustzijn veranderd en gemanipuleerd op een manier die ons doet lijden.

Men kan hier een vicieuze cirkel zien werken, hoe meer onze emoties op een chaotische en pijnlijke manier werken, hoe meer ze ons DNA beïnvloeden en hoe meer ons DNA reduceert en onze waarneming conditioneert op een echt negatieve manier. Ons bewustzijnsniveau hangt af van het DNA dat onze realiteit voor ons interpreteert (met en door de hersenen), in plaats van ons de dingen te laten zien zoals ze werkelijk zijn. In zijn meest recente boek zegt Icke dat wat we denken dat echt is, slechts een illusie is. Hij refereert naar een “stem in het hoofd” die herinnert wat Castaneda vertelt over de vliegenden, ze denken in onze plaats, ze laten ons reageren en bepalen onze capaciteit om de “realiteit” aan te voelen.

Natuurlijk is de schakel tussen het DNA en het bewustzijn hoogst speculatief en nauwelijks onderwerp tot wetenschappelijke studie, alhoewel het een fascinerend pad vertegenwoordigt.

Indien het DNA bekeken wordt als een vorm van verstand, een slangachtige entiteit volgens de Indianen van Jeremy Narby, kan het ook bekeken worden als een positieve parasiet (drager van levensfuncties) of een negatieve (conditioneerder van bewustzijn). Als zodanig mag het vergeleken worden met verklaringen van de handelingen van de vliegenden en de Gnostische Archons, hoewel deze nooit een positieve indruk nalaten.

Bij wijze van Besluit
Vliegenden, Archons en Grijze ETs hebben een beslissende, buitenaardse en binnendringende invloed op de werking van het menselijk bewustzijn. Zij verbergen en nemen diverse vormen aan. Het verschijnsel van gedaanteverwisseling werd zorgvuldig bestudeerd door Marie Therese de Brosses, een Franse journalist gespecialiseerd in buitenaardse ontvoeringen, een schrijver en hardnekkig onderzoeker van abnormaliteiten. Ze rapporteert een Australisch geval waarin de ontvoerde van een Grijze hoorde: “We verschijnen in de vorm die je verwacht te zien.” Ze heeft ook de gevallen van vrouwen die hun echtgenoten, vriendjes of zelfs filmsterren in een vliegende schotel hebben gezien, gerapporteerd. Na de seksuele daad en de extractie van weefsel of eicellen, realiseren ze zich dat hun echtgenoot, vriend of acteur eigenlijk een buitenaardse is. Marie Therese de Brosses gelooft dat dit soort van ET verschijnselen zeer dicht bij de manifestatie van duivelachtige en engelachtige entiteiten van het folklore verleden komt (elfen, trollen, djinns, feeën, boze geesten, enzovoort). Voor haar is “ het evenwijdige dat we kunnen opsporen tussen ET verschijningen, de Archons van de Gnostici en de vliegenden van Castaneda, volkomen geldig.”

De theorieën van de Brosses sluiten nauw aan bij gelijkaardig werk van Jacques Vallee, John Keel en Jean Sider, wiens theorieën aanduiden dat de ET verschijnselen “de openbaring van evenementen bewerkt door een veranderlijke intelligentie die rond de aarde bestaat en ons tracht te kwellen.” Het is zeker niet louter toeval dat de laatste pagina’s van de Brosses boek gewijd zijn aan de wereldwijde verklaringen van gemeenschappelijke elementen in buitenaardse ontvoeringen en sjamanistische ervaringen. En het is eveneens geen toeval dat John Lash stilstaat bij de schakel tussen Castaneda en de Gnostici, wie hij aanziet als zijnde welonderlegde sjamanen. Natuurlijk wijst niets erop dat alle manifestaties van menselijk contact met buitenaardse wezens parasitair en negatief zijn. Maar het zou ons goed uitkomen om die gevallen te begrijpen die er bestaan.

Hoe dan ook, parasitisme of roofvijand lijken op een soort van psychologische oorlogsvoering van welke de doelstelling niet gekend zijn, maar zeer serieus dienen genomen te worden, zonder er een mentale ziekte van te maken. Het is waarschijnlijk dat de vliegenden, Archons, Grijzen, feeën, djinns en andere demonische entiteiten allen deel uit maken van dezelfde theorie van classificatie en systematiek; dezelfde reeks mysterieuze krachten die met ons kunnen interfereren en toch de normale dimensies waarin we leven overstijgen.

Karma One March – juli 2005
Auteur: Alain Gossens van © Karmapolis.be