Gnostici over buitenaardse inmenging


Sinds 1947 zijn er talloze speculaties over de aanwezigheid van buitenaardsen op onze planeet Aarde. Een half dozijn theorieën domineren het debat, er is één theorie die verder onderzocht dient te worden. Deze theorie dook al 1600 jaar vóór 1947 op. Om precies te zijn, het bewijs voor deze theorie kwam aan het licht door een ontdekking in Egypte in december 1945. De betekenis van de vondst werd pas duidelijk in – raad eens? – 1947.

Franse wetenschapper Jean Doresse, stelde in 1947 vast dat de Nag Hammadi geschriften zeldzame Gnostische teksten bevatte. “Gnosticisme” is de naam die wetenschappers gebruiken voor de leringen die zijn afgeleid van voorchristelijke mysteriescholen. Gnostici protesteerden tegen de wreedheid en wraakzucht van de oudtestamentische god Jahweh en de wederopstanding van Christus en daardoor werden zij betiteld als ketters. Ze werden onderdrukt door de vroege bekeerlingen van het Enige Ware Geloof. Dit is het niet eerder vertelde verhaal over hoe de mysteriescholen aan hun einde kwamen. Sinds dat opmerkelijke jaar 1947, is een deel van de kennis van de mysteriescholen hervonden.

Gnosis (of “innerlijk weten”) was een pad van experimenteel mysticisme, waarbij de ingewijden de innerlijke psyche en de kosmos rondom onderzochten. Met psychoactieve planten, yoga en tantra bereikten deze zieners andere niveaus van bewustzijn en ontwikkelden occulte vaardigheden en psychische krachten (siddhi’s) zoals helderhorendheid en remote viewing. In deze staat zagen zij een Kosmisch visioen dat de Godin Divine Sophia centraal plaatste. De Gnostische mythe omtrent het begin van onze creatie is uniek in hoe het beschrijft hoe anorganische buitenaardsen ons zonnestelsel binnendrongen.

De Nag Hammadi geschriften bevatten beschrijvingen van visionaire experimenten van de ingewijden. De ingewijden hebben eerste hands ontmoetingen met anorganische wezens, de zogenaamde “Archonten”. De Gnostische leringen leggen uit dat deze Archonten entiteiten waren die voortkwamen uit een vroege fase van de creatie van ons zonnestelsel, nog voor dat de Aarde gecreëerd was. De Archonten bewonen het zonnestelsel, maar ze kunnen ook op Aarde binnendringen. Wat interessant is, omdat dit inzicht overeenkomt met de ideeën van Jacques Vallee. Vallee houdt vol dat ET’s/Cyborgs waarschijnlijk van een ‘lokale’ planetaire werkelijkheid komen. Het ET/UFO enigma is volgens Vallee een “spiritueel controle systeem”, dat “zich gedraagt als een conditionerings proces”. Dit komt precies overeen met de theorieën van de Gnostici: Archonten kunnen onze geest beïnvloeden door onbewuste conditionering technieken. De tactieken van de Archonten zijn het invoeren van “mentale vooroordelen/fouten” (intellectueel virus, valse ideologie, religieuze doctrine) en simulatie. Archonten zijn plunderaars, terwijl veel andere interdimensionale wezens neutraal zijn tegenover de mensheid op Aarde, of juist goedaardig.

De fysieke beschrijving van de Archonten komt voor in verschillende boeken van de Gnostici. Er zijn twee typen: een embryonaal type en een reptielachtig/draakachtig type. Deze beschrijvingen komen overeen met de “Greys” en “Reptilians” in getuigenissen van hedendaagse ontmoetingen met ET’s.

Het is schokkend te moeten constateren dat zieners en Gnostici uit de eerste eeuw voor Christus buitenaardsen zagen en bestudeerden. De mysteriescholen dateren van vele honderden jaren voor Christus. Zij hebben een uitgeschreven theorie over Archonten (hun kosmologische achtergrond en waarom zij de mensen op Aarde lastig vallen), de specifieke manier van werken en wat zij willen van ons op Aarde. Gnostici spreken over de jaloezie van de Archonten ten opzichte van de mens en het teren op de angst van de mensheid. Archonten trachten vooral de ontwikkeling van het innerlijk licht van de mens tegen te houden, de Goddelijke Intelligentie in ieder mens zelf. Ik wil niet beweren dat de theorieën van de Gnostici, of wat er over is van deze theorieën, een antwoord geven op alle vragen van het ET/UFO fenomeen. Maar een ding is wel duidelijk: zij geven een heldere en veelomvattende analyse over indringing van buitenaardsen, en waarom wij deze indringing moeten weerstaan. De theorieën van de Gnostici zijn meer uitgebreid en verfijnd dan enig andere theorie in de hedendaagse discussie.

We kunnen zeggen dat de Gnostici van de mysteriescholen uit Europa en West-Azië van 2000 jaar geleden bereikt hebben wat velen van ons sinds 1947 zelf hebben geprobeerd: uitwerken wie de ET’s zijn, waar zij vandaan komen, wat de verhouding is met ons, en het belangrijkste van alles, hoe wij ons moeten verhouden tot de ET’s.

Voor zover ik weet, is er buiten mij nog één schrijver over het ET/UFO fenomeen, die de Archonten van de Gnostici in verband brengt met hedendaagse ET’S . Dat is Nigel Kerner, wiens aparte boek “The song of the Greys” (het lied van de Greys) weinig bekend is. Kerner benoemd de Nag Hammadi geschriften in het voorbijgaan en hij gaat niet diep in op de Gnostische theorieën over de Archonten. Hij gelooft dat door inmenging van buitenaardsen ons DNA is veranderd. Dit komt niet terug in de teksten van de Gnostici. De teksten van de Gnostici bevatten mythologische taal om de prehistorische gebeurtenissen te beschrijven alsook de toekomstige ontwikkelingen van de menselijke psyche. Volgens gnostische zieners kunnen Archonten niet rommelen met het DNA van de mens. Archonten kunnen wel een zogenaamde ET interventie in scène zetten. De mensheid zal compleet in de war zijn, of het echt is of niet. Dit is een typische Archonten actie: een tactiek om de mensheid te laten geloven dat simulatie werkelijkheid is. Op deze manier proberen “onze neven” uit de ruimte het menselijk ras van het pad van evolutie te verdrijven.

De unieke benadrukking van Godin Sophia draagt een erg inspirerende boodschap in zich. De oude zieners leerden dat via een speciale band met deze Godin, de mensheid in staat is de Archonten te overwinnen en de toekomst voor de mensheid kan veiligstellen.
Auteur: © John Lash,

John Lash is mede-oprichter en schrijver, genoemd als opvolger van Mircea Eliade. John is een levenslange student van mythologie, Tantra, voorchristelijke Mysteriën, alchemie, en astronomie. Uitgegeven werken: The Seeker’s Handbook: The Complete Guide to Spiritual Pathfinding (Crown, 1991), Twins and the Double (Thames & Hudson, 1993), The Hero - Manhood and Power (Thames & Hudson, 1995), and Quest for the Zodiac (Starhenge Books, 1999). John heeft vele lezingen gegeven in Amerika en Europa.


Met dank aan:  MetaHistory;
Op de site van MetaHistory kun je ook meer informatie vinden over dit onderwerp.