Bevat menselijk DNA genen van buitenaardse oorsprong?
 

Vele wetenschappers en exo-geleerden komen tot de conclusie dat ons DNA geïmplanteerd is met buitenaardse genen.
We weten dat onze genen bestaan uit exons en ‘niet-coderende introns’ of ‘junk-DNA’. We weten niet waarvoor het dient. Exons omvatten ongeveer 5% van ons DNA. Hiervan kennen wij de functie: productie van eiwitten. De overige 95% schijnen geen rol te spelen bij de biologische levensprocessen. Onmiddellijk rijst de vraag: kunnen we zonder DNA?  Inmiddels weten we dat de genen van een mens en een muis 99% [ca. 96%] eender zijn. Wat wil dit zeggen? Studies hebben aangetoond dat introns direct of indirect de oorzaak zijn van kanker en andere ziektes. 

Junk-DNA bestaat uit nucleotiden. Deze nucleotiden zijn niet in willekeurige volgorde geplaatst. Ze komen voor in een bepaalde opeenvolging van lettergrepen. De volgreeks lijkt op die van een ons niet bekende taal (zie: Flam F., ‘Sporen van een taal in junk-DNA’), in: Science 266:1320, 1994). Bevat junk-DNA gecodeerde informatie?

Dr. John Lash (metahistory.org) en Russisch bioloog Piotr Gargajev 
beweren dat wat wij junk-DNA noemen geen afval is, maar een computerhologram. Het lijkt erop dat DNA een instrument van de virtuele werkelijkheid is. Als we aannemen dat er een verband is tussen DNA en emotionele en mentale activiteiten, dan kunnen we DNA zien als een ingewikkeld programma dat onze levensprocessen bestuurt, maar ons bewustzijn belemmert zich volledig te manifesteren. 

Het artikel ‘Geleerden denken dat buitenaardsachtige DNA-fractals in de menselijke genenpoel drijven’ onderzoekt of deze fractals het bewijs zijn van buitenaardsen die ons genetisch gemanipuleerd hebben om ons te kunnen controleren.
Exo-geleerden en David Icke zijn van mening dat DNA-fractalen het volledig ontwaken van het menselijk bewustzijn tegenhouden.

Dr. Zecharia Sitchin is van mening dat de dubbele DNA-helix is gecreëerd door wat de gnostici archonten (‘buitenaardsen’) noemen, die Sitchin in verband brengt met de buitenaardsen van ‘Planeet X’. Wij zouden door hen gecreëerd zijn als hun slaven.

Ook Alex Collier, gnostici uit de oudheid en inheemse volken uit Amerika en Afrika spreken over een buitenaardse oorsprong van de mens. ‘Goden’ daalden af naar de aarde en vermengden zich met de mensen. Volgens Collier is de ziel van de mens van oorsprong hoogstaand en koninklijk, maar is ons DNA gemanipuleerd door buitenaardse rassen zonder ziel.


John Lash is van mening dat de mensheid al lang bestond voordat ze door regressieve buitenaardse rassen ‘geïnfecteerd’ werd met ‘DNA’ (een substantiële parasiet). Die ‘infectie’ heeft plaatsgevonden om de vrije bewustzijnswezens die we oorspronkelijk waren (met een multi-dimensionaal waarnemingsvermogen) te saboteren.
Lash refereert aan paragraaf 70 van het Evangelie volgens Filippus: ‘Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed, worden door de machten [archonten of buitenaardse krachten] niet gezien en kunnen ook niet tegengehouden worden. Wie zich in het mysterie met licht bekleedt, zal tot eenwording kunnen komen.’
‘Nymphion’ was volgens Lash een code voor de lichtcel of beschermende aura , die door de geslachtelijke omgang ontstond: ‘In de cel overstijgt de geïnitieerde de invloed van de archonten, die verkeerde inzichten in onze geest zaaien en ons lichaam in bezit dreigen te nemen.’

Zowel Collier als Lash spreken over regressieve buitenaardse rassen (archonten) die een parallel universum creëerden (een imitatie van het organisch-biologisch universum, waarin de oorsprong van de mens ligt) en voor ‘God’ speelden. De archonten hebben de mensheid gemanipuleerd en lieten zichzelf vereren alsof zij de makers van het universum waren. De aarde zit in dit parallel universum gevangen. Heer Archon wordt een antimimon pneuma (‘imitatiegeest’) genoemd (zie o.a. Openbaring van Adam, NHC V.5:64-65).

Esoterische scholen (hermetici en rozenkruisers) zien de hermetische sferen rondom de aarde als een imitatie van de goddelijke werkelijkheid.
Yaldabaoth, de zogenaamde almachtige scheppergod, kopieert ‘archetypische’ patronen in het Pleroma, omdat hij niet tot werkelijk scheppen in staat is. Archonten kunnen kosmische processen en processen aangaande de menselijke geest enkel imiteren. Gnostici spreken over het ‘universum’ rondom de aarde als een ‘plastieken kopie’, die door regressieve buitenaardse rassen gecreëerd is. Volgens de opvatting van het niet-gecodeerde DNA als een parasiet, is junk-DNA buitenaardse software die geschreven is in een buitenaardse taal.

Nigel Kerner, Engels onderzoeksjournalist, maakte studie van de buitenaardsen, door de gnostici archonten genoemd, en schreef er een boek over. Archonten worden door Kerner beschreven als lege huizen, robotachtig, een schaduw van het ‘Opperwezen’. Ze zijn zielloos en hebben geen bewustzijn van de eeuwigheid. Ze zijn te vergelijken met een soort machine. Hij verklaart dat de Draconians en Greys [reptielachtigen en grijzen: buitenaardse rassen] vele sterrenstelsels overwonnen hebben en genetisch hybride mensen  hebben gecreëerd. Dit begon met de Cro-Magnon en hun Indo-europese voorouders. De rassen hebben een egocentrisch karakter. Ze zijn agressief en imperialistisch. Ze gebruiken hun technologie om minder geavanceerde rassen te overheersen en uit te buiten. Ze gaan ervan uit dat angst macht brengt en mededogen en liefde tekens van zwakte zijn. Degenen die minder gefortuneerd zijn, verdienen het volgens hen om slaaf te zijn. 

In het goed gedocumenteerde boek Human Devolution schrijft Michael A. Cremo dat het menselijk ras al honderden miljoenen jaren op aarde leeft. Dit spreekt zowel de ideeën van Darwin als die van het creationisme tegen. Volgens Cremo is de mens geen geëvolueerde aap, maar gedevolueerd vanuit ‘de sfeer van puur bewustzijn, geest’. Zes jaar eerder was Kerner tot dezelfde conclusie gekomen in Song of the Greys.
Cremo vindt dat we eerst de vraag moeten stellen ‘wát is een mens?’, voordat we kunnen filosoferen over de vraag ‘waar komt de mens vandaan?’. Volgens hem is een mens een combinatie van materie, het denken en bewustzijn (of geest).

Dr. Francis Crick, Nobelprijswinnaar en medeontdekker van de structuur van het DNA-molecuul, is ervan overtuigd dat een geavanceerde buitenaardse beschaving DNA als ‘zaden van leven’ getransporteerd moet hebben naar de aarde in een ruimtevaartuig. Hij schreef hierover het boek Life Itself: Its Origins and Nature (1981). Sir Fred Hoyle schaarde zich aan zijn zijde met het boek Life from Space (eveneens 1981). Dr. Crick en andere wetenschappers beschrijven de structuur van DNA als van onregelmatig kristal . Mineralen als kwarts en silicium zijn kristallen, uitstekende geleiders van informatie en energie. Het is interessant op te merken dat sommige implantaten en psychotronische wapens die het gedrag van de mens kunnen beïnvloeden, hun functioneren te danken hebben aan deze kristallen eigenschappen.

Wetenschappers beperken bewustzijn niet langer tot de hersenen, die eerder als een soort ontvangst- en zendstation worden gezien. Ze zien de hersenen als een soort combinatie van hardware en software met holografische eigenschappen. Icke ziet het DNA als de mentale gevangenis waardoor wij beperkt blijven tot deze dimensie.

Jeremy Narby, auteur van The Cosmic Serpent, merkt op dat DNA de vorm van een slang heeft. Hij beschrijft het visioen dat antropoloog Michael Harner had onder invloed van ayahuasca (bij de Ashaninka-indianen): Maninkaris (‘zij die verborgen zijn’) zijn entiteiten die uit de kosmos op aarde kwamen en zich verstopten in flora en fauna, bergen en meren. Zij beïnvloeden de mens zonder dat die het weet.

Carlos Castaneda spreekt over ‘flyers’ (vliegende wezens) die leven als parasieten van de ‘lichtgevende lagen’ [astrale en etherische uitstralingen] van het menselijk bewustzijn.

Nigel Kerner ziet het DNA als een matrix voor het gehele menselijk lichaam. Het lichaam is een soort antenne die door de buitenaardsen wordt gebruikt om de mens eugenetisch te onderdrukken en te controleren. 
John Lash is van mening dat ons bewustzijn zich door deze antennefunctie  manifesteert, maar op gedeformeerde wijze. Door de interventie van parasitaire entiteiten lijdt ‘de antenne’: ons bewustzijn ondergaat veranderingen en wordt gemanipuleerd.  Hoe negatiever onze emoties worden beïnvloed, des te groter de invloed ervan is op ons DNA. Het DNA atrofieert en conditioneert onze waarneming negatief.

Marie-Therese de Brosses, een Franse journaliste, heeft zich gespecialiseerd in ontvoeringen door buitenaardsen. Ze beschrijft gevallen van ‘shape shifting’ [techniek om een andere vorm te kunnen aannemen] van greys. Ze ziet een parallel tussen de verschijning van buitenaardsen, de archonten en de vliegende wezens van Castaneda.

Pjotr Gargajev en zijn collega’s komen tot de conclusie dat junk-DNA niets anders is dan een zeer verfijnde taal, gebaseerd op fractalen. Zijn opvattingen komen overeen met het idee dat DNA door buitenaardsen ontworpen is als genetisch experiment. Nigel Kerner spreekt over ‘genetische interceptie’. Gedocumenteerde gevallen van ontvoeringen zijn te zien op de website ufoinfo.com. John E. Mack, voormalig professor aan de Harvard University, en collega’s hebben vele ontvoeringen beschreven.

Kan het zijn dat buitenaards DNA werkt als een soort ‘Trojaans paard’ in een computer? Dat de mensheid via dit DNA op afstand gecontroleerd wordt? Dat de mens daardoor zijn volledig biologisch en spiritueel potentieel niet kan ontplooien? Dat eigenschappen zoals mededogen, vrede, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, spirituele ontwikkeling ondermijnd worden? Is de dubbele helix DNA-matrix bewust ontworpen om de autonomie van de mens te benadelen? Vooral dit laatste is een vraag die de moeite waard is om onderzocht te worden.

Samenvatting van dr. John Changs artikel ‘Scholars suggest Human DNA shows signs of being an Invasive Extraterrestrial Parasite’(11 november 2008) door het schrijverscollectief van wordenwijwakker.org.

Bron: http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/10/20/02677.html