De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering deel 2
Toneelkunst
 

Door: Steven M. Greer, M.D.  

Na 50 of 60 jaar en biljoenen dollars aan geheime uitgaven, met enkele van ’s werelds knapste koppen aan het werk, hebben zich een aantal werkelijk verbazingwekkende vorderingen in de geheime wereld voorgedaan. Ik ben er zeker van, dat de huidige stand van ontwikkeling buitengewoon geavanceerd is en – in sommige opzichten – bijna gelijkwaardig aan sommige van de buitenaardse vermogens.

Ook hebben we gemerkt, dat veelontvoeringen geconcentreerd zijn nabij militaire installaties of binnen militaire gezinnen. Ik vernam van een aantal mensen, die dit in de jaren ’70 en ’80 onderzochten, dat ze een duidelijk verband hadden gevonden met militaire gezinnen /personeel en militaire terreinen. Dit werd aan enkele UFO-burgergroepen gemeld, maar de mensen die probeerden die informatie naar buiten te brengen, stonden op de zwarte lijst voor elke vergadering en mochten er niet over spreken. Het werd weggewerkt en in de doofpot gestopt. Dit doet je afvragen wie nu eigenlijk de leiding heeft over deze UFO- en ontvoeringsgroepen!

In feite belde de directeur van één van deze civiele ontvoeringsgroepen me op en zei, dat  hij gehoord had, dat ik tot die conclusie was gekomen en dat ik volkomen gelijk had – en dat hij van een groot aantal van hun zaken wist, dat het om militaire ontvoeringen ging. Maar dit feit werd in de doofpot gestopt door de oprichter van deze groep en iedereen, die trachtte deze informatie naar buiten te brengen of over een positieve interactie met buitenaardsen te spreken, werd zonder pardon verwijderd. Het blijkt, dat deze prominente UFO-ontvoeringsgroep in hoofdzaak gefinancierd werd door Prins S.A.!

In de loop van onze onderzoekingen in de jaren ’90 hebben we een aantal mensen geïdentificeerd, die aan dit soort teams hebben deelgenomen. Eén man woont vlakbij Seattle, Washington; en de ander woont in Colorado en zat bij de Patrouille van het Amerikaanse leger en was betrokken geweest bij één van deze geheime, gesegmenteerde programma’s. Hij zei, dat het de beoefening van ‘toneelkunst’ was. Je werd slechts één keer voor een ontvoering uitgezonden en dan werd je van de anderen gescheiden.
Ik heb hem gevraagd om publiekelijk daarmee naar voren te komen, maar hij is doodsbang en hij is er zeker van, dat ze hem zullen vermoorden als hij dat doet. Hij zei, dat ze in feite mensachtige wezens hadden, die aanwijzingen gaven aan mensen die er uit moesten zien als buitenaardsen. Deze ‘toneelkunst’ is ver gevorderd en bijna iedereen zou denken, dat het werkelijk een buitenaards wezen was die de operatie uitvoerde. Hij zei, dat ze elektronica gebruiken, evenals drugs, om mensen te ontvoeren. “Je hebt er geen idee van hoeveel belangrijke politieke en militaire sleutelfiguren ofwel zelf, of hun familieleden, door ons ontvoerd zijn geweest, zodat ze de buitenaardsen zouden gaan haten en de inspanningen t.b.v. ‘Star Wars’ zouden ondersteunen.

”Ik zei: “Ja, dat geloof ik, want ik heb Prins S.A. ontmoet, wiens broer ontvoerd is geweest middels een geheime paramilitaire operatie, opdat deze machtige bankiersfamilie zou accepteren, dat er een dreiging was. Deze operaties zijn buitengewoon goed georganiseerd en heel geraffineerd in de kunst van misleiding.”...
Een aantal los van elkaar staande mensen, die aan bedrijfsmatige en militaire inlichtingenprogramma’s hebben deelgenomen, hebben me exact dezelfde details verteld met betrekking tot de methoden die er gebruikt worden en het doel achter deze operaties. Deze gesimuleerde ontvoeringen worden ook in andere landen gepleegd. En het doel is om precies datgene te doen, waarvoor Wernher von Braun waarschuwde: om de mensen voor te bereiden op een uiteindelijke valse dreiging vanuit de Ruimte, welke“ de wereld zou verenigen” rond een nieuwe kongsi van gecentraliseerde militair-industriëel-ekonomische macht……

Niet-ingewijde kringen
…Toen ik in Engeland Lord Hill-Norton ontmoette – een 5-sterren-Admiraal, lid van de Admiraliteit en vroeger Hoofd van het Ministerie van Defensie ( MOD) – wilde hij weten, waarom hem nooit iets over UFO’s was verteld. Hij had gehoord, dat ik het Hoofd van de CIA had ontmoet en dat ik Clinton’s mensen informeerde. Ik ging naar zijn huis in Hampshire. Het was een van die grootse oude huizen met dikke rieten daken– een prachtige plek. We zaten in zijn woonkamer in een paar oorfauteuils. Hij zat rechts van me en had een kleine blocnote en stelde me vragen, terwijl hij razendsnel aantekeningen maakte. Hij wilde álles weten wat ik wist. Lord Hill-Norton was een krachtige kleine man met doordringende blauwe ogen.

Op zeker moment vroeg hij me: “Waarom zouden ze mij hier niets over willen vertellen? Ik was Hoofd van het Ministerie van Defensie en ik was ook Hoofd van MI-5 en MI-6 en alle andere gevoelige operaties in Groot-Brittannië. En daarbij was ik Hoofd van de Militaire Commissie van de NAVO! Toch heb ik hier nooit van geweten, toen ik in die positie was. Ik hoorde er pas later van en vernam dit van mensen als Lord Mountbatten. Waarom zouden ze mij dat niet willen vertellen?”... Hij was diep verontwaardigd, dat hij tot de niet-ingewijden behoorde, net zoals Admiraal Tom Wilson, die Hoofd was van de Inlichtingendienst en de Verenigde Staf, en net zoals het Hoofd van de CIA James Woolsey, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Ik zei: “Wel, laat me uw vraag met een wedervraag beantwoorden: Wat zou U hebben gedaan als U ontdekt had, dat er een transnationale groep bestond, die aan geen enkele regering in de wereld verantwoording aflegde, maar was geïnfiltreerd in nagenoeg elk onderdeel van elke regering van betekenis in de wereld; dat ze zich, door middel van een criminele onderneming en meedogenloos gedrag (inclusief moord en liquidaties) illegaal de controle hadden toegeëigend over de belangrijkste technologieën, die ooit ontdekt zijn – inclusief technologieën die interstellair reizen mogelijk maken, technologieën die de hele wereld van de noodzaak van fossiele brandstoffen zouden kunnen verlossen, het milieu redden en de armoede in de wereld beëindigen – en dat deze groep totale minachting had voor de wet, voor democratie en voor de vrijheden en het welzijn van de mensheid, of zelfs voor de toekomst van deAarde? Wat zou U gedaan hebben?”...

“Ik zou me er nooit van mijn leven achter geschaard hebben!”, riep hij uit. Ik zei: “En daarom hebben ze het U nooit verteld. U heeft zojuist uw eigen vraag beantwoord.”, waarop hij vroeg: “Uh, wat bedoelt U?” en ik zei: “Omdat, als U ervan geweten had en dit uw reactie geweest zou zijn, U dan aan Uw einde gekomen zou zijn als Jack Kennedy, of als Lord Mountbatten – opgeblazen door wat beweerd werd een bom van de IRA te zijn, maar feitelijk geplaatst was door deze schurkengroep. En U zou geëindigd zijn zoals Marilyn Monroe en Mary Meyer en al die andere mensen die gedood werden,omdat ze niet wilden meedoen met de geheimhouding. U zou geëindigd zijn als al die anderen.” – daaraan voegde ik nog toe: “En als, helaas, sommigen van mijn eigen groep, zoals voormalig Hoofd van de CIA Bill Colby.”...Hij keek me alleen maar aan. Toen mompelde hij zoiets als: “De schoften!”…


Het nieuwe tijdperk
…Wanneer zijn al deze supergeheime projecten begonnen? De waarheid is, dat er nog steeds duistere projecten en materialen zijn, die niet vrijgegeven zijn sinds het begin van de vorige eeuw en de Eerste Wereldoorlog! Er zijn elementen van deze beweegredenen tot geheimhouding, die – op de een of andere manier – bestaan hebben in de samenleving, al duizenden jaren lang. Er zijn altijd kartels geweest. Er zijn altijd geheime organisaties geweest, die hebben getracht geheime macht te verwerven. En ze hebben diverse transformaties ondergaan, afhankelijk van de eisen van de tijd en de plaats en van politieke en technologische omstandigheden.
Maar zeer zeker zijn er in de 20ste eeuw zeer geheime programma’s geweest, die verbonden zijn met zeer grote industriële belangen en die weet hebben van deze technologieën– in het bijzonder de zogenaamde vrije energie elektromagnetische systemen: dat wat Tesla ontdekt had. Zelfs Faraday had een ‘over-unity’-effect ontdekt in een aantal van de experimenten die hij in de 19de eeuw deed. Er zijn dus belangengroeperingen geweest, die deze dingen al heel lang onderdrukten stil gehouden hebben.

In de 19de eeuw – het tijdperk van de Vanderbilts en de Rockefellers en Standard Oil –waren er zeer machtige belangengroeperingen, die zulke vrije-energie ontwikkelingen geheim wilden houden. Op zeker moment had Standard Oil hogere inkomsten dan de regering van de Verenigde Staten. Zó groot en zó machtig was dit bedrijf, dat door de familie Rockefeller gecontroleerd werd. In deze monopolistische, industriële omgeving verschenen genieën als Tesla, T. Townsend, Brown en anderen met hun zogenaamde nulpunt-energie en vrije energie apparaten en vroege hoog-voltage antizwaartekracht-systemen. En er waren verslagen van buitenaardse toestellen aan het einde van die eeuw: de beroemde ‘luchtschip-paniek’ van 1896. Ik weet uit zeer betrouwbare bron, dat Generaal Mac Arthur inderdaad betrokken was bij de berging van een buitenaards voorwerp in China, in de jaren ’30 van de 20ste eeuw.

Er zijn dus al langer dan 100 jaar programma’s geweest, die buitenaardse zaken onderzocht hebben en tegelijk getracht hebben de technologische kant onder controle te krijgen. Echter, een quantumsprong deed zich voor in deze programma’s tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog. Rond de tijd, dat we de kennis van thermonucleaire wapens ontwikkelden en op het pad gekomen waren van de vroege ruimte verkenningen, waren er programma’s die voortstuwing-systemen onderzocht en, welke op vliegende schotels leken. Von Braun was erbij betrokken, evenals Edward Teller, dr. Vannevar Bush en anderen. Goddard ontwikkelde in 1936 en 1937 een deel van Tesla’s werk verder. Ze stalen Tesla’s antizwaartekracht-werk en verkochten het halverwege de jaren ’30 aan de Nazi’s.

Maar zodra we van dat niveau van experimenteren en ontwikkelen overgingen tot het gebruik van thermonucleaire wapens en geheime antizwaartekracht-voortstuwing, werden de buitenaardse wezens, die de Aarde duizenden jaren lang in de gaten gehouden hadden, zeer bezorgd. Zij wisten, dat het maar een kleine stap zou zijn van dat punt van technologische ontwikkeling naar het vermogen om interstellair te gaan reizen. We hebben het hier over een groep mensen op deze prachtige Aarde die, in een paar decennia, van paard en wagen overgegaan zijn naar antizwaartekracht, elektromagnetische wapensystemen en thermonucleaire instrumenten. Nou, je moet wel galactisch hersendood zijn om hier niet heel erg bezorgd over te zijn!
Rond die tijd, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, namen buitenaardse verkenningen en beperkt ingrijpen toe. De buitenaardsen trachtten het tempo te vertragen waarmee we deze destructieve koers insloegen. We hebben militaire getuigen in het Disclosure Project, die beschrijven hoe buitenaardse voertuigen intercontinentale ballistische raketten, gelanceerd vanaf luchtmachtbasis Vandenburg en boven de Zuid-Atlantische Oceaan onderschept hebben. Buitenaardsen hebben getracht onze onbeheerste drang tot over en weer verzekerde vernietiging te temperen.

Mensen als Kolonel Diedrikson, die lid was geweest van de Atomic Energy Commission, hadden waargenomen, dat er een sterke buitenaardse bezorgdheid was omtrent al onze nucleaire installaties. Hij was persoonlijk op de hoogte van de onderschepping van een intercontinentale ballistische raket, die speciaal ontwikkeld was om op de Maan tot ontploffing gebracht te worden. De buitenaardsen hebben die onderschept nog voor hij buiten de atmosfeer was gekomen. In de jaren ’40 waren we al zo ver, dat we buitenaardse voertuigen neerschoten, bij Roswell (New Mexico), waar toentertijd onze enige nucleaire basis was. We hebben een FBI document, geschreven aan J. Edgar Hoover, dat vermeldt dat een speciaal soort radarsysteem verantwoordelijk was voor het neerhalen van die buitenaardse toestellen.

In de loop van de jaren ’60 hadden we “de middelen om naar de sterren te reizen”, zoals Ben Rich zei (thans overleden, voormalig Hoofd van Lockheed Skunk Works). Onwettige geheime projecten hadden elektromagnetische systemen ontwikkeld, die het vermogen hadden om bewustzijn te veranderen en mensen te verwonden. Overigens had Tesla een antizwaartekracht-experiment, dat daadwerkelijk functioneerde, uitgevoerd in aanwezigheid van ooggetuigen, nog vóór de gebroeders Wright vlogen! Tijdens de regering van President Eisenhower werd elke schijn van grondwettelijkheid en wettigheid, verbonden met deze projecten, weggevaagd en sindsdien is een en ander volledig buiten controle. De Schaduwregering stak Eisenhower een dolk in de rug, zoals (gepensioneerd) Brigadier-Generaal Lovekin getuigde: “Hij [Eisenhower] realiseerde zich, dat……wát het ook was, waarmee we geconfronteerd werden, het niet in de juiste handen zou komen.Voorzover ik me kan herinneren was dat de uitdrukking, die werd gebruikt, ‘Het zal niet in de juiste handen terechtkomen’. Dat was een reële zorg. En zo is het ook uitgekomen.”...

Een waarlijk quantum, Kosmisch moment
Ik heb vernomen van mensen als Catherine Austin Fitts – die tijdens het eerste presidentschap van Bush werkte als staatssecretaris voor Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling– dat er een enorm bedrag aan clandestiene financiering vanuit elk departement overgeheveld wordt, via schijnprogramma’s, naar deze duistere projecten. Toen zij dit ontdekte, verdreven ze haar uit de stad en trachtten haar leven financieel en beroepsmatig te ruïneren. Zij is een doorsnee- en geloofwaardig persoon, die gewerkt heeft bij enkele van de meest vooraanstaande investeringsbanken in het land.
Zoals mijn vrienden bij het Pentagon zeggen: “Een miljard hier en een miljard daar,en algauw praat je over het echte ‘grote geld’.”... Duizenden werknemers zijn betrokken bij diverse projecten, maar ze kennen niet echt de details van datgene waaraan ze werken. Iemand kan werken aan een apparaatje op een afdeling, die onderdeel is van déze afdeling, die weer onderdeel is van díe afdeling – het staat allemaal onder zeer, zeer strakke controle.

De beleidsgroep of controlegroep bestaat uit 200 tot 300 mensen en is transnationaal. De Verenigde Staten zijn zeker niet het enige grote centrum van activiteit. Er zitten belangrijke vertegenwoordigers in deze groep uit China, Latijns Amerika, het Vaticaan, diverse instituten, Europa, Rusland. Nationale grenzen betekenen feitelijk niets. Nationale kwesties zijn irrelevant. Het gaat zelfs nietom een regering zoals waaraan jij en ik normaal denken. Het is gecentreerd in bedrijfs-,financiële, transnationale en religieuze belangen; zij trekken aan de touwtjes van regeringen.
De allermachtigste entiteit binnen deze groep is tegenwoordig het zakenimperium van de Mormonen. De Mormonen-hiërarchie heeft enorme financiële en zakelijke belangen, die aan deze geheime programma’s verbonden zijn, maar de ‘achterban’ heeft er absoluut niets mee te maken. Misdaadbestrijding...weet je, ik zeg altijd tegen mensen: “Oh, die lui van de CIA? Dat zijn watjes. Degenen waar je je zorgen over zou moeten maken zijn de contractanten, die werken voor Lockheed of E-Systems, of degenen, die vanuit deze groep gecontracteerd worden en verbonden met een motorbende die de Devil’s Disciples (‘Discipelen van de Duivel’) genoemd wordt. Het is een onderafdeling van de Hell’s Angels (‘Engelen van de Hel’), die zich stelselmatig bezighoudt met martelingen mensenoffers en vivisectie – waar ze je levend opensnijden – om geheimhouding in bepaalde kringen af te dwingen. De mensen die in deze sleutelrol verkeren, zijn daar vaak, omdat ze meegebracht zijn– inter-generationeel, dat wil zeggen van de ene op de andere generatie. Ik noemde bijvoorbeeld James Jesus Angleton, die voor de telefoontap van Marilyn Monroe tekende. Ik werd benaderd door een afstammeling, die enorm rijk is en betrokken is bij deze geheime groep, maar niet bij de Dienst. Alles wat belangrijk is bevindt zich buiten de Dienst, in de particuliere wereld.

Na het Disclosure Project evenement belde hij me op en zei: “U hebt ons tijdpad voor het naar buiten brengen van deze informatie ingekort met 6 tot 12 jaar.” – ik zei: “Mooi zo.”... Hij voegde eraan toe: “We bekijken dit materiaal met de NAVO; er bestaat een gesegmenteerde operatie binnen het hoofdkwartier van de NAVO die dit behandelt, in Europa. Maar wat we van plan zijn te doen– en we zouden graag willen, dat U hieraan meewerkt – is, om over een paar jaar de belangrijkste politieke, militaire en religieuze leiders van de wereld bekend te laten maken, dat er buitenaardse wezens gesignaleerd zijn, en dat we bewijzen hebben dat we niet alleen zijn en dat er buitenaardsen bestaan.”– ik zei: “Daar is het wel een beetje laat voor, denkt U niet?!”... Hij probeerde me ertoe over te halen om openbaarmaking uit te stellen, zodat het zou samengaan met hun tijdschema. Uiteraard was ik al eerder op deze manier benaderd – denk aan Generaal T.E.. Ik zei: “Mijn grote zorg is, dat er – door openbaarmaking uit te stellen – gelegenheid zou zijn om de macht verder te consolideren rond een agenda, die het tegenovergestelde is van de richting die de Aarde zou moeten inslaan.”...

De wat sympathiekere leden van deze groep– waaronder deze heer Angleton – staan ervoor open om deze informatie zo spoedig mogelijk naar buiten te brengen. Er is zoveel spionage over en weer gaande binnen de Schaduwregering en er zijn zoveel facties en verschuivende allianties. Het is een buitengewoon dynamische situatie. Mensen hebben de neiging om deze geheime controlegroep te beschouwen als één onveranderlijk blok, maar dat is het niet. Het is zeer dynamisch, zelfs gefragmenteerd…….

Monster van ongecontroleerde macht
Er bestaat een betrekkelijk kleine groep mensen, die de geheime UFO-programma’s uitvoert. In termen van volledige kennis en operationeel / uitvoerend gezag heeft deze groep niets te maken met de President van de Verenigde Staten of het Congres. In feite werd me rechtstreeks door een directielid van E-Systems verteld, dat E-Systems verregaand betrokken was bij dit terrein. Hij zei: “Maar slechts heel weinig mensen, die bij dit bedrijf werken, weten dat.”...
De gelden, die zulke bedrijven ontvangen, worden doorgesluisd via verschillende dekmantel-operaties en vanuit diverse diensten en komen zo in deze supergeheime duistere projecten terecht.

Er bestaat een in elkaar grijpende machtstructuur van zakelijke, institutionele, financiële en religieuze entiteiten. Ze gaan niet te werk in overeenstemming met iets, dat lijkt op de regels van de wet of de Grondwet van de Verenigde Staten of van enig ander land. Binnen deze schimmige wereld zijn er dissidenten, die afgesplitst zijn van de hoofdgroep van de geheime operatie. Er zijn enkele zeer machtige afvallige elementen in dit land en elders en binnen zekere geheime groeperingen. Zij hebben schimmige banden met de hoofdgroep; maar ze kunnen onafhankelijk handelen en soms tegengesteld aan de agenda van de hoofdgroep. Het is dus erg ingewikkeld.
Het is zoals de schillen van een ui: je denkt, dat je in het binnenste bent aangekomen en dan kom je erachter, dat er nóg 20 lagen af te pellen zijn. Ik ben bezig geweest deze lagen te verwijderen, nu al zo’n 15 jaar lang, en heb een tamelijk goed idee wie deze mensen zijn, hoe de groep gestructureerd is en wat de agenda is. Er zijn mensen binnen de centrale controlegroep die banden met de regering hebben, maar die werkelijk geen idee hebben wat er gaande is binnen FEMA of het zakelijke imperium van de Mormonen en de bizarre, duistere plannen die verband houden met hun eschatologische oplossingvoor het menselijke probleem.

Halverwege de jaren ’90 werd ik uitgenodigd om in een ‘salon’ te komen in San Francisco, in Pacific Heights. Een kennis, die bevriend is met Gordon Getty, Willy Brown en Steven Bechtel (van de firma Bechtel), wilde dat ik haar kring van vrienden over deze zaken zou inlichten. (Overigens is de fa. Bechtel een grote aannemer van de Schaduwregeringen George Schultz is er nauw bij betrokken. Ze maken allemaal deel uit van dit geheime regeringsapparaat. Er bestaat een zeer machtige cel met Schultz, GeorgeBush sr., Frank Carlucci, Maurice Strong en anderen die verbonden zijn aan de machtige Blackstone Group.) De voorzitter van AT&T was er, evenals het vroegere Hoofd van SRI, Stanford Research International. Ik was daar om hun te presenteren wat we wisten en om onze plannen voor de toekomst te bespreken.

Naast mij zat de voormalige voorzitter van SRI. Op zeker moment leunde hij naar me toe en zei: “Weet U, ik heb hier nooit ook maar iets van geweten, maar ik wist wel, dat iets ervan gaande moest zijn bij SRI. Wat weet U van...” zus en zo. Hij legde uit, dat hij– net als het Hoofd van de CIA die ik had ingelicht – een beheerder was, maar dat hij geen ‘need to know’-code had en onkundig gehouden werd over zulke projecten. Hij zei: “Ik was hoofdzakelijk een bureaucraat, een handelsreiziger die trachtte het geld in deze enorme operatie te laten blijven vloeien. Maar als DARPA [Defence Advanced Research Projects Agency] een project had lopen, kende ik eigenlijk geen enkel detail. Ik zou hier en daar iets hebben kunnen horen fluisteren, maar deze projecten werden strak gecontroleerd en het maakte niet uit, dat ik voorzitter van SRI was. En de manier waarop ik op die positie terecht kwam was juist te weten, dat je niet te veel vragen moest stellen. Dus nu wil ik aan U vragen stellen!”...
Tijdens de Iran-Contra hoorzittingen verklaarde Senator Inouye, dat er een schimmige groep bestaat die zijn eigen luchtmacht heeft, zijn eigen marine, zijn eigen financiering-systeem en die boven de wet staat. Dit is vooral waar op het gebied van geavanceerde geheime technologieën, UFO- en buitenaardse zaken en gerelateerde wapensystemen.

Een van de gevaarlijkste tendensen, die zich tussen de jaren ’60 en heden hebben ontwikkeld, is dat deze Schaduwregering zo machtig werd, omdat ze in staat was zichzelf te financieren. Laat me dat uitleggen. Dick D’Amato van de Senate Appropriations Committee had gelijk toen hij zei, dat er meer dan 100 miljard dollar zit in het zwarte, illegale budget
Maar het echte werk gebeurt in de zakelijke, particuliere, financiële wereld. Laten we zeggen dat je Bell Laboratories op Murray Hill bent. Ik werk met een getuige, die z’n hele leven bij Bell Labs heeft gewerkt. Hij was onderdeel van een cel die heel wat supergeheim contractwerk deed voor militaire operaties, die over buitenaardse communicatieapparatuur en -circuits beschikten. Deze bedrijfslaboratoria bestudeerden de technologieën en achterhaalden hoe ze werkten en waarvoor ze mogelijk gebruikt werden. Ze kwamen voor de dag met apparaatje A of X, dat ze vervolgens patenteerden, waaruit dan weer een honderdtallen-miljarden-industrie voortkwam. Denk aan glasvezeltechniek, geïntegreerde circuits, lasers en dat soort dingen. Dit kankergezwel aan geheime regeringsfinanciering zaaide zich uit in talloze zakelijke, financiële en technologische bezittingen. En nu heeft de geheime particuliere zakenwereld technologieën die alles kunnen overtreffen bij de DIA, de CIA, of welke van de andere alfabetische zooi aan regeringsinstanties dan ook.

Een andere bedrijfsgetuige die ik geïnterviewd heb zei, dat – toen hij bij Bell Labs werkte – hij 28 of  29 van deze vrije-energieapparaten had gezien, die zij verkregen en ‘zwart opgeslagen’ of verborgen hadden. Hij is nu met pensioen. General Motors en andere grote bedrijven zitten ook bovenop de Aarde sparende technologieën, maar willen die niet aan het publiek verstrekken. Aldus vormen deze verstrengelde, multinationale zakelijke en financiële belangen een multibiljoenen-dollar-onderneming, die elke macht van het Pentagon of van de regering van de Verenigde Staten of van welk land dan ook op Aarde overtreft. Het is een monster van ongecontroleerde, corrupte zakelijke en geheime macht die slechts voor een deel regering-gerelateerd is. Dus, helaas, zelfs als er in wat men ‘de regering’ noemt een machtig persoon zit, die de waarheid naar buiten zou willen brengen, voelt hij zich overweldigd door deze andere ‘bijzondere belangen’...

Een van de mensen, met wie ik jarenlang samengewerkt heb, is een geheime bedrijfsmedewerker die bij dit soort operaties betrokken is. Toen ik hem vroeg ermee naar buiten te treden, zei hij: “Er is geen instelling of regering op Aarde, die me kan beschermen tegen de wraak van deze groep, omdat deze buiten die regeringen staat en heel wat machtiger is.”...
Als je iets hebt dat zo groot en complex is, dan zijn er mensen bij betrokken met zowel gezamenlijke als gescheiden belangen. En hoe meer de belangen gescheiden raken, hoe meer waarschijnlijk het wordt, dat een dissidente groep zich gaat afscheiden. De meest gewelddadige afvallige operaties zijn die, welke verbonden zijn met ideologie– in tegenstelling tot alleen maar geld – en geworteld zijn in een zekere ideologische en eschatologische [einde-der-tijden] wereldbeschouwing. Dit zijn de mensen, die een destructieve wereldbeschouwing hebben en menen, dat de enige manier voor Christus om terug te komen is, dat de wereld vernietigd moet worden en dat er miljarden mensen gedood moeten worden. Er bestaat een zeer machtige groep, die vasthoudt aan dat geloof-systeem. Maar in werkelijkheid kijken ze in hun achteruitkijkspiegel. Waar zij op wachten is al gebeurd. Zij weten niet in welke cyclus we al zijn, laat staan in welke eeuw we zitten. Ze zitten dus compleet naast het tijdpad van evolutie van het menselijk ras, maar weten dat niet. Ze sturen de wereld in een bepaalde richting om hún interpretatie van een profetie vervuld te zien, welke al heeft plaatsgehad. Helaas kan dit een zichzelf vervullende profetie van Armageddon zijn – een die ze creëren door middel van onwetendheid, bijgeloof en haat. Dus in eerste en laatste instantie is het probleem onwetendheid en de oplossing is verlichting, kennis en oprechte spiritualiteit…….

Gefingeerde dreiging vanuit de ruimte
Na 11 september 2001 begonnen veel doorsnee-mensen zich af te vragen wat er wérkelijk achter de schermen gaande is. Een zekere sinistere manipulatie is voor veel mensen overduidelijk. Ik verkeer niet in de luxe positie om al deze informatie terzijde te schuiven en te denken, dat het een samenzweringtheorie is. Ik wéét, dat het waar is. De enige vraag die ik ooit heb gehad is: wanneer voeg ik al deze elementen samen en tracht ik een en ander uit te leggen, zodat het begrijpelijk wordt voor mensen – en laat ik het alarm afgaan om wakker te worden en niet misleid te worden? Mensen moeten niet opgehitst worden tot angst voor buitenaardsen, waardoor ze dan openlijk steun gaan geven aan ‘Star Wars’ tegen buitenaardse beschavingen. Deze geheime bijzondere belangen willen de wereld verenigen en controleren door middel van angst, liever dan de wereld te verenigen door middel van vrede en hoop. Het is het tegenovergestelde van waar we behóren te zijn op dit tijdstip van onze evolutie. Zulke inspanningen zijn daarom de antithese van al datgene, wat het leven en een mooie toekomst op Aarde zou schragen.

De meeste mensen kunnen begrijpen, dat er geheime projecten bestaan. Een kleiner aantal mensen kan bevatten dat er ultrageheime duistere projecten bestaan. Iedereen binnen de regering weet dat. En dan is er een zeker aantal mensen, dat het feit kan bevatten, dat enkelen daarvan gerelateerd zouden kunnen zijn aan projecten, die zich afgescheiden hebben en eigenmachtig en illegaal zijn, en geconcentreerd zijn in bedrijven en laboratoria van ‘het militair-industriëel-complex’, die omgaan met geavanceerde energiesystemen en UFO’s. Maar dan kom je bij een nog kleinere ondergroep, die begrijpt dat enkele van deze afvallige groepen volledig operationele toestellen hebben die op UFO’s lijken, dat ze kunstmatige levensvormen gecreëerd hebben die op buitenaardse wezens lijken, dat ze bezig geweest zijn contacten met buitenaardsen te simuleren die ‘ontvoeringen’ genoemd worden, en betrokken zijn geweest bij vee-verminkingen om de factor angst te slijten aan het publiek en de subcultuur van UFOlogie, aan de populaire media, de liefhebbers van science fiction en anderen, omdat dit de manier is waarop ze angst in het bewustzijn zaaien. En dan is er een nog veel kleiner aantal, dat begrijpt dat er achter de schermen aan de touwtjes getrokken wordt door een transnationale, fascistisch gerichte groep, niet veel anders dan de Thules die achter de opkomst van Hitler zaten. Wat zij niet openlijk konden doen tijdens het Derde
Rijk, hebben ze in het geheim gedaan. En door middel van operatie Paperclip brachten we hen naar de Verenigde Staten en plaatsten hen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en de CIA.

Aldus is de wereldomvattende nationaal-socialistische/ fascistische inspanning, die tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk geen poot aan de grond kreeg, op een ondergronds niveau sindsdien doorgegaan. We staan op het punt te zien hoe het zich op grotere schaal onthult, aangezien pogingen om macht in de wereld te consolideren rondom zo’n filosofie en zo’n structuur hun voltooiing bereiken. Ondertussen praten ze over democratie, maar ze bedoelen een pseudo-democratie van een centraal gecontroleerde maatschappij, die in het geheim bestuurd wordt door een niet-geïdentificeerde en niet-erkende machtsstructuur.
Nou, als je dit verontrustend vindt, dan is dat terecht. En het enige tegengif daarvoor, dat ik kan zien, is kennis en waarheid en voldoende mensen laten weten wat er gaande is, opdat ze niet misleid zullen worden – omdat zij, die deze geheime agenda bestieren, op onze collectieve onwetendheid rekenen. Waar zij op bouwen is een model van wan-onderricht, misleiding en desinformatie, dat iedereen consumptieslaaf van geloofssystemen en materialisme gemaakt en gehouden heeft. Valse geloofssystemen, vermengd met diverse materiële verslavingen, creëren het gif van zogenaamde keuzevrijheid voor de massa’s.

Maar door van hart tot hart te communiceren met elkaar kunnen we mensen de waarheid vertellen en een andere kijk geven op de mooie toekomst die de Aarde en haar kinderen wacht. We leven in een tijd van deze uitersten – erg duister en heel erg helder. We leven in een tijd van transformerende verandering. De meeste mensen in het Pentagon, in het Witte Huis en in de CIA weten niets over deze ultrageheime agenda’s. De meesten zijn goede mensen die gevangen zitten in een machine, die niet van hun makelij is en waarover ze heel weinig kennis bezitten. Het is onze taak om deze kennis met iedereen te delen, inclusief hen die in de regeringen in het militaire apparaat zitten. Al 12 jaar lang brengen we deze informatie over naar deze kringen en velen realiseren zich, dat ze bedrogen zijn. Daarna geven ze hun steun aan openbaarmaking.

Kort voor ‘9/11’ gaf ik een lezing in Oregon. Na mijn praatje kwam er een man naar me toe, die z’n hele carrière in het leger had doorgebracht. Hij was er met een vriend en ze deden erg omzichtig. Toen bijna iedereen was weggegaan zei één van de vrijwilligers van ons Disclosure Project, Jordan Pease, dat deze mannen een ogenblik alleen met me wilden zijn. Eén man, ik zal hem R.J. noemen, was al op vroege leeftijd betrokken bij het leger, en was in de jaren ’60 opgenomen in deze geheime projecten. Een zo’n project had te maken met zijn bekwaamheid om spionage-technieken in de Ruimte op te zetten die zó geavanceerd waren, dat je vanuit de Ruimte mensen kon horen praten en alles kon zien wat ze deden. En dit was in de jaren ’60!
De technologieën, die in die kringen aanwezig zijn, gaan verder dan alles wat er ooit in het nieuws gemeld is. Daarom lach ik als ze zeggen: “Oh, we kunnen Osama bin Laden niet vinden.”... Het zal wel... Dit en andere sprookjes. Alsjeblieft zeg. Ik bedoel, hoe stom denken ze dat we zijn? Maar, meer daarover later. R.J. vervolgde met te zeggen, dat hij – vanwege zijn vaardigheden – steeds dieper en dieper deze projecten ingetrokken werd en uiteindelijk betrokken werd bij projecten die zich bezighielden met UFO’s. Hij zei: “Weet U, ik ben bang dat U niet begrijpt wat deze dingen zijn, waarvan men denkt dat het buitenaardse wezens zijn.” – en ik zei: “Oh, U verwijst naar die van menselijke makelij, die geprogrammeerde levensvormen zijn?”... En hij deinsde terug en zei: “Hoe weet U dat?”
– “Oh, ik heb ongeveer een dozijn getuigen, die aan deze pseudo-buitenaardse wezens gewerkt hebben,” zei ik, “maar als ik er teveel over praat zullen mensen denken dat ik ze niet allemaal op een rijtje heb.”... Hij zei:“Laat me U vertellen, waaraan ik gewerkt heb.” – en aldus vertelde hij me over de projecten waaraan hij deelgenomen had, zowel in de Verenigde Staten als in Australië. “We hadden inderdaad buitenaardse materialen waaraan gewerkt werd en we ontwikkeld en zeer geavanceerde technologieën welke een soort van antigravitatie-toestellen waren. Ik zag transdimensionele vermogens, dingen die in staat zijn om voor- of achteruit in de tijd te gaan – allerlei dingen...”, legde hij uit.(We hebben een andere getuige, die bij Boeing en McDonnell Douglas zat en die weet had van Project Redlight en Operatie Looking Glass, die over dit soort vermogens gaan.)

Toen zei R.J.: “Weet U, wat de meeste mensen zich niet realiseren is, dat ik betrokken was bij het samenstellen van de projecten, die veel van dit soort dingen deden die mensen ontvoeringen noemen! Wij fingeerden veel van deze ontvoeringen waarvan mensen denken, dat het buitenaardse contacten betreft. Wel, op die ene plek, waar ik werkte– ondergronds – waren allemaal containers. En er waren van die wezens, die we kweekten in een teel-medium en die in verschillende stadia van ontwikkeling verkeerden. En deze wezens leken op wat mensen denken dat buitenaardse wezens zijn.”...
R.J. vervolgde met me te vertellen, dat er diverse generaties van deze kunstmatige levensvormen waren. Ze trachtten hun artificiële buitenaardsen te perfectioneren; ze deden deze Nazi-achtige genetische experimenten vanaf de jaren ’40, ’50, tot de tijd, dat hij niet meer bij die projecten zat. Deze pseudo-buitenaardse wezens werden in volgorde opgesteld, bijna als in een archief. Hij zei, dat de ‘state-of-the-art’-exemplaren echt behoorlijk goed en geloofwaardig waren.“Uiteraard hadden we van die schepsels, die op automaten leken en gecommandeerd werden door mensen, aan boord zitten van die dingen, waarvan men denkt dat het buitenaardse toestellen zijn.”...
R.J. wist niet, dat ik al wist, dat deze – zeer geraffineerde – simulaties plaatsvonden. Hij dacht, dat ik misleid was, net als de meeste UFO-onderzoekers. “Nee, dit weet ik al heel lang.”, zei ik. “Nou, waarom praat U er dan niet over?”, vroeg hij. “Omdat”, legde ik uit, “ik probeer mensen eerst zover te krijgen om alleen maar het feit te erkennen, dat er zoiets bestaat als een UFO.” – en hij antwoordde: “Ja, ik begrijp Uw standpunt en ik ben erg blij, dat U hiervan afweet. Maar weet U de rest ook? Veel hiervan bevindt zich in installaties over de hele wereld, in het oerwoud in het Amazone-gebied, in Australië en andere afgelegen plaatsen. Uiteindelijk werd ik aangesteld op een dieper en dieper niveau, en voordat ik te werk werd gesteld op zekere plek in Australië, brachten ze me op een ander niveau van mijn bijscholingsprogramma.”...“U weet werkelijk niet wat er gaande is.”... Hij legde uit, dat hij getuige was geweest van een satanische rituele initiatie. De aanwezigen wisselden bloed met elkaar uit en er waren offers en martelingen gaande. Hij werd opgenomen in de programma’s van satanische verering en satanische offers en de liefde voor het bloeddorstig doden van onschuldigen. Hij vertelde ons, dat – toen hij eenmaal op dat niveau gekomen was – hij een eed moest zweren op Lucifer. En dat deed hij.

Dit is niet de eerste persoon die me over deze programma’s vertelde. Hij werd overgeplaatst naar Pine Gap, Australië; en hij zei, dat dit de meest ongewone ervaring was. Hij werd ‘s nachts naar deze installatie gevlogen in een helikopter. En naarmate ze de heuvel naderden, ging wat leek op een normaal stuk land open. Het was alsof het een hologram was. En toen ze naderbij kwamen, opende de zijkant van deze heuvel zich en ze vlogen zo de Aarde in. Ze gingen diep naar binnen, waar enorme door de mens gemaakte UFO’s stonden. Er stonden ook grote driehoekige toestellen. Hij zei: “We hebben installaties als deze over de hele wereld.”... Terwijl hij mij deelgenoot hiervan maakte, stopte hij nu en dan en zei: “Ik weet, dat U zult denken, dat ik dit verzin en ik weet dat U dit niet geloven kunt.”... Aan het einde van zijn verklaring zei ik: “Ik wil U laten weten, dat ik vele getuigen als Uzelf heb – die U niet kent, omdat U in Uw eigen afgeschermde project zat – die me nagenoeg hetzelfde verhaal verteld hebben over andere plaatsen op andere tijdstippen. Ik heb er dus geen enkele twijfel over, dat dit alles gaande is geweest.”... Hij haalde een keer diep adem, en liet het toen gaan – een enorme zucht van verlichting.

Een van de meest geavanceerde installaties van dit type staat in Engeland. Veel van die zogenaamde ‘reptielachtige’ wezens, waarvan mensen denken dat ze buitenaards zijn, zijn geprogrammeerde levensvormen en biomachines, en worden daar gemaakt. Eerlijk gezegd willen de meeste mensen dit soort details liever niet horen. Maar het is belangrijk voor hun om te begrijpen met wat voor soort geestelijke gesteldheid we hier te maken hebben. Een van de heren waarmee ik samenwerk, uit een familie van multimiljonairs met goede relaties, die nauw betrokken zijn bij diplomatieke en inlichtingen-operaties, had een programma bij een zeker meditatie-instituut doorlopen. Hij kwam tot niveau 14 van de training. Hij zei, dat – tenzij ze een profielschets van je konden maken en konden zien, dat je ‘rechts van Djenghis Khan’ zat, in termen van agressief gewelddadig en destructief  te willen zijn – je niet voorbij dat niveau kon komen. Omdat hij het niet in zich had om extreem gewelddadig en van haat vervuld te zijn, beëindigden ze hun betrekkingen met hem.
Hij zei, dat ze vaak spraken over dr. Greer en het Disclosure Project en dat ze echt blij waren, dat ik informatie naar buiten bracht, dat UFO’s en buitenaardsen werkelijk bestaan. Maar ze waren furieus tot het punt van diepe haat, dat ik hun vervalsingen en hun valse agenda aan het blootleggen was. Zij hebben zich toegelegd op deze laatste slag van de interplanetaire oorlog, hetgeen de voornaamste verborgen agenda is van de harde kern. Ze waren woedend, dat ik niet wilde meedoen met die agenda en dat ik het plan om een buitenaardse aanval op Aarde te fingeren had ontdekt en dat ik bezig was dat te onthullen aan mensen in het Pentagon en elders. Hij zei, dat ze me dood wilden hebben. Ze willen niet, dat wie dan ook van enig belang gaat zeggen, dat de werkelijke buitenaardse aanwezigheid niet alleen zeer goedaardig, maar ook buitengewoon behulpzaam en tamelijk verlicht is. “Beseft U wel hoezeer U gehaat wordt?”, vroeg hij – en ik antwoordde met “Ja, maar dat feit en hun dreigementen zullen ons er nooit van weerhouden om de waarheid te vertellen.”...

Toen het Disclosure Project op stoom begon te komen, werd ik gewaarschuwd, dat – als het verder ging dan wat zij konden controleren via de gangbare grote media – er dingen zouden gebeuren om het te stoppen. Dit werd mij expliciet verteld…Er zijn agenda’s binnen agenda’s binnen agenda’s binnen agenda’s. De vraag is: hoe brengen we voldoende informatie naar buiten aan voldoende mensen met macht en aan het publiek, om kennis te verschaffen en licht in deze donkere hoeken te laten schijnen? En we moeten ook duidelijk een alternatief omschrijven.
Na 11 september nam ik onmiddellijk de beslissing, dat we deze nieuwe, de Aarde sparende technologieën snel moesten identificeren en aan het publiek kond doen, terwijl we voortgingen met het Disclosure Project. We moesten iets doen om voldoende steun en potentiële financiering op te bouwen om een krachtig tegenwicht te vormen tegen deze machine die al meer dan 50 jaar aan het werk is. Het was tijd voor ons om van militaire getuigen en documenten over te gaan naar de eigenlijke technologieën. Toen‘9/11’ plaatsvond wisten we, dat we in een vergevorderd stadium van het spel aangekomen waren.

In de herfst van 2001 vormden we Space Energy Access Systems (SEAS) Incorporated. Een groep mensen legde een paar honderdduizend dollar in, zodat we gezamenlijk konden onderzoeken wat er beschikbaar was in de niet-geheime wereld. We hebben enige technologieën gevonden, die in een experimenteel stadium verkeren, maar tot nu toe geen enkele die gereed is om aan het publiek vrijgegeven te worden als een vrije-energie-systeem. Die apparaten, die verder gevorderd zijn – en we hebben er enkele gezien – zijn in het bezit van wetenschappers, die extreem geïntimideerd of gehersenspoeld zijn om geheimhouding af te dwingen.
Zo gingen bijvoorbeeld dr. Loder en een ingenieur van ons team op bezoek bij een van deze wetenschappers, die de pas afgesneden was door een natuurkundige, die hem was gaan indoctrineren met eschatologische geloof-systemen. Deze spion, die zich voordoet als een wetenschapper, zei tegen de uitvinder: “Breng niets van je technologie naar buiten voordat onze samenleving ineenstort. En dan, als een feniks, kun je de redder van de wetenschap zijn en de technologie naar buiten brengen als alles uit elkaar gevallen is.”...
Deze man is dus eigenlijk gehersenspoeld met een aankondiging van het einde der tijden en houdt de technologie achter, in afwachting van deze catastrofale gebeurtenissen. Uiteraard is dit een zichzelf vervullende profetie. Als we niet iets vinden om de uitputting van de oliereserves en de vernietiging van de biosfeer af te wenden, dan zullen deze verschrikkelijke rampen gebeuren. Het is dus in een kringetje ronddraaien. Maar je kunt er weinig aan doen, zodra iemand eenmaal gehersenspoeld is met dit geloof-systeem. We hebben ook een antizwaartekracht-systeem geïdentificeerd, dat nog in een vroeg stadium van ontwikkeling verkeert. Met voldoende financiering zou het tot volle ontwikkeling gebracht kunnen worden als een vrije-energie- en antizwaartekracht-systeem. De wereld heeft enorme behoefte aan deze de Aarde sparende technologieën.

Conclusie
De mensheid staat nu op een tweesprong. Ofwel we gaan door met de Aarde en haar bewoners te vernietigen door onwetendheid, oorlogvoering en conflict, of we bereiken een staat van spirituele erkenning en sociale volwassenheid, van waaruit we onze inherente eenheid erkennen. Doen we dat niet, dan zullen krachtige technologieën in handen blijven van mensen die ondergedompeld zijn in onwetendheid, bijgeloof en conflict. Mijn directe persoonlijke ervaringen hebben me ertoe gebracht iets belangrijks te begrijpen over de aard van hoog ontwikkelde buitenaardse beschavingen: ze hebben niet vijandigheid gekozen als een natuurlijke evolutionaire stap. Met andere woorden, hun hoge niveau van bewustzijn is onverenigbaar met verdeeldheid of conflict. Anders zouden ze met de ongelofelijke technologieën, waarover ze beschikken, elkaar allang geleden vernietigd hebben. Dit is een planeet van vrije wil. Onze vrije wil zal aangewend moeten worden om deze transformatie zich te laten voltrekken. Dat is de les die we moeten leren. En zodra we gaan samenwerken en onze vrije wil gebruiken om dit te laten gebeuren, zal het gebeuren. Ons is geleerd in onze onderwijssystemen en in onze maatschappij om ons eenvoudigweg aan te passen. Maar, weet je wat? Als je je aanpast aan een systeem dat volslagen krankzinnig is, dan is er een probleem. En de wereld die ons omsloten heeft, is zeer krankzinnig geworden. Daarom moeten we het zien voor wat het is, er van losbreken en de mooie toekomst manifesteren die al aanwezig is, rijp als fruit om van de boom in onze handen te vallen. De Aarde en de mensheid zijn gereed om te gaan bloeien. En het is niet alleen lentetijd voor de Aarde. Het is lente voor de hele Kosmos.
Auteur: © Steven M. Greer, M.D.
Vertaling: Bert Boslooper
Met dank aan: Frontier Magazine waarin dit artikel eerder gepubliceerd werd.