Een schedel met onbekend DNA en een niet aardse samenstelling


 


Onderzoek naar een schedel die in de dertiger jaren in Mexico gevonden werd, laat zien dat de samenstelling van het DNA niet menselijk is. Met de nieuwe methoden van 2010 kwam dit aan het licht. Men noemt het nu de schedel van het sterrenkind.
Zowel de vorm als het materiaal (bot en merg) waaruit de schedel bestaat is wezenlijk verschillend dan die van ons mensen.
In deze video (Engelstalig 10 min.) worden alle verschillen getoond en uitgelegd.