NASA houdt het ruimteweer alert in de gaten

 

Op 8 juni 2010 wordt het vierde “The Space Weather Enterprise Forum” gehouden in Washington DC. Beleidsmakers, onderzoekers, wetgevers en verslaggevers verzamelen dit jaar om de focus te leggen op de bescherming van de kritieke infrastructuur met als uiteindelijk doel de verbetering van de mogelijkheid zich voor te bereiden en te reageren op potentieel verwoestend ruimteweer.

Het hoofd van de Afdeling Zonnefysica (Heliophysics Division) van NASA, Richard Fisher, legt uit: "De zon ontwaakt uit een diepe slaap, en in de komende paar jaar wordt een veel hogere mate van zonneactiviteit verwacht”.

Tegelijkertijd heeft onze technologische samenleving een ongekende gevoeligheid voor zonnestormen ontwikkeld. We zullen het snijpunt van deze twee kwesties bespreken.” Mensen van de 21ste eeuw zijn in het dagelijkse leven meer en meer afhankelijk geworden van high-tech systemen: slimme elektriciteitsnetten, GPS-navigatie, vliegreizen, financiële diensten en noodhulp radiocommunicatie kunnen allemaal worden gevloerd door een intense zonneactiviteit. Dit werd 2 jaar geleden al besproken in een baanbrekend rapport van de National Academy of Science genaamd “Maatschappelijke en economische gevolgen van kritiek ruimteweer”. Een groot deel van de schade kan worden beperkt als managers weten dat er een storm aankomt. De schadelijke stroomstoten kunnen worden voorkomen als satellieten in een ‘veilige modus’ worden gezet en transformators worden afgekoppeld. Preventieve maatregelen vereisen echter een nauwkeurige voorspelling, een taak die is toegewezen aan het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Thomas Bogdan, directeur van NOAA’s Ruimteweer Voorspellingscentrum in Boulder, Colorado ziet de samenwerking tussen NASA en NOAA als de sleutel vermits NASA's vloot van zonnefysica-onderzoeksruimteschepen NOAA voorziet van minuteninformatie over zonneactiviteit als aanvulling op NOAAs eigen satellieten die zich meer richten op de nabije omgeving van de aarde. Bogdan benoemd drie van NASA’s zonnefysica-onderzoeksruimteschepen die van bijzondere betekenis zijn:

STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory)

Een paar ruimtevaartuigen die gestationeerd zijn aan weerszijden van de zon en een gecombineerde weergave geven van 90% van het stellaire oppervlak. In het verleden konden actieve zonnevlekken zich verschuilen aan de achterkant van de zon, onzichtbaar vanaf de aarde, om dan plotseling op te duiken over de rand. STEREO maakt dergelijke verrassingsaanvallen onmogelijk.

SDO (the Solar Dynamics Observatory)

De nieuwste toevoeging aan de NASA vloot. SDO kan zonneactieve regio’s fotograferen met een ongekende spectrale, temporele and ruimtelijke resolutie en controleert ook de extreme UV productie van de zon die de respons van de aardeatmosfeer op zonnevariabiliteit beheert. Onderzoekers kunnen nu uitbarstingen in verfijnde details bestuderen wat de hoop verhoogt dat ze ooit zullen leren hoe zonnevlammen werken en hoe ze deze kunnen voorspellen.

ACE (Advanced Composition Explorer)

Een oude satelliet uit 1997, Bogdan’s favoriet. Het is een zonnewind monitor die stroomopwaarts hangt tussen de zon en de Aarde om zonnewindstoten, miljarden tonnen CMEs (Coronal Mass Ejection) en stralingstormen op te sporen tot 30 minuten voor ze onze planeet raken. Bogdan zegt dat ACE ons beste systeem is voor vroegtijdige waarschuwing omdat het hen in staat stelt om nuts- en satellietoperatoren te waarschuwen wanneer er een storm aankomt.

Fisher concludeert "Ik geloof dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk waarin ruimteweer in ons dagelijks leven even invloedrijk kan worden als het gewone aardse weer….we nemen dit voorwaar heel serieus.”

Een grote zonnestorm kan "20 keer meer economische schade aanbrengen dan bijv. Hurricane Katrina."

Video: Dr Tony Phillips from NASA is talking about a sunstorm that is going to reach maximum in 2010-2011 and it's efects on Earth. (Engelstalig 4 min.42 )

Eerder werd het bericht gebracht van de mega-zonne-eruptie op 19 april 2010 "een van de grootste erupties in jaren". Aarde lag niet in het 'schootsgebied'..., waardoor we  er weinig van hebben gemerkt. Dat zou heel anders geweest zijn, indien de activiteit in onze richting had plaats gevonden (...)

Video: NASA Massive Solar Eruption Ever Video Footage 19 April 2010

Bron: NASA, 4 juni 2010, auteur Dr. Tony Phillips

Meer informatie:
The Space Weather Enterprise Forum op 8 juni 2010
19 april 2010 - Grote erruptie geobserveerd door SDO, dit keer niet richting aarde.

Film over ruimteweer en de zonnefysica vloot van NASA en meer
Vele 21ste eeuw technologieën zijn kwetsbaar tijdens zonnestormen.

 

Samengevat en vertaald door ’t Vertalerscollectief