Het begin van de Vierde nacht van de Negende Golf van de Maya kalenderVandaag, volgens de Gregoriaanse datum 13 juli 2011, begint de vierde nacht van de negende golf. Voor mij lijkt deze nacht écht het laatste moment dat ons rest om ons voor te bereiden op het relatief dramatische scenario dat zal leiden tot het hoogtepunt van de Maya kalender op 28 oktober 2011. Ik heb een aantal van mijn fundamentele opvattingen over wat deze transformatie naar eenheidsbewustzijn door de negende golf inhoud, met gelijktijdige gevolgen op vele niveaus van het universum, geschetst in een aantal artikelen die beschikbaar zijn op www.calleman.com en www.mayanninthwave.com. In deze vierde nacht is het dus hoog tijd dat we onze instincten vragen of we op de juiste plaats zijn om deel te nemen aan dit hoogtepunt scenario. Het is ook belangrijk ons af te vragen of wat we nu aan het doen zijn ons voorbereid op wat we moeten doen in de "post-eindtijd wereld” (een vrij paradoxaal concept). Omdat zoveel mensen helaas misleid zijn door de New Age "onderzoekers" in het geloof dat de Maya kalender eindigt op 21 december 2012, lijkt het duidelijk dat slechts een kleine minderheid van de mensen in de wereld zich de urgentie van de zaak realiseert.

Een aantal maanden geleden uitte ik mijn verwachting dat de Vijfde dag, die begint op 31 juli 2011, een wereldwijde economische ineenstorting zal brengen, die het begin zal inluiden van dit eindtijd scenario. Wat er in dit verband gebeurt is dat de Europese banken, tegen het einde van juli, nog steeds proberen om een oplossing te vinden voor de Griekse schuldcrisis, en een paar dagen later op 2 augustus zal in de VS de beslissing worden gemaakt voor het al dan niet verhogen van het leningplafond. Ondertussen wordt steeds meer nadruk gelegd op Italië, waarvan de nationale schuld met betrekking tot het BNP bijna net zo hoog (120%) ligt als die van Griekenland (140%), maar waarvan de economie zeven keer zo groot is, met navenant veel grotere mogelijke gevolgen voor een gebrek aan schuldbetalingen. Er ontstaat dus nu al, bij het begin van de vijfde dag, een zeer delicate situatie en het valt nog te bezien of meer geld kan worden afgedrukt om een ineenstorting te voorkomen.

Omdat het zo pijnlijk kan zijn, kan een wereldwijde financiële ineenstorting voor velen een destructieve gebeurtenis lijken en daardoor niet te verwachten zijn ten tijde van licht, een dag. Het economische wereldsysteem is echter waarschijnlijk de grootste belemmering die op onze planeet bestaat voor de ontwikkeling van eenheidsbewustzijn. Ik denk dat zelfs kan worden gezegd dat een ineenstorting van de financiële wereldstructuur voor ons een voorwaarde is om eenheidsrelaties aan te kunnen gaan. Omwille van deze reden is het niet onwaarschijnlijk dat een dergelijke instorting in één dag zou plaatsvinden, en dan vooral in de vijfde dag, die een bijzondere dag is die binnen de golven de doorbraakenergie brengt voor het nieuwe bewustzijnsgeraamte. Eenheidsbewustzijn kan dus waarschijnlijk als een bedreiging worden gezien voor vele mensen in de economisch dominante posities, en dit maakt ook deel uit van de reden waarom de machtige mediabelangen de mensen hebben proberen misleiden over de Maya kalender en ze zijn ware einddatum, 28 oktober 2011, hebben proberen uitstellen.

Het is dus relevant om een beetje dieper te kijken naar wat eenheidsbewustzijn is. Soms wordt eenheid of eenheidsbewustzijn dan voorgesteld als een louter mentaal concept, alsof het iets is dat we alleen maar in onze geest moeten realiseren om het te manifesteren. Sommige leraren beweren dat we allemaal één zijn omdat we verstrikt zijn op een quantum mechanische wijze. Ik denk dat dergelijke uitspraken zo triviaal zijn dat ze zinloos zijn om uit te spreken. Natuurlijk zijn we allen één in de zin dat alle mensen producten zijn van dezelfde werkelijkheid en hierin volledig met elkaar verbonden zijn. Toch is een louter mentale realisatie van een concept of een spiritueel inzicht voor ons niet genoeg om daadwerkelijk eenheid te ervaren en te verankeren in de werkelijkheid. Eenheidsbewustzijn is iets waar we aan moeten werken en mee moeten werken om het gemanifesteerd te zien door de steun van deze negende golf en het zou alleen maar mogelijk kunnen zijn na een wereldwijde monetaire ineenstorting. Wat men moet beseffen is dat eenheid geen eigenschap is van onszelf als individu, maar van onze relaties met anderen en het goddelijke.

 Carl Johan Calleman

Laat ons een kijkje nemen naar hoe het monetaire systeem momenteel werkt om zijn rol hierin te ontdekken: In de moderne wereld zijn er plaatsen die we “banken” noemen, die computers hebben waarop vele mensen zogenaamde “rekeningen” hebben. In de rekeningen van deze computers staan getallen, welke bedragen zijn (in de VS in Dollar) van hoeveel “geld” je bezit. Een groot deel van de mensheid beschikt in feite niet over een dergelijke “rekening”, terwijl sommige mensen 10.000 ($) eraan verbonden hebben. Anderen kunnen zelfs 10.000.000 of 10.000.000.000 ($) verbonden hebben aan hun naam op deze bankcomputers. Daarenboven zijn voor een groot aantal mensen deze getallen negatief omdat de banken “geld hebben uitgeleend” aan hen. Zo zijn er enorme verschillen in deze getallen voor verschillende mensen, ondanks het feit dat mensen overal ongeveer dezelfde hoeveelheid tijd werken. Soms kunnen de getallen worden gerelateerd aan een dienst die iemand voor de planeet heeft gedaan, maar meestal is het andersom. Degenen die de meeste schade aan onze planeet veroorzaken, hebben de hoogste getallen op deze bankcomputers. Hoe dan ook, wat men moet beseffen is dat de getallen op deze bankcomputers meer dan ooit een machtstructuur bepalen, waar diegenen met hoge getallen diegenen met lage of negatieve getallen domineren. Geld bestaat niet echt, maar de legale definitie van een maatschappij onderhoudt een systeem van dominantie gebaseerd op deze computergetallen.

Deze getallen op bankcomputers (uiteraard geldt hetzelfde voor aandelen, fondsen, enz.) bepalen de machtsstructuren van onze maatschappij en bepalen bijna alle menselijke relaties, wat wij als soort doen en waarop we ons richten in ons leven op aarde. Er zijn natuurlijk enkele kleine uitzonderingen, maar globaal gezien is het waar dat de bedragen van elk individu op deze bankcomputers het menselijk leven in zijn totaliteit bepaalt. Met een dergelijk monetair systeem lijkt het vanzelfsprekend dat eenheidsbewustzijn in weze niet kan bestaan, simpelweg omdat diegenen die hoge getallen op de bankcomputers hebben domineren en beslissen wat anderen moeten doen en hoe ze hun tijd moeten doorbrengen, en dergelijke dominantie is in strijd met eenheid. Het huidige monetaire systeem is gewoonweg niet in overeenstemming met het eenheidsbewustzijn dat wordt ontwikkeld door de negende golf en zijn dagen, en daarom vermoed ik dat een wereldwijde financiële ineenstorting zou kunnen voorvallen op een dag, en vooral op deze vijfde dag van de negende golf .

We kunnen ook beseffen dat als dit monetair systeem instort, we voor de eerste keer volledig soevereine zielen zouden zijn die volledig verantwoordelijk zijn voor wat we creëren. Hier zou niemand schuldig zijn of zou er niemand zijn waarop we onze negativiteit kunnen projecteren indien de machtsstructuur die gedefinieerd werd door deze bankcomputers verdwijnt. Het gevolg zou zijn dat we allemaal volledig verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken, niet alleen in verband met wat we doen als individu, maar ook als een collectief. Voor degene die dergelijk pad bewandelen zal dezelfde verantwoordelijke manier van handelen vloeien vanuit eenheidsbewustzijn met het goddelijke en al zijn manifestaties van leven.

 

Bron: Carl Johan Calleman - 13 juli 2011

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief