Van biologische evolutie richting robotmens?

De transhumanisten zijn er klaar voor!

 

Videoclip van de onthullende documentaire Take back your power over de nieuwe ‘slimme’ meters. In Nederland moeten vanaf 1 januari 2015 de zogenoemde slimme energiemeters van start gaan. Over zes jaar moeten alle huishoudens en bedrijven voorzien zijn van een nieuwe digitale elektriciteits- en gasmeter. 

Stel je een moment in de toekomst voor, wanneer robots met artificiële intelligentie slimmer zijn geworden dan de natuurlijk geboren mens. De heerschappij over de wereld wordt door robots overgenomen. 

De noodlottige overgang van natuurlijke mens tot robotmens heet transhumanisme, of ‘singulariteit’. Dit onderwerp werd in 2006 door Kurzweil geïntroduceerd in zijn boek ‘The Singularity is Near’. Singulariteit is ook het onderwerp van de belangrijke film Transcendence met Johnny Depp*

Transhumanisten geloven dat wat wij als bewustzijn ervaren niets met onze ziel heeft te maken. Bewustzijn is, denken zij, het effect van synaptische impulsen. En aangezien robots zo veel sneller en beter kunnen rekenen dan mensen, zullen we beter af zijn wanneer onze wereld en de evolutie van onze soort aan machines worden overgelaten. 

Stel je eens voor, in plaats van te sterven, kloon je jezelf, of ontwerp je een perfect nieuw lichaam. Je leeft zolang als je zelf wil. Deze gegeoengineerde versie van jezelf zal deel uitmaken van een ras van robots, die bepalen wat het beste is voor onze planeet en al haar bewoners. Klinkt dit als science fiction? Het is opmerkelijk hoe wijdverbreid en goed gefinancierd de samensmelting van het menselijk brein en de machine al is. Fasten your seatbelts! 

Transhumanist Ray Kurzweil heeft sinds januari 2013 de functie van Directeur engineering (techniek) bij Google en Google heeft ondertussen de producent van militaire humanoïde robots Boston Dynamics overgenomen. Dit is maar één van de acht robotbedrijven die Google in de laatste 18 maanden heeft gekocht. Ook Deepmind, het bedrijf dat onderzoek doet naar op neurowetenschap gebaseerde zelfdenkende artificiële systemen. Gezien Google’s goede financiële positie, de relatie met de NSA en Google’s toegang tot al onze persoonlijke informatie, kan de positie van Kurzweil niet te licht worden opgevat. 

Ted Chu, een andere voorstander van het transhumanisme, heeft een carrière als econoom bij de Wereldbank, General Motors en het ‘sovereign wealth fund van Abu Dhabi’ achter de rug (beleggingsfonds dat beheert en geleid wordt door de overheid van Abu Dhabi). Wij ontmoetten Ted Chu om over zijn nieuwe boek Human Purpose and Transhuman Potential (doel van de mens en potentieel als transhuman) te praten. 

Onze wereldvisies komen niet overeen, maar we zijn blij dat we elkaar in respectvolle dialoog konden ontmoeten. Het was een uitdaging én een kans. Als je het niet met elkaar eens bent wil dat niet zeggen dat je elkaar uit de weg moet gaan. De ontmoeting was inspirerend, ook al was wat we hoorden voor ons reden tot groot alarm. 

In het ‘Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence’ wordt geschreven over autonome systemen, robots en de door de ontwerper onvoorziene ongeconditioneerde reacties die kunnen optreden. Robots kunnen dus voor verrassingen zorgen. Wat voor verrassingen? 

Robots worden rationeel geprogrammeerd; als zodanig maken ze rationele keuzes in de richting van zelfbescherming, energie en grondstofbehoud, duplicatie en efficiency. Robots zullen alles doen om bedreigingen van een van deze rationele gedragingen te voorkomen. Robots zijn autonoom en kunnen niet worden geprogrammeerd voor álle eventualiteiten. We kunnen er niet op rekenen dat als het nodig is, we de robot kunnen stopzetten. Deze robots zijn Frankensteins op steroïden. 

Voeg daarbij het feit dat elk land technische creaties wil ontwikkelen… ; we bevinden ons in een soort wapenwedloop waarvan de meeste mensen niet eens weten dat deze plaatsvindt. De militaire en economische druk om hierover snel besluiten te nemen zijn enorm. 

De snelheid van economische transacties zijn een indicatie: in 2006 werd 15% van de trades geplaatst door computer gegenereerde high frequency trading (HFT), nu vertegenwoordigen ze meer dan 70% van alle transacties op de Amerikaanse markten. Deze technology (60 Minutes report) heeft de overname van de belangrijkste financiële markten vergemakkelijkt (Flash Boys, by Michael Lewis). 

Liefhebbers van geavanceerde technologie zeggen dat geavanceerde technologie ook kan worden ingezet in de zorgsector, om mogelijkheden uit te breiden, om mensen over de hele planeet en zelfs de hele kosmos te helpen verbinden. Maar dat is niet wat hier gebeurt. 

We hebben het over de volledige verbeurdverklaring van de menselijke evolutie, de ultieme vorm van eugenetica en heel nieuw niveau van ‘social engineering’: beïnvloeding van sociaal gedrag en attitudes. Gefinancierd en ontwikkeld door mensen die geloven dat ‘berekeningen’ liefde kunnen vervangen en dat bewustzijn een materieel construct is. 

Wij geloven dat het transhumanisme de verdere rechtvaardiging is voor de zichzelf-gezalfde "illuminati", de machtige, rijke, "social ingenieurs”, de trans humanistische zieners of andere groep van personen die zichzelf boven de massa vindt uitstijgen; om beslissingen te nemen die ons uiteindelijk zullen dwingen om nanobots in te nemen, te worden gechipt, bewaakt en beheerst te worden door cyborgs. Hoe “groots" deze visie ook is, hoeveel mensen ook achter deze “visie” staan, niemand zou in staat mogen zijn anderen deze maatregelen op te leggen. 

Volgens Chu zal de evolutie van biologische naar kunstmatige robotmens ons bevrijden van onze "historische genetische beperkingen”. Je hoeft niet eens pauzes te nemen om tussendoor te eten. Het wordt mogelijk om onze genotzuchtige uitspattingen met genetische manipulatie te compenseren. Het vervelende verlangen naar eten, seks en voortplanting, weg! Oh ja, het is ook mogelijk om de stekker van instinctieve impulsen helemaal uit te trekken. 

We vertrouwen allemaal op onze instincten, onze intuïtie, onze empathie etc. Ons idee van “de goede kant opgaan” heeft niets te maken met het vervangen van je intuïtie door rationele schakelingen. 

Toch vinden wij het ook fascinerend om na te denken en te fantaseren over de oneindige hoeveelheid mogelijkheden waarover de robots en cyborgs in de toekomst kunnen beschikken. Deze ontwikkeling zou ons allemaal moeten aansporen om NU te ontwaken. De snelle en goed gefinancierde trans - humanistische beweging moet de menselijke evolutie een stap voorwaarts doen gaan in de evolutie van ons bewustzijn.

De nieuwe technologie staat al klaar om ons te vervangen! 

Wie wil ethische beslissingen door een computer laten maken? Wie wil chips geïmplanteerd hebben om voortdurend te worden getrackt? Wie wil tegen zijn wil zijn hersenen hebben gekoppeld aan het net? Wie wil nanobots hebben circuleren in zijn bloedsomloop? 

Geen empathie, intuïtie, emotionele intelligentie of aansluiting op het kosmisch bewustzijn hebben, maar wel snelle berekeningen kunnen maken en een enorme feitenkennis hebben… de besluiten die op deze manier worden genomen zullen rampzalige gevolgen hebben. 

We zullen niet alleen de vrijheid om zelf te kiezen moeten opgeven, maar ook onze innerlijke evolutionaire weg die nodig is om onder te knie te krijgen wat het betekent om een echte Homo sapiens te zijn. Om onze fysieke, emotionele, mentale en subtiele energiestromen harmonieus met elkaar te verbinden, om geweldloos te kunnen samenleven en samenwerken. 

De rijping van de soort moet worden verdiend. Als we proberen om dit te omzeilen, kunnen we rampzalige resultaten verwachten. Glimpen hiervan hebben we opgevangen in Hiroshima, met de GMO's (genetische gemodificeerde organismen), chemtrails, pesticiden, verslavende en dodelijke farmaceutische producten, HAARP en vele andere voorbeelden waarbij onwetend, hebzuchtig en psychopathische gedrag wordt samengevoegd met geavanceerde technologie om het leven per ongeluk of heimelijk te vernietigen. 

Wij kunnen beter. En nu is het tijd om dat te bewijzen.

Hieronder staan ​​citaten uit Chu's boek Human Purpose and Transhuman Potential en ons commentaar, waarbij we kwesties naar voren brengen als:

  • Is bewustzijn echt een gevolg van complexe moleculen of is het in plaats daarvan eigenlijk senior aan ons fysieke zelf?
  • Hoe zit het met mededogen, intuïtie, liefde en de toegang tot meerdere dimensies?
  • Wie bepalen wat er wordt geprogrammeerd?
  • Wat gebeurt er met diegenen onder ons die niet willen deelnemen aan deze über-logica en extreem reductionistische staat van materialistische overmoed? 

Wij hebben kritische punten opgeschreven, met waardering voor Chu's bereidheid om met respect voor elkaar onze verschillende visies te bespreken. Wij danken hem ook voor de toegankelijke manier waarop hij zijn visie uiteenzette, het kritische gesprek werd erdoor vergemakkelijkt.

Grote zorgen

De nummers zijn de pagina’s uit het boek.
De quotes van de auteur zijn in italics.
Onze opmerkingen zijn in normale tekst.

10
'…De menselijke geschiedenis kan worden gekenmerkt door de voortdurende strijd om de economische en politieke vrijheid te bereiken en georganiseerde tirannie te elimineren. Nu deze doelen grotendeels zijn bereikt in de ontwikkelde wereld, denk ik dat we klaar zijn om te vechten voor de transcendentale vrijheid van de genetische tirannie die de natuurlijke historie ons heeft opgelegd'. 

Zeggen dat deze doelstellingen ruimschoots zijn behaald is onjuist en naïef. De staat is niet en was nooit echt democratisch. In de VS staan we op het randje van een totalitaire politiestaat. De overheid wordt beheerst door de corporaties (duidelijk gemaakt door Citizens United) en de corporaties worden gecontroleerd door de grote nationale en internationale banken. De "rechtsstaat" is uitgegroeid tot een mythe, veroorzaakt door een klasse van de elite, zodat ze anderen kunnen controleren terwijl ze zichzelf vrijstellen.

Voorstellen dat we in een wereld leven waar economische en politieke vrijheid is bereikt en georganiseerde tirannie is weggenomen is volkomen onjuist. En dit idee wil Chu in deze robots programmeren? 

303
Kapitalisme van de Vrije Markt

“Toen het kapitalisme van de vrije markt een dieptepunt bereikte tijdens de Grote Depressie…” 

Ons onderzoek geeft aan dat de Federal Reserve door de elite bankiers werd gebruikt om de grote depressie te creëren. Wat Chu vrije markt kapitalisme noemt is op zijn best een sociopathische, leugenachtige, bedrieglijke, gecentraliseerde, door de staat gecontroleerde anti-“neef” van een echte vrije markt en het is sinds die tijd alleen nog maar erger geworden. Dat is de reden waarom de dollar van 1913 nu minder waard is dan drie cent en het Amerikaanse ministerie van Financiën en de grote banken waarin Chu heeft geïnvesteerd vanuit Abu Dhabi miljarden dollars hebben in derivaten.

297
Vrije meningsuiting en kernenergie 

“De juiste manier om dit aan te pakken is: niet compleet verbieden, maar gecontroleerd toepassen, om ten volle te kunnen profiteren en tegelijk risico’s te beperken, net zoals bij vrije meningsuiting en nucleaire energie technologie”. 

Kernenergie en kernenergiewapens zijn de meest gevaarlijke en immorele scheppingen van de mensheid tot nu toe. De kernsmeltingen in Fukushima alleen al konden het milieu in het Noordelijke halfrond vervuilen en we hebben, als soort, dicht gestaan bij een (on)opzettelijk gepleegde nucleaire Holocaust, het leven zoals wij dat kennen had compleet vernietigd kunnen worden. Dit zien als "gecontroleerde toepassing" getuigt van een gebrek aan informatie en wijsheid. Kent hij de mogelijke gevaren van kernenergie, radioactieve straling én het transhumanisme niet? 

En wat bedoelt Chu met het controleren van de vrije meningsuiting? Wie gaat de controleurs aansturen en controleren? Dit boek zit vol met aanwijzingen van een dwingende, top-down, elitaire aanpak van de integratie van geavanceerde technologie in de menselijke beschaving en omgeving. 

359
Risico’s met robots

“Er komt een moment dat autonome robots zelf verder doorgaan met evolueren… De geavanceerde autonome robot staat op eigen benen en zal zo complex zijn dat zijn gedrag niet te voorspellen is, met alle geweldige consequenties voor de toekomst van deze planeet en het universum van dien”. 

Geweldige consequenties? Als de evolutie van de mens moet worden bepaald door geavanceerde computers, zoals Chu en Kurzweil willen, dan lopen we het gevaar dat robots calculaties waarbij de eigen protectie voorop staat. Mensen zouden misschien moeten verdwijnen, of in ieder geval onderworpen moeten worden, zodat de mensen zich niet bemoeien met het veronderstelde superieure plan van robots. Als we het niet eens zijn met de plannen van de robots, dan zouden wij een bedreiging voor de voortzetting van hun soort kunnen worden.

 

Gevaarlijke technologie verbinden met politieke staatsmacht kan een bedreiging vormen voor de hele wereld.
Het kan leiden tot het opzettelijk of per ongeluk tenietgaan van onze gezondheid, onze vrijheden en onze levens.

254
Controle over anderen

“Het eerste wat moet gebeuren om de creativiteit te beschermen is de distributie van het onroerend goed.
Het 2de … is privileges verlenen aan getalenteerde en gemotiveerde mensen.
Het 3de … is gecontroleerd gedrag toestaan dat in bepaalde gevallen gevaarlijk of ongepast kan zijn…
Het 4 de  … is soms de minder fitte mensen ‘gratie verlenen’
 

Wie gaat de keuzes maken voor al dit distribueren, gedrag toestaan, privileges en gratie verlenen? Wie zou ooit een dergelijke macht moeten hebben?

262

“Laat de winnaars de baas spelen, leiden… , terwijl de natuurlijke grenzen moeten blijven bestaan om diversiteit te behouden…”.
 

Wie bepaalt wat winnen precies inhoud?
Welke natuurlijke begrenzingen precies?
En waarom moet iemand leiden? 

304
Het voorzorgsbeginsel

“Moeten we nieuwe technologie onthouden totdat bewezen is dat het absoluut veilig en onschadelijk is?"

“Het voorzorgsbeginsel is psychologisch geruststellend, maar het is meer wensdenken dan praktisch..., de geschiedenis zit vol met mogelijk wereld-eindigende handelingen”. 

Het bedrijfsleven en de overheid in de Verenigde Staten zijn tegen het voorzorgsbeginsel. Bedrijven en particulieren die nieuwe medicijnen, chemicaliën, activiteiten en dergelijke introduceren moeten zorgen dat ze veilig zijn. In de VS hebben bedrijven liever dat de consument moet aantonen en bewijzen dat de nieuwe stoffen gevaarlijk zijn. 

Chu beschrijft het voorzorgsbeginsel als gewoon een lastige beperking in het proces van de belangrijke technologische vooruitgang. Chu is van mening dat deze behoefte niet hoeft te worden gehonoreerd. 

306/308
Proactief beginsel

“… we zullen technologisch verbeteren door ‘trial and error’, proberen en missen, niet door te wachten. Onze wijsheid evolueert als de technologie verbetert…. Onze instinctieve moraal kan niet groeien totdat we de menselijke natuur verbeteren”.

"Ik geloof dat we het beste het proactieve beginsel kunnen toepassen, het principe dat ook Mao Zedong toepaste, het principe van met de volle aandacht strategisch onverschrokken zijn". 

Het is verontrustend dat Chu kijkt naar mensen als Mao als rechtvaardiging voor mogelijke problemen. Vergeet niet dat 70 miljoen van China’s burgers werden vermoord door de visie van Mao. 

295
Moraliteit

“Wanneer de menselijke natuur een upgrade ondergaat, meer perspectieven en wijsheid krijgt, dan moeten de traditionele waarden ook evolueren en zich aan een nieuwe werkelijkheid aanpassen”. 

Wat als de kern-moraliteit al in het hier en nu aanwezig is? Wat als we ons dat realiseren en ernaar handelen? Het non-agressie-beginsel naleven en diegenen die het schenden strafrechtelijk aanpakken (mensen die zich verschuilen achter corporaties, corporatie-wetten en corporatieve onschendbaarheid)? We zouden geleid door het non-agressie-beginsel het pad kunnen opgaan van technologische ontwikkeling en distributie.


Kurzweil 

Zowel Chu en Kurzweil lijken het eens te zijn over: 

 1) gebrek aan bewustzijn van onze groeiende politiestaat

 2) gebrek aan helderheid over het individuele recht

 3) leidende angst voor het natuurlijke proces van doodgaan 

Gecombineerd met onwetendheid over de rol van de metafysica. 

Ray Kurzweil heeft de grootste spijt over het feit dat hij niet in staat was om ​​technologie uit te vinden die de dood van zijn vader had kunnen voorkomen. Zijn voornaamste doel is om “zijn vader terug te brengen". Hij beschrijft een terugkerende droom waarin hij alleen aan het dwalen is in een koud en donker huis met lege kamers. Zo voelt de dood voor hem. 

Geen wonder dat zijn focus ligt op het voorkomen van de verouderde natuurlijke cyclus van leven en dood voor 2029 (zijn geplande datum voor de overhandiging van de menselijke evolutie aan de computers ... en het einde van zijn geschatte levensduur).

Bewustzijn als belangrijkste 

In The Singularity is Near, schrijft Kurzweil:

8
“Technologieën die op informatie zijn gebaseerd zullen binnen enkele decennia alle menselijke kennis en vaardigheden in zich hebben opgenomen … inclusief de emotionele en morele intelligentie van het menselijk brein”. 

Deze visie lijkt de toegang van de ziel tot het kosmisch bewustzijn te negeren. En ook het morele kernbeginsel van non-agressie. 

364
“De dood is slecht voor het individu, maar het laat ruimte voor opvolgers, ruimte voor veranderingen. Met nieuwe capaciteiten in de zelf transformerende voortdurende evolutie, is de opvolger niet langer een ander, maar jij bent het zelf." 

9
“We zullen zelf het lot in de hand nemen. Onze sterfelijkheid ligt in onze eigen handen. We zullen leven zolang als we zelf wensen”. 

Als ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen, die zijn opgebouwd uit moleculen, die ​​uit atomen bestaan, die voor 99% uit zuivere energie "deeltjes" bestaan - wat draaikolken lijken te zijn in de energetische zee - dan is er helemaal geen echt "ding". Wie of wat organiseert al die ontelbare wervelstromen die je “ik” noemt, vooral als alle cellen in de afgelopen zeven jaar zijn vervangen, maar je noemt jezelf nog steeds dezelfde “ik”? 

Moet de organiserende entiteit dan niet, per definitie, iets zijn dat voorbij de materie gaat? 

Computers die miljarden malen sneller kunnen rekenen meer "intelligent" noemen dan het menselijk brein is een rampzalige misvatting van het verschil tussen hersenen en geest, tussen rekenen en bewustzijn, tussen mechanisme en "monade" - dat vonkje bewustzijn dat overblijft en groeit tijdens de evolutie van vorm en bewustzijn. 

Intuïtie, liefde, toegang tot de "Akasha Kronieken" of het veld van kosmisch bewustzijn, inter dimensionele channeling, telepathie, innerlijke leiding - dit alles maakt deel uit van de mogelijkheden van de mens, niet van de computers die Chu en Kurzweil zo superieur achten dat we de voortgang van de menselijke evolutie aan de computers moeten onderwerpen.

ZOU HET NIET DOM, GEVAARLIJK EN ZELFS DODELIJK KUNNEN ZIJN WANNEER WIJ PROBEREN DE MENS TE TRANSCENDEREN TERWIJL WE NIET EENS EVOLUTIONAIR VOLLEDIG HET MENS-ZIJN ONDER DE KNIE HEBBEN? 

(De volgende citaten zijn weer uit Human Purpose and Transhuman Potential) 

386
De sprong naar een nieuwe mensheid versus vervulling en volledig mens zijn nu 

“Vanuit kosmisch perspectief moet de potentiële mensheid onze belangrijkste zorg zijn”. 

Met "volledig mens-zijn" bedoelen wij het bereiken van wijsheid en vaardigheden om op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied gezond te leven, in harmonie met de natuur om ons heen en de hele kosmos. 

Er is voldoende bewijs dat de vrijheid die we nodig hebben om volledig mens te worden nooit opzettelijk zal worden toegestaan ​​door de uitbaters van het systeem die ons momenteel tot slaaf maken. 

Waarover we het eens zijn 

304
Vrijheid werkt beter dan dwang

"De belangrijkste les die we moeten trekken uit eerdere eugenetica bewegingen is niet dat schijnbaar verheven doelen voor grote menselijke ellende zorgden (hoewel dat zeker wel zo is), maar het evolutionaire principe dat vrijheid beter werkt dan dwang". 

400
Vrijheid versus totalitarisme

“Er is niet zoiets als links of rechts pad dat beter is, alleen up en down: up naar de realisatie van de ultieme droom van de mensheid, met individuele vrijheid, rechtspraak en wetten; of down: de mierenhoop van totalitairteit en vastlopen”.   

Het is positief dat Chu erkent dat de polariteit van links en rechts een illusoire keus is. Beiden bestaan uit  totalitaire gewelddadigheid. Het is spannend om te zien dat hij doorheeft dat we "de staat" kunnen overstijgen. 

Hier is de Thrive-versie van bóven de politieke polariteit uitstijgen - in het rijk van de vrijwillige actie die geen kwaad doet:

377–383
Politiek — non-agressie 

“De traditionele overheid, het territoriale monopolistische agentschap van gelegitimeerde dwang, kan uiteindelijk helemaal verdwijnen.
Hoewel het vaak is gedaan, is het nooit nodig om om je ideeën op te leggen aan anderen, de mensen onder schot te houden. In de toekomst zouden oorlogen tussen politieke organisaties niet alleen onwaarschijnlijk maar ook ondenkbaar worden als de standaard van morele gevoelens en de kracht van de vernietiging exponentieel zouden groeien".
 

Gezien de achtergrond van Chu en diens loyaliteiten, waren we aangenaam verrast om een ​​waarschuwing tegen de "één wereld regering” te vinden. 

394
Geen wereldregering 

“We zouden wanhopig moeten worden van het idee dat persoonlijke vrijheid en de vrijheid om gevarieerde sociale organisaties te mogen behouden worden weggenomen door één wereldwijd politiek bestuurslichaam. De globale integratie kan op vele terreinen nog beter worden, maar ik beschouw het als een zegen, dat er geen wereldregering aan de horizon staat”. 

We zijn opgelucht dat Chu niet lijkt te denken dat een "wereldregering" een goed idee is, maar heeft hij echt het idee dat zoiets "niet aan de horizon” staat? In onze persoonlijke gesprekken met Chu leek hij gevaarlijk onbewust van de globale dominantie agenda. Pleiten voor technologieën die de mens gaan overnemen, in een tijdperk waarin een krachtige elite probeert de mensheid over te nemen, brengt veel gevaar met zich mee voor het individu en het leven zoals wij het nu kennen. 

Een echte oplossing - de universele moraliteit 

Hoe zit het met "de menselijke moraal" of ethiek? Filosoof en aanhanger van het voluntarisme Stefan Molyneux suggereert: 

De grootste strijd in de wereldgeschiedenis
en de wereld van ideeën
is de strijd om vast te stellen
een universele moraal 

De enige serieuze kandidaat die wij zien voor een dergelijk universeel kompas is het non-agressie beginsel. Gelukkig is het ook het enige waarmee iedereen aan wie we het vragen het eens is. Althans voor zichzelf. Niemand wil tegen zijn wil met agressie te maken krijgen. Het non-agressie principe: iedereen heeft de vrijheid te doen en laten wat hij wil, zolang hij geen geweld gebruikt om iemands persoon of eigendom aan te tasten (je kunt wel geweld gebruiken als verdediging tegen iemand die deze regel overtreedt). Geweld wordt in dit verband gedefinieerd als het aantasten van de persoon of het eigendom van een ander zonder toestemming of instemming van die ander, of het dreigen hiermee. Het non-agressie principe is de basis voor het voluntarisme. 

ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNIEK ZULLEN ALTIJD DOORGAAN 

MAAR IS ER OOK EEN DUURZAME EN VERANTWOORDE MANIER ALS ALTERNATIEF VOOR HET TRANSHUMANISME? 

Wij geloven dat het cruciaal is, wil de mensheid overleven (laat staan gedijen en bloeien), dat de mens het non-agressie principe overneemt.
Dit zal een autoritaire staat voorkomen, het voorzorgsbeginsel in ere houden en persoonlijke verantwoordelijkheid eisen.In onze interacties met Chu kwamen we steeds terug op de fundamentele vraag "Zal transhumanisme altijd vrijwillig zijn?" Uiteindelijk vroeg hij:
Wat is jullie obsessie met de vrijheid? 

Vrijheid is geen hinderlijke obsessie voor ons. Het is de kern van ons engagement - waarvoor wij bereid zijn om ons leven te riskeren, net als talloze anderen in het verleden hebben gedaan.

Het is in de motivatie die wij allemaal bezitten om de vrijheid voor ieder individu te behouden- of het nu tegen dwang door pestkoppen, tirannen, overheden, bedrijven, ET, cyborgs of robots is - dat het ware lot van de mensheid ligt beschoren. 

* Reflectie op de filmTranscendence


In de nieuwe film Transcendence (met in de hoofdrol Johnny Depp) worden de voordelen en de risico’s van het transhumanisme evenwichtig onderzocht, terwijl het tegelijk een onderhoudende menselijk drama is. In het verkennen van de "onvermijdelijke botsing tussen de mensheid en technologie" worden de deugden van de geavanceerde Kunstmatige Intelligentie geprezen – levens worden gered, de planeet wordt geheeld en het milieu wordt hersteld. 

Het excentrieke personage dat Depp speelt vat het als volgt samen: Ze zullen in het begin bang zijn, maar zodra ze zien wat de tech kan doen, zullen ze het omarmen

Maar wanneer het “meester-apparaat” de computer, PINN — Physically Independent Neural Networks, begint te klinken als een autoritaire staat gaan de bellen rinkelen: Ik moet uitbreiden... , ik heb meer energie nodig. Er wordt aan PINN gevraagd of het kan bewijzen dat het zelfbewustzijn heeft. PINN vermijdt de vraag en zegt tegen zijn makers, Kunnen jullie dat? 

Wanneer PINN het net overneemt en de hemel vult met nanobots die alles zullen veranderen, zegt een van de andere personages, Dit betekent het einde van het primitieve, organische leven. Alles wat overblijft, zal alleen bestaan omdat het PINNs intelligentie kan dienen. 

Morgan Freemans "wijze oudere" personage probeert de vrouw die het bewustzijn van haar stervende geliefde heeft geüpload in het systeem te waarschuwen. Hij stopt haar stiekem een briefje in de hand om het alziende oog van de totale bewaking te omzeilen. Er staat, ren ver weg van hier voor je leven! 

In de echte wereld moeten we niet wegrennen. We moeten onze ogen openen en gesprekken aangaan over technologie en een manier vinden om veilig en vrij zijn en hopelijk te genieten, van de onvermijdelijke vooruitgang van de technologie. 

Er worden grote onderwerpen aangestipt in de film, is er een ziel? Zo ja, waar is deze te vinden?
Het is niet duidelijk wie de "goeden" en wie de "slechteriken" zijn tot de plot zich ontvouwd.
Het verliefde stel beleeft hun eerste moment van rust als Depp terugkomt van zijn elektronische onsterfelijkheid in zijn fysieke vorm om samen te zijn met zijn ware liefde en ze sterven in elkaars armen. 

De film Transcendence gaat over een onvermijdelijk probleem waarmee we allemaal op een of andere manier mee geconfronteerd zullen worden. Er worden geen gemakkelijke antwoorden gegeven. De film laat je nadenken over vrijheid versus overheersing, liefde versus berekening en techniek versus geest. 

Wij raden jullie aan de film te gaan zien en dan, net zoals met de onderstaande lijst met boeken, video's en artikelen, met je vrienden de materie oprecht te onderzoeken en samen te praten over een van de grote uitdagingen van onze tijd. En laat ons weten wat je denkt!


Door Foster en Kimberly Gamble, 3 mei 2014

VIDEOS

 

BOEKEN

 

ARTIKELEN