Wat is singulariteit en gaat u het meemaken?Als u regelmatig science fiction leest of artikelen leest over de toekomst zult u de term ‘singulariteit’ zeker tegengekomen zijn. Wat betekent het en waar komt het woord en idee vandaan?

Wat is singulariteit?

Het van Dale woordenboek zegt over singulariteit: bijzondere gebeurtenis waarvoor de geldende natuurkundige wetten ontoereikend zijn als verklaring. Wiskundig: singulier punt of lijn; - punt met oneindige dichtheid en zonder volume.

Deze term beschrijft het moment waarop een beschaving door techniek dusdanig veranderd en aangepast is dat het voor voorgaande generaties niet meer te volgen is. Je kunt het zien als een onomkeerbaar moment in de geschiedenis. De meeste denkers geloven dat het een omslagpunt betreft dat ineens plaats zal vinden omdat er razendsnelle ontwikkelingen plaatsvinden op technologisch en wetenschappelijk gebied. Deze verandering zal zo ingrijpend zijn dat de hele samenleving erdoor veranderd wordt, dat betreft onze lichamen, onze families, regeringen en economie.

Probeer je maar eens voor te stellen dat je nu op dit moment de werking van het internet gaat uitleggen aan iemand uit de 12de eeuw. De verhouding tot de wereld die jij en de middeleeuwse persoon hebben zijn zo verschillend dat het welhaast onmogelijk is te vertellen wat het internet inhoudt voor jou en voor het leven van alledag. Jouw plaats zou zich aan een kant van de singulariteit bevinden en de middeleeuwse persoon bevindt zich aan de andere zijde. Zo kan het ook naar de toekomst gericht bekeken worden. Dan ineens zijn wij de mensen uit de middeleeuwen. Vooruitgang in wetenschap en techniek gaan er van uit dat er minder dan 800 jaar nodig is om een singulariteitsomslag te maken. Daarbij is het onmogelijk vooraf vast te stellen wat deze veranderingen zullen brengen.

Praten over singulariteit op zich is al paradoxaal omdat men zich probeert iets voor te stellen dat per definitie onvoorstelbaar is in het heden. Toch zijn er honderden SciFi schrijvers en futuristen die zich hier dagelijks mee bezig houden.

Waar komt het woord singulariteit vandaan?

In 1993 schreef science fiction schrijver Vernor Vinge een essay genaamd: "Technological Singularity." waarin hij de term bezigde en tot een populair woord maakte.

Hij beschreef singulariteit zo: ‘Het is een punt waarop alle oude modellen niet meer voldoen en een nieuwe realiteit het leven regeert. Wanneer we ons richting dit punt begeven, zal alle menselijke actie hierdoor overschaduwd worden tot men niet anders meer weet. Dat moment, wanneer het komt, kan ongekend en als een grote verrassing inslaan’.

Vinge refereerde specifiek naar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. ‘We staan op het punt van ongekende verandering die vergelijkbaar is met het verschijnen van het menselijk ras op deze Aarde’, schreef hij. De precieze oorzaak van deze verandering is de schepping van technologische wezens die het menselijke brein overstijgen.

Ken MacLeod schreef in zijn boek ‘The Cassini Division’ een karakter dat singulariteit omschrijft als ‘de geestvervoering van de nerds’. Ook dit werd een populaire uitspraak over singulariteit. (Noot: MacLeod geeft yoe dat deze uitspraak niet van hem is maar komt uit een satirisch stuk dat begin 1990 gepubliceerd werd in het blad Extropy.)

Catherynne Valente ijverde nog pas geleden voor een uitbreiding van de betekenis van de term zodat er ook sprake van ‘persoonlijke singulariteitsmomenten’ kan zijn. Daarbij gaat het om momenten waarop een persoon dusdanig verandert dat hij niet langer herkenbaar is als zijn oude zelf. Deze term is bruikbaar wanneer iemand van menselijk naar post humaan of trans humaan verandert.

Welke technologieën zijn in staat singulariteit te veroorzaken?

Hierboven werd de term kunstmatige intelligentie al genoemd, die ontwikkeling wordt door mensen het meest gezien als singulariteitsveroorzaker. Auteurs als Vinge en singulariteitsman  Ray Kurzweil zijn er van overtuigd dat kunstmatige intelligentie de stap naar singulariteit is en wel om twee redenen:

  • Allereerst wordt er een geheel nieuwe vorm van intelligent leven geschapen en dat zal het begrip menselijkheid volledig veranderen.
  • Ten tweede zal door kunstmatige intelligentie de techniek zo razendsnel doen ontwikkelen dat de samenleving ongelooflijk anders wordt. Bijkomstigheid is dat kunstmatige intelligentie ervoor zal zorgen dat mensen en robots naast elkaar zullen werken en robots zelfs meer gevorderd werk zullen doen dan de mens. 

Een van de singulariteitstechnologieën is de zichzelf replicerende moleculaire machine, zij worden ook wel de autonome nanobots genoemd. Daaronder vallen ‘Gray Goo’ en een leger andere dingen. De kern van dit gegeven is dat we machines kunnen bouwen die op atomair niveau kunnen werken en veranderingen aan kunnen brengen en dat zou er toe leiden dat we de wereld tot in de kleinst denkbare kern beheersen. Wat gebeurt er als deze machines zelfstandig te werk gaan? Wie zal het zeggen. Er zijn natuurlijk schaduwzijden aan deze ontwikkelingen zoals b.v. Greg Bear beschreef in zijn boek ‘Blood Music’ of Bill Joy’s essay dat als titel mee kreeg "The Future Doesn't Need Us" ( De toekomst heeft ons niet nodig). Er zijn ook optimistischer visies b.v. die van Rudy Rucker ‘Postsingular’.

 Afbeelding van gray goo door Giacomo Costa. 

De meeste gedachten over singulariteit worden gewijd aan het idee dat de synthetische biologie, genetische technieken en andere biologische wetenschappen ertoe zullen leiden dat we het menselijk genoom geheel zullen beheersen. Daar komen twee wereld veranderende dingen uit voort:

  • We kunnen nieuwe levensvormen creëren en de menselijke evolutie tijdens één generatie veranderen.
  • Daarnaast is het dan mogelijk het verouderingsproces aan te pakken en misschien zelfs teniet te doen via ingrijpen op het menselijk DNA. We zouden de levensduur van de mens sterk kunnen verlengen. Futuristen als Kurzweil en Steward Brand, en wetenschappers als Aubrey De Gray, hebben al aangegeven, dat een leven dat honderden jaren duurt een wezenlijk deel uitmaakt van singulariteit. 

Is er al eens singulariteit geweest? 

Meestal gebruiken we deze term voor processen of transformaties die in de toekomst plaats vinden. Maar nog even terugkijkend naar de uitleg over internet aan een middeleeuwer is ook een vorm van singulariteit. Zo ook de industriële revolutie, daardoor is de wereld ook wezenlijk van aanzien veranderd. Op dit moment gaat het over het informatietijdperk waar we ons in bevinden. 

Wanneer zal het singurlariteitspunt plaatshebben?

In 1992 voorspelde  Vinge dat dit binnen 30 jaar werkelijkheid zou worden via kunstmatige intelligentie.  Dan hebben we nu nog 12 jaar te gaan, het kan dus nog waar worden wat hij zei.

In het jaar 2000 schreef Bill Joy een grensverleggend artikel voor het tijdschrift ‘Wired’ met als titel "The Future Doesn't Need Us," waarin hij als technoloog zijn mening gaf:

‘De grote doorbraak van het samenstellen zal zeer waarschijnlijk binnen 20 jaar plaatshebben. Moleculaire elektronica en het onderliggende veld van nanotechnologie waarin moleculen stroomcircuits bevatten, zal snel volwassen worden en zeer winstgevend, binnen tien jaar en dat zal een zal een snelle toename in investering in nanotechnologie teweegbrengen’.


Bron: http://youtu.be/8XWXJDgbeP0   

In 2005 was het Ray Kurzweil, die met zijn boek ‘The Singularity Is Near’, aangaf dat dit hele proces slechts enkele tientallen jaren in beslag zal nemen.


 De wetenschapper die zich met lange levensduur bezighoudt De Gray zegt dat de biotechnologie al zo ver ontwikkeld is dat een kind dat in 2010 geboren wordt 150 of misschien wel 500 jaar oud kan worden. Rodney Brooks, onderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie aan het MIT schrijft in zijn uitzonderlijke boek ‘Flesh and Machines’(Vlees en machines) dat het het niet waarschijnlijk is dat we binnekort ons brein in een computer kunnen downloaden. Hij voegt daar wel aan toe:   

‘Het leven van onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zal onherkenbaar zijn voor ons zoals het gebruik van informatietechnologie dat is voor een mens uit begin van de vorige eeuw’. 

Wanner singulariteit plaats zal vinden? Dat hangt af van je perspectief maar het wordt duidelijk dat het slechts tientallen jaren ver weg is en niet meer.


Door: Annalee Newitz

Bron: http://io9.com/5534848/what-is-the-singularity-and-will-you-live-to-see-it