Nieuwe technologieën die de mensheid zullen veranderen


3-D printer maakt van alles, ook voedsel

 

Ik vrees de dag dat de technologie onze menselijke interactie voorbijstreeft. 
De wereld zal dan bestaan uit een generatie van idioten

Albert Einstein

 

Inleiding redactie wijwordenwakker.org: Onderstaand artikel gaat over de het leven veranderende technologieën die op ons af gaan komen in de komende 20 tot 40 jaar. Men maakt er een opgewekt plaatje van dat de genezing van ziekten naar voren brengt en technisch gemak. Er zijn echter ook de nodige kanttekeningen bij te maken.
Uit het verleden en het nu is bekend dat alle nieuwe technieken eerst en vooral ingezet worden door overheden en voor militaire doeleinden. Lees dit actuele bericht:
killer-robots-op-agenda-van-de-vn. De controlemaatschappij, voor iedereen zichtbaar, is ons nu al opgelegd en ontwikkelt zich rap verder. Dat is geen vrijheid maar een in een richting gestuurd plan om ons allemaal onder het zelfde slimme maar totalitaire smartnet te vangen. Als men ons voorziet van ‘vrij’ internet en elektriciteit zullen we er echt wel iets voor terug moeten doen, in ieder geval zal afwijkend denken en handelen bijna zeker niet getolereerd worden. De normale pro- contra gestuurde opiniemaatschappij kent zijn ingebouwde structuur om gefundeerde afwijkende meningen al snel te vangen onder belachelijk makende etiketten als samenzweringstheorieën e.d. 

Waar blijft de ziel en het innerlijke bewustzijn?
De basisvragen bij deze ontwikkelingen zijn echter van filosofische aard en komen hieronder niet aan bod. Gaat het in deze wereld om lang leven? Om technisch vernuft en kennis? Gaat het om willen hebben en vergroten van bezit? Is er dan nog plaats voor groei in wijsheid en innerlijke ontwikkeling? Het woord ziel is nergens te ontdekken in dit geheel. Er is ook geen plaats voor het voelen vanuit het hart. De mens is meer dan een vaatje kennis dat door een computer vervangen of aangestuurd kan worden. Wat doen we met ons innerlijke leven? Waar blijft het unieke menselijke bewustzijn in dit alles? Waarin willen en kunnen we ons onderscheiden? Hoe maken we ons los uit de zintuigelijke emotionele wereld van willen hebben en verwachtingen? Hoe vervolmaken we onze zielenweg? Lees en oordeel zelf…

 

Waar gaat het in de komende 30 jaar naar toe met de technische ontwikkelingen?

Wat zijn de gevolgen voor de gemeenschap en levensstijl van u en mij? 
De meeste volwassenen van nu zijn opgegroeid zonder internet en mobiele telefoon, laat staan smartphones en tablets die met apps en stemherkenning werken. De veranderingen zijn de afgelopen jaren zo snel gegaan dat ze ons voorstellingsvermogen te boven gaan wat betreft de toekomst. Wat komt er nog op ons af, nog snellere computers, nog meer technische hebbedingetjes?
Daar zal het niet bij blijven. Maak je klaar voor een rit in de achtbaan wat techniek betreft.

Kunstmatige intelligentie, supercomputers en robotica

Ray Kurzweil, Googles directeur op gebied van technische ontwikkeling voorspelt dat tegen 2029 de computer even intelligent is als de mens en rond 2045 een miljard keer zo krachtig als alle breinen ter wereld tezamen. Op het moment dat computers het menselijk brein voorbijstreven zal er een ‘intelligentie-explosie’plaatsvinden die de hele menselijke beschaving radicaal zal veranderen. De snelheid van de ontwikkelingen neemt exponentieel toe en dat maakt het onmogelijk te voorspellen wat er precies zal gaan gebeuren. Het moment dat deze intelligentie- explosie gaat plaatsvinden noemen we het singulariteitspunt . Experts geloven dat dit midden 21ste eeuw zal plaatshebben, misschien al in 2030 maar de gemiddelde voorspelling wijst op 2040.

De Amerikaanse regering trekt 100 miljoen dollar uit voor breinonderzoek

Kijk hier: DARPA close to creating memory brain implants


Bron: http://youtu.be/6_22TH9lIvk

Let op dat altijd eerst de voordelen genoemd worden, hoe men het kan toepassen bij ziekten e.d. maar er zijn ook heel andere toepassingen mogelijk en daar DARPA voornamelijk werkt voor ontwikkelingen op militair gebied, kan iedereen voor zich daar een invulling aan geven.

Watson computer 

IBM heeft inmiddels de Watson computer in gebruik die in staat is één miljoen boeken per seconde tot zich te nemen en daarbij vragen kan beantwoorden die in spreektaal gesteld worden. Deze computer kan niet alleen feiten spuien en antwoorden geven maar ook slimme opmerkingen en grapjes maken. In 2011 won deze computer de quiz Jeopardy ( een van de moeilijkste Quiz competities ter wereld) van twee winnende voorgangers.


Daarnaast stelt Watson betere medische diagnoses  dan welke menselijke dokter ook, hij geeft financieel advies en kan allerlei wetenschappelijke hypothesen destilleren uit ingevoerde data. Computer ontwikkeling verhonderdvoudigd iedere tien jaar. Dat betekent dat de kracht en inhoud in 20 jaar 10.000 maal zo groot is en na 30 jaar zelfs een miljoen keer zo groot is. Het is niet voor te stelen wat dat betekent voor de toekomst. 

Peter Diamandis, mede oprichter van de Singularity University in Silicon Valley, is voorzitter van de X Prize Foundation die competities uitschrijft om tot grote doorbraken te komen die de mensheid kunnen dienen. Momenteel is er ook de Nokia Sensing XCHALLENGE welke zich ontwikkelt in de richting van een Smartphone met een onderdeel dat cholestrol, bloeddruk, hartslag en allergische reacties meet. Tevens kan er meteen een DNA analyse plaatsvinden, een diagnose gesteld en zelfs toekomstige kwalen en ziekten als een infarct voorspelt. Een dokter komt hier niet meer aan te pas. Dit alles is mogelijk door de ontwikkelingen in gevoelige sensorische elektronica en een krachtige kunstmatige intelligentie. 

Google werkt momenteel aan een vorm van kunstmatige intelligentie (AI, Artificiële Intelligentie) die een document leest, begrijpt en de inhoud van alle boeken ter wereld bevat. Deze alwetende AI zal mettertijd alle vragen kunnen beantwoorden die men kan stellen en de belangrijkste kennisbron worden ter vervanging van scholen en leraren en zelfs ter vervanging van menselijke interactie. Op het moment dat jij je iets afvraagt zal deze computer het aan je uitleggen op een voor jou begrijpelijke manier die uitgaat van jouw kennisniveau. 

Op het moment dat AI gelijk wordt aan de menselijke breinkennis, of er aan voorbij gaat, kunnen robots zonder problemen de taken van mensen over nemen. Nu zijn het robots die producten in elkaar zetten maar het duurt niet lang meer of ze zijn ook in staat huizen te bouwen, klanten te bedienen in supermarkten en winkels, en kunnen ze de bediening in horeca overnemen, voedsel bereiden en ouderen en zieken verzorgen. De beste doctoren en chirurgen zullen robots zijn.

Over 20 jaar lopen er op mensen gelijkende androïden tussen de mensen op straat en verrichten zij onze taken. In 2016 verwacht men de chauffeurloze auto die indertijd door Tesla is bedacht en nu door Google uitgewerkt wordt en in 2015 zal dit het meest voorkomende vervoersmiddel zijn.  De voordelen hiervan lijken zo overweldigend groot (minder stress en inspanning, minder ongelukken en een soepeler lopende verkeersstroom) dat er nog maar weinig mensen zelf achter het stuur plaats zullen nemen. Daarom zal deze verandering gemakkelijker en sneller verlopen dan die van de analoge naar de mobiele telefoon. Robo-Taxis staan al klaar voor productie en zullen de taxichauffeur vervangen. Mettertijd zullen alle auto’s en treinen door computers bestuurd worden.

  Chauffeurloze auto 

AI zal in de toekomst alle documenten lezen, vragen beantwoorden, administratieve taken uitvoeren en scholing van kinderen en volwassenen overgenomen hebben. Naar schatting  zal 40% tot 50% van alle dienstverlenende beroepen in 2025 door kunstmatige intelligenties overgenomen zijn. Creatieve beroepen komen er ook niet onderuit want computers zullen creatiever worden en ook daarin de mens voorbij streven. Menselijke kunstenaars zijn er misschien nog wel maar wanneer er al la minuut een nieuw ontwerp of  kunstwerk geleverd kan worden naar behoefte zal ook die beroepstak overbodig worden. 

Op het moment dat de computer grafisch en intelligent zodanig ontwikkeld zijn dat ze de menselijke realiteit aannemen en we niet meer kunnen zien of we met een mens of machine te maken hebben is het proces geheel rond. Geen acteurs meer maar virtuele sterren gaan Hollywood bevolken en niemand zal het verschil zien!

3-D printers

3D printers vormen de belangrijkste ontwikkeling sinds de industriële revolutie. Niet alleen kunnen we objecten drie dimensionaal uitprinten maar dat kan nu ook al in vrijwel elk materiaal. Plastic was het begin maar nu kan het ook al in metaal, beton, stof, en zelfs voedsel.


Zelfs prints die uit een combinatie van materialen bestaan zijn mogelijk. Kwalitatief hoogwaardige 3-d printers kunnen chips kopiëren tot in het kleinste detail en met gelijke werking. High-tech voertuigen zoals Koenigsegg's One:1, ’s-werelds snelste voertuig  of de EDAG's Genesis worden momenteel al via 3D prints gedupliceerd.


Koenigsegg One

Zelfs huizen zullen geprint gaan worden en dat tegen een fractie van de kosten die er nu voor betaald moet worden. 

Winkelen is in de nabije toekomst echt niet meer nodig, we kiezen ze online uit, spreken onze wensen uit in zake kleur en vorm en brengen wenselijke veranderingen aan die aan onze smaak voldoen en vervolgens printen we dit geheel naar wens thuis uit. Gaan dan alle banen verdwijnen? Dat hoeft niet zo te zijn. 

Misschien is dit wel een vooruitgang wat betreft onze CO2 uitstoot, die kan significant afnemen omdat spullen niet meer uit China of andere landen hoeven te komen. Alles wordt letterlijk ‘home-made’. Helemaal mooi is het als alle materiaal ook weer hergebruikt kan worden via de 3-D printer, dat voorkomt bergen afval. 

3-D printen zal zeker gebruikt worden in de zorg, er kunnen geheel aan de persoon aangepaste protheses gemaakt worden, lichaamsonderdelen kunnen vervangen worden door geprinte onderdelen als tanden en dergelijke.

Toekomstmuziek?
De biotechnologie

Een andere vooruitgang in de robotica ligt op het gebied van biotechnologie. Menselijke machines, cyborgs, zullen geen Science fiction meer zijn maar werkelijkheid met inbegrip van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en 3-D printing.

Er zijn nu al kunsthanden met echt gevoel erin in gebruik die aangestuurd worden door interfaces in te bouwen in brein of het zenuwstelsel.

 kunsthand met sensors voor gevoel

Gedachtenstromen kunnen deze kunstmatige ledematen aansturen. Van daaraf is werkelijk alles mogelijk zoals de drummer met zijn extra bionische arm.

Electronische membranen kunnen ervoor zorgen dat het hart nooit meer stop met kloppen.

 Hartmembraan

Microchips in het brein ingeplant kunnen blinden weer laten zien en doven terug laten horen. Over niet te lange tijd kan het bionische zien en horen dat van de normale mens ver overstijgen. Als een mens daarmee uitgerust  is kan hij ultraviolet en infrarood waarnemen, ultrasone geluiden waarnemen zoals honden dat kunnen en is echolocatie, zoals bij vleermuizen mogelijk. Het is mogelijk dat we de dieren gaan verstaan, zelfs walvis geluiden gaan waarnemen en begrijpen.  De mogelijkheden ter ‘verbetering’ lijken grenzeloos. 

Synthetische telepathie

Daarbij behoort ook de ontwikkeling van telepathische gaven. Twee in verschillende personen aangebrachte microchips kunnen verbindingen tussen personen tot stand brengen via een internetverbinding. Studies met ratten gingen nog verder en zo werd vanuit een chip in het motorische brein beweging op afstand aangestuurd gerealiseerd bij een andere rat in een andere ruimte in een ander land.

Neurale protheses zijn al toegepast in hersenen van apen om een beschadigde hersenfunctie te herstellen. Deze kennis kan er toe leiden dat verloren breinfuncties in de toekomst hersteld kunnen worden in mensen.

Exoskeletten

Exoskeletten zoals die in ‘Iron Man’ zullen de fysieke mogelijkheden sterk uitbreiden. Voordeel van deze skeletten is dat ze gemakkelijk aan en uit te trekken zijn en niet in het lichaam ingebracht hoeven te worden.

 

Wetenschappers van de Stanford universiteit werken aan Stickybot, een gekko-robot die alle materialen kan beklimmen, of het nu glas, acryl of andere gladde oppervlakten zijn. Stickybot maakt gebruik van een aangestuurde en aangepaste lijmsoort per oppervlak. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de mens in een gekkopak, als ‘Spiderman’, alles kan beklimmen. Waar gaat dit naar toe?

Stamcellen en bioprints

Regeneratieve geneeskunde kan meer aanbieden dan vervangende ledematen en lichaamsonderdelen. Hoe zou het zijn om een compleet nieuwe arm aan te laten groeien ipv vervanging door een robotarm? Klinkt dat bizar? Nou dat is het niet. Hagedissen verstaan altijd al de kunst een nieuwe staart aan te laten groeien. Axolotls kunnen zelfs beschadigde poten opnieuw aan laten groeien. Dat doen deze dieren met stamcellen. Deze meervoudig bruikbare ongedifferentieerde cellen hebben de kracht en mogelijkheid elk lichaamsdeel te herstellen. Wanneer men gebruik maakt van orgaan stamcellen kan dit op elk denkbaar orgaan toegepast worden en dat deel wordt zo goed als nieuw. In de toekomst is het mogelijk organen of ledematen aan te laten groeien in of aan het lichaam alsof het lichaam totaal zelf herstellend vermogen heeft.

Combineer dit met 3-D printen en stamcellen zullen de aanleiding zijn om menselijke organen ter vervanging te printen. Deze nieuwe wetenschap noemen we Bioprinten. Lees meer hierover in de New Scientist en The Economist.

Genetica

Deze wetenschap heeft zich de laatste 15 jaar explosief ontwikkeld. In 2003 werd het eerste menselijke genoom in kaart gebracht en nu zijn we al in de eeuw van de gen therapie en individuele genetica aanbeland die gaat in de richting van synthetisch of namaak leven. Dat alles moet gaan leiden tot een genetisch verbeterd menselijk ras

Gentherapie is wellicht het meest revolutionair binnen alle medische ontwikkelingen. Dit kan er toe leiden dat genen die ziekten veroorzaken aangepast kunnen worden en dat men in staat zal zijn zich genetisch aan te passen aan nieuwe moderne voedingsmiddelen, een ander levensritme en een geheel op techniek gebaseerde maatschappij. Ziekten, en neurologische afwijkingen die genetisch bepaald zijn, kunnen verdwijnen. Mensen kunnen aangepast worden en beter bestand raken tegen stress, vermoeidheid en allergieën. De mentale capaciteit kan net zo goed aangepast worden als de fysieke mogelijkheden en dan gaan we snel richting ‘supermens’. Dit alles is bekend onder de term transhumanisme. 

Gentherapie maakt het ook mogelijk cosmetische veranderingen aan te brengen in de mens, aanpassing van huidskleur, haarkleur en kleur ogen ligt in de lijn van mogelijkheden. En… het kan steeds opnieuw gedaan worden, iedere keer een andere kleur of kleine aanpassingen ter verfraaiing van het geheel. Eigenlijk verschilt het niet zoveel van een tekstverwerker waarin je zinnen kunt veranderen en fouten kunt herstellen. Als het menselijk genoom geheel in kaart is gebracht is het mogelijk een tweede ik bouwen, een zogenaamde Avatar die vervolgens aan hun genen gekoppeld wordt en over en weer aanpassingen en veranderingen mogelijk maakt via DNA codes. Dit is de eeuw van de maakbare mens.

Verticale landbouw en veeteelt

Dickson Despommier, een ecoloog van de Columbia Universiteit kwam met het idee om wolkenkrabbers tin New York te gebruiken voor de productie van landbouwgewassen. Hij noemde dit het Vertical Farm Project. Er zitten veel voordelen aan dit systeem.

 

Voedsel wordt verbouwd in daartoe aangepaste wolkenkrabbers die maximaal zonlicht toelaten. Omdat de temperatuur binnen onder controle gehouden wordt en de hoeveelheid water en voedingsstoffen precies afgemeten wordt kan er het hele jaar door gezaaid en geoogst worden. Dat zou een vier- tot zesvoudige oogst op kunnen brengen in vergelijking tot de huidige landbouwmethoden. Omdat het een gesloten ecosysteem betreft zouden pesticiden geweerd kunnen worden omdat er geen insecten en ziektekiemen binnen komen. Wanneer deze wolkenkrabbers geplaats worden op landbouwgrond is het niet nodig verder te ontbossen en dat is goed voor de ecosystemen. 

 Huidige vormen van vertikaal verbouwen

Nieuwe bijen


Bron: http://youtu.be/CGTNjPow3LM

 

Einde van de kapitalistische economie

Ironisch genoeg zal het succes van de kapitalistische economie zorgen voor zijn eigen ondergang. Marktwerking met zijn competitieve inslag drijft de productie op en haalt de kosten in de marge naar beneden tot bijna een nulpunt en dat zal er voor zorgen dat goederen en diensten bijna gratis toegankelijk zijn. De versnelling van dit proces wordt uiteengezet in de wet van Moore over exponentiele groei in digitale technologie en de snelle ontwikkeling van 3-D printen. Het wereldwijde web heeft er al voor gezorgd dat miljarden mensen vrij toegang hebben tot bepaalde diensten, denk aan de scholing door de Khan Academie

Een eerste stap zou moeten bestaan uit een vrij internet voor iedereen ter wereld. Google en Facebook werken hier beiden op hun eigen manier naar toe door bv de markt in derde wereldlanden toegankelijk te maken. Dit richt zich momenteel vooral op Afrika waar nog weinig mensen een internet connectie hebben. 

Project Loon van Google werkt aan plannen hiertoe door ballonnen in de stratosfeer te plaatsen terwijl Facebook meer denkt aan vliegende drones en satellieten die een internetverbinding rond de gehele wereld zouden moeten leggen. 5G mobiele telefonie netwerken (die tegen 2020 gerealiseerd moeten zijn) zullen zo snel werken ( 1 seconde voor het downloaden van een complete HD film) dat kabelconnecties gaan verdwijnen. Het samengaan van TV, computers, tablets, smartphones en spelcomputers zal resulteren in een totaalsysteem dat overal in gebruik genomen zal worden en aangesloten zal zijn op het wereldwijde 5G netwerk. Alle providers zullen het veld moeten ruimen wanner alles aangestuurd gaat worden via gratis mobiele netwerken. 

Tegen 2035 is er wellicht vrije elektriciteit voor iedereen op de hele wereld dankzij de ontwikkeling van de nieuwe 4de generatie nucleaire reactors en daarna door  kernfusie als energiebron.

Het Internet der dingen  zal alle elektrische apparaten en elektronica in de wereld met elkaar verbinden en optimaal kunnen functioneren via een slim werkend enernet dat tegen 2030 werkend zal zijn. 

De komende 20 tot 40 jaar gaat de economie ingrijpend veranderen en zich richting samenwerkende gemeenschappen bewegen, die gecoördineerd gaan worden (met behulp van internet) tot grote projecten zonder een traditionele hiërarchische structuur. Vrijwel iedere consument zal continue online zijn en thuis door middel van 3-D printers een einde maken aan het nu bestaande kapitalisme en de start zijn van een tijd van overvloed. Zo beschrijft  Peter Diamandis de ontwikkeling in zijn spraakmakende boek

Op naar singulariteit

Dit klinkt u misschien allemaal ongelooflijk in de oren maar houd in het achterhoofd dat de processen volop gaande zijn en de technieken zich razendsnel ontwikkelen om dit toekomstplaatje waar te maken. We zijn nog niet op het singulariteitspunt aangeland doch als dat moment aanbreekt, naar verwachting binnen de komende 25 tot 40 jaar, zal alles zich bewegen voorbij onze grootste dromen of verschrikkelijkste nachtmerries.

 

Door Maciamo Hay, 7 Maart 2014

Bron: new_technologies_that_will_change_civilization_as_we_know_it.shtml

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Eupedia.com.

 

Het kan ook anders:

 
Bron:  http://youtu.be/Z7dLU6fk9QY