Voortgang Fukushimaramp, de reactorkern is gevonden

 

Fukushima heeft niet alleen drie kernsmeltingen ondervonden…
De nucleaire kern is eindelijk gevonden, verspreidt over heel Japan!

 

Door Washington's Blog, 25 april 2014
Overheidsinstellingen proberen vaak alarmerende informatie te beperken om de nationale orde te bewaren. Censuur houdt de massa onwetend en coöperatief. De waarheid wordt gedecimeerd. Leiders hebben de neiging de status quo te willen handhaven, in het belang van hun eigen carrière. Mensen kunnen als gevolg hiervan niet de juiste actie ondernemen. Hoe onbetrouwbaar is de informatie van de Japanse autoriteiten over de ernst van de ramp met de kerncentrale bij Fukushima eigenlijk? 

We maakten in mei 2011 bekend, dat de Japanse autoriteiten binnen enkele dagen wisten, dat drie nucleaire reactoren een “melt-down” meegemaakt hebben, maar dat dit feit bewust maandenlang niet werd gemeld aan het publiek. De maand erop schreven we over de “melt-throughs”, nog erger dus. De splijtstof was door de afsluitsystemen heen de grond in gegaan. Toen werd dit opgetekend als: de ergste mogelijkheid bij een nucleaire ramp. 

Nu blijkt dat er zelfs sprake was van een “melt-OUT”, waardoor zeer hoog radioactief materiaal over honderden kilometers is verspreid geraakt. We hebben in de afgelopen jaren regelmatig gepubliceerd over het feit dat de wetenschappers geen idee hadden waar de kernen waren gebleven, foetsie! En dat overal in Japan radioactief zwart “vuil materiaal” werd gevonden. Nu blijkt, dat deze radioactieve zwarte stof waarschijnlijk een overblijfsel is van de kern. 

De vakbladen Environmental Science & Technology en Journal of Environmental Radioactivity schrijven allebei (EneNews) over de radioactieve zwarte stof die overeen lijkt te komen met de brandstof van de kern uit de reactors. Ook de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission is het hiermee eens. Inderdaad, er zijn "hete deeltjes" gevonden met extreem hoge straling, van 7 billion, 40 billion en zelfs 40 billion billion bq/kg in de hele regio rondom Fukushima en honderden kilometers er vandaan in Tokyo

Laten we dit eens in perspectief zetten. The Atlantic schrijft (notes): volgens Japanse regels moest nucleair afval met 100 of meer bq/kg Cesium in speciale containers worden afgevoerd en gemonitord. De nieuw gestelde limiet is 8000 bq/kg, 80 keer zo hoog als vóór de Fukushima kernramp. Het ergste deeltje dat is gevonden is dus 5 miljoen billion keer heter dan de huidige maximale limiet. 

Met andere woorden, in ieder geval één van de verloren geraakte kernen is gevonden.. en wel verspreidt over heel Japan. Zoiets is nog nooit eerder voorgekomen.

Wetenschappers die stralingsniveaus onderzoeken in Japan wordt de mond gesnoerd

Terwijl de Japanse overheid kernenergie blijft promoten worden wetenschappers onder controle gehouden en de gevolgen van de ramp gebagatelliseerd. 

Michio Aoyama, Japans wetenschapper, ontdekte alarmerende Cesium 137 niveaus. Als senior wetenschapper van het Meteorologisch Instituut van Japan meldde Aoyama de gevaarlijk hoge niveaus van radioactief Cesium 137 in het oppervlaktewater van de Stille Oceaan, 10.000 keer hoger dan de besmettingsmetingen uit Tsjernobyl, aan zijn superieur. De directeur-generaal van het Meteorologisch Instituut vroeg Aoyama om zijn naam uit het rapport te laten schrappen. Blijkbaar wilde hij niet dat het publiek zou schrikken door de bevindingen van Aoyama. Het rapport werd op het laatste moment voor publicatie tegengehouden.

Aoyama is niet de enige Japanner die te maken heeft met druk van bovenaf. Verschillende onderzoekers in universiteiten van Japan blijken geen fondsen te kunnen krijgen wanneer zij de kernramp in Fukushima willen onderzoeken. Men moet “geen publieke consternatie bewerkstelligen”.  Als gevolg daarvan is er geen betrouwbare informatie over de ware hoogte van de nucleaire straling en dat zal zorgen voor vele nadelige gezondheidseffecten.

Ook bioloog Joji Otaki ontdekte dat “politiek gevaarlijke” research over de gevolgen van de kernramp in zijn land wordt tegengewerkt. Zijn artikel over deformaties bij vlinders kon alleen doorgang vinden door crowdfunding.

De Japanse regering spendeert $ 50 miljard aan een opschoningsproject, waarbij miljoenen tonnen radioactieve grond moet worden weggebracht, in de hoop dat 155.000 mensen zullen terugkomen naar hun huizen. De enorme hoeveelheid vervuilde grond trekt researchers van over de hele wereld aan die de milieuaspecten willen onderzoeken. Timothy A. Mousseau, biologie professor van de Universiteit van South Carolina, wilde drie projecten starten. Maar de Japanse regering (government) werkt tegen. Japanse professoren en postdoc studenten hebben zich teruggetrokken omdat ze bang zijn voor hun toekomstige carrières (insidious censorship).


Door L.J. Devon 

Bronnen:
http://www.globalresearch.ca/fukushima-didnt-just-suffer-three-meltdowns-the-nuclear-core-has-finally-been-found-scattered-all-over-japan/5379147 
http://www.naturalnews.com/z044414_insidious_censorship_radiation_Japan.html


Bronnen inhoud artikel:

http://www.nytimes.com

http://science.naturalnews.com/