Verarmd uranium, een grenzeloos gevaar


In de jaren 40 tijdens de Los Alamos kernwapentests ontdekte men een soort giftige, gasachtige substantie die door de wapens werd uitgestoten. De Generaals grepen deze nieuwe vondst als potentiële doder van mensen aan, een middel dat in principe door de wind verspreid zou kunnen worden, geen sporen van de aanvaller nalaat en over een langdurige periode kan doden.

Een geheim memo sprak duidelijk van de intentie van volkerenmoord, massaontvolking en massaonvruchtbaarheid met deze technologie die leidde tot de ontwikkeling van verarmd uranium (depleted uranium, DU) dat tegenwoordig op grote schaal in wapens wordt gebruikt in alle conflictgebieden. Vraagt u maar eens aan de Irakezen, en vooral de bewoners van Fallujah en Basra die waarschijnlijk nooit meer kinderen zullen krijgen.Recenter grepen ze de gelegenheid aan om zich te ontdoen van kernenergieafval van hun kernenergieprogramma's (uranium 238 of DU) daar de bestaande afvalhopen enorm waren en in zeer slechte staat en dus was het slim om het weg te geven aan wapenfabrikanten.
DU is zelfontbrandend bij lage temperaturen, zo rond de 170 graden. Als het de loop van een geweer verlaat, ontvlamt het, net als tracer bullets. Bij de inslag ontstaat er een enorme thermonucleaire explosie met een temperatuur van 5000 graden en een enorme radioactieve wolk van miljoenen nanodeeltjes die door de wind wordt meegevoerd.

De VN/WHO stellen dat DU ongevaarlijk is voor onze gezondheid en de VN deed uitgebreid onderzoek na de oorlog in de Balkan met als resultaat een nogal zielig rapport dat niet eens het belangrijkste punt aanstipte: de totale verontreiniging van het oorlogsgebied waardoor sommige streken volledig onbewoonbaar werden.Als je een partikel aarde scant op straling in zijn natuurlijke vorm, zou je waarschijnlijk een lezing van 5-15 pulsen krijgen, maar bij DU is dat waarschijnlijk zo’n 10.000.

Als je nanodeeltjes DU inademt, krijg je heel makkelijk een van de vele soorten kanker, vooral de foetus en kinderen. Een deskundige zei dat inademen van slechts 10 milligram uraniumoxidestof de veiligheidsmarges al ruimschoots overschrijdt. Naar mijn idee is er geen veilige marge voor straling en niemand heeft ooit de impact van DU inademen bestudeerd. Een zekere Dr. Jack Valentin stelde: 'Als je je in of net buiten een voertuig bevindt dat door een kogel is geraakt, adem je waarschijnlijk wel honderd milligram in.’

Als dat zo is met een kogel, dan kun je je voorstellen wat de gevolgen zijn van de granaten, bommen en kruisraketten die duizenden kilo’s bevatten.

Gezien de zeer hoge concentraties in vroegere en huidige conflictgebieden, is het duidelijk waar de nieuwe wereldorde via de NAVO mee bezig is.

Aaron Russo stelt in een interview:
DU-bewijs is overal, na elk conflict, op de Balkan, Koeweit, Irak, Afghanistan, Noord- Pakistan, Libanon, Gaza, Jemen, Somalië en nu Libië. Het is gedetecteerd in beschadigde tanks, voertuigen, afgeschoten kogels op en in de grond, in gebouwen. Deze dodelijke nanodeeltjes circuleren niet alleen in de conflictgebieden maar ook in de naastliggende landen en over de hele wereld. De halfwaardetijd is 4,5 miljard jaar, elke keer als het regent of sneeuwt slaan ze neer en besmetten de grond, gewassen en water en worden verder verspreid door wind, stormen, zandstormen over hele continenten. Elke keer als we eroverheen rijden of lopen vindt er secundaire besmetting plaats.

DU-wapens dateren uit de Yon Kippur oorlog 1976 toen de VS ze voor het eerst aan Israël leverde. Ze werden ook op grote schaal gebruikt op de Balkan (1993-1995), door de NAVO tijdens ruim 100.000 vluchten. De VN beweert dat DU voornamelijk werd gebruikt in A10 vliegtuigen, maar dat is helemaal niet waar, in werkelijkheid hebben ze het hele gebied bestookt met DU-granaten, DU-bommen en DU-raketten en daardoor is het gebied zo goed als onbewoonbaar geworden. Alle bovenstaande landen hebben nu rampzalige gezondheidsproblemen.Ik heb een overzicht gemaakt van de stromen van bovenwinden over de aarde op een bepaalde dag en daarop is te zien hoe depleted uranium heel mobiel kan worden en de luchtstromen boven de aarde dragen wat van die besmetting met nanodeeltjes direct over de toppen van de Himalaya waar veel van de grote rivieren van Azië ontspringen en de miljoenen die van die rivieren afhankelijk zijn om te overleven; je ziet duidelijk de problemen die depleted uranium op onze planeet veroorzaakt.

Depleted uranium is gewoon dodelijk over de hele wereld. Er zijn grafieken van het R&D instituut in Aldermaston met metingen van straling of DU. Deze grafieken vertonen de normale straling en op verscheidene plaatsen zijn er pieken die direct gerelateerd zijn aan gebeurtenissen die plaatsvonden in een conflict ver weg.

Elk conflict bracht enorme hoeveelheden depleted uraniumstof en straling in de lucht boven de hele EU. De grafiek toont aan dat het VK is gebombardeerd met een enorme hoog stralingsniveau afkomstig van die conflicten en bewijst mijn idee dat besmetting met dergelijke radioactieve nanodeeltjes zich niet houdt aan internationale grenzen en daarom de Conventie van Genève schendt.

Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de besmetting boven de Kaspische Zee werd opgepikt, en naar Noord-Rusland werd gevoerd en vervolgens naar het westen over Scandinavië en via Noorwegen naar het VK waar het in een bijzonder lagedrukgebied werd gezogen dat net vlak buiten Londen lag. De Aldermaston grafiek in mijn bezit toont duidelijk de werkelijkheid van een dergelijke besmetting aan.

 Opslag Depleted Uranium

Bijna 90% van de slachtoffers zijn onschuldige burgers.
Je hebt maar 50 ton (45.359 kg) DU-stof nodig om 500.000 mensen te doden; in Libië bijvoorbeeld hebben de VS, het VK en Frankrijk in de eerste aanval ongeveer 175.000 kg gebruikt. Die hoeveelheid is genoeg om een miljoen mensen te laten omkomen door DU, niet alleen in Libië maar ook in de aangrenzende landen en over de hele wereld. De besmetting van Bagdad omvatte vele duizenden tonnen DU en kwam binnen 9 dagen boven het VK.
Ik heb de bovenwinden bekeken tijdens de Libische oorlog en de besmetting door de coalitie werd naar het westen geblazen over Tunesië, Algerije en Marokko, over de Middellandse Zee naar Spanje, Portugal naar het midden van de Atlantische Oceaan en draaide daar 180 graden om richting het VK en Europa. Zo onvoorspelbaar zijn bovenwinden.

Laten we even twee typische voorbeelden bekijken die bewijzen dat het westen genocide bedreef met wapens die op minstens 4 punten de Conventie van Genève schenden. In Fallujah en Basra in Irak zijn uitzonderlijk grote aantallen gevallen van kanker geconstateerd, als direct gevolg van de wapens gebruikt door de VS, VK en bondgenoten tijdens de Golfoorlogen.

Falujah toonde een dramatische toename van kindersterfte, kanker, leukemie en geboorteafwijkingen, zelfs erger nog dan in Hiroshima in de tweede wereldoorlog.

Artsen worden overstelpt met zeer ernstige geboorteafwijkingen, viermaal zoveel kanker bij volwassenen en twaalfmaal zoveel kinderkanker. DU valt direct het DNA aan en veroorzaakt afschuwelijke mutaties, kanker, hersentumoren en ernstige psychische problemen.

De kindersterfte ligt 43 maal hoger in Jordanië en 8 maal hoger in Koeweit (dat rommelde met de statistieken). DU werd op grote schaal gebruikt in Koeweit en er was een groot DU-ongeluk in de Amerikaanse basis, Camp Doha. Hier veroorzaakte een opeenvolging van gebeurtenissen een enorme explosie van DU-wapentuig. De Amerikaanse regering zei dat er geen probleem was maar de regering van Koeweit liet de VS 7000 kg afvoeren naar de VS…….dit is gewoon een cover-up en de kankercijfers in Koeweit stijgen.

Geboorteafwijkingen als gevolg van verarmd uranium

Fallujah werd door de Amerikanen tot Free Fire Zone verklaard, hetgeen inhoudt dat er zeer weinig burgers zijn in het gebied en men er onbeperkt op los kan schieten, maar dit is een Amerikaanse cover-up, want het gebied is dichtbevolkt en de meeste mensen bleven binnen, durfden zich niet buiten te vertonen. Het gevolg was 38 keer meer leukemie, 10 keer meer borstkanker en een significante toename van lymfomen en hersentumoren. Ook is bekend dat de geslachtsverhoudingen uit evenwicht zijn hetgeen wijst op genetische schade, een typisch symptoom van DU en de afschuwelijke gevolgen. Basra, Afghanistan, Noord-Pakistan, Noord-India vertonen dezelfde tekenen en we kunnen een dergelijke situatie verwachten in Libië, het land waarover Obama, Clinton, Cameron, Hague en Sarkozy zeiden dat er een humanitaire crisis was en er levens gered moesten worden.

Deze oorlogen hebben niets te maken met slechte dictaturen maar eerder met gedwongen verandering van regime om stromannen van het westen in het zadel te helpen zodat het westen deze landen hun olie, gas en edele metalen afhandig kan maken.

Israël moet worden toegevoegd aan de lijst gespuis die dezelfde wapens gebruikte in Libanon tijdens het conflict in 2006 en later in 2008/9 tegen Gaza. Israël heeft zichzelf met kernwapens bestookt toen de besmetting met de zeewind uit Zuid-Libanon naar Noord-Israël dreef en in Gaza toen het langs de kust naar het oosten dreef. Misschien moeten ze zich maar eens afvragen waarom er zoveel meer kanker en onvruchtbaarheid is. Ik weet zeker dat veel inwoners van Israël zeer geschokt zouden zijn over deze feiten.

Inzake VS, VK, Frankrijk, Israël v Iran, de rampzalige fall-out van zo’n aanval zou de hele regio, inclusief Israël, overspoelen met zeer hoge niveaus radioactieve deeltjes uit de kernwapenfabrieken van Iran, de duizenden DU-wapens en tactische kernwapens waarvan we nu weten dat ze in het verleden zijn gebruikt, en dat alles binnen 2-4 dagen. De besmetting zou in eerste instantie een gebied bestrijken van Turkije tot Pakistan/India en van de Kaspische Zee naar Somalië!DU is in strijd met de Conventie van Genève op ten minste 4 punten en het gebruik ervan is dus een oorlogsmisdaad of een misdaad tegen de mensheid, het is geen gericht doel, wordt door de wind meegevoerd buiten het slagveld en over de hele wereld. Dit zijn dus wapens voor massadestructie.

Vroegere en tegenwoordige presidenten en premiers zoals George Bush Senior en George Bush Junior, Rumsfeld, Cheney, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, hun ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en hun Israëlische collega’s zijn allemaal schuldig aan misdaden tegen de mensheid, ook de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon.
De Nieuwe Wereldorde (NWO) speelt een belangrijke rol in deze afschuwelijke misdaden met veel drogrederingen in samenwerking met de CIA, MI5/6 en Mossad zoals de massamoorden op 9/11 en 7/7 (beide insidejobs) allemaal in naam van de ‘geopolitiek’.

Zionisten en hun mafia-achtige groeperingen zijn bereid om indien nodig het volk van Israël te laten elimineren om hun doel te bereiken en dit is heel goed mogelijk als VS, VK, Frankrijk en Israël Iran aanvallen.Peter Eyre – Midden-Oosten Consultant
Bron: http://www.presstv.ir/detail/232493.html