Het grootste experiment ooit: 4 miljard deelnemers“Blootstelling aan straling van mobiele telefoons is het grootste menselijke experiment dat ooit op touw is gezet, zonder basis-overeenstemming zijn zo’n 4 miljard mensen erbij betrokken. De wetenschap heeft inmiddels aangetoond dat we spreken over een verhoogd risico op hersentumoren door het gebruik van mobiele telefoons, evenals een verhoogd risico op oogkanker, tumoren aan de speekselklieren, testikelkanker, non-Hodgkin lympheklierkanker en leukemie. De bevolking dient geïnformeerd te worden.”

Dit is de vertaling van een uitspraak van de Amerikaan L. Lloyd Morgan, Electrotechnisch Ingenieur en lid van de Bioelectromagnetics Society.

(“Exposure to cellphone radiation is the largest human health experiment ever undertaken, without informed consent, and has some 4 billion participants enrolled. Science has shown increased risk of brain tumors from use of cellphones, as well as increased risk of eye cancer, salivary gland tumors, testicular cancer, non-Hodgkin’s lymphoma and leukemia. The public must be informed.”)
 

Een ander citaat uit het rapport over de gevolgen van straling van mobiele telefoons, waar we zo verslag van zullen doen, gaat aldus:

 ’De wetenschap erover is er. Het probleem bestaat. Actie dient ondernomen te worden’.

Chris Woollams M.A. Biochemistry (Oxon). Editor Integrated Cancer and Oncology News (icon magazine). CEO CANCERactiv zegt: “In een wereld waarin een medicijn niet gelanceerd mag worden zonder bewijs dat het veilig is, waar het gebruik van kruiden en natuurlijke voedingssupplementen, die al gebruikt worden sind de tijd van de oude Egyptenaren, nu onder diepste verdachtmakingen en verdenkingen staan, in een tijd waarin geen voedingsmiddel op de markt gebracht mag worden zonder goedkeuring, is het idee dat we mobiele telefonie kunnen gebruiken, inclusief de zendmasten, en zonder beperkingen WiFi kunnen introduceren en de nieuwste mobiele-telefoontechnieken (UMTS vert.), en dit alles in het bijzijn van onze peuters en kleuters mogen gebruiken, de krankzinnigheid ten top in het toepassen van dubbele standaards.

Ik zeg dit niet alleen als de redacteur van het tijdschrift ‘Geïntergreerd Kanker & Oncologie Nieuws’, én als de wetenschapper die deze materie in alle diepten heeft onderzocht, maar ik spreek ook als vader wiens geliefde dochter is gestorven aan een hersentumor."


Peuters die draadloos bellen: één van de onderdelen van de wereldwijde test.

Met dank aan de mensen van Niburu die ons op het spoor zetten van dit rapport, hier de vertaling van de 15 belangrijkste punten uit het rapport op een rij.

Volledig Engelstalig rapport.

Kernachtig samengevat gaat het om deze aandachtsvelden die het rapport benoemd, punten van grote zorg:

Zorgpunt 1: De mobiele telefoonindustrie heeft zélf al lang uitgevonden dat mobiele telefoons hersentumoren veroorzaken. 

Zorgpunt 2: Ook uit onderzoek dat is gefinancierd door de mobiele-telefoonindustrie, wordt onomstotelijk aangetoond dat het gebruik van mobiele telefonie het risico op hersentumoren verhoogt. (2000-2002) 

Zorgpunt 3: Uit studies die gedaan zijn door de mobiele telefoonindustrie, is gebleken dat het consistente gebruik van mobiele telefoons korter dan 10 jaar, de gebruiker zou beschermen tegen hersentumoren. (vert. Hier blijkt dat de industrie gewoon zit te rotzooien met onderzoek en met dit soort idiote resultaten naar voren komt)

Zorgpunt 4: Onafhankelijk onderzoek toont al tijden keihard aan dat het gebruik van mobiele telefoons hersentumoren veroorzaakt.

Zorgpunt 5: Ondanks de systematische zelfbeschermende verdraaiïngen van alle resultaten van studies naar de gevolgen van het gebruik van mobiele telefonie, door de mobiele industrie zelf, werd steeds weer het significante risico op hersentumoren als uitkomst gevonden, door het gebruik van mobiele telefoons.

Zorgpunt 6: Onafhankelijke studies, onafhankelijk dus van financiering door de mobiele telefoonindustrie, tonen aan wat er zou gebeuren als draadloze telefonie hersentumoren tot gevolg zou hebben.

Zorpunt 7: Het gevaar op hersentumoren door mobiele telefoons is het hoogst bij kinderen. Daarbovenop komt ook nog eens het onderzoeksresultaat dat blijkt dat hoe jonger een kind is wanneer het in contact komt met mobiele telefonie, des te hoger het risico wordt! 

Zorgpunt 8: Er zijn al talloze waarschuwingen geweest, van de kant van de overheid, inzake het gevaar van mobiele telefonie voor kinderen. (waarom wordt het dan in het geheel niet verboden!!)

Zorgpunt 9: De limieten van maximale blootstelling aan mobiele telefonie, zijn alleen gebaseerd op de gevaren van micro-verhitting door straling, en niet op de straling zelf!  

Zorgpunt 10: Een overweldigende meerderheid in het Europese Parlement heeft gestemd voor een reeks van beperkende maatregelen, gebaseerd op ‘bezorgheid met betrekking tot electromagnetische velden’. 

Zorgpunt 11: De straling van mobiele telefoons beschadigd ons DNA, en dát is een onbetwiste bron van het ontstaan van kanker. 

Zorpunt 12: De straling van mobiele telefonie is in staat gebleken om lekken te veroorzaken in de bloed/hersenbarrière in de hersenen. 

Zorgpunt 13: De handleidingen van mobiele telefoons waarschuwen de gebruiker om het apparaat zoveel mogelijk van het lichaam weg te houden, wanneer deze niet gebruikt wordt. (maar dit staat haaks op het gebruiksgemak en het lezen van de handleidingen!)

Zorgpunt 14: De Federal Communications Commission (FCC) waarschuwt voor het gebruik van draadloze telefoons. (Maar ondanks deze waarschuwingen blijft bijv. DECT-apparatuur schadelijke straling uitzenden, ook als het apparaat niet in gebruik is om te bellen!)

Zorgpunt 15: Mannelijke vruchtbaarheid wordt beschadigd door de straling van mobiele telefoons. 

Laten we in hemelsnaam de DECT-babyfoon gewoon VERBIEDEN!

Lees het rapport door, laat het aan technische mensen zien, ook als je er zelf niet in thuis bent. Bespreek het met familie, vrienden en kennissen. Je bent gewaarschuwd. Mobiele telefonie is op zijn zachtst gezegd gevaarlijk en ga er dus ook zo mee om; verander je houding ten opzichte van dit apparaat.

 


©  Guido, 29 augustus 2009 
Met dank aan wanttoknow.nl