'Blootstellingslimiet EMV moet omlaag'
 
 
De maximale toegestane hoeveelheid blootstelling aan elektromagnetische straling (zoals gsm, umts, dect en wifi) moet teruggebracht worden tot 0,6 volt per meter voor buiten en 0,06 per meter voor binnen. Dat vindt de BioInitiative Working Group.
 
Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) heeft woensdag aan voorzitter Rombouts van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid een rapport aangeboden waarin wordt gepleit voor het terugbrengen van de maximaal toegestane hoeveelheid blootstelling aan elektromagnetische straling (zoals gsm, umts, dect en wifi).
 
Swinkels bood het BioInitiative rapport, waarin deze aanbevelingen worden gedaan, aan op verzoek van de BioInitiative Working Group, een samenwerkingsverband van veertien wetenschappers die willen waarschuwen voor de gevolgen van elektromagnetische straling op de gezondheid. Het BioInitiative rapport zal in totaal aan 60 regeringen of commissies wereldwijd overgedragen worden. Het wetenschappelijk forum van de commissie EMV gaat het rapport analyseren.
 
De maximaal toegestane hoeveelheid blootstelling aan elektromagnetische straling moet volgens de BioInitiative Working Group teruggebracht worden tot 0,6 volt per meter voor buiten en 0,06 per meter voor binnen. Momenteel is de blootstellingslimiet in Nederland 61 volt per meter. Verder wordt aangeraden  om geen zenders meer te plaatsen op of in de buurt van scholen, ziekenhuizen en grote appartementsgebouwen.
 
DNA-beschadigingen
Volgens de BioInitiative Working Group zijn er substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er volgens de onderzoeksgroep ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-beschadigingen en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (zoals geheugenverlies, vertraagd leren, hoofdpijn, oververmoeidheid en slaapstoornissen). Daarnaast wijst het samenwerkingsverband erop dat de schadelijke effecten van allerlei vormen van elektromagnetische straling (gsm-masten, umts-masten, gsm's, Wi-Fi, WiMax, DECT-telefoons, draadloze toestellen, hot spots) bij elkaar opgeteld moeten worden.
 
Nationaal Platform Stralingsrisico's
Het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) wil de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking en overheden. Het NPS wil zo bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen die hierbij ontstaan.
 
Biologische effecten van elektromagnetische straling
Een lichte mate van opwarming is tot nu toe het enige biologische effect van elektromagnetische straling waarover overeenstemming bestaat binnen de onderzoekswereld. Gezondheidsorganisaties gebruiken dit opwarmingseffect wereldwijd om uit te rekenen aan hoeveel elektromagnetische straling een mens maximaal mag worden blootgesteld voordat hij of zij een gezondheidsrisico loopt. Er zijn echter ook wetenschappers, waaronder de opstellers van het BioInitiative rapport, die denken dat elektromagnetische velden ook via andere wegen inwerkt op het menselijk lichaam. Wereldwijd lopen er allerlei onderzoeken naar mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling, waaronder in Nederland.

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft in juni 2007 het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid opgericht. Dit platform bundelt instellingen die kennis hebben van elektromagnetische velden met de organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp: RIVM, TNO, KEMA, de GGD'en, Agentschap Telecom en ZonMw. Het Kennisplatform EMV heeft als doel om burgers en werknemers te helpen wetenschappelijk onderzoek over elektromagnetische velden en gezondheid te begrijpen en op waarde te schatten.
 
 


 
Met dank aan: © vnu media
Door: Jolein de Rooij