Studentenexperiment laat zien dat planten niet groeien naast Wi-Fi router


Foto door Kim Horsevad, leraar op Hjallerup Skole in Denemarken.

23 mei 2013
Vijf vrouwelijke 9de jaars studenten uit Denemarken hebben voor kort een experiment opgezet dat reacties oproept in wetenschappelijke kringen.

Het begon allemaal met een vraag en een waarneming. De meisjes kwamen tot inzicht dat wanneer ze met hun mobieltje naast hun hoofd sliepen de concentratie op school de volgende dag vaak minder was. Dus wilden ze de gevolgen van de straling van een mobiele telefoon gaan meten op mensen. Daar had de school echter geen middelen voor. De volgende stap was om als alternatief de effecten van straling te gaan meten op planten.

De studenten vulden zes bakken met Lepidium sativum een soort van tuinkers en plaatsten ze in een ruimte zonder straling en zes andere bakken werden in een ruimte geplaatst met twee Wi-Fi routers die samen ongeveer de hoeveelheid straling gaven als een mobiele telefoon.

Opzienbarende resultaten
Twaalf dagen lang hebben ze geobserveerd, gemeten, gewogen en gefotografeerd. Aan het einde van de proef waren de resultaten overduidelijk – de zaden bij de router waren niet ontkiemd of groeiden niet, velen waren gewoonweg dood. De zaden echter uit de stralingsvrije ruimte gedijden prima. 

Met hun experiment hebben de meisjes een prijs gewonnen in een regionale wedstrijd maar daarnaast hebben ze ook wereldwijd de aandacht gekregen vanuit de wetenschappelijke wereld.De leraar van het vijftal Kim Horsevad, van de  Hjallerup Skole in Denemarken waar het experiment plaatsvond geeft aan dat er interesse is in het herhalen van het experiment door een professor in de neurologie van het Karolinska Instituut in Zweden in een professioneel gecontroleerde wetenschappelijke omgeving.

Lees meer in nederlands artikel: http://www.lexnaturalis.nl/?p=407

Bron: http://www.mnn.com/health/healthy-spaces/blogs/student-science-experiment-finds-plants-wont-grow-near-wi-fi-router