Twaalf voorstellen en twaalf basisadviezen om de blootstelling van de gebruiker aan straling uit mobiele telefoons te beperken.


A - 12 Voorstellen ‘regulatieniveau’:  

 1. Vernieuwing met bepaalde vereenvoudigde aanpassingen en uitbreiding naar alle gebruikers van mobiele telefoons van een vergunning “Restricted certification of radio operators – CRR ” zoals die vandaag de dag bestaat voor veel gebruikers van radio’s en radiotelefonie. De toekenning van deze vergunning aan gebruikers zou een minimum aan logisch basisbegrip mogelijk maken van radiofrequentie en het effect op de gezondheid. Concreet gesproken zou op de bestaande basis volgens de toekenningsvoorwaarden een vereenvoudigde vergunning genaamd ‘Mobile Phone Licence – MPL’ kunnen worden afgegeven na een les van twee à drie uur.
 2. Telefoneren in de auto verbieden, zelfs als die geparkeerd staat, want de auto is als een kooi van Faraday (net als een magnetron); het effect van de elektromagnetische golven wordt versterkt door de metalen binnenwanden, en de gebruiker en de passagiers, met name kinderen en baby’s, ontvangen veel straling. Daarom is het van groot belang uit de auto te stappen voordat de mobiele telefoon wordt gebruikt. Dit verbod moet worden uitgebreid naar alle openbaar vervoer (behalve in speciale zones).
 3. Geen mobiele telefoons toestaan voor kinderen onder de 15 jaar (in de groei, met lagere weefselmassa, is de straling schadelijker).
 4. Geen gebruik van mobiele telefoon voor zwangere vrouwen (het vruchtwater waarin het embryo of de foetus zich ontwikkelt is een sterk absorberend milieu voor hoogfrequente straling). 
 5. Geen gebruik van mobiele telefoons op minder dan een meter afstand van een ander in de openbare ruimte om de blootstelling aan straling te beperken [passieve telefoonstraling]. 
 6. Fabrikanten verplichten een elektronisch hulpmiddel te installeren om een mobiel gesprek te beperken tot maximaal 6 minuten met een waarschuwingspiep elke 15 seconden beginnend bij de 5e minuut. Deze beperking gestipuleerd in de standaard regelgeving is absoluut noodzakelijk voor het zelfregulerend vermogen van het lichaam, vooral voor de opening van de bloed/hersenbarrière. 
 7. In de bebouwde kom een signaal installeren inzake de zones met hoge straling met relaisantennes (bij stralenbundels en lobs) om gebruikers van mobiele telefoons te adviseren dat ze kunnen bellen met een tijdelijk lager risico (bijv. gebied met wifi) en andersom, worden anderen, zoals ouderen, zieken en zwangere vrouwen of vrouwen met baby’s gewaarschuwd voor een gebied met sterke straling om daar zo kort mogelijk in te verblijven.
 8. Op 1/3 van de voorzijde, en ook de achterzijde van het papier of digitale rekening van mobiele telefoonabonnementen een waarschuwing drukken over preventie en volksgezondheid. Bovendien een gerichte nationale preventiecampagne lanceren voor het grote publiek en de medische wereld.
 9. Fabrikanten verplichten een schema met Specifiek Absorptie Tempo (SAR) van het weefsel te geven, om het globale SAR van het hoofd (hersenen) die momenteel 2W/kg bedraagt terug te brengen tot een waarde van de oogkassen en de wangen van 1,1 W/kg. 
 10. Fabrikanten verplichten het SAR op de behuizing van mobiele telefoons te graveren. 
 11. Fabrikanten verplichten om de antennelocatie te graveren op de behuizing van telefoons die geen externe, zichtbare antenne hebben.
 12. Een wetenschappelijk, epidemiologisch onderzoek doen over de elektromagnetische straling in relatie tot aluminiumbevattende vaccins.

B - Twaalf Adviezen voor gebruik van mobiele telefoons 

 1. Gebruik een handsfree set en houd de mobiele telefoon meer dan 20/30 cm van het lichaam af om het effect van de straling te beperken ( France 2 rapport samenvatting – Dr George Carlo’s wetenschappelijk onderzoek) 
 2. Een mobiele telefoon niet op het lichaam dragen, zelfs niet in stand-by: Veiligheidszone 20 tot 25 mm.
 3. Alleen bellen bij goede ontvangst. Als regel geen mobiele telefoon gebruiken in een afgesloten ruimte zoals een lift, ondergronds, mobile home, caravan, metro, bus, enz. De kracht van de transmissie en dus de kracht van de straling is tienvoudig. 
 4. Niet bellen onderweg, zelfs niet in een trein. De kracht van de transmissie van de antennestraling is tienvoudig omdat ze altijd op zoek is naar contact. 
 5. Niet in een auto bellen, zelfs niet als hij stilstaat. Een gesloten metalen ruimte vormt een zogeheten ‘Kooi van Faraday’ die door reflectie de schadelijke effecten van straling maximaal maakt, niet alleen voor de gebruiker maar voor alle passagiers en vooral kinderen. Het is daarom absoluut noodzakelijk om uit te stappen alvorens te telefoneren.
 6. Geen mobiele telefoon ’s nachts bij het bed leggen (schadelijke effecten, tijd/dosis: zelfs in stand-by zoekt de mobiele telefoon en geeft in fasen straling af)
 7. Bij voorkeur een mobiele telefoon met een zichtbare antenne kiezen omdat de omni-richting antenne optimaal zendt en dus minder sterk is vergeleken met een geïntegreerde antenne, zelfs als de telefoon niet zo mooi is: kies voor gezondheid en niet voor look. 
 8. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid waarschuwen voor het gebruik van mobiele telefoons (de straling zwakt het organisme nog meer af: het Magnetronsyndroom.
 9. Mensen met een metalen/magnetisch element in of aan het hoofd als prothese, tandheelkundig hulpmiddel, plaat, schroef, clips, piercing, oorringen waarschuwen tegen het gebruik van mobiele telefoons, en dit advies kan worden uitgebreid naar mensen die krukken gebruiken, rolators of metalen rolstoelen, om reflectie, hotspot amplificatie, enz. te voorkomen.
 10. Mensen die brillen met metalen montuur of metalen poten dragen waarschuwen tegen het gebruik van mobiele telefoons (resonantiefenomeen in verband met golflengte = passieve retransmissie = pathologie). 
 11. Mechanische bescherming tegen golfstraling gebruiken (bedekking, doos, enz.) met een bekende positieve invloed. 
 12. Van mobiele communicatie overgaan op vaste communicatie zonder straling die meestal gratis is en met onbeperkt internet, zelfs voor internationaal bellen.
NB: Sommige suggesties worden gegeven als aanbeveling (afgezwakt) door …Orange Business Service in: “A precaution in the use of mobile phone” (Fr)

Bron: www.next-up.org.

 Wees voorzichtig met het gebruik van mobiele telefoons
Advies van het Kanker Instituut van de Universiteit van Pittsburgh
Advies van een internationaal panel van experts

Analyse van recente onderzoeken

De elektromagnetische velden die worden opgewekt door het gebruik van de mobiele telefoon kunnen beschouwd worden als een potentieel gevaar voor de gezondheid. Het massale mobiele telefoongebruik is van te korte duur om onweerlegbare gegevens over biologische effecten op lange termijn van de mobiele en draadloze telefoons te presenteren. De technologie is echter inmiddels universeel.

De onderzoeken die tot nu gedaan zijn wijzen er niet op dat de GSM veilig is, maar ze impliceren ook niet overduidelijk dat het gebruik van de mobiele telefoon ronduit gevaarlijk is. Terwijl het onderzoek over deze kwestie onverminderd doorgaat stapelt zich meer en meer bewijs op waaruit blijkt dat het misschien verstandig is de blootstelling aan GSM straling alvast te verminderen.

Telefoon producenten melden zelf dat mobiele en draadloze telefoons elektromagnetische straling uitzenden. Deze straling zal bij kinderen waarschijnlijk dieper het brein binnendringen dan bij volwassenen.Verwacht wordt dat zij meer kwetsbaar zijn, omdat hun brein kleiner en hun hersenweefsel zachter is.

1) Men verwacht dat elektromagnetische velden van mobiele telefoons de hersenen van kinderen dieper penetreren.[1,2]

2) Levend weefsel is kwetsbaar voor elektromagnetische straling binnen de bandbreedte van de ontvangst- en zendfrequenties van mobiele telefoons (800 – 2200 MHz). Levend weefsel is zelfs kwetsbaar onder de grens die om veiligheidsredenen gesteld is (1.6 W/Kg per 1 g. weefsel). Er is een duidelijke toename van doorlaatbaarheid van de bloedbrein grens en een toename van de synthese van stress eiwitten. [3,4,5,6]

De meest recente studies hebben een mogelijk verband tussen goedaardige tumoren en hersenkanker opgeleverd, aan die kant waar de telefoon werd gebruikt. Deze onderzoeken zijn gedaan bij patiënten die meer dan 10 jaar een mobiele telefoon gebruikt hadden. [6,7,8,9]

Huidige epidemiologische studies over de gevolgen van mobiel telefoongebruik leveren nog geen eenduidig oordeel op. Dit ook omdat het gebruik ervan recentelijk zoveel is toegenomen. We kunnen nog geen evaluatie maken van de gevolgen op lange termijn. Zelfs in het geval van een duidelijk bewezen verband, zoals met roken en longkanker, zou mogelijke schade in gelijke omstandigheden moeilijk te bewijzen zijn. Analoog aan het voorbeeld: bij mensen die minder dan 10 jaar gerookt hebben is het verband tussen roken en kanker moeilijk te bewijzen. Het risico van kanker openbaart zich meestal pas na 15 tot 35 jaar. [7]

Tien voorzorgsmaatregelen

Omdat we nog geen absoluut bewijs hebben van de eventuele carcinogene effecten van elektromagnetische velden op de cellen van de mens, kunnen we ook nog niet spreken over de noodzakelijkheid van preventieve maatregelen. Anticiperend op definitieve gegevens over de gevolgen van het langdurige gebruik van mobiele telefoons, zijn door internationale onderzoekers tien voorzorgsmaatregelen opgesteld. [6,9,10,11,12]

1. Laat kinderen alleen de mobiele telefoon gebruiken in het geval van een noodsituatie. De organen van kinderen zijn nog in de groei en extra gevoelig voor elektromagnetische straling.

2. Probeer tijdens het bellen het apparaat zover mogelijk weg te houden van het lichaam. De amplitude van de elektromagnetische straling neemt met driekwart af wanneer de telefoon 5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Op een afstand van anderhalve meter wordt de amplitude vijftig maal kleiner. Gebruik indien mogelijk de speaker functie of een draadloze Bluetooth headset, die één honderdste deel van de elektromagnetische straling veroorzaken. Het gebruik van een oortelefoontje zal ook voor minder blootstelling aan straling zorgen.

3. Voorkom het bellen met een mobiele telefoon in publieke ruimtes, zoals de bus of de trein. Je stelt je omgeving passief bloot aan de elektromagnetische straling van jouw telefoon.

4. Draag de telefoon nooit direct op je lichaam. Leg de GSM ‘s nachts niet dichtbij het lichaam, niet op je nachtkast, niet naast je kussen. Vooral niet als je zwanger bent. Je kunt de mobiele telefoon ook op off-line zetten.

5. Wanneer je je mobiele telefoon toch op je lichaam draagt, zorg er dan voor dat de kant van het toetsenbord tegen je lichaam ligt. De achterkant van de telefoon wijst dus van je af.

6. Gebruik de mobiele telefoon alleen voor korte gesprekken. Hoe langer het gesprek duurt, hoe meer je blootgesteld wordt aan elektromagnetische straling.

7. Switch tijdens het bellen regelmatig van oor. Zo spreid je de blootstelling aan de elektromagnetische straling. Leg de telefoon pas tegen je oor, wanneer de ontvanger de telefoon opneemt.

8. Voorkom bellen wanneer je in een voertuig zit dat met grote snelheid beweegt (auto, trein). De elektromagnetische straling neemt toe wanneer je telefoon steeds een andere zendantenne moet zoeken voor ontvangst.

9. Het is beter een SMS te sturen. Het typen van een SMS is een handeling die verder van je lichaam af is.

10. Let bij het kopen van een mobiele telefoon op de SAR (= Specific Absorption Rate) waarden. Hoe kleiner de SAR waarde, hoe minder straling van de mobiele telefoon door je lichaam geabsorbeerd kan worden. De SAR waarden van mobiele telefoons zijn op Internet te vinden.

Conclusie

De mobiele telefoon is een belangrijke uitvinding die van groot sociaal belang is. Geen van de leden van het panel van experts is gestopt met het gebruiken van de GSM. Dat zullen ze ook niet doen. Zelfs niet Dr. David Servan-Schreiber, als genezen hersentumor patiënt. Maar wij, gebruikers, zullen wel voorzorgsmaatregelen dienen te nemen. In het licht van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken over de biologische effecten van het mobiele telefoongebruik zijn wij gewaarschuwd. Zeker degenen, die al lijden aan kanker.

Bovendien zouden producenten en verkopers van de mobiele telefoons hun verantwoordelijkheid moeten nemen door apparaten en toebehoren te ontwikkelen die minder risicovol zijn. Zij behoren de consumenten te wijzen op het verstandig gebruik van de mobiele telefoon, waardoor de gezondheid van de gebruiker gewaarborgd is.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn vele asbest mijnen failliet verklaard, door de rechtszaken die werden aangespannen en gewonnen door families van overleden werknemers. De directeur van Johns Manville, een van de grootste asbest mijnen, zei later zijn lesje te hebben geleerd. Hij concludeerde met spijt, dat veel leed voorkomen had kunnen worden wanneer het product en gebruik ervan van waarschuwingen was voorzien, er diepgaand medisch onderzoek had plaatsgevonden en eerder voorzorgsmaatregelen waren genomen. [13,14]

We roepen producenten van mobiele telefonie op hun gebruikersgegevens vrij te geven zodat met die gegevens onderzoek verricht kan worden.

We willen de mobiele telefonie niet verbannen. We vragen wel om aanpassingen en verbeteringen, zodat de mobiele telefoon geen grote ziekteveroorzaker wordt.

Internationaal Expert Comité

Bernard Asselain MD, Chief of the cancer Biostatistics Service, Curie Institute, Paris, France
Franco Berrino MD, Director of the Department of Preventative and Predicitive Medicine of the National Canacer Institute, Milan, Italy
Thierry Bouillet MD, Oncologist, Director of the Radiation Institute, Avicenne University Hospital Center Avicenne, Bobigny, France
David Carpenter MD, Director Institute for Health and the Environment, University of Albany
Christian Chenal MD, Emeritus Professor of Oncology, University of Rennes, France, former director of the National Center for Scientific Research (CNRS).
Pr Jan Willem Coebergh, Oncologist, Department of Public Health, Universiteit van Rotterdam, The Netherlands
Yvan Coscas MD, Oncologist, Chief of the department of Radiotherapy, Hospital de Poissy St Germain, France
Pr Devra Lee Davis, Director, Center for Environmental Oncology of University of Pittsburgh Cancer Institute, USA
Michel Hery MD, Omcologist, Chief of the Department of Radiotherapy, Princess Grace Hospital Centre, Monaco
Pr Ronald Herberman, Director of the University of Pittsburgh Cancer Institute, USA
Pr Luciën Israël, Emeritus Professor of Oncology, University of Paris XIII, Member of the Institut de France
Jacques Marilleau, Engineer SUPELEC, former physicist at the Commissariat of Atomic Energy an at CNRS Orsay, France
Jean-Loup Mouysset MD, Oncologist, Polyclinique Rambot-Provencale, Aix-en-Provence, France
Philippe Presles MD, President of the Institut Moncey for Prevention and Health, Paris, Author of Prevenir, Editions Robert Laffont 2006
Pr Henri Pujol, PhD, Former President of the National Federation Cancer Centers, France
Joël de Rosnay, PhD, Former Assistant Professor of Biology, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA
Simone Saez, PhD, Former Director of the Cancer Biology Unit of the Comprehensive Cancer Center of Lyon, France
Annie Sasco MD, Doctor of Public Health, Medical epidemiologist, Director of the Epidemiology Team for Cancer Prevention, INSERM, University Victor Segalen, Bordeaux, France
David Servan-Schreiber MD, PhD, Doctot of Science, Clinical Professor of Psychiatry, University of Pittsburgh, Author of Anticancer, a new way of life, Viking
Patrick Souvet MD, Cardiologist, President of the Association Santé Environnement Provence, Aix-en-Provence, France
Pr Dan Wartenberg, Chief, Division of Enveironmental Epidemiology, UMDNJ Robert Wood Johnson Medical School
Jacques Vilcoq MD, Oncologist, Clinique Hartmann, Neuilly-sur-Seine, France

Bibliography

1. Gandhi, O.P.G. Lazzi and C.M. Furse, Electromagnetic Absorption in the human head and neck for cell telephones at 835 and 1900 MHz. IEEE Transactions on microwave theory and techniques, 1996. 44(10) p.1884-1897
2. Cardis, E. et al, Distribution of RF energy emitted by cell phones in anatomical structures of the brain, Physics in medicine and biology, 2008, 53, p.1-13
3. Blank, M. Health risk of electromagnetic fields: research on the stress response in the Bioinitiative report: a rational for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). The Bioinitiative Working Group, D. Carpenter and C. Sage, 2007
4. Johannsson, O. Evidence for effects on immune function, in the bioinitiative report: a rational for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). The Bioinitiative Working Group, D. Carpenter and C. Sage, 2007
5. Roux, D, et al., High frequency (900 MHz) low amplitude (5Vm-1) electromagnetic weld: a genuine environmental stimulus that affects transcription, translation, calcium and energy charge in tomato. Planta, 2007
6. Commission de la sécurité des consommateurs. Avis relatif a l’information du consommateur dans la domaine de la telephone cell 02/08 Available from:
7. Walker, W.J. and B.N. Brin, US lung cancer mortality and declining cigarette tobacco consumption, Journal of Clinical Epidemiology 1988, 41 (2), p. 179-85
8. Hardell, L., K.H. Mild and M. Kundi, Evidence for brain tumors and acoustic neuromas in the Bioinitiative report: a rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). The Bioinitiative Working Group, D. Carpenter and C. Sage, 2007
9. Board of the National Radiological Protection Board, Cell phones and Health, 2004, National Radiological Protection Board London, UK, p. 1-116
10. Agence Francaise de Sécurité Sanitaire Environmentale, Avis de LÁFSSE sur la téléphonie cell, 2005, Agence Francaise de Sécurité Environmentale, Paris, France
11. Ministère de la Santé, Téléphones cells: santé et sécurité, 2008, available from:
12. CRIIREM, Centre de Recherche et dÍnformation Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques. Téléphones cell: les bons reflexes! 2006 Available from: .
13. Institut National de Recherche et de Sécurité, Rayonnements électromagnétiques des téléphones portables –mesures des émissions de drivers appareils, Cahiers de notes documentaires – Hygiène et sécurité du travail – N 176.1999
14. European Environment Agency, Late Lessons from early warnings, the precautionary principle 1896 -2000, Environmental issue report 2001.