Gevaren en straling mobiele telefoon 
Drie Artikelen over de gevaren van het mobiele telefoon gebruik op een rijtje
 

1.
Kinderen die een mobiele telefoon gebruiken, absorberen daarbij een gevaarlijke hoeveelheid microgolfstraling, die tot tien keer zo hoog is als bij volwassen gebruikers en minstens twee keer zo hoog als de officiële veilige grens. Vergeleken met volwassenen absorberen kinderen twee keer zo veel straling in hun hoofd, drie keer zo veel in de hersenregionen rond de hippocampus en de hypothalamus en tien keer zo veel in het beenmerg.

De onderzoekers die dit hebben ontdekt, zijn verbonden aan de Amerikaanse Environmental Health Trust, een maatschappelijke organisatie die nu de overheid oproept tot een nieuwe standaard voor veilige stralingsdoses. Deze moet dan gebaseerd zijn op lichaamsgrootte en rekening houden met het feit dat ook kinderen mobiele telefoons gebruiken. Volgens de onderzoekers staan kinderen op dit moment bloot aan stralingsdoses die twee keer zo hoog zijn als de veilige bovengrens die de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft gesteld.

Bron: Electromagn Biol Med, 2011; doi: 10.3109/15368378. 2011.622827

2.
Mobiele telefoons veroorzaken veranderingen in de hersenen, blijkt uit een nieuw Fins onderzoek. De onderzoekers merkten dat die veranderingen – die ook van invloed kunnen zijn op de concentratie en het geheugen – al na 33 minuten bellen optreden. Het elektromagnetische veld van de telefoon onderdrukt de omzetting van glucose in de hersenen. Dat kan betekenen dat de hersencellen tijdelijk verstoken blijven van de suiker die ze nodig hebben voor hun normale cognitieve functies, zoals concentratie, leren en herinnering.

Het onderzoeksteam, gefinancierd door het Fins Technologisch Instituut, benadrukt dat deze bevindingen nog geen bewijs vormen voor enig langdurig effect door mobiele telefoons, zoals gliomen of andere hersentumoren. Maar hun ontdekking dat de veranderingen al na 33 minuten optreden, vegen wel de vloer aan met eerder onderzoek dat suggereerde dat de hersenfunctie pas na jaren van regelmatig mobiele-telefoongebruik wordt aangetast.

Bron: J Cereb Blood Flow Metab, 2011; doi: 10.1038/jcbfm.2011.128


3.
Elektromagnetische velden worden door de elektriciteit overal om ons heen gecreëerd, in het bijzonder door mobiele telefoons en draadloze WIFI computers. Blootstelling aan elektromagnetische frequenties is het gevolg van voortschrijdende techniek, maar het zou geen kwaad kunnen meer onderzoek te doen naar de langetermijneffecten, zodat men beschermende maatregelen zou kunnen nemen. 

Een nieuwe wetenschappelijke studie uit Griekenland heeft aangetoond dat het elektromagnetische veld (EMF) rondom mobiele telefoons, draadloze telefoons en draadloze WIFI computerapparatuur, veranderingen kan toebrengen aan de proteïnes in de hersenen van proefdieren.  

Het rapport met de titel: “Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation” oftewel  “proteïnes in de hersenen van muizen reageren op blootstelling aan mobiele telefoons of draadloze DECT techniek” is gepubliceerd in het magazine “Electromagnetic Biology and Medicine”. 

Belangrijke delen van de hersenen zoals hippocampus, cerebellum (of kleine hersenen) en frontale kwab zijn o.a. verantwoordelijk voor leren en het geheugen. Deze blijken nadelig te worden beïnvloedt, ook al is dit volgens de “International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” onvoldoende bewezen en valt deze binnen de internationale richtlijnen voor blootstelling aan deze golven. Wetenschappers hebben ontdekt dat 143 proteïnen in de hersenen, na blootstelling aan 8 maanden van drie uur mobiele telefoniesimulatie per dag, zorgden voor afname van neurale functies.    

Er zijn wetenschappelijk al eerder biologische effecten vastgesteld bij acute blootstelling aan lage microgolven van mobiele telefoons, afhankelijk van de afstand van de antenne tot het hoofd. Deze nieuwe studie is meer gefocust op de mogelijke langetermijneffecten, speciaal op de proteïnen van de hersenen. 

Dit lijkt bewijs te zijn voor de mogelijke relatie tussen elektromagnetische velden en de ziekte van Alzheimer, hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen en tumoren. 

Een Russische studie heeft bewijzen gevonden voor het verband van mobiele telefoongebruik en afname van cognitieve functies bij kinderen. 

Verscheidene landen trachten protocollen in te voeren die de nadelige effecten van mobiele telefoongebruik moeten voorkomen. 

In 2011 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie een rapport uitgebracht waarin het verband tussen ELF magnetische velden en vormen van kanker bij kinderen en volwassenen werd onderzocht.  De Taakgroep van de WHO concludeerde dat mobiele telefoons in dezelfde categorie vielen als lood, chloroform en uitlaatgassen. 

Bron: http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?39638-Cell-Phones-EMF-Negatively-Altering-Important-Regions-of-the-Brain