Straling mobieltje beschadigt DNA en hersenen


Nieuwe studies tonen aan dat straling van mobiele telefoon DNA, hersenen en zaadcellen beschadigt.

Nieuwe onafhankelijke studies voeren het bewijs die de bevindingen van de Raad van Europa bevestigen: pulserende digitale signalen van mobiele telefoons tasten het DNA en de hersenfuncties aan en verminderen het aantal zaadcellen, aldus een verklaring van de Environmental Health Trust (EHT).

Op 23 mei kwam een denktank van deskundigen, georganiseerd door Gazi University en EHT, bijeen in een workshop "Science Update: Cell Phones and Health" in Istanbul, Turkije om de bevindingen te presenteren.

Prof Nesrin Seyhan, de WHO- en NAVO-adviseur en hoofd en oprichter van de Biophysics Department and Bioelectromagnetics Laboratory van de Gazi Universiteit in Ankara en oprichter van het Non-Ionizing Radiation Protection (GNRP) Center, ontdekte dat slechts vier uur blootstelling aan RF-EMF het herstellingsvermogen van de menselijke hersencellen om beschadigde genen te repareren verstoort.

Ander nieuw onderzoek uit Australië toont schade aan menselijke zaadcellen
"Dit onderzoek geeft ons allemaal een waarschuwingssignaal. Het bewijs rechtvaardigt voorzorgsmaatregelen om de risico’s voor ieder van ons te verminderen", zegt prof. dr. Wilhelm Mosgoeller van de Medische Universiteit van Wenen, die de leiding had over de Europese onderzoeksteams die ontdekten dat RF-EMF DNA-breuken veroorzaakt.

Twee jaar na de valse beschuldigingen tegen wetenschappers die DNA-breuken beschreven, tonen recente resultaten eindelijk aan dat blootstelling-geïnduceerde DNA-breuken echt zijn volgens deze wetenschappers.

Effect op de reproductieve gezondheid en celdood
Insectenstudies hebben aangetoond dat acute blootstelling aan GSM (Global System for Mobile) signalen DNA-fragmentatie teweeg brengt bij de ovariële cellen van insecten, en bijgevolg een grote vermindering van de reproductieve capaciteit van de insecten. Verdere studies hebben aangetoond dat langdurige blootstelling celdood bij de insecten in de studie veroorzaakte.

Dr Adamantia Fragopoulou, hoofd van een team aan de Universiteit van Athene ontdekte effecten op de embryonale ontwikkeling die plaatsvinden in de aanwezigheid van een zwak elektromagnetisch veld. Blootstelling aan straling voor slechts zes minuten per dag gedurende de dracht heeft invloed op de botvorming van de foetussen. Het team geeft aan dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door de interactie van de mobiele telefoon straling met cruciale moleculen en ionen die betrokken zijn bij de embryogenese.

Effecten op het jonge brein
Dr Seyhan ontdekte dat het toenemende gebruik van mobiele telefoons - en het toenemende aantal bijbehorende basisstations - een wijdverbreide bron van niet-ioniserende elektromagnetische straling wordt. Dit onderzoek suggereert dat waarschijnlijk een aantal biologische effecten zullen optreden, zelfs met lage elektromagnetische velden. Het team concludeerde dat stralingsniveaus van 900 en 1.800 MHz gerelateerd zijn aan een toename in de doordringbaarheid van de bloed-hersen barrière bij jongvolwassen mannelijke ratten. De hersenen van de rat worden gebruikt omdat ze overeenstemmen met menselijke tienerhersenen.

Kinderen worden steeds zwaardere gebruikers van mobiele telefoons; bij hogere frequenties absorberen kinderen meer energie uit externe radiofrequentiestraling dan volwassenen omdat hun weefsel normaal meer ionen bevat en dus een hogere geleidbaarheid. Zij concluderen dat het gebruik van mobiele telefoon en draadloze telefoon bij kinderen en tieners moet beperkt worden tot het laagst mogelijke niveau en dat men telecombedrijven dringend moet verbieden aan hen te verkopen.

Bovendien bleek uit onderzoek van een team aan de Universiteit van Athene dat ratten die waren blootgesteld aan mobiele telefoon straling niet in staat waren de locatie van de plaatsen die ze eerder kenden, te herinneren. Deze bevinding is van potentieel cruciaal belang voor mensen die zwaar op het ruimtelijk geheugen vertrouwen voor de registratie van gegevens over hun leefomgeving en ruimtelijke oriëntatie.

Voor meer informatie: Safer Phone Zone
en Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Has Done to Hide It, and How to Protect Your Family

Bron: Kurzweilai - 24 mei 2011

Juni 2011
WHO: "gsm gebruik kan kankerverwekkend zijn" 
Het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vooronderzoek naar kanker is vandaag tot de conclusie gekomen dat het gebruik van mobiele telefoons "mogelijk kankerverwekkend" kan zijn voorde mens.
Een 31-koppige groep experts van het agentschap wisselde in Lyon een week lang informatie uit over de
mogelijke carcinogene effecten van gsm gebruik en kwam tot de slotsom dat gsm gebruik mogelijk kankerverwekkend is.


De experts verwijzen volgens voorzitter Jonathan Samet van de werkgroepnaar studies die aantonen dat regelmatig gsm gebruik een ernstig verhoogd risico op glioom veroorzaakt. Dat is een vorm van hersenkanker die gelinkt wordt aan de praktijk waarbij men de gsm tegen het hoofd aan drukt en geen oortje gebruikt.

"Een opvallend besluit als je bedenkt dat de WHO een erg voorzichtige organisatie is in uitspraken over dergelijke gezondheidseffecten", reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen!). Hij vindt dat de verantwoordelijke ministersoverleg moeten organiseren met scholen om straling in de omgeving van kinderen te beperken.

Twee weken geleden adviseerden experts van de Raad van Europa om de gsm uit scholen te weren.

Bron http://www.demorgen.be/dm/nl/5401/Multimedia/article/detail/1272763/2011/05/31/WHO-gsm-gebruik-kan-kankerverwekkend-zijn.dhtml

Vertaald en bewerkt door 't Vertalerscollectief