De nieuwe wereldorde en de microchip-agendaMensen leven hun drukke levens en werken hard om een dak boven hun hoofd te houden en voedsel op tafel te hebben. En dat zijn de gelukkigen, zo wordt ons verteld. We zijn geconditioneerd om als consumerende radertjes te leven in een machine die gerund wordt door een dominante minderheid aan de top van de piramide. Het zijn machtige partijen die wereldoorlogen kunnen redigeren en volledige economieën kunnen laten instorten wanneer hun globale businessplan dat vereist. Zoals nu.

Dit antimenselijke systeem hebben wij zelf collectief verkozen. De eeuwige behoefte aan geld handhaven, terwijl velen dakloos en berooid worden. Liever dan werken voor de mensheid, concentrerend op de capaciteit van mensen, ten voordele van iedereen. We schijnen de leugenaars in de hoogste echelons te tolereren die de publieke opinie kunnen negeren en geheimen kunnen hebben - omwille van de „nationale veiligheid“, blijkbaar - terwijl zij zichzelf een schouderklopje geven voor de dienst die zij de wereld bewijzen zoals “democratie” naar het Midden-Oosten brengen. En hierbij stopt het niet.

De nieuwe wereldorde
Jammer genoeg hebben de samenzweringdenkers gelijk gekregen. Zelfs Fox Nieuws heeft dit beaamd, aangezien politici nu openlijk de uitdrukking 'nieuwe wereldorde’ gebruiken. George Bush begon hiermee, op 11 september 1990. Tegenwoordig wordt de uitdrukking zo regelmatig gebruikt en zo openlijk dat we kunnen twijfelen aan de gezondheid van mensen die weigeren te geloven dat het wereldwijde systeem van controle is gepland - of nieuwe wereld orde.

Men kan zich afvragen wat de potentiële verschillen zijn tussen controlesystemen in de 21ste eeuw en systemen van controle in vorige eeuwen? Eén duidelijk verschil is de technologie die nu beschikbaar is. Niet dat de technische mogelijkheden van vorige eeuwen niet volstonden om afschuwelijke misdaden te plegen. Wist u dat er in de 20ste eeuw 262 miljoen gevallen waren van wat professor R.J. Rummel van de Universiteit van Hawaii „democide“ noemt d.w.z. de moord van mensen door hun eigen overheid? De landen waarin deze moorden werden uitgevoerd hadden verschillende culturen, talen en geografische ligging, maar Rummel vond dat zij allen één gemeenschappelijke eigenschap deelden: bovenmatige overheidsmacht.

Overigens, dit schrijven wordt gepubliceerd enkele weken na de Top van Kopenhagen, de Verenigde Naties Conferentie over de klimaat verandering in 2009 (vroeger de opwarming van de aarde genoemd, totdat het klimaat weigerde mee te werken). Het verdrag van Kopenhagen had blijkbaar tot een wereldmacht moeten leiden.

Één bedrijf verdient het om extra genoemd te worden als we het hebben over technologie als middel om mensen te controleren, namelijk het Internationale Bedrijf van Machines, of IBM. Hun Hollerith ponskaart liet snelel en gemakkelijke informatie vergaring toe op grote schaal.

Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam bestond de computer nog niet. Hitler wilde echter zoveel mogelijk controle en wenste op korte termijn grote hoeveelheden informatie te registreren. Zo wilde hij alle joden en tegenstanders van zijn regime in zijn rijk laten registreren, wat later het toezicht op verboden, het in ghetto´s plaatsen en uiteindelijk het afvoeren naar vernietigingskampen zou vergemakkelijken.

IBM kwam met het antwoord: de ponskaart, een kaart die in staat is grote hoeveelheden informatie op te slaan en die machinaal gelezen wordt. De ponskaarten worden ook wel Hollerith-kaarten genoemd, vernoemd naar Herman Hollerith, die de kaart ontwierp. De ponskaarten zouden gebruikt zijn om alle facetten van de Holocaust te automatiseren. Dit verklaart de georganiseerde wijze waarop de Duitsers te werk gingen.

De individuen zouden met kaarten met informatie over hun achtergrond, beroep, godsdienst, lidmaatschap van organisaties enz. inzichtelijk zijn. Om het even welke informatie zou in de gaten kunnen worden opgeslagen die in rijen en kolommen door een de ponskaartsysteem van IBM werden geslagen. Dan ging de kaart door een lezer,die de  informatie las die daarin gecodeerd stond.

Nu zouden naar rato 64.000 kaarten per uur kunnen worden gedaan, snel en gemakkelijk. Mensen die in één of meerdere specifieke categorieën vielen konden direct worden opgespoord.

Onze vrijheid wordt ons steeds meer afgenomen

Tegenwoordig wordt IBM geassocieerd met het bedrijf Verichip (noemt zich nu PositiveID) , het implanteerbare microchipbedrijf. De droom van een slim globaal systeem van totale controle en 24 uur per dag toezicht op alles en iedereen. Voor het welzijn van de mensheid moet dit proces niet alleen worden tegengehouden, het moet worden omgekeerd - voor het te laat is.

Het recht op privacy verdwijnt langzaam maar zeker. Reality shows van mediageile celebraties zorgen voor de sociale conditionering.  „Beroemdheden“ worden onophoudelijk gefilmd. Door het kijken en volgen van deze shows wennen we aan de camera die ons zelf overal in de gaten houdt. De meest succesvolle show heet, hoe kant ook anders, Big Brother.

Het alziende oog is present in het logo van big brother. Niet alleen in het programma Big Brother in Engeland, maar ook in het logo van het productiebedrijf Endemol.

 
El demon (anagram), houdt een oog op iedereen.

Het is interessant te vermelden dat de deelnemers van de Spaanse versie van Big Brother werden gebruikt om de introductie van de VIP Verichip bij de Barcelona Baja Beach Club te promoten in 2004. Het idee is dat zodra u een microchip heeft geïmplanteerd u tot het VIP gebied toegang kunt hebben, zonder geld of creditcard mee te nemen. De gemaakte kosten van een avondje uit worden automatisch met de chip afgerekend. 

De Baja Beach Club in Rotterdam gaat hier zonder scrupules in mee. Directeur Van Galen ziet er geen probleem in. Hij gelooft dat iedereen over 20 jaar bij de geboorte gechipt zal worden. De eigenaar van de Baja Beach Club, Conrad Case, heeft trouwens jaren gewerkt voor een van de  Nationale Veiligheids Diensten.

Het schijnt dat de meeste mensen meer geïnteresseerd zijn in de nieuwste gadgets en mobiele telefoons dan hun recht op vrijheid. Teveel van ons denken eenvoudig niet na, zolang zij met rust worden gelaten om hun leventje te leiden. Maar daarin ligt het probleem. De ideeën van de architecten van de nieuwe wereldorde impliceren juist dat. Er zal worden gedicteerd wat nog wel of niet wordt toegestaan.

Het recht om zonder microchip rond te lopen is op dit ogenblik normaal en wordt veilig geacht. Maar stel dat er een tijd komt dat u tot de minderheid behoort wanneer u zonder chip bent. Of als de infrastructuur van de volledige planeet wordt gebaseerd op mensen die een chip hebben? Dat schijnt namelijk de richting te zijn waarin Kevin Haggerty, die voor de Toronto Sun schrijft, het systeem ziet bewegen. In een artikel dat in December 2006 werd uitgegeven verklaarde Haggerty hoe hij gelooft dat de microchip agenda de weg baant voor een aantal interessante scenario's. Eén daarvan was dat „het hebben van een chip een voorwaarde is om deel te nemen aan de belangrijkste dynamica van het moderne leven, zoals winkelen, stemmen en reizen.“

Mensen hebben het morele recht om niet als dieren te worden gechipt. Het is aan ons ervoor te zorgen dat wij een wettelijk recht hebben, erop aan te dringen dat het voor altijd zo blijft.

En misschien moeten wij ook nadenken over andere manieren waarop de mensen worden geadviseerd om gechipt te worden.

De tijd mee hebben
De CEO van Verichip Scott Silverman sprak de waarheid in de volgende uitwisseling met Holt in het NBC- nieuws: Lester Holt: „U hoort de geluiden van mensen die zeggen `Chippen is teveel Big Brother, teveel controle, het wordt eng.' Hoe vindt u dat?“

Scott Silverman: “Die vraag kreeg ik veel twee jaar geleden. Vandaag de dag veel minder. De Procureur Generaal van Mexico en sommige van zijn personeelsleden hebben deze chip om veiligheidsdoeleinden gekregen. Wanneer men het product accepteert gaan de zorgen om privacy vanzelf dalen. De meeste mensen maken zich meer zorgen om het apparaat zelf, dat het in het lichaam zit. Maar net als de pacemaker en andere medische implantaten, zal men uiteindelijk wennen aan het idee. Dit gebeurt niet vandaag, niet morgen, niet over een week of een jaar. Maar over 5 jaar zal het een gewone zaak gevonden worden.”

Silverman openbaart hiermee de strategie dat op lange termijn de geleidelijke normalisatie wordt bereikt van wat eerst , correct, een afschuwelijke poging schijnt te zijn om elk menselijk wezen tot een component in een massieve menselijke machine te verlagen. Niet lang geleden werd een marketing idee geopperd dat mensen zonder chip geen toegang zouden kunnen krijgen tot medische verzorging.

Ondertussen, leeft in Engeland Professor Kevin Warwick van de Reading Universiteit. Warwick verschijnt vaak op TV of in de kranten om zijn geliefde microchip implantaten te promoten. Hij verschijnt zelfs in extra afleveringen van een Doctor Who DVD. Warwick verscheen voor de BBC in een documentaire en moedigde openlijk een bang gemaakte jonge moeder aan om haar kinderen te chippen. De vrouw was angst aangejaagd door de vermissing van Madeleine McCann. Warwick verzweeg dat implantaten in verband worden gebracht met het ontstaan van tumoren in proefdieren.


Het publiek wordt verteld wat zij willen horen

Zoals wij hebben gezien is er een tendens die de chip voor iedereen probeert te verkopen. Er is een fascinerend gesprek bekend van filmmaker Aaron Russo, waarin hij spreekt over zijn vriendschap met Nick Rockefeller. Rockefeller openbaarde aan Russo het doel van de elite: dat „iedereen in deze wereld geïmplanteerd moest worden met een RFID chip en dat al het geld op die chip zou staan. En als om het even wie zou protesteren of zou tegenwerken dat dan gewoon zijn chip zou worden uitgezet.”

Propaganda op TV, in films, advertenties, boeken en tijdschriften in alle vormen van de “culturele creatie industrie” moet ons overhalen om de chip normaal te gaan vinden. Propaganda is niet echt liegen tegen mensen, maar het is manipuleren op individueel en sociaal niveau om eerst het geloofsysteem en uiteindelijk het gedrag naar het gewenste eindresultaat te sturen. Vandaag de dag is de manipulatie wetenschap voorbij het niveau van Pavlov en Skinner en wij worden inderdaad met wetenschappelijke precisie gemanipuleerd.

Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud, was een reus onder de propagandisten. Dit was de man die de Amerikaanse Tabak industrie hielp de bestaande sociale normen van de jaren '20 om te vormen door vrouwen te verleiden om te geloven dat het roken van sigaretten een teken was van onafhankelijkheid en het einde inluidde van hun tweedeklas burgerschap. Hij deelde de pers mee dat de vrouwen „toortsen van vrijheid“ zouden aansteken, nadat hij een paar modellen had betaald om in de parade van de Stad van New York sigaretten aan te steken voor de camera’s van de fotografen. De uitgave van 1 April 1929 van de New York Times droeg de krantenkop  Groep van Meisjes steken Sigaretten op als Gebaar van Vrijheid. De verkoop van aantal sigaretten aan vrouwen steeg hierna zoals verwacht.

In zijn boek Propaganda (1928), schreef Bernays:

'De georganiseerde bewuste en intelligente manipulatie van gewoonten en adviezen aan de massa is een belangrijk element in de democratische maatschappij. Zij die dit ongeziene mechanisme van de maatschappij manipuleren vormen een onzichtbare macht, die de ware macht van ons land is. Wij worden geregeerd, onze meningen worden gevormd, onze smaken geredigeerd, onze ideeën worden geleid, grotendeels door mensen die wij nooit hebben gezien, die wij nooit hebben gekozen. Wij worden overheerst door een vrij klein aantal personen die de geestelijke processen van de mens en de sociale patronen van de maatschappij begrijpt. Zij zijn het die aan de draden trekken, die de openbare mening controleren, die oude sociale krachten combineren met nieuwe manieren om de wereld te binden en te leiden.'

We hebben het hier niet meer over verkooptechnieken om sigaretten te verkopen of om merchandising van een bepaald merk waspoeder. Dit gaat over het overreden van het publiek om een idee goed te keuren als het implanteren van een chip. Propagandisten en hun meesters zullen proberen het publiek over te halen chips te willen. Dit is de taak voor Bernays en Co. van deze generatie. Het vereist strategieën op lange termijn.


Vooruitlopende programmering en stimulering

Wanneer het over voorbereiden van meningen gaat, is het belangrijk te beïnvloeden hoe de mensen over de toekomst denken, wat zij van de toekomst verwachten en hoe zij denken zich in die toekomst te gedragen. Het heet vooruitlopende programmering.

Neem een fictief verhaal dat in de toekomst (of “in a galaxy far far away”) speelt met ideeën en/of technologieën die eigenlijk worden gepland om plaats te vinden in de eigen wereld - door de mensen die deze dingen plannen - zodat wanneer deze gebeurtenissen staan te gebeuren, het voor het voorgeprogrammeerde publiek vertrouwd lijkt. Er is een gevoel van onvermijdelijkheid dat niet bestaan zou hebben wanneer er geen vooruitlopende programmering was. De slachtoffers voelen zich minder bezwaard, het lijkt alsof het een natuurlijke gang van zaken is. Deze manipulatie van de mind wordt uitgevoerd door de beste perceptie makers die te koop zijn voor geld.

Zoals Alan Watt van www.cuttingthroughthematrix.com verklaart, worden wij effectief bewerkt:

„Eerst en vooral, weten zij waar zij een gewas willen laten groeien, wat zij willen kweken, hoe hoog en hoeveel. Zij prepareren eerst het land. Zij ploegen het. Dan zaaien zij het zaad en letten op hoe het groeit. Dit doen zij ook met uw geest. Zij hebben u voorbereid op alle belangrijke gebeurtenissen die in uw leven zullen gaan plaatsvinden. U zult het eerst zien in films. In de 20ste eeuw was het hoofdzakelijk door romans, toneelstukken en radio dat men voorbereid werd, maar heden ten dage is het door TV die van iedereen is; de een-oog machine, het oog van Lucifer of Ra, de Tel-Levi-Sion. Dan programmeren zij het in u als vermaak. Ziet u het daarna gebeuren in uw leven dan denkt u het zal wel goed zijn, ik veronderstel dat het de natuurlijke gang van zaken is. Maar waar kwam het idee in de eerste plaats vandaan? Het is gepromoot door de vermaakindustrie, door vermaak op de markt gebracht, en dat is de eerste reden voor vermaak.“

Deze techniek van “vooruit” programmeren wordt nu gebruikt om ons aan de chip te laten wennen. De chip wordt zo gepresenteerd dat wij hem graag willen hebben in de toekomst. Met dit proces is men al tientallen jarig bezig. Soms subtiel, soms openlijk.

• In de openingsscène van de film Logan’s Run uit 1976 ziet men een pasgeboren baby met een chip implantaat in zijn hand. Later in de film begint de chip signalen uit te zenden, rond de dertigste verjaardag, wanneer de chip aan vervanging toe is.

• In de film Fortress  uit 1992 heeft iedere gevangene een “intestinator” geimplanteerd; een apparaatje dat pijn toebrengt of doodt wanneer de gevangene van de gevangenisregels afwijkt. Een artikel uit mei 2009 waarin de Saoedi Killer Chip Implantaat wordt aangeprezen, die ongewensten kan elimineren lijkt erop  te wijzen dat de ‘intestinator’ hier is.

• In de film Demolition Man uit 1993 over “San Angeles” in 2032 wordt alles wat slecht voor je is (zout, sigaretten) illegaal en geïmplanteerd met een chip. Ook iedere burger heeft een chip. Er zijn vele referenties in deze film naar Huxley’s Brave New World dat 100 jaar geleden werd uitgegeven.

• In de film The Phantom Menace uit 1999, de eerste  Star Wars aflevering, heeft een jonge Anakin Skywalker het over een transmitter die geïmplanteerd is in slaven zodat zij niet weg kunnen lopen.
Star Wars is een van de meest populaire films van de laatste tientallen jaren, deze woorden zullen onbewust blijven steken in de geest van velen.

• In de film The Matrix uit 1999, laat Agent Smith een mechanisch insect los dat in Neo’s lichaam verdwijnt.  Trinity haalt dit insect weg net voordat de beroemde rode pil/ blauwe pil scene te zien is. Deze scene refereert aan zowel Alice in Wonderland en The Wizard of Oz.
Het concept van leven in een computergegenereerde simulatie kan gezien worden als vooruit geprogrammeerde programmering.

• De eerste zin in Kevin Haggerty’s Toronto Sun artikel uit 2006 luidt “By the time my four-year-old son is swathed in the soft flesh of old age, he will likely find it unremarkable that he and almost everyone he knows will be permanently implanted with a microchip.”  (Tegen de tijd dat mijn 4 jarige zoon oud is zal hij het de meest normale  zaak van de wereld vinden dat hij en bijna iedereen die hij kent geïmplanteerd is met een chip).

• In het BBC drama The Last Enemy uit 2008 zegt de minister van Binnenlandse Zaken zelf een chip te hebben, die aangepast kan worden naar behoefte: het kan een creditcard zijn, deursleutels of autosleutels.   Uiteindelijk zal dit de universele gang van zaken zijn, te beginnen op school.
Opmerkelijk is dat gesproken wordt over de vrijheid om te bewegen door de wereld door de eerlijk gechipte burger. Deze was dus eerst weggenomen!

Er zijn talloze voorbeelden aan te halen die ons aan het idee van de microchip laten wennen. Er zullen nog vele voorbeelden volgen in de toekomst.

• In de tekenfilmserie South Park: Bigger, Longer & Uncut uit 1999 heeft Eric Cartman een V-chip. Het is geïmplanteerd in zijn voorhoofd om hem pijnsignalen te bezorgen wanneer hij vloekt. In de parodie kan Eric er uiteindelijk door een malfunctie de wereld mee beschermen tegen Saddam Hussein en Satan.

• In Mission Impossible 2 uit 2000 is een “transponder chip” geïmplanteerd in Nyah Nordoff-Hall (Thandie Newton) om haar daarmee door middel van een satelliet te kunnen opsporen.

• In The Bourne Identity uit 2002 heeft Jason Bourne een implantaat in zijn heup met Zwitserse banknummers.

• In CSI Miami uit 2004 – episode 305, Legal – wordt een jong meisje dood gevonden. Zij wordt geïdentificeerd door een VeriChip in haar schouder.

• In The Manchurian Candidate uit 2005, snijdt Ben Marco (Denzel Washington) een microchip implantaat uit zijn eigen rug. Hij bijt een andere uit de rug van een compaan en mede slachtoffer van mind controle, Raymond Prentiss Shaw (Liev Schreiber).                      

• In Casino Royale uit 2006 is James Bond zelf gechipt.  “So you can keep an eye on me?” (Zodat je me in de gaten kunt houden?) vraagt hij. Maar natuurlijk Mister Bond, wordt er geantwoord. James Bond is de held van 22 films in 47 jaar, de wereld, groot en klein, zijn gek op hem. Als gechipt worden goed is voor Mister Shaken – Not stirred, dan is het jammer genoeg waarschijnlijk ook geaccepteerd door zijn fans.

• Zelfs Oscar winnende sensatie Slumdog Millionaire uit 2008 noemt de chip, om er intelligenter door te worden, of om ermee vals te spelen.

• In de derde serie van Heroes  uit 2009 – episode 14, A Clear and Present Danger – laat de Japanse Hiro zichzelf en zijn vriend met een chip implanteren voor het geval zij ontvoerd zullen worden. Dat gebeurt natuurlijk direct.

• In het tweede seizoen van Fringe uit 2009 - episode 9, Walter's Journey - implanteert Walter Bishop zichzelf met een tracking device zodat hij altijd gevonden kan worden.

Dit voorbeeld verdient het apart genoemd te worden: In de openingsscène van de film Conspiracy uit 1997, praat taxichauffeur Jerry Fletcher (Mel Gibson) met zijn passagiers over diverse conspiracies. Ook de speech van George Bush, waarin de Nieuwe Wereld Orde voor het eerst genoemd wordt komt aan bod. Hij praat met een voruw over het chippen van honden voor identificatie doeleinden. Hij maakt er een punt van te zeggen dat het nu nog te vroeg is om te praten over het chippen van kinderen, maar dat dit de logische volgende stap zal zijn.

De term “conspiracy theorist” wordt gebruikt als synoniem voor iemand die hopeloos naief is, paranoide of beide.

Natuurlijk, wordt de term „samenzweringstheorie“ nooit gebruikt om één van de eigen de samenzweringstheorieën van de overheid  te beschrijven, die ons wordt aangeboden door het dominante propagandawapen van de „onzichtbare overheid“; het nieuws van de TV.  George W. Bush verklaarde deze dubbelzinnige verklaring in de Verenigde Naties, op 10 November 2001:

“Tolereer geen buitensporige samenzweringstheorieën omtrent de aanvallen van September de elfde; kwaadwillige leugens van mensen die proberen om de schuld weg te schuiven van  de terroristen.“ Deze opmerking kwam 5 dagen na de moord op radiogastheer William Cooper, die een terroristenaanval voorspeld had, waarvan Osama Bin Laden de schuld van zou krijgen. Direct na de aanval op de twin towers vertelde Cooper dat de staalconstructie alleen door extra aangebrachte explosieven zo ineengestort kon zijn. Dit sprak de conspiracy van de onzichtbare macht natuurlijk pertinent tegen.

William Cooper sprak in zijn Mystery Babylon serie al eerder over de deceptie-door-waarheid-uitspraken van  van George „Papaver“ Bush. In Citaten door Freemasons, heeft Cooper vrijmetselaar auteurs zoals Manly en Pike geciteerd. In een bepaalde ceremonie moet de ingewijde „opnieuw“ geboren worden. Het viel Cooper op dat „tijdens een persconferentie een verslaggever George Bush vroeg of hij een Christen was en hij antwoordde : `als u vraagt of ik opnieuw geboren ben, is het antwoord Ja.'

Interessant is dat het boek van Cooper Behold a Pale Horse een fotokopie bevat van een artikel van Augustus 1989 „Gecodeerde geïmplanteerde microchips in elke persoon van het land zouden iedereen verbinden met een mastercomputer zodat iedereen altijd kon worden opgespoord en meer van zulke plannen worden reeds gemaakt of u het weet of niet!


Wat gebeurt daarna?

De lijst van bovengenoemde voorbeelden is niet volledig. Wij kunnen meer van het zelfde verwachten, pogingen om ons eerst te overreden dat het implanteren van een chip wenselijk is, en daarna „normaal“. Daarna meer en meer dat niet gechipt zijn abnormaal is, wat voor sommige mensen niet te verdagen kan zijn.

Wij kennen al de wereldwijd bekende gechipte held James Bond. Het is slechts een kwestie van tijd tot een niet fictieve beroemdheid gechipt wordt. Één goedkeuring van David Beckham of Beyoncé en/of om het even welk van de andere megaster ook, en plotseling is het cool, hoor je er helemaal bij als je geïmplanteerd bent.

De macht van beroemdheden is tegenwoordig dusdanig groot dat heel wat jonge mensen de sterren imiteren die zij volgen. Sommige fans kleden zich als hun ster, nemen hetzelfde kapsel, spreken als hen en gedragen zich als hen. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat de fans van bepaalde beroemdheden zich ook zullen laten chippen, wanneer hun held dat ook heeft gedaan.

Hoe meer mensen accepteren dat zij gechipt worden hoe meer de economische en technologische infrastructuur van de wereld zich erop zal richten. Nu kunnen mensen naar bepaalde clubs gaan en voor consumpties met een geïmplanteerde chip betalen. De volgende stap is een geleidelijke verhoging van het aantal plaatsen dat deze methode van betaling overneemt. Dan zijn wij op weg van de mogelijkheid hebbend om een chip te gebruiken om voor goederen en de diensten te betalen naar de verplichting hier van.

Macht aan de mensen

Wij zijn beland in een kritieke periode van de geschiedenis en onze acties zullen het eindresultaat beïnvloeden. We kunnen vergeten dat wij allemaal macht hebben. Wij hebben wel degelijk iets te zeggen. Deze agenda is niet mijn agenda en het is waarschijnlijk ook niet uw agenda. Bijna iedereen die door deze agenda zal worden beïnvloed zal nooit de mensen ontmoeten die verantwoordelijk zijn ervoor. We kennen zelfs hun namen niet. Maar om deze weg te kunnen vervolgen, vereisen zij wel onze toestemming.

De succesvolle tenuitvoerlegging van de agenda van het menselijke microchippen vergt de berusting van de meerderheid. De mensen met macht hebben het nodig dat de massa meewerkt. En wettelijk gezien, impliceert niet protesteren, niets zeggen, stil zijn, toestemming geven. Wij moeten niet stil zijn!

Wij zijn afgeleid door brood en spelen, door de TV. We kunnen ons onze macht laten afnemen en ons laten afleiden door video spelletjes, sportwedstrijden, de nieuwste bestseller etc. Wat zouden we kunnen winnen wanneer we maar een fractie van die verspilde tijd zouden besteden aan vrijheid voor ons allen? Zelfs de grootste sportfanaten zullen niet aarzelen en weten dat vrijheid belangrijker is dan sport. Ieder een van ons heeft een individuele stem en kan deze gebruiken.  Wanneer de mensen samenwerken, verenigd in een gemeenschappelijk doel dan  kan de collectieve stem een almachtig gebrul worden dat luider en luider wordt. Wanneer de verenigde stem luid genoeg is kan deze niet worden genegeerd en kunnen wij een kracht worden die niet tegen te houden is.

Wij hebben de macht om dat te laten gebeuren. Wij hebben de macht om andere mensen te laten realiseren wat hier op het spel staat. Wij hebben de macht om de miljoenen uren die elke dag verspild worden aan het kijken naar televisie gebruiken voor het gevecht voor het behoud van de vrijheid.  Wij moeten die macht gebruiken voor het te laat is.

Zoals Mario Savio zei:

„Er komt een tijd waarin de macht van de machine zo verraderlijk wordt, dat u er niet meer aan wilt deelnemen. U wilt er zelfs niet passief aan meewerken. U moet uw zelf over de machine heen gooien, tussen de tandraderen , op de hefbomen, ervoor zorgend dat de machine niet meer werken kan. En u moet aan de mensen die de machine in werking stellen en aan de eigenaars ervan vertellen dat alleen als u vrij bent, de machine zal werken.“ – Sproul Hall Steps, 2 December 1964.

Misschien kunnen wij later onderzoeken wie de eigenaars van de machine zijn en wie zorgt dat de machine blijft draaien en of wij als ras deze regeling kunnen blijven tolereren. Tot die tijd, hebben wij de bevoegdheid om erop aan te dringen dat wij NIET GECHIPT zullen worden!
© Timoteegras Wiseman

Bron
Met dank aan: http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/news.php

Vertaald door ‘t vertalerscollectief