Rustig aan, chips genoeg voor iedereen

Het is ruim 9 jaar geleden dat Aaron Russo een interview had met Nicolas Rockefeller, een telg uit de Rockefeller-dynastie. De beide mannen konden goed opschieten met elkaar en uiteindelijk ontstond er een soort vriendschap tussen hen. Deze relatie werd uiteindelijk zódanig open, dat Rockefeller heftige onthullingen deed, die later in een grim daglicht kwamen te staan. Daarnaast bood hij Russo ook nog een baan aan bij de ‘Council on Foreign Relations’; een dubieuze club die al lang in een verdacht daglicht staat als een bolwerk van krachten-achter-de-schermen.


Aaron Russo en Nick Rockefeller, op 1 December 1999.

De uitlatingen die Rockefeller deed, en die uiteindelijk leidden tot het beeindigen van de vriendschap tussen deze mannen, werden gedaan –let wel!!- ruim 11 maanden vóór de gebeurtenissen van 11 September 2001. Waarom is dit van belang? Lees verder:

Rockefeller vertelde Russo dat er een heftige gebeurtenis zou gaan plaatsvinden, die de VS in staat zouden stellen om Irak en Afghanistan binnen te vallen, en mogelijk ook Venezuela. De eerste 2 gebeurtenissen vonden inmiddels plaats, zoals ook wij Nederlanders weten.

Maar toen Russo aan Rockefeller vroeg waarom deze gebeurtenissen gingen plaatsvinden, dus wat de uiteindelijke uitkomst erdan diende te zijn, antwoordde Rockefeller dat het ultieme doel was dat de hele bevolking ‘gechipped’ zou gaan worden om hen te controleren.

Rockefeller lachte hartelijk om de a.s. ‘War on Terror’, aldus Russo. Een ‘War on Terror’ die ervoor zou gaan zorgen dat de Amerikanen angst zouden krijgen, de angst die nodig zou zijn om hen hun vrijheid op te laten geven in ruil voor ‘de veiligheid tegen een denkbeeldige dreiging’. (En inderdaad, de aanslagen waren nog niet achter de rug, of de ‘Patriot Act’ werd letterlijk en figuurlijk uit de kast gehaald, waar die al lag te wachten. Wetsgeleerden hebben vaak aangevoerd dat het onmogelijk is om in zo’n korte tijd, een wetsvoorstel te schrijven.)

Toen werd Russo dus door Rockefeller uitgenodigd om lid te worden van de ‘Council for Foreign Realations’, een exclusieve club die de VS achter de schermen leidt. Toen Russo protesteerde tegen het verlies van vrijheid voor de ‘gewone man in de straat’, kwam het antwoord van Rockefeller. “Wat kan jou die mensen schelen? Ze betekenen helemaal niets voor je. Zorg voor jezelf en je familie.”  Toen Aaron Russo het hiermee niet eens bleef, eindigde hun vriendschap abrupt. Maar de essentie van het relaas van Rockefeller was duidelijk:

Via het chippen van het individu zou deze daarmee door de overheid kunnen worden gecontroleerd. Hun locatie zou door GPS kunnen worden vastgesteld en alle financiële data zouden aan de persoon gekoppeld kunnen worden. Informatie zal beschikbaar komen over het individu als nooit tevoren. En als mensen dit allemaal niet zouden toestaan, zou hen eenvoudig de toegang ontzegd worden tot hun bankrekeningen, zodat ze financieel geheel ‘droog’ zouden komen te staan.

Een half jaar na het opnemen op film van de bekentenissen van zijn ontmoetingen met Rockefeller, stierf Aaron Russo aan kanker, op 24 Augustus 2007.  Mocht je de uitlatingen van Russo willen zien, er zijn veel YouTubes van deze filmopnamen te bekijken, opnames die door Alex Jones zijn gemaakt. 15 Minuten durende uitsnede van dit interview met Russo:
Inmiddels zijn we ruim 9 jaar na de bewuste ontmoetingen tussen Russo en Rockefeller. Barack Obama heeft het presidentiële heft in handen en één van de belangrijke pilaren uit zijn verkiezingsstrijd was de belofte om hervorming van het gezondheidszorgstelsel te bewerkstelligen. Inmiddels maakt Obama werk van deze belofte en staat half Amerika op zijn achterste benen. Want de discussies gaan de kosten, over het verlies van macht van grote industriële bedrijven, over het ‘socialisme’ dat Obama predikt, en dat –naar de mening van velen- volledig tegen de Amerikaanse waarden is, enz. enz.

En bij deze nieuwe gezondheidswetgeving horen natuurlijk de wetten, dat is evident. Wetten die bij uitstek ook geschikt zijn om ook andere zaken door de wetgevingssystematiek te schuiven, die in feite niet of heel weinig te maken hebben met de essentie van de feitelijke wetgeving. Met het verhaal hierboven, het verhaal van Russo en Rockefeller, maken we een stap naar het nieuwe wetsvoorstel inzake de gezondheidszorghervormingen. Het wetsvoorstel wordt als volgt benoemd:

H.R. 3200 – America’s Affordable Health Choices Act of 2009.

“To provide affordable, quality health care for all Americans and reduce the growth in health care spending, and for other purposes.”

In dit voorstel is een behoorlijk opzienbarende passage opgenomen, een passage die 95% van de Amerikanen niet prettig zullen vinden..

De ‘Obama Health Care Bill’ vermeldt in hoofdstuk Class II (Paragraaf 1, Sectie B) specifiek:
‘a Class II apparaat, dat implanteerbaar is.’

Vervolgens is op pagina 1004 beschreven wat verstaan wordt onder de gebruikte term ‘data’ in die paragraaf 1, sectie B:Implantatie-chip op ware grootte. Maar er zijn ook al veel kleinere chips, gebaseerd op nano-technologie, die op sub-atomair niveau werken en absoluut onzichtbaar zijn voor het blote oog. (klik op het plaatje voor een lead)

‘(B) In deze paragraaf, wordt met de term ‘data’ gerefereerd aan de informatie over een apparaat zoals beschreven in paragraaf (1), inclusief het vergaren van informatie, informatie over patiëntenonderzoek, gestandaardiseerde analytische informatie die het mogelijk maakt om analyses te maken van data uit ongelijksoortige informatiebronnen, elektronische gezondheidsgegevens en alle andere informatie die door de minister van belang geacht wordt te zijn’.

Maar wat is precies een ‘Class II-apparaat, dat te implanteren is’. Laten we eens kijken…

Goedgekeurd door de FDA, the Food & Drug Administration in de VS, wordt onder een Class II apparaat verstaan:
Een apparaat dat geïmplanteerd, in staat is om radiofrequenties uit te zenden met betrekking tot patiënten identificatie en gezondheidsinformatie.’

En welke informatie/data dan door dit apparaatje wordt verzameld, en met welk doel, staat dus hierboven.

Het ligt dus in de bedoeling, dat dit soort apparaatjes dus geïmplanteerd zal gaan worden bij de meerderheid van de bevolking, dat deel dat ervoor kiest om in het nieuwe publieke gezondheidsprogramma te worden opgenomen. Laten we wel zijn, het gaat nog maar om een wetsvoorstel, en de vraag is ook of de wet überhaupt wel wordt aangenomen, maar het voorstel ligt er toch maar…

Met de hervormingsvoorstellen van de private ondernemingen, die nu gezondheidsverzekeringen verkopen tegen krankzinnige prijzen en tegen onbillijke voorwaarden, zal waarschijnlijk een heel groot deel van de bevolking overstappen op het nieuw te vormen gezondheidssysteem in de VS. En natuurlijk betekent dit, volgens de bovenstaande formuleringen, dat een groot aantal mensen ‘gechipped’ zullen worden.

De volwassenen die zich ‘onderwerpen’ aan dit programma zijn eigenlijk nog ‘fortuinlijk’ in dit geval. Want kinderen ‘die geboren zijn in de United States, en die op het moment van geboorte niet vallen onder een dekkende verzekering’, zullen als zodanig vallen onder het CHIP (!!), het Children’s Health Insurance Program. Wat een ‘geschikte’ naam nietwaar? Met deze naam voor het verzekeringsprogramma lijkt een ‘chip’ in elk kind, dat in deze categorie valt, een ‘logische’ stap, toch? (Meer info over CHIP, HIER)

Kinderen die geboren zijn uit ouders die beiden al onder het overheids-gezondheidszorg-verzekeringsprogramma vallen, zullen zeer waarschijnlijk sowieso een ‘Class II-apparaatje’ ingeplant krijgen. Uiteindelijk is het zeer waarschijnlijk de bedoeling, in het belang van efficiency en het verzamelen van informatie…,  dat ‘iedereen’ van deze handige chip wordt voorzien.

Want het  overheidsprogramma zal natuurlijk véél goedkoper zijn dan het private systeem. Deze zullen hun prijzen nog verder verhogen, omdat het aantal verzekerden afneemt en de vraag is, of zij überhaupt zullen overleven. Dán zal iedereen dus onder het overheidsprogramma ‘vallen’.

Kortom een bijzonder controversieel wetsvoorstel ligt op tafel. Natuurlijk hoeven we geen betoog te houden over de voordelen van een chip in je lijf..! Want het gaat vanzelfsprekend over het misbruik ervan en zeker als we de woorden van Russo mogen geloven, is het grote-spel-achter-de-schermen in volle gang. Vaccinaties zijn mogelijk een alternatief middel om mensen te chippen.  One way or the other.. is het kennelijk.

Het misbruik van de geïmplanteerde chips voor controle en mind control is mogelijk, daarover hoeven we ons geen illusies te maken. Het is ook maar zeer de vraag of überhaupt een dergelijke ‘move’ mogelijk is in Europa. Zonder in de angst te schieten, lijkt een allerte houding inzake deze informatie, die je wederom niet snel via de reguliere kananlen, via de kranten of op TV, zult zien.

Auteur: © Guido september  2009

 

 

Met dank aan: Wanttoknow