De implant van medische microchips gaat in 2017 toegepast wordenDe toekomst van medicijntoediening en geboortecontrole via de chip 


Op dit moment worden er al microchips onderhuids ingebracht bij mensen om de dagelijkse doses van medicijnen te reguleren en meteen te werken als anticonceptie via toediening van hormonen. De chip is op afstand regelbaar en wordt beheerd door professionele medische werkkrachten. 

Voor de gebruiker betekent dat er dagelijks een dosis van medicijnen en stofjes het lichaam binnen komt en er niet meer meteen gereageerd kan worden op bijverschijnselen door dosesverandering e.d. want het gebeurt van buitenaf door een professioneel netwerk. 
 

Vruchtbaarheidsregulatie via draadloos netwerk 

Deze micro opslag technologie, die ontworpen werd op het MIT (Massachusetts Institute of Technology) en werd ontwikkeld in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Het gaat hier om een inplanteerbare chip die medicijnen toedient via een van buiten aangestuurd signaal. De pioniers op dit gebied, Robert Langer, Michael Cima, en John Santini, hebben inmiddels een bedrijf opgericht met de naam ‘microChip’. 

Op hun website stelt het bedrijf, dat zij er klaar voor zijn om chips voor langdurig gebruik via afstandsbediening veilig bij mensen te implanteren. 

Het eerste grote project dat zij aangaan zal in 2017 plaatsvinden en daarbij zal de nadruk liggen op anticonceptie. De chip wordt ingebracht onder de huid tijdens een kleine operatie met plaatselijke verdoving. Eenmaal in het lichaam zal er progesteron en oestrogeen afgescheiden worden in de hoeveelheid die nodig is om niet zwanger te raken. 

In de nieuwe zorgwet van de VS Obamacare is vastgesteld dat bedrijven in de zorg deze chip aan mensen moeten gaan aanbieden., Theoretisch gezien is het nu zo dat de Amerikanen elkaar gaan chippen doordat zij via hun zorgbelasting meebetalen aan deze wet. Die wet bepaalt dus dat de chip ingezet gaat worden ten behoeve van vruchtbaarheidsregulatie. Vrije keuze is daar niet meer mogelijk, dit gaat toegepast worden. 

Osteoporose, proeven met deze chip 

In 2012 is er een langdurige proef genomen tegen osteoporose waarbij de microchip getest is. Daarbij gaf de chip het parathyreoïdhormoon of PTH (een hormoon dat bestaat uit 84 aminozuren en wordt geproduceerd door de bijschildklieren) af.  Samen met vitamine D en calcitonine reguleert PTH de concentratie van het calcium in het bloed. Door een direct effect op de botten en nieren en een indirect effect (via vitamine D) op de darm zorgt PTH voor een verhoging van de calciumspiegel.

Deze stof werd via de chip direct in de bloedbaan gebracht. Bij deze aanpak werd de chip op hoogte van het middel ingebracht om gedurende 4 maanden het hormoon af te scheiden. Midisch gezien werd deze methode als zeer veilig aangemerkt en du wordt er hard gewerkt aan het vervolg.
 

Zestien jaar lang medicijnafgifte via 1 chip 

Het bedrijf microChip zegt dat de eerste chips gedurende 5 jaar werkzaam zullen zijn zodat de patiënt niet langer pillen hoeft te slikken of zelf spuiten hoeft te zetten. Daarbij geven ze aan dat er een chip geleverd kan worden die dit 16 jaar lang kan garanderen.

Het bedrijf geeft ook aan dat er gegevens vanuit de chip terug gezonden kunnen worden naar de ziekenhuizen of besturingsinstanties, zodat er een doorlopend dossier is van de gebruiker voor de behandelende arts.

CEO Bradley Paddock gelooft dat: ‘het door een  microchip inbrengen van medicijnen de grootste doorbraak is op medisch gebied sinds de uitvinding van de eerste pilvorm in 1876’.

Medische microchips zijn een gevaar voor de vrijheid en dienen als controlemechanisme. 
 

Hoe kan zo’n onderhuidse medische chip de persoonlijke vrijheid teniet doen?

Draadloze en afstand bestuurbaar ingrijpen in het lichaam door derden, ook al zijn het medici, is gevaarlijk want het systeem kan misbruikt, gehackt of onderbroken worden, of er kan een overdosis geplaatst worden in de gebruiker.

Dit systeem kan ingezet worden voor grootscheepse geboortebeperking en kan vervolgens mogelijk door een overheid worden opgelegd.
Bovendien wordt de grip van de farmaceutische industrie nog groter op de mens. Er is nu al een groot probleem met bijwerkingen, reactie van medicijnen op zware metalen in het lichaam en de reactie van verschillende medicijnen op elkaar.

Wat als je nu eens even wilt stoppen met je medicatie om te voelen hoe het zonder medicatie met je gaat?

Wat als je een extra medicijn erbij moet hebben, nog een extra chip erbij?

Straks een heel rijtje?

 

Door: Lance Johnson www.allnaturalfreespirit.com.

Bronnen:
http://www.cnn.com 
http://www.mchips.com
http://www.mchips.com

Vertaling van : http://www.naturalnews.com/044902_microchips_medical_implants_population_control.html