Wij laten ons niet chippen!

Zolang een chip extern blijft kun je je er nog van ontdoen!
In die situatie kun je zelf kiezen of je hem met je meedraagt ja of nee,
op het moment dat hij in je lichaam ingebracht is, is deze keuze niet meer aanwezig!

De doorlopende ‘Agenda van het Microchippen van Mensen’ bevestigt de werkelijkheid en laat zien dat dit propagandawapen al tientallen jaren gebruikt wordt om ons vertrouwd te maken met het idee van gechipt te worden. Dit proces heet Voorspellend Programmeren en het doel ervan is om letterlijk de geest vande mens ervoo klaar te maken om zo, zonder vragen te stellen, te accepteren wat de programmeur wenst - in dit geval, het idee om gemicrochipt te worden op een bepaald moment in de toekomst. Het mens is zich er over het algemeen niet bewust van dat hij wordt geprogrammeerd, in de overtuiging dat het allemaal maar onschuldig amusement is. 

Eén generatie is wat ze nodig hebben

Tegen de tijd dat mijn nu vier jaar oude zoon volwassen is, zal hij het waarschijnlijk heel gewoon vinden dat hij en bijna iedereen die hij kent blijvend geïmplanteerd is of wordt met een microchip. Dat zijn locatie altijd en automatisch gevolgd wordt en hem voortdurend verbindend met databanken die zijn kleinste gedragingen controleren en registreren.

De meeste mensen zien dergelijk vooruitzicht al als mogelijk, sommigen nog met een gevoel van ongeloof, maar we kunnen het niet meer afdoen als science-fiction fantasie. De technologie bestaat. Miljoenen consumptiegoederen worden op dit moment getraceerd met kleine radiofrequentie identificatie microchips die satellieten toelaten hun exacte locatie te onthullen. 

De afgelopen jaren zijn de microchips steeds kleiner geworden, minder opvallend en gemakkelijker te implementeren. Dus de enige barrière voor het grootschalig “chippen” van Westerse burgers is niet technologisch maar cultureel.

Vandaag kunnen we nog tegen dergelijke maatregelen zijn, maar de gevoeligheden hiervoor veranderen. Hoe deze opmerkelijke attitudeverandering waarschijnlijk zal plaatsvinden is duidelijk voor iedereen die aandacht heeft besteed aan de privacy-kwesties van de afgelopen tijd. Er zal niet om 3 uur ’s morgens op de deur worden geklopt door stormtroepen om implantaten in ons lichaam te verplichten. Het proces zal meer subtiel en cumulatief gebeuren, verwoord in de onaantastbare taal van vooruitgang en sociale verbetering, en het zal gaan zoals in de processen rond de uitbreiding van gesloten circuit tv-camera’s en de corporate markt van persoonlijke gegevens. 

Een reeks uitgeprobeerde en beproefde strategieën zijn al gebundeld om de burgers met de technologie vertrouwd te maken. Deze zullen gepaard gaan met het uitoefenen van druk op bepaalde sociale randgroepen en zo ook de rest van de bevolking te verleiden om te worden gechipt. 

Na de technologie te testen op proefkonijnen, zowel mens als dier, zal het eerste grootschalige gebruik van menselijke implantatie plaatsvinden in landen aan de periferie van de westerse wereld. Dergelijke ontwikkelingen zijn belangrijk in hun eigen recht, maar hun internationale betekenis is hoe ze een wereldwijd publiek vertrouwd maken met de technologie en laten wennen aan het idee dat chippen een potentiële toekomst vertegenwoordigt. 

Ook in de amusementsmedia zal een toenemende reeks hypothetische chipscenario's worden afgebeeld, ter bevordering van het kennismakingsproces.

Als tweede wordt de gezondheidssector ingezet. Men kan met de chip uw problemen volgen, er eerder bij zijn en de medicatie aansturen. De mensen zien hier de voordelen van en zullen het aanmerken als alleen maar goed! Lees: Plakchip op de huid http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P1326&l=NL 

In het Westen zijn chips eerst geïmplanteerd in dieren, vooral huisdieren.
Daar zijn we al aan gewend. Nu  brengt men deze techniek in voor de veiligeheid. Criminelen zijn de belangrijkste kandidaat voor deze onderscheiding, het begint met de enkelbandjes die een chip bevatten zodat men hen kan volgen. Natuurlijk worden er korte-termijn beloftes gedaan dat de technologie alleen zal gebruikt worden voor de "allerslechtsten”. Maar eigenlijk zal het grootschalig chippen van gedetineerde personen snel volgen, ook mensen op proef en op voorwaardelijke invrijheidsstelling. 

Veel gevangenen zullen deze ontwikkeling verwelkomen omdat alleen gechipte gevangenen in aanmerking zullen komen voor vervroegde vrijlating, vrijlating in het weekend of gemeenschapsdienst. Uit het gevangenis-systeem zal een suggestieve woordenschat verschijnen die gechipten onderscheidt van niet-gechipten.

Hoewel de chips zullen worden gerechtvaardigd als een manier om fraude en andere misdaden te verminderen, zijn criminelen vrijwel onmiddellijk in staat technieken ontwikkelen om chipcodes van andere mensen na te bootsen en hun gegevens te manipuleren.

Commercieel succes is slechts mogelijk wanneer de gezagsgetrouwe burgers er voor open staan. Daarom zullen andere gestigmatiseerde groepen gechipt gaan worden. Dit zal ongetwijfeld leiden tot het toezicht op uitkeringsgerechtigden, een beweging die gerechtvaardigd zal worden om fraude te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en ervoor te zorgen dat de armen geen "onverdiende" voordelen ontvangen  

Kijk ook deze video: http://vigilantcitizen.com/latestnews/predictive-programming-and-the-human-microchipping-agenda-video/

Het gaat nog verder
Zodra de e-commerce voldoende zal geëvolueerd zijn, zullen uitkeringsgerechtigden hun voordelen ontvangen als electronische vouchers die opgeslagen zijn op hun microchips, een beleid dat zal worden getint met een gevoel van gerechtigheid, want het zal ervoor zorgen dat klanten alleen door de overheid goedgekeurde goederen van bepaalde handelaren zullen kunnen kopen.

Vrijheidslievenden zullen moeite doen de ontwikkelingen tegen te houden. Hun pogingen om chippen te verbieden wordt belemmerd door het opwekken van sympathie voor de chip die aangebracht wordt in criminelen en uitkeringsgerechtigden, groepen die veel burgers maar al te graag onderworpen zien aan strengere regelgeving. 

De officiële privacy arm van de overheid pakt de kwesteie aan. Gemandateerd om de wettigheid van dergelijke initiatieven te bepalen, zullen privacy-commissarissen en Senaatscommissies een woud van rapporten produceren die voorgesteld zullen worden op een archipel van internationale conferenties. Gehinderd door langdurig onderzoek en publicatietijden, zullen hun bevindingen lang na de wijdverspreide invoering van het chippen, een voldongen feit zijn. De conclusies over de effectiviteit van dergelijke technologieën zullen open zijn voor interpretatie.

Ambtenaren stellen de chipindustrie gerust, ze zijn niet tegen het chippen zelf, dat snel is uitgegroeid tot een groeiende commerciële sector. In plaats daarvan zullen ze zeggen ervoor te zorgen dat de technologie eerlijk wordt gebruikt en dat de gegevens op de chips niet misbruikt gaan worden. Nieuwe richtlijnen zullen worden opgesteld.
Kijk terug naar het vingerafdrukkenbeleid. Waar is uw vingerafdruk nu? Is hij echt verwijderd?

Vervolgens kunnen werkgevers implantaten verwachten als voorwaarde voor het krijgen van een baan. Het Amerikaanse leger heeft het voortouw genomen in het chippen van alle soldaten, als middel voor het verbeteren van slagveldcommando en controle, en om menselijke resten te identificeren. Van koks tot commando's, iedereen van de meer dan een miljoen Amerikaanse militairen krijgt een microchip om hun hondenlabel te vervangen.

Het is logisch zijn als de veiligheidssector volgt. Veiligheidsagenten, politieagenten en correctionele werknemers zullen een chip moeten hebben. Personen met gevoelige banen zullen zich in dezelfde positie bevinden.

Rechters die rechtzaken verhoren over de grondwettigheid van deze maatregelen zullen concluderen dat het chipbeleid binnen de wettelijke grenzen valt. Het dunne vernislaagje van “vrijwilligheid" dat veel van deze programma’s bedekt, zal de rechterlijke macht toelaten om vol te houden dat individuen niet worden gedwongen dergelijke technologie te gebruiken. 

In situaties waar de chip duidelijk op mensen wordt afgedwongen, zal de uitspaak veroordelend zijn als onmiskenbare schendingen van het recht op privacy. Maar vervolgens zal men een beroep doen op de nevelachtige en historisch verschoven norm van “redelijkheid” om het afgedwongen chippen een redelijke inbreuk op de privacyrechten te noemen in een context van eisen voor overheidsefficiëntie en de dringende noodzaak om de veiligheid te verbeteren in het licht van de voortdurende oorlogen tegen het terrorisme, de drugs en de misdaad.

Er zullen speciale aanbiedingen komen. Implantaten zullen gratis zijn indien families zich registreren voor controlediensten. Liefhebbende maar bang gemaakte ouders zullen worden gerustgesteld door de mogelijkheid om het labellen te integreren met andere functies op hun PDA, zodat ze hun kind op elk moment vanuit elke plaats kunnen zien.

Parallel aan deze ontwikkelingen zullen er initiatieven komen die de logica van het gemak gebruiken om de steeds kleinere groep stijfkoppen te verleiden om de nu gangbare praktijk van het gelabeld zijn te omarmen. Gechipte mensen zullen bijvoorbeeld sneller door de douane gaan.

Bedrijven zullen kortingen geven aan personen die betalen door gebruik te maken van de fondsen die op hun ingeplante chip staan, met de kleine lettertjes voorwaarde dat de handelaar toegang krijgt tot grote delen van hun persoonlijke gegevens. Bedrijven doorzoeken vervolgens de persoonlijke gegevens in de hoop steeds gerichtere klantprofielen te produceren voor marketing doeleinden en deze door te verkopen aan andere instelllingen.

Vanaf dit moment zullen alle grote organisaties op zoek zijn naar mogelijkheden om te profiteren van de inherente mogelijkheden aan een bijna universeel gechipte bevolking. Het gebruik van chips verspreid zich, net als de soorten kortingen. Elke nieuwe generatie van huishoudelijke technologie wordt geconfigureerd om te werken door interactie met een persoonlijke chip.

Het vinden van een computer of apparaat die op ouderwetse “manuele” manier werkt wordt steeds moeilijker en duurder. Patiënten in ziekenhuizen en extramurale zorg zullen regelmatig worden gechipt zodat medisch personeel, of beter gezegd externe computers, hun biologische systemen in real time kunnen controleren. 

Autoriteiten zullen fiscale stimulansen aanbieden aan personen die regelmatig sporten omdat ze staan te popelen de gezondheidskosten die gepaard gaan met een grote hoeveelheid volgzame burgers te verminderen. Persoonlijke chips zullen vanop afstand worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat hun hartslag in overeenstemming is met een oefening.

Tegen die tijd zal het eigenlijke “chipping” proces voor vele mensen simpelweg het activeren van bepaalde functies van hun bestaande chip inhouden. Enig perspectief op het verwijderen van de chip zal meer en meer onverdedigbaar worden, vermits het hebben van een chip een voorwaarde zal zijn om deel te nemen in de hoofddynamiek van het moderne leven, zoals winkelen, stemmen en rijden.

De resterende stijfkoppen zullen vermoeid raken door de grappen over tegenstanders van technische vooruitgang en subtiele beschuldigingen dat ze iets te verbergen hebben. Geïrriteerd om herhaaldelijk te kijken naar buren die hen voorbij steken in “gechipte” rijen terwijl zij onderworpen blijven aan de vertragingen, ongemakken en kosten die gereserveerd zijn voor de ongechipten.

Binnen één generatie zal de culturele afkeer die velen zien als een aangeboren reactie op het vooruitzicht het gemerkt lichaam van een gevangene in een concentratiekamp te hebben, verdwenen zijn.

Daarom blijft het noodzaak de gevaren van de chip die de vrijheid van de mens reduceert tot een minimum aan de orde te stellen. 

Denken we verder dan is het niet alleen ons gedrag dat volledig bekend is maar kunt u zich afvragen wat de verdere gevolgen zijn.

Wat als je eens iets afwijkends wilt doen of een andere mening hebt over het een en ander. De geschiedenis leert ons jammer genoeg dat de dingen rampzalig mis kunnen lopen, en dat dit met onthutsende regelmaat gebeurt.

Nu al zien we dat de deugdelijkheid van implantaten opgehemeld wordt. Vooral via achterdeurtjes van chip die medicijngebruik controleert, chip die veiligheid van betalen garandeert (artikel Noorse baby’s http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P969&l=NL )

"Hier kan dat niet gebeuren" is nu al uitgegroeid tot de gefluisterde zwanenzang van de bijna verdwenenen. Het is het belangrijk na te denken over de tweezijdige mogelijkheden voordat we de chip laten aanbrengen in de zachte onderarmen van onze (klein)zonen en dochters.

Hoewel er zeker positieve gebruiksmogelijkheden zijn met betrekking tot deze technologie zijn de negatieve vooruitzichten als we er ons willoos aan overleveren bijna te verschrikkelijk om te overdenken.
 

Zolang een chip extern blijft kun je je er nog van ontdoen!
In die situatie kun je zelf kiezen of je hem met je meedraagt ja of nee,
op het moment dat hij in je lichaam ingebracht is, is deze keuze niet meer aanwezig!

 

Artikel vertaald en bewerkt naar deze tijd vanuit: Kevin Haggerty voor TheStar.com - 10 december 2006

Vertaald door ’t Vertalerscollectief