Atmosferische geo-engineering : chemtrails en weermanipulatie 
Recensie van het “Case Orange” Rapport

 

Op een internationaal symposium dat van 28 tot 30 mei 2010 gehouden werd in Gent, België, beweerden wetenschappers dat "de manipulatie van het klimaat door middel van modificatie van cirruswolken geen grap is, noch een samenzweringstheorie." Het is "volledig operationeel" met een stevige zestig jarige geschiedenis. Hoewel "vijandige" milieumodificatie werd verboden door het VN verdrag in 1978, wordt vandaag de dag zijn "vriendelijke" toepassing geprezen als de nieuwe verlosser van de klimaatverandering en water- en voedseltekorten. Het militair-industrieel complex staat klaar om munt te slaan uit het besturen van het wereldweer.

"De afgelopen jaren is er een daling in de steun voor onderzoek naar weermanipulatie, en een neiging om direct over te gaan tot operationele projecten." - World Meteorological Organization, 2007

Regenmaker Charles Hatfield vernietigde grote delen van San Diego in 1915.

De enige samenzwering rond geo-engineering is dat de meeste regeringen en de industrie weigeren om publiekelijk toe te geven wat iedereen met ogen kan zien. Wederzijds beoordeeld onderzoek is beschikbaar voor iedereen die bereid, en in staat is, om door het doolhof van wetenschappelijke tijdschriften te manoeuvreren. Dus, terwijl er een zekere onthulling is over het onderwerp; ontbreekt de volledige openbare verklaring. Op het einde van dit artikel vindt u een beknopt overzicht van bevestigde wolkenbezaaiing gebeurtenissen, te beginnen in 1915.

Hoewel bekend onder verschillende benamingen - atmosferische geo-engineering, weermodificatie, zonnestraling management, chemische buffering, wolkenbezaaiing, weerkrachtvermenigvuldiging – is het toxische sproeien vanuit de lucht in de volksmond beter bekend als chemtrails. Dit is echter slechts een techniek die gebruikt wordt om het weer te modificeren. Het toepassen van milieumodificatie is onmetelijk en goed gefinancierd.

De gastheer, de Belfort Groep, heeft de afgelopen zeven jaar gewerkt aan de publieke bewustmaking van het giftige luchtsproeien. Het Symposium bevatte chemtrail bewustmakingsgroepen uit Griekenland, Duitsland, Nederland, Frankrijk en de VS. Belfort publiceerde alleen al op 29 mei vijf video's, [1] terwijl filmmaker Michael Murphy (Environmental Deception and What in the World are they spraying) [2] en lucht- en ruimtevaartingenieur Dr Coen Vermeeren [3] de meest dramatische presentaties gaven.

Dr Vermeeren van de University of Technology in Delft, stelde [4] een 300-pagina tellend wetenschappelijk rapport voor genaamd "CASE ORANGE: Contrail Science, It’s Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies.”[5]

Het Case Orange Rapport merkt op dat het gemaakt was voor de Belfort Groep door een team van wetenschappers, maar anoniem werd voorgelegd. Het werd verzonden naar ambassades, nieuwsorganisaties en geïnteresseerde groepen over de hele wereld om "het publieke debat af te dwingen."

Het rapport besteedt enige tijd aan HAARP, de High Frequency Active Auroral Research Program, [6], een militaire inspanning gericht op ionosferische-, elektromagnetische- en wereldwijde elektrostatische veldmanipulatie, en andere buitengewone wapensystemen die het milieu manipuleren. Hoewel aanverwant, overtreffen ze deze discussie van chemtrails.

In het belang van de beknoptheid werden de gezondheid- en milieu implicaties van wolkenbezaaiing hierin niet diepzinnig besproken. Het Case Orange Rapport gaat, net als het merendeel van de sprekers op het Belfort Symposium, hierop in. Haastig onderzoek onthult een debat tussen onderzoekers over de toxiciteit van chemtrails, maar of dat nu een 50-50 of 99-1 argument is, is onbekend.

Contrails zijn Chemtrails
Het Case Orange Rapport verwerpt het gebruik van de term 'chemtrails' omdat het geassocieerd wordt met amateur complotdenkers. Het enige geloofwaardige document dat ze konden vinden waarin de term gebruikt wordt, is de Space Preservation Act van 2001 geïntroduceerd door de Amerikaanse vertegenwoordiger Dennis Kucinich (D-OH). [7] In HR 2977 werd gevraagd voor het verbod op het gebruik van buitengewone wapensystemen die het klimaat, het weer en tektonische en biologische systemen zouden beschadigen. "Chemtrails" worden specifiek vermeld. Hoewel later verwijderd, werd geen enkele versie van het wetsvoorstel ooit een wet.

In plaats daarvan geven de auteurs de voorkeur aan de term 'persistente contrails' om het verschijnsel te beschrijven, omdat alle contrails chemtrails zijn. 'Persistente contrails' onderscheidt degene die weersveranderende additieven bevatten van degenen die afkomstig zijn van de normale uitlaat van vliegtuigen die verdwijnt na enkele seconden of minuten.

Het Case Orange Rapport verwerpt ook misantropische bedoelingen achter persistente contrails. Ze tonen aan dat geo-engineering volledig operationeel is, maar verwerpen dat het gebruikt wordt om mensen ziek te maken in de veronderstelling dat: 1) volksgezondheidsagentschappen de volksgezondheid ter harte neemt; en 2) de economie wordt aangedreven door de consument. De auteurs geven geen blijk van besef van talrijke rapporten van samenspanning tussen de farmaceutische industrie en de gezondheidsagentschappen van de overheid. Dit jaar verscheen er een rapport van een ernstig belangenconflict in het prestigieuze British Medical Journal dat het vermoeden verder versterkt dat de H1N1-griep en zijn vaccins oplichterij waren. [8] De auteurs overwegen ook niet dat zieke mensen de economische groei prikkelen in een kapitalistisch (op winst belust) gezondheidszorgstelsel.

Dr. Vermeeren gaf zijn eigen inleidende opmerkingen en conclusies, maar bracht het grootste deel van het uur door met het voorstellen van de Case Orange informatie. Hij gaf het bestaan van persistente contrails eerlijk toe: "We weten ook dat chemtrails bestaan, omdat we bijvoorbeeld gewassen besproeien, en we weten ook dat ze gesproeid hebben voor militaire doeleinden. Dus, chemtrails is niets nieuws. We zijn ervan op de hoogte. "

Klik hier voor de voordracht van Dr Coen Vermeeren op het Symposium, Namiddag Deel 1 video, (start ongeveer op 35 minuten) (29 mei 2010)

“Weermanipulatie door contrail vorming…bestaat en is volledig operationeel.”
Het Case Orange Rapport noemt openbaar beschikbaar materiaal waaruit blijkt dat er al “minstens 60 jaar” aan geo-engineering wordt gedaan. Het werd gebruikt als oorlogswapen in Hamburg door het Verenigd Koninkrijk tijdens Wereld Oorlog II en ook door de VS in de Vietnam oorlog. De controverse over het gebruik ervan, geopenbaard door onderzoeksjournalist Jack Anderson, prikkelde de Senaathoorzittingen in 1972. Tijdens deze hoorzittingen ontkenden militaire functionarissen het gebruik van wolkenbezaaiing technologie. Later dook een privébrief van minister van Defensie Melvin Laird op waarin werd toegeven dat zijn getuigenis vals was. Hij beweerde, weer ongelooflijk, dat hij niet wist wat er gebeurde. [9]

Milieumodificatie (EnMod) wapens werden uiteindelijk in 1978 verboden door een verdrag. Het VN verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van Milieumodificatie technieken, dwongen het einde van dergelijke programma’s, openlijk toch. [10] (Case Orange auteurs lijken niet op de hoogte van dit internationale verbod, omdat dit een van hun aanbevelingen is.)

Door de uitgebreide verslaggeving van de globaal stijgende temperaturen, de toenemende bevolking, en de aantasting van de watervoorziening, wordt de hernieuwde belangstelling in EnMod nu toch breed gesteund. (Zie bijvoorbeeld Top economists recommend climate engineering, 4 september 2009 [11] en ook Top science body calls for geoengineering ‘plan B’, 1 september 2009 [12].)De bemanning uit Operatie Stormfury in 1963. Let op de speciale buik op de Douglas DC6-B voor wolkenbezaaiing doeleinden. (Uit Het Case Orange Rapport)

Voor de opbouw van een zaak van oude technologie die een nieuwe markt vindt, bespreekt het Case Orange Rapport verschillende Amerikaanse octrooien.

De auteurs beschrijven bijvoorbeeld een octrooi uit 1975, "Powder Contrail Generation," [13] voor de uitvinding van een: "Specifiek contrail generatie toestel voor het produceren van een poeder contrail met maximale stralingsverstrooiing mogelijkheid voor een bepaald gewicht [van] materiaal. Het zaaimateriaal…bestaat voor 85% uit metalen deeltjes en 15% uit colloidale Silica en Silicagel voor het produceren van een stabiele contrail die een 1 tot 2 weken blijft hangen.

In 2009 publiceerden onderzoekers “Modification of Cirrus clouds to reduce global warming”,dat twee invullingmethoden voorstelde voor deze zelfde proportie metaaldeeltjes en Silica en dezelfde levensduur van een tot twee weken. [14]

Het Case Orange Rapport onthult ook een octrooi uit 1991 van Hughes Aircraft Company [15] die: "18 claims bevat om opwarming van de aarde te verminderen door stratosferische bezaaiing met aluminiumoxide… thoriumoxide… en hardnekkig Welsbach materiaal…”

Het rapport merkt op dat "het voorgestelde scenario van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in 2001 identiek is aan de claims” in het octrooi van Hughes Aircraft van 1991. Hughes werd in 1997 overgenomen door Raytheon, een privé defensiebedrijf, "hetzelfde bedrijf dat E-systems en het HAARP contract hebben verworven."

Het Case Orange Rapport legt bewijzen voor dat Raytheon alle weersomstandigheden wenst te besturen, wat de auteurs weerzinwekkend vinden aangezien het een privébedrijf is. De auteurs adviseren om privébedrijven aan te klagen in plaats van regeringen. Maar onderaanneming is vrij gebruikelijk bij overheden en instanties, met name het Amerikaanse leger. Het onderscheid tussen grote, machtige bedrijven en overheden is een dunne lijn onbekend voor het gewone volk. En het effect is hetzelfde, of regeringen ons besproeien met nano-kaliber metalen, chemicaliën of biologische stoffen, of bedrijven dit doen. De beschermende houding van de auteurs tegenover regeringen is onzinnig.

Het Case Orange Rapport suggereert dat geo-engineering opnieuw tot leven kwam in de bangmakerij rond de opwarming van de aarde. Oude octrooien worden afgestoft en particuliere belangen houden stand om enorme winsten te maken nu de Cap and Trade (handel onder een absoluut emissieplafond) vruchteloos is gebleken in het terugdringen van de broeikasgassen. (Hoewel wetgevers het nog wel overwegen sinds ze aanzienlijke winsten kunnen maken uit de regeling, te weten: Al Gore zou naar verluid hierdoor de miljardair status hebben bereikt.)

Miljardair Bill Gates heeft sinds 2007 minstens 4,5 miljoen dollar gespendeerd aan geo-engineering onderzoek. [16] Aangezien de vermindering van de uitstoot niet populair is bij de industrie, wordt 'Plan B' - geo-engineering - aangeprezen als het antwoord op klimaatverandering en waterschaarste. Een langere omschrijving van Plan B is: Verhoog de vervuiling van de lucht en het water om de industriële vervuiling te compenseren, zonder de industriële vervuiling te verminderen.

ETC Group, de mensenrechten en milieuwaakhond beschrijft de dynamiek [17]: “De ontwikkeling van geo-engineering als Plan B wordt vakkundig uitgevoerd: prominente panels op hoog niveau, gesponsord door gerenommeerde groepen, een golf van wederzijds beoordeelde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften afgelopen januari, en een wachtlijst van paniekerende politici in de noordelijke landen die nerveus overeenstemmend knikken als wetenschappers getuigen van de ‘noodzaak tot onderzoek van Plan B’.”

ETC meldt dat Gates zijn top adviseur inzake geo-engineering een plan onthult om het onderzoek naar zonnestralingmanagement “honderdvoudig uit te breiden van 10 miljoen dollar naar 1 miljard dollar over 10 jaar.”

Verschillende waakhondgroepen stonden inderdaad onlangs nog op hun achterpoten om op te roepen de schoonwater tekorten aan te pakken. "Eind juli 2010 zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemmen over een belangrijke resolutie, geïnitieerd door de Boliviaanse regering, die van schoon water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht zou maken", rapporteert de Food and Water Watch [18].

Weer als een Machtsvermenigvuldiger: Het weer bezitten in 2025Het Case Orange Rapport verbindt een rapport door topmilitairen in de VS uit 1996, "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025" [19] met bewijskrachtige details (zoals gouvernementele spuitschemas, chemische bestellingen, correcte nomenclatuur gebruikt in luchtvaartmaatschappij handleidingen, en pleit voor geo-engineering door economen, om haar notie van “sterke betrokkenheid van de regeringen op het hoogste niveau, in klimaatsbeheersingsprojecten te ondersteunen.”

“Owning the Weather in 2025” zorgt voor een specifieke tijdlijn voor het gebruik van EnMod technologieën in samenwerking met de Weather Modification Association (WMA), een zakelijke regeringsgroep die het nuttig gebruik van milieumodificatie promoot [20]:
2000: Invoering van ionische spiegels, met een sterke stijging vanaf 2008;
2000-2025: Gebruik van chemische stoffen voor atmosferische bezaaiing door de civiele (evenals militaire) luchtvaart;
2004: Creatie van slimme wolken door nanotechnologie, met een exponentiële toename na 2010;
2005: Invoering van ‘koolstof zwart stof’

Hoewel het Case Orange Rapport de schaarste van het onderzoek in EnMod afkraakt, publiceert de WMA in 2009 zijn positieverklaring over de veiligheid van de bezaaiing van zilverjodide in de wolken, waarbij het verwijst naar drie dozijn onderzoeksdocumenten van 1970 tot 2006. [21] In 2007 publiceerde de World Meteorological Organization (WMO) een verklaring met inbegrip van “Richtlijnen voor de planning van Weersmodificatie Activiteiten.” Erkennende dat de moderne technologie van weermodificatie begon in de jaren 40, is het nog steeds een “opkomende technologie” vandaag de dag. [22] WMO gaf aan teleurgesteld te zijn dat onderzoek naar acties wordt opgegeven.

Het Case Orange Rapport bevat geen verwijzing naar de WMA positieverklaring die al dat onderzoek vermeld, hoewel het wel de groep citeert. Evenmin vermeldt het dat de World Meteorological Organization, een agentschap van de Verenigde Naties, een link heeft naar zijn Weermodificatie portaal op zijn Index pagina.

Op het einde van de paragraaf ‘The bare necessity of geoengineering through cloud generation for survival of the planet (5.2.7), verklaart het Case Orange Rapport: “Ons onderzoeksteam komt tot de conclusie dat klimaatsbeheersingsprogramma’s, bestuurt door het leger maar goedgekeurd door regeringen, geruisloos worden uitgevoerd om de ergste scenario’s die ze uiteraard niet willen, te vermijden. De twee belangrijkste instrumenten zijn temperatuursbeheersing door middel van ontwikkeling van kunstmatige wolken en manipulatie van de ionosfeer door ionosfeer kachels.” "Beide blijven in principe militaire strijdsystemen met de optie om in het offensief te gaan indien men dit noodzakelijk acht. Sinds er echter verscheidene ionosfeer kachels werden geïnstalleerd op verschillende plaatsen over de hele wereld, kan men aannemen dat er een brede samenwerking is tussen overheden om de klimaatdoelstellingen te bereiken tegen 2025: het beheersen van het weer en aldus ook de planeet.”

Het rapport publiceert de volgende beelden die bezorgd werden door een voormalig meteoroloog van de Ontario Weather Service, ze toont ons de spuitschema’s voor Europa op 6 december 2008:“De spuitschema’s lijken te worden georganiseerd in een logisch patroon, zodat heel Europa wordt bedekt in periode van 3 dagen”, "schrijven de auteurs. De daarop volgende beelden tonen 3 tot 5 januari 2010:Het Case Orange Rapport is het ermee eens dat de klimaatverandering moet worden aangepakt. Wat Klimaat-Gate betreft suggereren de auteurs dat de Universiteit van East Anglia bewust de klimaatgegevens manipuleert om de wereldbevolking geleidelijk voor te bereiden voor zijn toekomst op een hetere planeet.

Ze verwijzen ook naar onderzoek dat het idee van reële klimaatverandering ondersteunt. Tijdens het driedaagse vliegverbod na 9/11 ontdekten wetenschappers een temperatuurstijging van 1,1°C (2°F). [23] Dit is een verbazingwekkende stijging in zo’n kort tijdsbestek. De incidentie van rapporten over wolkenbezaaiing dat wordt vrijgegeven door het publiek neemt hierna exponentieel toe.

Het militaire stuk uit 1996, “Owning the Weather in 2025”, geeft de klimaatverandering sceptici een inzicht in wat ze kunnen verwachten in de 21e eeuw: “De huidige demografische, economische en ecologische trends zullen leiden tot wereldwijde spanningen die voor vele landen of groepen de aandrang geven die nodig is, om weermodificatie mogelijkheden om te zetten naar weermodificatie bekwaamheden. In de Verenigde Staten zal weermodificatie vermoedelijk deel gaan uitmaken van het nationale veiligheidsbeleid met zowel binnenlandse als internationale toepassingen. Onze regering zal een soortgelijk beleid voeren, afhankelijk van zijn belangen op verschillende niveaus.”

Aanbevelingen
"Persistente contrails hebben", echter, "een verwoestende invloed op de eco-systemen op deze planeet en de kwaliteit van leven in het algemeen." Het Case Orange Rapport voegt zich bij de oproep van Bill Gates zijn geo-engineering adviseur en de WMO voor nieuw onderzoek dat de impact op de menselijke gezondheid en het milieu moet opmeten in EnMod programma’s.

Het Case Orange Rapport adviseert ook een onmiddellijke en volledige openbaarmaking van de huidige EnMod activiteiten aan het publiek, en dat alle burgerluchtvaart wetten worden nageleefd.

In antwoord op beleidsinteresse voor geo-engineering als een middel om de klimaatverandering te beheersen en watervoorziening te verbeteren, deed het subcomite wetenschap van het Verenigde Naties Verdrag inzake Biologische Diversiteit op 14 mei 2010, een voorstel voor een geo-engineering moratorium. [24] Dit voorstel tot verbod op “vriendelijke” EnMod programma’s zal gehoord worden op de Tiende Conferentie van Partijen op de VN Conventie van Biodiversiteit in Nagoya, Japan komende oktober.

Het Case Orange Rapport meldt dat China en Rusland openlijk toegeven dat ze aan wolkenbezaaiing doen, terwijl de VS dergelijke activiteiten ontkent. De VS laat wel openlucht testen toe van chemische en biologische wapens maar niet onder de wet die de auteurs citeren, welke ze parafraseerde: De Minister van Defensie kan testen en experimenten uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische of biologische agentia op de burgerbevolking.

Publiekrecht van de Verenigde Staten,
Wet 95-79, Titel VIII, Sec. 808, 30 juli 1977
Gecodeerd als 50 USC 1520, onder hoofdstuk 32 Chemische en Biologische Oorlogvoering Programma, Publiekrecht 85-79 werd ingetrokken in 1997 door Publiekrecht 105-85. In plaats daarvan biedt 15 USC 1520a beperkingen (zoals geïnformeerde toestemming). 50 USC 1512 staat echter het openlucht testen van chemische en biologische producten toe en laat presidentieel overschrijven van kennisgevingen en van volksgezondheidsoverwegingen omwille van de nationale veiligheid toe. [25] De Case Orange auteurs hebben dus gelijk wanneer ze stellen dat dergelijke programma's legaal zijn in de VS.

Epiloog
Na het horen meer dan voldoende complottheorieën voor de rest van mijn leven, aarzelde ik om het onderwerp chemtrails te onderzoeken, en bleef ik sceptisch. Dat veranderde allemaal in maart toen ik persoonlijk, samen met ongeveer 30 andere mensen op de parking tijdens de lunch, twee jets waarnam die wolken bezaaiden. Iemand nam een foto met haar mobiele telefoon:De sporen bleven uren hangen en zagen er duidelijk verschillend uit van andere wolken. Sindsdien heb ik de hemel regelmatig bekeken en kan nu zeggen wanneer ze werden bezaaid. We hebben vaak een witte waas in plaats van een diepblauwe lucht, zelfs wanneer persistente contrails niet zichtbaar zijn.

Enkele dagen geleden stuurde iemand me een link naar de Belfort Symposium video’s. Na vier uren kijken was ik aan de grond genageld wanneer Dr. Vermeeren zijn presentatie begon over het Case Orange Rapport. Toen heb ik besloten om het onderwerp serieus te bekijken. Terwijl het Case Orange Rapport voor de nieuwkomer informatief is, onthult enig serieus onderzoek naar het onderwerp, dat wat die “complotdenkers” zeggen WAAR is: ze besproeien wel degelijk de lucht en vertellen ons er niets over.

Ontdekken dat de World Meteorological Organization een tabblad op haar website heeft genaamd Weermodificatie schokte me. Het lezen van hun teleurstelling dat de regeringen verder gaan met activiteiten in plaats van meer onderzoek te doen, bevestigde alles voor mij. En dat was gepubliceerd in 2007!

Dus, terwijl we niet ingelicht worden, is de informatie openbaar beschikbaar voor elke salononderzoeker.
Omdat ik zo laat in dit spel kom, heb ik dit alles te danken aan anderen. Militaire leiders hebben eeuwenlang gemerkt dat het regent na een zware strijd, maar van die macht gebruik maken op een manier die geen zondvloed veroorzaakt zoals in 1915 is een heuse taak. Ik viel in mijn onderzoek op andere verhalen – verkeerd geleidde orkanen, boerderijoorlogen, massale overstromingen en modderstromen. Niet te verwonderen dat er zoveel boeken over het onderwerp bestaan. Niet te verwonderen dat dit omgezet werd in een verhandeling van 3000 woorden.
Chemtrails zijn geen grap, ik besteedde tijd om zoveel mogelijk originele bronnen na te kijken die ik kon vinden. Het document staat vol met reguliere nieuwsverslagen van de begindagen van het moderne EnMod programma. Als zijn geboorte kan worden opgetekend door het Britse succesvol gebruik van anti-radar-sneeuw om de vijandige radar te blokkeren in 1943, dan is het programma 67 jaar oud. Dat is nogal een geschiedenis om onder de radar van de meeste mensen te houden. Dat weerspiegelt zich zeer slecht in de reguliere nieuwsbronnen, die geacht worden overheidslisten te onthullen.

Een beknopte geschiedenis van wolkenbezaaiing
Wolkenbezaaiing, toen een Amerikaans militair onderzoeksproject, begon volgens Colby College professor James R. Fleming al in de jaren 1830. [26] Aantoonbare succesvolle pogingen in het maken van regen deden zich pas vanaf 1915 voor.

1915: Om een langdurige droogte te beëindigen huurde San Diego de bekende regenmaker Charles Hatfield in. Hij beweerde dat de verdamping van zijn geheime chemische brouwsel bovenop houten torens, wolken kon aantrekken. San Diego werd beloond met een 17-daagse zondvloed die 71 centimeter bedroeg. De dodelijke regenbui spoelde meer dan 100 bruggen weg, had wegen over een groot gebied onbegaanbaar gemaakt, vernietigde communicatielijnen en liet duizenden mensen dakloos. [27]

 

Charles Hatfield zijn regen wast een dam weg in 1915, San Diego. Een groot aantal sterven.

1943: “Het eerste operationele gebruik van anti-radar-sneeuw (aluminium strookjes die precies gesneden worden op een kwart van de golflengte van de radar) vond plaats in juli 1943 toen Hamburg werd onderworpen aan een verwoestend bombardement. De radarschermen werden volgestopt met weerspiegelingen van de anti-radar-sneeuw en de luchtverdediging was werkelijk helemaal verblind.” [28]

1946: Vincent Schaefer van General Electric liet 2,7kg droogijs vallen in een koude wolk boven Greylock Peak in de Berkshires, dit veroorzaakte een “explosieve” groei van bijna 5km wolk. [29]


New York droogijs bezaaiing 1946 (Life Magazine)

1947: Australische meteorologen herhaalde succesvol het proces. [30]

1949: Project Cirrus: Nobelprijswinnaar Irving Langmuir en General Electric onderzoeker Vincent Schaefer voedde 284g zilverjodide in een steekvlamapparaat en brachten 121 miljard liter regen over de helft van Mexico door een woestijn in de buurt van Albuquerque. [31]

1950: Harvard meteoroloog Wallace Howell bezaaide de lucht van New York City met droogijs en zilverjodide rook, waarbij de stedelijke reservoirs gevuld werden nabij hun capaciteit [32]

1952: De Britse operatie Cumulus resulteerde in 250 keer de normale hoeveelheid neerslag, waarbij een groot aantal doden vielen en landschappen werden vernietigd. [33]

1962-1983: Operatie Stormfury, een orkaanmodificatie programma, had enig succes in het terugdringen van winden tot 30%. [34]

1966-1972: Project Intermediary Compatriot (later genaamd Pop Eye) bezaaide succesvol wolken in Laos. De techniek werd deel van de militaire acties in Cambodja, Vietnam en Laos van 1967 tot 1972. Aanvankelijk onthuld door Jack Anderson in de Washington Post op 18 maart 1971. [35]

1986: De Sovjetluchtmacht leidde de radioactieve neerslag van Tsjernobyl om, weg van Moskou, door middel van wolkenbezaaiing. In plaats daarvan werd Wit-Rusland getroffen. [36]

 
Chinese weerraket (2008 door ImpactLab)


2008: Chinese overheid gebruikt 1104 wolkenbezaaiing raketten om de dreiging van regen te verwijderen voorafgaand aan de Olympische openingsceremonie in Peking. [37]

 Moskou Kring

2009: Moskou Kring. Het Case Orange Rapport noemt dit als bewijs van wolkenbezaaiing, maar anderen vermoeden dat het een elektromagnetische oorsprong heeft. Russische autoriteiten zeiden dat het een optische illusie was. [38]

Dit is geenszins een volledige lijst, er zijn inderdaad boekdelen gewijd aan het onderwerp.Bron: Global Research - 30 juli 2010 - door  Rady Ananda
Vertaald door ‘t Vertalercollectief

Voetnoten:
[1]
Belfort Group videos of International Symposium on Chemtrails, May 29, 2010 proceedings
[2]
Website Michael Murphy
[3] Dr Coen Vermeeren, Delft University of Technology bio, n.d.
[4]
Dr Coen Vermeeren Symposium speech, Afternoon Part 1 video, (starting at about 35 mins..) (29 May 2010)
[5]
Anonymous, “CASE ORANGE: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies,” 10 May 2010. PDF without appendices
[6]
High Frequency Active Auroral Research Program, Fact Sheet, 15 Jun 2007  
[7]
Space Preservation Act of 2001, H.R.2977, 107th Congress, 1st Session. Introduced by U.S. Representative Dennis Kucinich.
[8]
Deborah Cohen and Philip Carter, “Conflicts of Interest: WHO and the pandemic ‘flu conspiracies,’” British Medical Journal 2010;340:c2912, 3 Jun 2010
[9]
The Sunshine Project, “The Limits of Inside Pressure: The US Congress Role in ENMOD,” n.d. Accessed July 2010
[10]
United Nations, “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques,” Resolution 31/72, 10 Dec 1976, effective 1978. Geneva
[11]
Copenhagen Consensus Center, “Top economists recommend climate engineering,” 4 Sep 2009. Press release [pdf]
[12]
Catherine Brahic, “Top science body calls for geoengineering ‘plan B’, New Scientist 1 Sep 2009
[13]
Donald K. Werle, et al., “Powder contrail generation,” U.S. Patent 3,899,144, 12 Aug 1975. Assignee: U.S. Secretary of the Navy
[14]
David L Mitchell and William Finnegan, “Modification of Cirrus clouds to reduce global warming,” Environmental Research Letters Vol. 4 No. 4, 30 Oct 2009. Available by subscription
[15]
David B. Chang and I-Fu Shih, “Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming,” U.S. Patent 5,003,186, 26 Mar 1991. Assignee: Hughes Aircraft Company
[16]
Eli Kintisch, “Bill Gates Funding Geoengineering Research,” Science Insider, 26 Jan 2010.
[17]
ETC Group, “Top-down Planet Hackers Call for Bottom-up Governance: Geoengineers’ Bid to Establish Voluntary Testing Regime Must Be Opposed,” 11 Feb 2010
[18]
Food and Water Watch
[19]
Col Tamzy J. House, et al. “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025,” Department of Defense U.S. Air Force, 17 Jun 1996. Publicly released August 1996. Reproduced at Federation of American Scientists
[20]
Website Weather Modicaton Association
[21]
Weather Modification Association, “Position Statement on the Environmental Impact of Using Silver Iodides as a Cloud Seeding Agent,” July 2009
[22]
World Meteorological Organization, “WMO Statement on Weather Modification,” UN Commission for Atmospheric Sciences Management Group, 26 Sep 2007
[23]
Donald J. Travis, et al. “Contrails reduce daily temperature range,” Nature 418, 601, 8 Aug 2002. Reproduced in full by University of Washington, Dept. of Atmospheric Sciences  
[24]
Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, “In-depth Review of the Work on Biodiversity and Climate Change, Draft Recommendation,” Convention on Biological Diversity, United Nations Environmental Programme, UNEP/CBD/SBTTA/14/L.9, 15 May 2010
[25]
United States Code, Title 50, Chapter 32, “Chemical and Biological Warfare Program.”
[26]
James Rodger Fleming, “The pathological history of weather and climate modification: Three cycles of promise and hype,” Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, Vol. 37, No. 1, 2006
[27]
Stephen Cole, “Weather on Demand,” American Heritage, 2005
[28]
Monsignore Pizzafunghi Bosselese, “The History of Radar,” BBC, 14 Jul 2003
[29] Fleming, citing New York Times, 15 Nov 1946, 24.
[30]
Squires, P. & Smith, E. J., “The Artificial Stimulation of Precipitation by Means of Dry Ice,” Australian Journal of Scientific Research, Series A: Physical Sciences, vol. 2, p.232, 1949AuSRA…2..232S, 1949. Republished at Harvard University zie ook Stephen Cole, “Weather on Demand,” American Heritage, 2005  
[31]
Life Magazine, “Solution to Water Shortage: Rain makers’ success shows how New York could fill its reservoirs,” p. 113, 20 Feb 1950
32]
Life Magazine, “U.S. Water: We can supplement our outgrown sources at a price,” 21 Aug 1950, p. 52
[33]
John Vidal and Helen Weinstein, “RAF rainmakers ’caused 1952 flood’: Unearthed documents suggest experiment triggered torrent that killed 35 in Devon disaster,” The Guardian, 30 Aug 2001, zie ook BBC News, “Rain-making link to killer floods,” 30 Aug 2001 
[34]
Jerry E. Smith, “Weather Warfare: The Military’s Plan to Draft Mother Nature,” Adventures Unlimited Press, 2006. pp. 47-54
[35] ibid. pp. 54-60.
[36]
Richard Gray, “How we made the Chernobyl rain,” Daily Telegraph, 22 Apr 2007
[37]
Ian O’Neill, “The Chinese Weather Manipulation Missile Olympics,” Universe Today, 12 Aug 2008
[38]
Anonymous, “Moscow Halo,” cell phone video uploaded to YouTube, 7 Oct 2009.