Chemtrails: wat doen toxische metalen en 
chemische aerosolen met onze gezondheid?Verslag symposium chemtrails Belfort Group, 29 mei.

Engelstalige lezingen van mensen uit het vakgebied en wetenschap.  
http://www.ustream.tv/recorded/7290769  Morning part 1, 1uur 6 min.
http://www.ustream.tv/recorded/7293422 Morning part 2, 1 uur 30 min.
http://www.ustream.tv/recorded/7299427  Afternoon part1, 1uur35 min.
http://www.ustream.tv/recorded/7304674  Afternoon part 2, 1uur 14 min.
http://www.ustream.tv/recorded/7302827 Vragen en antwoorden middagsessie

Wetenschappelijk rapport van 300 bladzijden met informatie en achtergronden over chemtrails, opgesteld door een internationaal team van inside experten die vertrouwd zijn met het vliegwezen.
Downloaden via deze link : 
http://www.belfort-group.eu/sites/default/files/page/2010/05/COpart1.pdf
 

Vertaald artikel van Dr. Ilya Sandra Perlingieri over chemtrails

We weten al tientallen jaren dat zware metalen het menselijk lichaam veel schade kunnen toebrengen. Sinds het boek ‘Silent Spring’ (1962; Nederlandse vertaling: Dode Lente, 1964) van schrijfster Rachel Carson,  het eerste boek waarin milieuproblematiek een centrale plaats innam, zijn we ons bewust dat de dagelijkse blootstelling aan giftige stoffen grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens en dier.

Het boek ‘Our Stolen Future’ van auteurs  Dr. Theo Colburn, Dianne Dumanoski en  John Peterson, was een boek over de verontreiniging van het milieu met synthetische stoffen en de bedreiging die zij specifiek vormden voor de voortplanting van mens en dier. Het boek beschrijft de synergetische werking die verstorende chemicaliën kunnen hebben.

Ook wij worden regelmatig blootgesteld aan chemicaliën, die nooit zijn getest op veiligheid. Er worden geen maatregelen genomen om blootstelling hieraan te verminderen. Het laatste decennium heeft de Bush regering juist beschermende wetten ontmanteld, om de corporaties vrijspel te geven. Kijk wat er nu gebeurt in de golf van Mexico en BP.

Hoewel informatie over de gevaren van hormoonverstoring nu overal beschikbaar zijn op Internet, weten diegenen die alleen de doorsnee media volgen weinig van de gevaren. Naomi Klein beschrijft in haar boek ‘Doctrine van de Schok’ hoe de economische crisis ervoor zorgt dat men geen aandacht heeft voor toxicologische rapporten. Men heeft het al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden.

Al meer dan 10 jaar worden de inwoners van Amerika en Canada 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar besproeit met een brouwsel van zware metalen en andere giftige stoffen. Niets wordt gemeld door om het even welke doorsnee media. Het Ministerie van Defensie van de VS [DOD] heeft systematisch de hemel bedekt met wat ‘Chemtrails’ genoemd worden (ook als Stratosferisch Aërosol Geoengineering bekend). Deze chemtrails verschillen enorm van de gebruikelijke contrails, die normaliter snel in de lucht verdampen. Chemtrails worden gemaakt door vliegtuigen die parallelle (of „schaakbord“) patronen en rasters maken. De lijnen in de lucht zijn eerst fijntjes, zij breiden zich dan gestaag uit en vormen een witgrijze toxische deken die de zonneschijn tegenhoudt.

De militaire en commerciële vliegtuigen die chemtrails maken zijn betrokken bij clandestiene en geheime operaties. Het heimelijke programma bestaat uit aërosol spuitende vliegtuigen in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw Zeeland (alle landen van de NAVO). Honderden mensen hebben hun ambtenaren en politici geschreven om antwoorden te krijgen. Er komen geen antwoorden van de Canadese en ambtenaren van de VS. Niemand wordt verantwoordelijk gehouden. De overheid van de V.S. en zijn militairen hebben een lange geschiedenis van het misbruiken van burgers als proefkonijnen, op onwettige wijze.

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft sinds 1940 vele chemische en biologische wapens getest. Zij noemden het ‘kwetsbaarheidtesten’. Er is een overvloed aan documentatie over. Er is ook documentatie van opzettelijke, experimentele blootstelling aan straling op de burgerbevolking.

Chemtrails bevatten een brouwsel van barium, glasvezel met nano aluminium (bekend als CHAFF), radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, bloeddelen, sporen van schimmels, ethyleen dibromide en polymeervezels. Barium is net zo giftig als arsenicum en werkt op het hart. Aluminium is schadelijk voor de hersenen. Onafhankelijke onderzoekers en laboratoria blijven aantonen dat de concentratie van deze stoffen buiten proporties is. Een paar anonieme klokkenluiders hebben het sproeien hiervan toegegeven.

De toxische stoffen zitten in ons drinkwater, in de lucht en op de grond.  Onderzoeker Clifford Carnicorn heeft al 10 jaar systematisch bijgehouden wat de schadelijke effecten zijn van deze aerosols en wat zij doen in ons milieu en in ons bloed. Er zijn diverse skywatch groepen die dagelijkse rapportages maken.

Er is een toename te zien van hartstilstanden, ziekten van het ademhalingssysteem (Atsma, bronchitis, longkanker). Chemtrails zijn verantwoordelijk voor onze collectieve gezondheidsachteruitgang. Dit zijn feiten: In Amerika sterft nu 1 op de 5 mensen door hartklachten. In Canada sterft iedere 7 minuten iemand aan hartklachten.  

Tussen 100-150 miljoen mensen lijden wereldwijd aan astma. In de V.S., hebben 16.4 miljoen volwassenen astma en 7 miljoen kinderen. Chronische bronchitis en emfyseem: 9.8 miljoen Amerikanen werden gediagnosticeerd met chronische bronchitis dit afgelopen jaar; voor emfyseem is het cijfer 3.8 miljoen. In Canada hebben 2,4 miljoen mensen astma. In de lucht zitten kleine deeltjes vervuiling fijn stof die zich kunnen vestigen in de diepste gedeelten van de longen en daar schade aanrichten.

De aerosol besproeiing is een misdaad tegen de mensheid. Het zorgt voor achteruitgang in de cognitieve functies. Ons immuunsysteem heeft het sowieso moeilijk. Mensen hebben niet één klacht, maar lijden aan meerdere ziektes. De huid laat onzichtbare toxines door. We komen in aanraking met vervuild water en vervuilde lucht.

Aluminium is een belangrijke component in deze besproeiingen. Ons lichaam heeft geen enkele behoefte aan aluminium. Het Pesticide Actie Netwerk van Noord Amerika (PANNA) heeft het op de lijst gezet van acute gifstoffen voor de mens, carcinogeen, neurotoxisch en werkend op de reproductieve organen. Aluminium hoopt zich op in de hersenen van de mens en in de weefsels. Het zorgt voor een scala aan klachten waaronder ineenschrompelen van het brein, dementie, emotionele uitbarstingen, paranoia en vergeetachtigheid.

De Amerikaanse luchtmacht gaf in 1997 toe dat het 2 miljoen 6-7 ounce bundels van aluminium had losgelaten. Een rapport uit 2002 beschrijft dat er in de laatste 25 jaar honderden ponden aluminium CHAFF boven Chesapeake Bay zijn losgelaten tijdens oefeningen. Wanneer de luchtmacht zoveel loslaat boven een relatief klein gebied, hoeveel is er dan gesproeid over de rest van Amerika door de andere divisies in Amerika en Canada?  

De chemtrails zijn een gevaar voor de hele mensheid. Terwijl de overheid en de media zwijgen worden onze hersenen aangetast en zijn we makkelijker controleerbaar. Onderzoeker Dr. Kiburn heeft bewezen dat de chemische stoffen tot cognitieve functievermindering leidt, de jarenlange exposure zorgt ervoor dat we steeds minder coherent kunnen denken. In 1998 schreef Kilburn hierover het boek ‘Chemical Brain Injury’.

Het lijkt bijna onmogelijk dat biljoenen mensen blind zijn voor de dramatische veranderingen die de hemel ondergaan heeft. In de jaren ’90 was de lucht nog mooi diepblauw, en prachtige wolkenformaties staken ertegen af. De zon straalde glorieus aan de hemel. Mensen onder de 30 jaar hebben misschien niet de notie hoe het was. Zij zijn druk bezig met sms-en, chatten en twitteren. Mensen willen de waarheid niet zien, ze leven in ontkenning. Wie kijkt er tegenwoordig nog naar boven? Het vergt veel moed om eigen informatie te willen vinden buiten de doorsnee media om, om out-of-the-box te kunnen denken.

Dr. R. Michael is zo een moedige denker. Hij brengt de chemtrails voortdurend onder de aandacht. Hij is een chemicus die interviews geeft en schrijft: the Universal Atmospheric Preservation Act [UAPA]. Dit document is in het Congres sinds 2008, maar blijft steken in een comité.

Vanwege al deze kwesties, de maatschappij die te maken krijgt met financiële debacles, instortende huizenmarkt, de politiestaat en milieurampen, wordt het steeds moeilijker om de dagelijkse routine te handhaven. De heersende media doet zijn ding en bedriegt ons allemaal. We hebben onze les niet geleerd van 5000 jaar geschiedenis. We lopen achter valse politici aan, achter generaties van corrupte politieke leiders. De mens is lichtgelovig.

Hoewel wij ‘goed opgeleid’ zijn vragen wij niet door, zijn wij niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt. Het vergt interne moed, het zorgt voor nieuwe synapsen en verbindingen in de hersenen. Zonder deze nieuwe verbindingen voelen we ons angstig. Hoeveel mensen slikken tegenwoordig kalmerende medicijnen? Wanneer daarnaast giftige lucht ervoor zorgt dat zij niet coherent kunnen nadenken, dan wordt het duidelijk dat onze rechten als mens alleen op papier bestaan. Niemand treedt op tegen de elite. We zullen ons vreedzaam moeten reorganiseren. We moeten het Internet gebruiken. Zoals Peter Dale Scott zegt in de DVD van Jason Berma: Invisible Empire, we moeten onze intellectuele krachten gebruiken en samenwerken om de nachtmerrie te beëindigen. Dit kunnen wij!
Dr. Ilya Sandra Perlinguiri is auteur van het boek ‘The Uterine Crisis’.
Mert dank aan Global Research ,12 mei 2010