Een plaatselijk nieuwsstation in de VS maakt melding van barium in chemtrails.
Men geeft aan dat kortdurende blootstelling aan barium maagpijn of pijn in de borst kan veroorzaken. Langdurige blootstelling leidt tot bloeddrukproblemen en een afnemend immuunsysteem.