Ondanks eerdere ontkenning geeft de Britse regering toe dat zij tot 1979 in het geheim proeven hebben gedaan met biologische wapens via besproeiing.
Het onwetende volk was proefkonijn en er is niet bekend of en hoeveel doden er gevallen zijn als gevolg van deze sproeimethoden.
Op de vraag of men ook nu nog met deze tests bezig is, hebben de betrokken instanties aangegeven dat men geen openheid hoeft te geven over lopende onderzoeken.