Chemtrails: een geo-engineering catastrofe


Global Research, 23 oktober 2013

We hebben op aarde de afgelopen eeuw een explosie aan wetenschappelijke experimenten ondergaan, meestal zonder dat we het weten. In de naam van wetenschap en techniek zijn ook nu zeer geheime operaties gaande, in de atmosfeer, aan het oppervlak van de aarde, maar ook diep in de aardkorst.

Het door het ’Defense Advanced Research Projects Agency’ (DARPA) gesponsorde geheime geo-engineering aerosol programma spant de kroon. DARPA is het instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. Geo-engineering is het bewust ingrijpen in het functioneren van de aarde en chemtrails zorgen voor het de klok rond schade toebrengen aan de biosfeer van de Aarde.

Voor degenen die nog nooit van chemtrails gehoord hebben: het woord chemtrail is een samentrekking van de woorden chemical (chemisch) en trail (spoor). Chemtrails zijn een variant op de gewone contrails (condensation trails: de normale witte condens sporen van vliegtuigen).

Hieronder een groot aantal foto’s van chemtrails, gemaakt door speciaal daarvoor uitgeruste vliegtuigen.

Kun je je voorstellen dat men deze chemtrails bestempelt als normale contrails?

De lezer van dit artikel moet begrijpen dat geo-engineering de planeet ongeschikt kan maken voor al het leven: de mens, dier en plant. Geo-engineering kent veel verschillende facetten en elk van die facetten kan buitengewoon schadelijk zijn voor de atmosfeer van de aarde. De verregaande gevolgen zijn zo gevaarlijk en onbegrepen dat het nu letterlijk "een minuut voor twaalf" (link: “one minute to midnight“) is.
Welke giftige chemicaliën en andere stoffen worden vanuit de lucht  neergelaten op ons? Chemtrails houden uren aan; ze worden kriskras, roosterachtig of in parallel gestreepte patronen gemaakt om uiteindelijk op te gaan in grauwe gesluierde wolkenlagen.

Hier is een lijst van chemische, synthetische en biologische stoffen die routinematig worden verspreid via chemtrails:

Zie ook de website Geoengineering & Chemtrails: What In The World Are They Spraying? And Why?

Onafhankelijke tests hebben getoond dat uiterst giftige brouwsels worden verspreid door het luchtruim: Trimethylaluminium (afgekort tot TMA), barium, nano-aluminium gecoat glasvezel, radioactief thorium, cadmium, chroom, nikkel, gedroogd bloed, schimmelsporen, gele schimmel mycotoxinen, ethyleendibromide en polymere vezels.

Barium is net zo giftig als arsenicum. Van barium is bekend dat het ons hart negatief beïnvloedt. Aluminium schaadt de hersenfunctie. Onafhankelijke onderzoekers en laboratoria laten immens hoge concentraties van deze gifstoffen zien. Een paar "anonieme" ambtenaren hebben bekend dat deze stoffen voortdurend worden verspreid. [ 1 ]

Kan er iets goeds van komen als wereldwijd bariumzouten, aluminiumoxide, kwik, strontium 90 of uranium 238 in het luchtruim worden gespoten? Vanzelfsprekend zullen de nadelige effecten op de gezondheid van alle levende organismen groot zijn. Met dit artikel willen we echter niet de aandacht vestigen op de agenda voor de engeneering van de mens. Met dit artikel willen we de aandacht vestigen op de diepgaande fundamentele veranderingen die geo-engineering aan onze planeet en atmosfeer kunnen veroorzaken. Deze veranderingen kunnen onomkeerbaar en dus permanent zijn. Wordt de mensheid dan geconfronteerd met een extinction level event (evenement dat tot uitsterven leidt, ELE)?

Geo-engineering combineert geavanceerde vormen van toegepaste wetenschap en technologie, nieuwe chemische en synthetische materialen en wetenschappelijke ombuigingen van de fysische werkelijkheid. Men wil hiermee een specifiek resultaat behalen. Vanwege de complexiteit van dit experiment kan er ook zeer veel misgaan.

Het ’Butterfly Effect’ krijgt in de context van geo-engineering een dramatische betekenis, omdat er rondom onze blauwe planeet nu eenmaal nooit iets in een vacuüm gebeurt. Hoe meer de wetenschap de weersomstandigheden proberen te sturen, hoe groter het boemerangeffect zal zijn. Een vlinder klapt ergens met zijn vleugels, de wind verandert en een warm weerfront raakt een koufront voor de kust van West- Afrika. Voor je het weet heb je een orkaan.  

Voor degenen die de vliegtuigstrepen nooit hebben gezien zijn hier nog een paar plaatjes. We willen het punt maken dat deze wereldwijde chemtrailoperatie zeker een 'beetje meer' gevolgen zal hebben dan een vlinder die klapt met zijn vleugels in Brazilië of Botswana.

 

Vanwege de pogingen om drastische veranderingen in weerpatronen voort te brengen zullen de effecten eeuwenlang zichtbaar zijn. We zien nu droogte waar ooit overvloedig regen was en moessons waar voorheen droogte was.

Zo hebben gebieden in Noord-Californië en Oregon voor het eerst in de geschiedenis zes maanden zonder een druppel regen te maken gehad. De bossen in dat gebied sterven letterlijk als gevolg van watergebrek. Ook zijn er gebieden in het zuidoosten van Amerika, zoals Florida en South Georgia, die net hun eerste moessonseizoen in de moderne geschiedenis achter de rug hebben. De meteorologische dynamiek van deze radicale weersverschuivingen wordt direct veroorzaakt door geo-engineering.

In ons volgende artikel zullen we de agenda van de geo-engineers blootleggen en de klimatologische veranderingen die chemtrails veroorzaken. Weerpatronen zullen nooit meer hetzelfde zijn als de chemtrails de wereld rond worden ingezet.

Er is wellicht geen grotere bedreiging voor de duurzaamheid van het leven op aarde dan geo-engineering door middel van chemtrails. Een van de belangrijkste redenen is omdat het verborgen blijft en ontkend wordt, daarom gaat het onverminderd door.

Degenen onder ons die getuige zijn geweest van de vernietigende gevolgen en bewijzen; die wakker zijn en weten, die ertegen protesteren, werden geconfronteerd met fel verzet. We zijn van plan om aan iedereen te laten zien hoe belangrijk het is dat de mensheid voor eens en altijd een einde maakt aan chemtrails.

Om redenen die voor de hand liggen bevelen we het bekijken en distribueren van de volgende video aan:

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1077 

Vliegtuigen met spray-installaties en containers aan boord:

Noot

[1] “Chemtrails: The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health” By Dr. Ilya Sandra Perlingieri, Global Research, May 12, 2010

Meer lezen:

Cosmic Convergence Accelerates Epochal Planetary Transformation

Noot van de auteur

Geo-engineering vormt misschien wel de grootste bedreiging voor de biosfeer. In de context van alle catastrofes in 2013 kan het geo-engineering zijn welke de druppel is die Planeet Aarde laat overstromen. Waarom? Vanwege de convergentie met zoveel andere gebeurtenissen en processen, zowel synthetische als natuurlijk voorkomende processen op aarde en in het zonnestelsel, die voor aanzienlijke spanningen zorgen in ons leefmilieu. Wanneer een veelheid van ecosystemen begint in te storten kan een point of no return worden bereikt.

Als bepaalde belangrijke milieu-drempels worden overschreden, wordt de mensheid uitgedaagd om het tij te keren. Wereldwijd kan geo-engineering ontzagwekkende, onbekende en onherroepelijke onbedoelde gevolgen produceren. Geo-engineering kan ook dienen om diverse neerwaartse spiralen van planetaire en atmosferische degradatie te accentueren.

Dat is precies de reden waarom het moet worden beëindigd – en wel NU !

Link naar artikel uit Australië van een klokkenluider:

http://realnewsaustralia.com/2013/08/04/corpus-delicti-geo-engineering-whistleblower-speaks-out/

 

Copyright © 2013 Global Research

Bron:
http://www.globalresearch.ca/chemtrails-a-planetary-catastrophe-created-by-geo-engineering/5355299