'CFL-spaarlampen geven hoge doses schadelijke straling af'


 

Het gevolg van 20 minuten een boek lezen naast een spaarlamp. Het overkomt slechts enkelen, maar de straling van spaarlampen veroorzaakt bij veel meer mensen gezondheidsklachten.

Uit recente onderzoeken zou blijken dat CFL-spaarlampen, waar de Nederlandse bevolking volgens de overheid massaal op moet overschakelen, hoge hoeveelheden UV- en RF-straling afgeven, die bij sommige mensen onder andere migraine, slaapproblemen, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, huidproblemen en zelfs blaren kan veroorzaken. Wetenschappers zeggen dat het verplicht overschakelen op spaarlampen daarom tot massale gezondheidsproblemen kan gaan leiden (incl. 4 YouTube filmpjes).

In een recente aflevering van het Canadese tv-programma 16:9 wordt in het onderwerp 'vuile energie' onthuld dat spaarlampen, die energiezuinig (en daardoor milieuvriendelijk) en geldbesparend zouden zijn, een negatief effect op onze gezondheid lijken te kunnen hebben. Het programma laat vervolgens een aantal mensen aan het woord, waaronder (neuro-)wetenschappers, die de schadelijke effecten van spaarlampen bevestigen.

 

Het gezicht van de in Londen woonachtige Brenda Rider zwol helemaal rood op, nadat ze slechts 20 minuten naast een spaarlamp een boek had zitten lezen (foto). Anderen klagen over hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en slaapproblemen. Bij degenen die vervolgens alle spaarlampen uit hun woningen verwijderen, verdwijnen deze klachten weer snel.

Dat deed ook Jane Pentilock, woonachtig in Ontario. Nadat ze de gewone gloeilampen in haar huis had vervangen door spaarlampen, kreeg ze op diverse plaatsen op haar lichaam een vreemde uitslag. Ze liet zich uitgebreid medisch onderzoeken, maar zonder resultaat. 16:9 besloot vervolgens een diepgaand onderzoek in te stellen naar de effecten van spaarlampen.

Wetenschappers erkennen dat spaarlampen UV-stralen afgeven, net als de zon. Health Canada, een officiële controlerende medische overheidsinstantie, zegt dat CFL-lampen inderdaad geen filter voor UV-stralen bevatten, waardoor mensen met een gevoelige huid inderdaad problemen zouden kunnen krijgen, speciaal mensen die te kampen hebben met huidziektes. De eerder genoemde Brenda Rider lijdt bijvoorbeeld aan de huidziekte Lupus.

 

Als de lampen een hoge dosis UV-straling afgeven, kunnen zij dan huidkanker veroorzaken? 16:9 noemt het verontrustend dat niemand daar een antwoord op kan geven.10 maanden lang probeerde het programma in kontakt te komen met Health Canada, maar de overheidsinstantie weigerde voor de camera te verschijnen.

 

Engelse experts bevestigen gevaren spaarlampen

Overheidsexperts in Engeland waren echter wel bereid om te praten over de gevaren van spaarlampen. Volgens een Britse official is uit onderzoek gebleken dat ongeveer 1 op de 5 geteste spaarlampen ongewone hoeveelheden UV-straling afgeven. Het merk spaarlamp maakt daarbij geen enkel verschil. Spaarlampen mét overkapping zouden de UV-straling wel voldoende tegenhouden. De official zegt dat het tijd is dat er een algemene standaard voor UV-lampen komt. 'Mensen moeten vermijden om meer dan 1 uur dicht bij een spaarlamp te zitten. De UV-straling is welliswaar niet immens hoog, maar wel veel hoger dan we verwacht hadden.'

 In 2012 worden in Canada en mogelijk ook in de Europese Unie de ouderwetse gloeilampen verboden, en moet de bevolking verplicht overschakelen op spaarlampen. Een Britse belangengroep stelt alles in het werk om meer over de potentiële gevaren van spaarlampen te weten te komen. Zo is inmiddels ontdekt, dat spaarlampen zonder overkapping (zonder filter, dus waar de gebogen fluorescerende buis / buisjes van te zien zijn) een hoge dosis UV-straling afgeven, waardoor sommige mensen huidproblemen en zelfs blaren kunnen krijgen. 'De tijd zal leren of er ook huidkanker kan door ontstaan,' aldus een woordvoerder van de belangengroepering.

 

Dermatoloog dr. Sheryl Rosen adviseert ouders om hun kinderen niet te dicht bij spaarlampen in de buurt te laten komen, totdat meer bekend is over de schadelijke gevolgen.

 

16:9 probeerde eveneens maandenlang om in kontakt te komen met de 3 grootste spaarlampproducenten: Philips, General Electric en Sylvania. Alleen Philips reageerde met de mededeling, dat de zorgen over de hoge UV-straling worden onderzocht. Wel houden alle drie bedrijven vol dat de spaarlampen veilig zijn en aan alle industriële standaarden voldoen. Vooralsnog weigeren ze dit echter voor de camera te bevestigen.

 

RF-stralingsniveau spaarlampen véél te hoog

Volgens 16:9 is de hoge UV-straling die sommige types spaarlampen afgeven echter nog maar het topje van de ijsberg. Dr. Magda Habis test allerlei soorten lampen op zogenaamde 'vuile electriciteit'. Habis is een expert op haar gebied en test de kwaliteit van de geleverde energie en de hoeveelheid RF-(Radio Frequentie) stralen die lampen afgeven. 'Alle CFL-spaarlampen bevatten kwik,' legt ze uit. 'Dat is nodig om de fluorescentie te doen plaatsvinden waardoor de lampen licht geven.'

 

Een 'schone electriciteits' lamp moet volgens Habis op haar 'Microaurgo Meter' een waarde van minder dan 50 eenheden afgeven. Eerst test ze een traditionele gloeilamp, die 26 a 29 eenheden afgeeft, ruim binnen de 'schone' marge. Maar dan test ze een spaarlamp, die de meter doet uitslaan naar 550-600 eenheden, ruim 11x zo hoog als het veilige niveau. 'Veel mensen reageren negatief op spaarlampen,' verklaart ze. 'Ze krijgen hoofdpijnen, pijn in hun lichaam, en sommigen krijgen slaapproblemen en vermoeidheidsklachten.'

 

'Eén spaarlamp geeft al over de 500 eenheden af. Kunt u zich voorstellen hoeveel straling 2 of 4 van deze lampen afgeven?' De torenhoge RF-straling geldt zowel de spaarlampen zonder als mét UV-filter.

 

Wetenschappers zijn het er niet over eens of mensen inderdaad aan 'elektromagnetische overgevoeligheid' kunnen lijden, en dus ziek kunnen worden van hoge doses RF-stralen. Het zijn dezelfde wetenschappers die bijvoorbeeld ontkennen dat straling van mobieltjes en andere elektronische apparatuur schadelijk kan zijn.

 

Larry Newman is neuroloog en kreeg plotselinge hevige migraine-aanvallen nadat de gewone gloeilampen in zijn omgeving werden vervangen door spaarlampen. 'Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat er definitief een verband is tussen spaarlampen en mijn hoofdpijn,' zegt hij. Volgens hem krijgt hij op zijn spreekuur steeds meer patiënten die klagen over gezondheidsklachten als gevolg van spaarlampen. Andere wetenschappers ontkennen dan wel het verband, maar volgens Newman tonen de ervaringen van zijn patiënten en van hemzelf ondubbelzinnig aan, dat spaarlampen onder andere migraine kunnen veroorzaken.

 

Amanda is één van zijn patiënten. Ze vertelt dat spaarlampen haar een soort warm gevoel op haar voorhoofd gaven, waarna ze een doffe hoofdpijn achter haar ogen kreeg. Ook werd ze er enigszins duizeling en moe van. 'Het is erg vreemd. Deze lampen zouden zo geweldig zijn, goed voor het milieu en energiebesparend.' Toch moest ze de CFL-spaarlampen weggooien en vervangen door ouderwetse gloeilampen.

 

Newman: 'Zodra winkels, winkelcentra en mensen thuis allemaal overgaan op spaarlampen, krijg je een aanzienlijke hoeveelheid mensen met migraine, die waarschijnlijk geen idee hebben waar ze dit van krijgen.'

 

Een andere neuroloog en tevens hoofdpijnexpert, dr. Christine Lay, zegt dat mensen zoals Amanda en anderen bewijzen dat de lampen negatieve effecten kunnen hebben. 'Ik denk dat er heel vaak iets op de markt wordt gebracht waarvan de mensen pas achteraf ontdekken dat er iets mee aan de hand is. We hopen dat meer mensen hiermee naar buiten durven komen, en dat meer wetenschappers zich over het probleem zullen buigen.'

 

Health Canada erkent overigens dat de spaarlampen RF-straling afgeven, maar zegt er bij dat de hoeveelheden 'veilig' zijn en dat de straling zich duizenden malen onder het wettelijk toegestane niveau bevindt.

 

Kevin Burns had tot voor kort in elke kamer van zijn huis wel 1 of 2 spaarlampen. De pijn die hij er volgens eigen zeggen door kreeg was te vergelijken met reuma. Hij raakte er zo van overtuigd dat er iets mis is met spaarlampen en 'elektrische vervuiling' in het algemeen, dat hij zijn baan opzegde en besloot om huizen van mensen te gaan controleren op deze 'elektrische vervuiling', te beginnen bij spaarlampen.

 

Hij laat voor de camera zien, hoe zijn meter die deze elektrische straling registreert, en steeds verder uitslaat naarmate hij de meter dichter naar zo'n spaarlamp toebeweegt. Op ca. 30 centimeter afstand slaat de meter uit tot 1000 volt per meter. 'Deze elektrische energie gaat door je lichaam heen en verdwijnt in de grond,' aldus Burns. 'Er zijn veel mensen die klachten krijgen door spaarlampen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en andere soorten chronische pijn.'

 

Magda zegt dat ze bekent is met de twijfels of al deze mensen nu wel écht ziek zijn. 'Er is absoluut iets aan de hand met deze lampen. Mensen kunnen dit simpel testen door de spaarlampen in hun huis een paar dagen niet aan te doen, en dan te kijken of hun klachten verminderen of verdwijnen.' Magda test vervolgens een andere nieuwe soort lamp: de LED lamp. 'De meter geeft 27 aan, dus geen enkele 'vuile elektriciteit'.' Daarnaast bevatten ze geen kwik, veroorzaken ze dus geen gezondheidsproblemen en zijn ze vele malen efficiënter dan CFL-spaarlampen. Enige nadeel van LED-lampen: de zeer hoge prijs.

 

Magda: 'Mensen gaan met deze klachten naar hun huisarts. Na allerlei onderzoeken wordt er niets gevonden, maar de klachten blijven. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar een psychiater omdat ze denken dat het tussen hun oren zit. En dat is zo jammer, want de problemen zijn zó makkelijk op te lossen.'

 

16:9 - Vervolgaflevering

Na de eerste aflevering over de schadelijke effecten van spaarlampen kreeg 16:9 vele honderden emails en brieven van mensen die vergelijkbare ervaringen hadden. Ook wilden velen van hen weten wat de overheid van plan is om hier aan te doen.  

 

Nog een patiënt: LouAnn. Ze had last van misselijkheid, duizeligheid en had moeite met haar ogen te focussen. Toen zag de eerste aflevering van 16:9 over spaarlampen. Naar aanleiding daarvan besloot ze de spaarlampen uit haar woning te verwijderen. Na een paar dagen waren al haar klachten verdwenen. 'Dat moet door de spaarlampen gekomen zijn, dat kan niet anders. Nadat ik die verwijderd had, had ik nergens last meer van.'

 

Wetenschapper David Sugarman legt uit hoe spaarlampen UV-straling kunnen afgeven. 'Er zit kwikdamp in, die door elektriciteit geactiveerd wordt. De kwikdamp geeft in het proces UV-straling af, die vervolgens een fluorescerend poeder activeert, waardoor er licht ontstaat.' Hetzelfde geldt voor fluorescerende TL-buizen.

 

Mensen die last krijgen van de UV- en/of de RF straling van CFL-spaarlampen kunnen de lampen niet simpelweg in de prullenbank gooien, omdat er kwik in zit. De lampen behoren dus bij het kleine chemische afval en moeten apart ingezameld of ingeleverd worden bij de desbetreffende afval- en milieuinstellingen.

 

Een Britse wetenschapper zegt dat zelfs de geringe hoeveelheid kwikdamp in een spaarlamp toch schadelijk kan zijn als de lamp kapot valt. 'Kwikdamp is een neurotoxine (stof die het zenuwstelsel kan aantasten), dus daar moet je absoluut niet aan blootgesteld worden.'

 

Eindelijk lukte het 16:9 een interview te krijgen met iemand van de overheidsinstantie Health Canada. Robert Bradley: 'We hebben meer informatie nodig om een goed advies te kunnen geven. Als de informatie er aanleiding toe geeft, zullen we zeker aktie ondernemen.' Health Canada is de spaarlampen nu aan het testen op de effecten van de uitgezonden UV- en RF-straling en verwacht in de herfst het onderzoek afgerond te hebben.

 

Epidemoloog dr. Samual Mulham test de spaarlampen in de buurt van een radio. Hoe dichter hij een spaarlamp in de buurt van de radio beweegt, hoe meer storing het apparaat geeft. Op sommige verpakkingen van spaarlampen staat dan ook de waarschuwing, dat de lampen de werking van radio, tv, telefoon en afstandsbedieningen kunnen storen.

 

Dan komt Kevin Burns opnieuw voor de camera, de man uit de eerste aflevering die zijn baan opgaf om bij mensen thuis de elektrische velden te gaan opmeten, speciaal die uitgestraald worden door spaarlampen. In het huis van Rose laat hij zien, hoe de spaarlamp naast haar bed tussen de 700-800 RF-eenheden uitzendt, terwijl dit minder dan 50 zou moeten zijn om 'schoon' genoemd te kunnen worden (zie de eerste aflevering).

 

Naast spaarlampen test Burns alle elektrische apparatuur in iemands huis op zowel elektrische als elektromagnetische straling. Volgens hem moeten mensen vermijden dat ze pal naast hun bed een alarmklok hebben staan, of direkt naast een stopkontakt slapen. Rose, die lijdt aan de huidziekte Lupus en twee kleine kinderen heeft: 'Het is erg frustrerend. We zouden veilig moeten zijn in onze huizen. Maar onze huizen maken ons juist ziek – walgelijk gewoon. En ook beangstigend. Wat doet die straling met mijn kinderen?'

 

Expert Magda Havis over 'vuile elektriciteit': 'Dit heeft betrekking op hoge frequenties in elektriciteitsdraden. Vuile elektriciteit wordt door ieder elektronisch apparaat dat geen goed filter heeft, uitgezonden.'

 

Het commentaar van Robert Bradley, hoofd van het Stralings Beschermings Bureau van de overheid: 'Om eerlijk te zijn begrijp ik 'vuile elektriciteit' niet. Het lijkt iets te zijn dat niet goed wordt begrepen door wetenschappers, en ook niet wordt aanvaard. Daarom is de link tussen vuile elektriciteit en de gezondheidsproblemen van sommige mensen voor mij niet duidelijk.'

 

De Wereld Gezondheids Organisatie erkent dat er zoiets als 'elektromagnetische hypergevoeligheid' bestaat, en dat mensen ziek kunnen worden van de straling van elektronische apparatuur. Wetenschappers zijn het echter oneens met elkaar of deze straling mensen daadwerkelijk ziek kan maken. Magda Havis: 'Dat sommigen die hypergevoeligheid hebben, wil niet zeggen dat de rest van ons, die niet dergelijke symptomen vertonen, niet beïnvloed worden door die straling. Wij denk dat ongeveer 3% van de bevolking zeer heftig reageert op deze vorm van energie.'

 

Draadloos internet afgeraden in Duitsland / Kanker op school

Ook draadloos internet (WiFi) is een bron van veel RF-straling. Volgens 16:9 heeft de Duitse overheid inmiddels afgeraden om zowel thuis als op het werk gebruik te maken van WiFi apparatuur, om zo de blootstelling van mensen aan straling te verminderen. Healt Canada vindt zo'n drastische maatregel voor Canada vooralsnog niet noodzakelijk.

 

Gill Cohen had nog nooit van vuile elektriciteit gehoord, totdat ze de diagnose borstkanker kreeg. Zij werkte ooit op de La Quinta Middel School in Palm Desert, Californië. Een opvallend hoog aantal leraren van deze school kreeg kanker. 'Het kan geen toeval zijn. Er zijn gewoonweg teveel mensen op deze school die kanker krijgen,' aldus Gill.

 

De al eerder aan het woord gekomen epidemoloog dr. Samuel Mulham verichtte onderzoek naar de kankergevallen op de school. 'Het aantal nieuwe kankergevallen per jaar is drie keer zo hoog als gemiddeld,' aldus Mulham. 'We hebben onderzocht waarom dit zo is, en we kwamen tot de conclusie dat het aan vuile elektriciteit moet liggen. We hebben een verband geconstateerd tussen de hoogte van de straling van vuile elektriciteit en de kans dat een leraar kanker zou krijgen. Hoe hoger het stralingsniveau in een klaslokaal, des de groter bleek die kans te zijn.'

 

De school en de lokale overheid is het er echter niet mee eens en zegt dat de school 'veilig' is. Dr. Samuel Mulham: 'Dat betekent dat de leraren en leerlingen nog steeds worden blootgesteld aan die straling. We kunnen dus nog meer kankergevallen verwachten.'

 

Rose wacht in ieder geval niet op wetenschappelijk bevestiging. Ze laat Kevin Burns filters in haar huis installeren, waardoor het stralingsniveau fors verminderd wordt. Zij wil van haar slaapproblemen afkomen en haar twee kleine kinderen niet aan nu nog niet algemeen erkende gezondheidsrisico's blootstellen.

 

 

 

Auteur: © Xander

 

 

Bron: Information Liberation 

 

 

Met dank aan:  Xandernieuws