We worden voorbereid op de gecontroleerde technowereld, EU initiatief


Engelstalige video (13 minuten) die laat zien dat de mens een geheel getechnologiseerd wezen kan worden.
Deze richting heet transhumanisme.