CERN, deeltjesversneller wordt gebruikt voor gevaarlijk experiment

 

Op 11 september 2010 verscheen een bericht op de website http://www.cerntruth.com/?p=125  over de proeven die gehouden gaan worden in de deeltjesversneller ( LHC Large Hydron Collider) te CERN.

Uit interne documenten blijkt dat men vanuit dit Europese onderzoekscentrum gelogen heeft over de impact die de te nemen proeven kunnen hebben. De vrijgekomen informatie geeft aan dat er bij het komende experiment 65% tot 70% kans is dat er zogenaamde negatieve ‘strangelets’ vrijkomen. 

Strangelets zijn ultradichte deeltjes, quarks genoemd, en in dit geval ‘up, down en strange quarks’ die volgens de huidige wetenschap tonnen kunnen wegen en dwars door de Aarde heen geschoten kunnen worden. Daarbij kunnen ze mogelijk verwoestingen aanrichten.

Nobelprijswinnaar (2004) Frank Wilczek  beschrijft rond deze deeltjes een ander scenario waarbij strangelets een zogenaamde ‘ice-9’ reactie veroorzaken. (Mocht deze zogeheten ice-9 reactie optreden, dan kan de gehele planeet samengetrokken worden tot een ultradichte bal met een doorsnede van slechts 15 kilometer.)

Zowel Wilzeck als Walter Wagner hebben als wetenschappers gewaarschuwd voor de gevaren  van experimenten in super deeltjesversnellers in hun brieven die gepubliceerd werden in Sientific American in 1999. 

Een superdeeltjesversneller is een machine die deeltjes tot een dusdanige snelheid kan brengen en dan laten botsen zodat ze uiteen schieten in de kleinst mogelijke deeltjes. Er vindt een nabootsing en zichtbaar maken plaats van nucleaire explosies.

Men zegt hierbij te zoeken naar de kleinste deeltjes waaruit het universum is opgebouwd.

De super deeltjesversneller werkt met een 7 tetravolt, supergeleidend, supervloeibaar quark kanon, waardoor de zwaarste deeltjes van het universum, quarks, kunnen worden gevormd.

Men onderzoekt de formatie van vloeibare quark-gluon, massa die verantwoordelijk is voor kosmische vernietiging zoals we in de kosmos zien bij Nova’s en Supernova’s.

Het is verbijsterend en onverantwoordelijk dat de natuurkundigen die verbonden zijn aan CERN deze experimenten mogen doen op deze planeet terwijl de uitkomst catastrofaal zou kunnen zijn.

CERN wetenschappers hebben altijd ontkend dat hun experimenten enig gevaar voor de omgeving vormen. Uit de vrijgekomen documenten blijkt dat men tot nu toe gelogen heeft tegen de pers en de mensheid door te zeggen dat er geen sprake van is dat er bij de experimenten ultra-zware en gevaarlijke ‘strangelets’ vrij zullen komen. De kans daarop wordt volgens de documenten geschat op vijfenzestig tot zeventig procent.

CERN heeft zelfs daartoe een nieuw apparaat gebouwd, de CASTOR (Centauro And Strangelet detecTOR)  , om deze deeltjes op te kunnen sporen en te onderzoeken. Het CASTOR-team zou hebben bevestigd dat de superversneller op 9 november 'waarschijnlijk' stabiele strangelets zal creëren. Bron: http://cms.web.cern.ch/cms/Media/Publications/CMStimes/2007/11_12/index.html

Citaat uit een van de documenten:

'Mijn naam is Panos Katsas (één van Panagiotous studenten). Ik ben werkzaam als een experimentele natuurkundige voor CASTOR... en mijn belangrijkste interesse is de studie van exotische gebeurtenissen in zware ionen botsingen, met name de identificatie van strangelets, die waarschijnlijk geproduceerd zullen worden.'

Dat het geheel niet onomstreden is blijkt uit het feit dat zelfs wetenschappers (tevergeefs) met rechtszaken probeerden het opstarten van de superversneller te stoppen.

Lees het gehele artikel…..  http://www.cerntruth.com/?p=125

 

't Schrijverscollectief