Autoriteit


Waarom hebben wij een autoriteit nodig ‘boven’ ons? Dit concept sluiert in ons bewustzijn sinds de tijd van de Egyptische farao’s zo een 5000 jaar geleden. Waarom? Om te beginnen maakt het hebben van een autoritair figuur boven ons, onszelf zwak.

Een groot deel van mijn leven ben ik een fanatiek tegenstander van wat ik ‘onredelijke autoriteit’ noem. Ik denk dat dit gevoel een residu is van mijn jaren in een kostschool in Canada. We hadden ‘prefecten’ die ons dingen konden laten doen als schoenen poetsen, de was wegbrengen, of wat dan ook. Ik werd vaak gepest omdat ik vanwege de afkomst van mijn ouders (Engels en Iers) met een accent sprak. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds dat accent, hoewel ik in Canada geboren ben. Dat pesten, terwijl alle anderen toekijken, dat heeft er voor gezorgd dat ik heden ten dag nog steeds moeite heb met figuren die een zogenaamde ‘autoritaire’ positie hebben.

Niet lang geleden maakt ik een tocht door de Yukon wildernis, waarin ik woon. Ik dacht na over de wereldwijde moeilijke situatie waarin we verkeren. Over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, over de rotjongens van het speelplein die nog steeds de baas spelen en pesten. Toen bedacht ik me dat wij deze figuren macht geven doordat wij hen laten regeren over ons. Wij laten hen dicteren wat we wel kunnen en mogen en wat verboden is. Of het nu een koning is of een president, een paus of de ‘man van het huis’. Natuurlijk hebben een koning of een paus onderdanen die het werk voor hen doen. Natuurlijk gehoorzamen zij. Zo is het altijd gegaan en niemand stelt daar vragen over. 

Ik WEL. En misschien zouden meer mensen dat moeten doen.

We zijn eeuwenlang gehersenspoeld met een conceptueel idee van autoriteit en onderdanen. Ik las laatst ergens:
“De spirituele krachten op Aarde worden gestuurd door verschrikkelijk veel geboden, waarschuwingen, regels, voorschriften en wetten. De ‘kunst van het echte’ lijkt misschien eigenaardig eenvoudig. Nochtans, het zijn de eenvoudige deugdvolle daden, die de ware macht van transformatie in zich dragen - niet alleen voor het individu, maar voor de hele mensheid in al zijn dimensionale uitdrukkingen".

Wijsheid!
Laten we kijken naar inheemse culturen, waar belangrijke beslissingen genomen werden door een cirkel van wijze individuen. Ieder van hen had het recht van spreken, ieder van hen werd gehoord. Wanneer iemand sprak luisterden alle anderen. Daarna werd een gezamenlijke beslissing genomen.

Er werd niet grof geschreeuwd  naar iemand terwijl die zijn mening gaf over het geheel. Dit soort genante voorstellingen zien wij nu maar al te vaak in ons eigen parlement.
 
Nog iets anders: zij zaten in een kring. Een cirkel impliceert gelijkheid. In het parlement zitten we tegenover mekaar, en in autoritaire relaties, zoals in de rechtbank, wordt er vanzelfsprekend voor confrontatie gezorgd. Ja, we kunnen een hoop leren van de inheemse broeders en zusters.

Hier kan ik nog een ander element noemen dat voor verwijdering heeft gezorgd tussen de op Abraham geënte religies: Jodendom, Islam en Christendom. Hier zijn het mannen, ja vooral mánnen, die zichzelf het recht en de macht toe-eigenen over hun gemeenten, die zich kleden in gouden fluwelen gewaden om een aura van autoriteit te creëren. Probeer hen naakt te visualiseren – dan zie je de keizer zonder kleren!

Het lijkt wel alsof deze achterkamertjes politiek heel vroeger is gecreëerd om een doeltreffend controle mechanisme te vestigen. Angst is de stok waarmee geslagen kon worden. En een effectieve stok is het geweest! Het heeft gezorgd voor een scheiding tussen vele volkeren. Er worden wel eens toespelingen gemaakt over “een gouden tijd” die zou hebben bestaan (en ik heb het gevoel dat dat zo is), dan was dat een tijd zonder dit soort negatieve elementen als autoritaire macht en controle door angst, of verdeel en heers politiek in religie.

In een wereld waarin wij liefhebbend worden grootgebracht, waarin wij geleerd worden  beide seksen evenzeer te eren en respecteren, zou niet de warboel zijn die wij vandaag zien. Wij moeten onszelf echt afvragen waarom wij onze macht hebben afgegeven aan dit soort autoriteit structuren. Wie zei dat wij iemand boven ons nodig hebben die autoriteit over ons heeft? Dit klinkt misschien erg simplistisch, maar de diepzinnigste waarheden zijn vaak de meest eenvoudige. Zoals heb elkaar lief. Als dit werkelijk werd opgevolgd en gerespecteerd, wat zouden we dan nog meer nodig hebben?

Amen.
Auteur: © Michael Brine


Vertaal door: ‘t Vertalerscollectief