Mind Controle – Deel 2                Ultimate Brave New World


Moderne technologieën kunnen ons brein beïnvloeden - geheime diensten en militaire organisaties hebben deze technologieën al decennia lang misbruikt

Systemen die gehoor of spraak effecten konden teweegbrengen bij de mens hadden de interesse van militaire organisaties sinds de eerste uitvindingen werden gepatenteerd.
In 1971 werd een nieuw apparaat uitgevonden, dat de vijand gedeeltelijk doof en gedesoriënteerd kon maken, terwijl de eigen troepen onderling konden blijven communiceren.

Het apparaat werd als volgt omschreven: "Een techniek die ingezet kan worden om psychologische verstoringen op te wekken en doofheid te veroorzaken tijdens gevechts situaties. De uitvinding kan op verschillende voertuigen gezet worden die zich oriënteren om op een gewenst punt te richten, of op onafhankelijke voertuigen worden gezet met een gemeenschappelijke frequentiemodulator. Gedurende het gevecht worden de eigen gevechtspartners uitgerust met een generator die de storende signalen er uit haalt. De vijandelijke troepen worden zo goed als doof door het geprojecteerde signaal en worden gehinderd in de communicatie naar anderen.[29]

In 1974 werd ontdekt dat een microgolf signaal kon worden omgezet in een akoestisch signaal. Dit signaal werd ‘gehoord’ in of juist achter het hoofd. Het rapport stelde: “…. Opgemerkt werd dat de schijnbare plaats van het "geluid" van het hoofd van de waarnemer naar de ‘absorbeerder’ bewoog. Dat wil zeggen, de absorbeerder fungeert als een omzetter van microgolfenergie naar een akoestisch signaal. Deze waarneming, is voor zover wij weten, onbeschreven in de literatuur en kan dienen als een mechanisme voor het "horen" van pulserende microgolfsignalen". [30]

In 1989 maakte de wetenschap weer een sprong voorwaarts met een combinatie van een signaal bovenop een microgolf. Dit was nog efficiënter. Volgens het rapport: “Geluid wordt in het hoofd van een persoon gezet, door een persoon te bestralen met microgolven in het bereik van 100 - 10.000 megahertz, die met een bijzondere golfvorm worden geregeld. De golfvorm bestaat uit op een frequente basis geregelde uitbarstingen. Elke uitbarsting bestaat uit tien tot twintig gelijkvormig gescheiden slagen, strak samen gegroepeerd. De uitbarsting treedt op tussen 500 nanoseconden en 100 microseconden. De slagbreedte is tussen 10 nanoseconden tot 1 microseconde. De uitbarstingen geven degene wiens hoofd wordt bestraald het gevoel van ‘horen’. [31]

Er werden datzelfde jaar nog twee andere patenten toegekend. De eerste uitvinding had betrekking op apparaten voor het verbeteren van het gehoor van zoogdieren: "De uitvinding wordt gebaseerd op het inzicht dat geluiden in de hersenen worden ervaren, wanneer het zoogdier aan microgolf stralingssignalen wordt onderworpen". [32]
De tweede uitvinding bevestigde de eerdere waarnemingen: "Geluid treedt op door het hoofd te bestralen met microgolven in het bereik van 100 megahertz tot 10.000 megahertz, die met een bijzondere golfvorm worden gekoppeld. De golfvorm bestaat uit een op frequente basis geregelde uitbarstingen. Elke uitbarsting wordt gemaakt van tien tot twintig gelijkvormig gescheiden pulserende golven die strak gegroepeerd zijn". [33]

In 1992 werd nog een patent uitgebracht: voor “een communicatie systeem, met ‘niet hoorbare dragers’, in heel laag of heel hoog audio frequentie bereik (of in het ultrasonore frequentiespectrum) dat inlichtingen en akoestische stimulansen in de hersenen veroorzaakt. Het lijkt op het typische gebruik van luidsprekers of koptelefoon". [34]
Dit apparaat had beperkte praktische mogelijkheden, omdat het alleen werkte wanneer de persoon in direct contact of dichtbij het zend apparaat was.

Al deze patenten samen lijken een afzonderlijke stap naar een nieuw wapensysteem te zijn geworden. In 1995 werd bekend dat in het vroege onderzoek, heldere signalen waren gestuurd en ontvangen. Rapporten van het congres laten duidelijk zien dat dit hele scala aan ontdekkingen van belang waren voor allerlei geheime diensten.

Uit ‘Scientists for Global  Responsibility’: "Dr. Alan Frey en Joseph Sharp waren de leidende krachten van het onderzoek. Sharp nam zelf deel aan deze experimenten en berichtte dat hij woorden hoorde en begreep die uitgezonden werden m.b.v.  microgolven. Dr. Robert Becker, tweemaal genomineerde voor de Nobelprijs voor de Vrede, gaf als commentaar dat zo'n apparaat duidelijke toepassingen voor geheime operaties kon hebben. Het kon ontworpen zijn om een doelwit gek te maken door het zenden van ‘stemmen in het hoofd’ of om een potentiële moordenaar te manipuleren met onzichtbare instructies ". [35]

In 1996 volgde nog een ontwikkeling: een "draadloos niet te detecteren communicatie systeem via radiofrequentie, door omzetting van audio signalen, inclusief menselijke stem, naar elektronische signalen in het ultrasonore frequentiebereik”. [36]

Al deze uitvindingen werden niet bekend gemaakt aan het publiek. In de regering begonnen de legerclaims op soortgelijke patenten op te vallen. De uitvinders werden daarna voor een keuze gesteld: werk voor de regering of u moet uw verdere onderzoek wegens staatsveiligheid beëindigen. Diegenen die niet meewerkten moesten hun werk stopzetten.

Connecties tussen brein-en-computers
Er werden grote stappen gemaakt om te proberen biologie te verbinden met de informatie technologie. In 1990 werd bekend gemaakt dat door de nieuwe technologie menselijke hersencellen in een petrischaal zich konden vermenigvuldigen. Dat zou veel implicaties hebben voor hersenonderzoek, van epilepsie tot de ziekte van Alzheimer. [37]

Volgens het rapport van de ‘Wall Street Jounal’ in februari 1994: “Onderzoekers hebben een eerste stap gemaakt in het creëren van elektronische microchips die levende hersencellen gebruiken. Hersencellen van een embryo kunnen op chips van silicaat of glas worden geïmplanteerd, en de groei van deze hersencellen kunnen naar believen gemanipuleerd worden. [38]
Een zoektocht naar de combinatie van hersencellen en computer hardware begon, om wellicht ooit een biologische computer te creëren.

Wat denkt u?
Een ander soort initiatief kwam van het “Brain Imaging Technology Initiative”. Samen met een nationaal instituut voor drugsmisbruik en andere instanties, wilden zij onderzoek doen om  de mechanismen van verslaving te ontdekken en nieuwe farmacologische behandelingen te zoeken". [39]
Door ‘neuro-imaging’ zou niet alleen dat doel kunnen worden bereikt, maar ook zou de emotionele staat in kaart kunnen worden gebracht, zou de invloed van de chemische stoffen worden vastgelegd en zouden misschien zelfs gedachten kunnen worden gelezen. In 1975, berichtte ‘Physics Today’: "Ontwikkelingen in de wetenschap die magnetische velden meet van organen zoals het hart, brein en longen leiden tot belangrijke nieuwe methoden voor het diagnosticeren van abnormale waarden". [40]

In 1995 werd een systeem voor het vastleggen en ontcijferen van hersensignalen gepatenteerd. Het kon hersengolven interpreteren door hen af te zetten tegen een model van ‘normale’ EEG signalen. Men hoopte inzicht te krijgen in de oorsprong van hersenen-disfuncties en diagnosetechnieken te ontwikkelen. [41]

Met andere woorden, het apparaat kon je gedachten lezen en vergelijken met de hersenactiviteit van andere mensen. In 1996 volgde dit Orwelliaanse experiment: “een methode om op afstand de emotionele staat van een persoon vast te stellen, of om van een afstand een energie golf  van bepaalde frequentie en intensiteit uit te zenden. Fysiologische of lichamelijke parameters van bloeddruk, hartslag, pupilgrootte, ademhaling en transpiratieniveaus kunnen worden gemeten en vergeleken, om informatie te verkrijgen die bruikbaar is in het evalueren van bijvoorbeeld de reacties van een ondervraagde". [42]

Deze technologie kan ook gebruikt worden om te voorspellen wat een individu van plan is, aan de hand van gemeten waarden en emoties. Deze technologie zal ieder uiterlijk gedrag doorzien en rechtstreeks de innerlijke gedachten en emoties in kaart brengen.

Het werk van Canadees wetenschapper, Professor Michael Persinger, gaat juist in op het uiterlijke gedrag in combinatie met de innerlijke emotionele staat. "Wetenschappers proberen ‘ontvoeringen door UFO’s’ in het laboratorium te herscheppen... Het experiment is van Professor Persinger, neurowetenschapper aan de Laurentian Universiteit, van Sudbury, Ontario. Door middel van een gemuteerde motorfietshelm met relais op de binnenzijdes, worden magnetische velden door het hoofd van een persoon gestuurd". [43]

Dit experiment was onderwerp van een Canadese uitzending over mindcontrole. Een rapport uit 1993 zei dat Dr. Persinger al meer dan 20 jaar “... aan een theorie werkte die niet alleen fenomenen als UFO'S en aardbevingen verbindt, maar ook elektromagnetische velden en de verklaring is van paranormale breinactiviteiten. Hij heeft ontdekt dat door stimulatie van de temporale kwabben, mystieke ervaringen, uit-het-lichaam ervaringen en andere paranormale fenomenen optreden". [44]

Het werk van deze dokter stelt dat deze ervaringen het resultaat zijn van breinactiviteit. Hij heeft succes gehad met het herscheppen van deze ervaringen. Dr. Persinger is ook beroemd voor zijn werk in het bestuderen van de effecten van ELF (extra-lage frequentie golven) op herinnering en hersenen. [45]
In 1991 werd een methode voor het veranderen van breingolven naar een gewenste frequentie gepatenteerd. [46]

Een patent uit 1975 laat een gelijkaardige technologie zien: een apparaat en methode voor  “...meten van breingolven van een persoon die veraf kan zijn en het zenden van elektromagnetische signalen van verschillende frequenties naar die persoon. De signalen leveren een golf op die visueel bekeken kan worden en naar een computer kan worden gestuurd voor analyse. De golf kan ook worden gebruikt om een signaal te produceren dat een gewenste verandering in de elektrische activiteit van de hersenen kan bewerkstelligen". [47]

In simpele termen: de activiteit van het brein wordt in kaart gebracht om de emotionele staat van een persoon, conceptuele of intellectuele vaardigheden te lezen. Een tweede signaal kan naar het brein worden gestuurd dat het natuurlijke signaal opheft. Hierdoor is men in staat een verandering in het bewustzijn te veroorzaken. Er zijn vele positieve mogelijkheden voor deze technologie, maar, zoals genoemd in het begin van dit stuk: wie controleert de technologie en voor welk doel? In januari 1998 verscheen de volgende verklaring in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’:  een citaat van neuro-wetenschapper Jean-Pierre Changeux van het Pasteur Instituut, voorzitter van het Franse comité van bio ethiek: “Neuro-wetenschap kan ook potentiële risico’s meebrengen” zei hij. “Ook kunnen privacy regels geschonden worden”. Het kan alledaagse praktijk worden om op een afstand te manipuleren of gemanipuleerd te worden, voorspelde hij. Het zal de weg openen voor misbruik”. [48]

Dansen op het ritme van een onbekende drummer
In een dramatische demonstratie van ‘gedachten lezen’ werd door neurowetenschappers een video gemaakt waarin gefilmd was wat katten zien. Hiertoe werden elektroden geïmplanteerd in de hersenen van een kat. [49] De wetenschapper die het commentaar leverde – G. Stanley, assistent professor in Harvard – zag een mogelijke toekomst voor het in kaart brengen van hersenactiviteit en het vervangen door elektronische componenten bij beschadiging van bepaalde delen van het brein. Andere mogelijkheden van ‘mind-mapping’ werden door Dr. José Delgado van Yale besproken. Bewegingen, sensaties, emoties, verlangens, gedachten en een scala aan psychologische fenomenen kunnen worden ingebracht, geremd of veranderd door elektronische stimulatie van bepaalde delen van de hersenen. [50] In 1985 kon Dr. Delgado deze effecten creëren door van een afstand radiosignalen te sturen, in concentraties van minder dan 1/50ste van wat de aarde van nature produceert.

Doordat in 1993 openbaar gegeven informatie uit Rusland in de VS bekend werd,  ontstonden discussies in Amerika. De bedreiging moest worden bepaald:  'Vaststellen of psychecorrectie technologieën een geschenk of toekomstige bedreiging voor V.S. staatsveiligheid zou vertegenwoordigen, waar onhoorbare bevelen zouden kunnen worden gebruikt om gedrag te veranderen'". [51]


Dit was het begin van openbare erkenning van een geheim: dat de menselijke geest en lichaam van afstand kan worden gemanipuleerd en gecontroleerd, zonder een spoor van bewijs achter te laten. Een citaat van een van de leidende onderzoekers op dit gebied, Dr. Igor Smirnov; "Psychologische oorlogvoering experts van alle zijden dromen nog steeds dat zij op een dag de geest van de vijand kunnen controleren. In een laboratorium in de kelderverdieping van het ‘Institute of Psycho- Correction’ in Moskou, hebben Smirnov en andere Russische psychiaters hiertoe testen gedaan op schizofrene patiënten, drugs verslaafden en kankerpatiënten". [52]

De resultaten van dit Russische onderzoek zijn getoond aan leden van geheime diensten van de VS. Ze zijn zelfs op de Canadese televisie te zien geweest.
"Fantasieën bestaan uit interne monologen en steeds herhaalde verbeeldingen, die gezonde mensen tot constructief gedrag inspireren; evenzo, kunnen zij onevenwichtige individuen tot gevaarlijk gedrag aanzetten. Een van de conclusies van dat onderzoek was dat fantasie een belangrijke rol speelde onder gewelddadige misdadigers. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat misdadigers dikwijls dagdroomden over hun fantasieën en dan bepaalde onderdelen van die fantasieën oefenden voordat zij hun misdaad pleegden. FBI agenten stelden vast dat gewelddadige misdadigers dikwijls eerder ‘tekens’ tentoonstelden, als kind en als volwassene: tekens van bijvoorbeeld gewelddadige fantasieën, die door hun naasten kunnen worden opgemerkt. Gestoorde individuen kunnen ook obsessief bezig zijn met muziek met gewelddadige teksten of kunnen een medicijn of alcoholprobleem hebben. Wanneer deze tekens zich openbaren, zouden zij aan een bedreigings-managementteam moeten worden gerapporteerd. Deze kunnen door therapie of rehabilitatie het gevaar neutraliseren. [53]

De neiging voor bepaald gedrag hebben, betekent niet dat een persoon de ‘keuze’ zal maken om de gevoelens en interne gedachten op te volgen. Iedereen heeft soms immorele of gewelddadige gedachten. Nu kunnen wij deze gedachten in de privacy van onze eigen geest hebben. Bij toepassing van geest controle technologie zouden onze privé gedachten, als wij met de verleidingen en keuzes van alledag worstelen, onderwerp kunnen worden van nauwkeurig onderzoek door regering en werkgevers. Wie zal de regels voor psyche correctie definiëren? Wie zal beslissen wat ethisch en juist is?

Controle over de geest en het lichaam
De overheersende hersengolf frequenties duiden aan welke activiteit plaats vindt in de hersenen. Er zijn vier basisgroepen van hersengolven die met een geestelijke activiteit worden geassocieerd.
De eerste groep, bèta (13–35 Hertz of pulsen per seconde), wordt met normale activiteit geassocieerd. Het hoge einde van dit bereik wordt met spanning of geagiteerde gemoedstoestand geassocieerd, schadelijk voor ‘normaal denken’ en redenerende vaardigheden. Het lage einde duidt op ontspanning.
De tweede groep, alfa (8–12 Hertz), kan op een relaxte evenwichtige gemoedstoestand duiden. Alfafrequenties zijn ideaal voor het leren en geconcentreerd geestelijk functioneren.
De derde groep, theta (4-7 Hertz), duidt op dagdromen, herinneren en heeft te maken met een interne focus. Deze staat wordt dikwijls met jonge kinderen en slaap/droomstaten geassocieerd.
De laatste groep, delta (0.5–3 Hertz), wordt gevonden wanneer een persoon in diepe slaap is. [54]

Door elektromagnetische stimulatie van buitenaf kan het brein bewust in een fase gebracht worden. [55] Een specifieke fase laat bepaalde chemische reacties in het brein afvuren. De vrijlating van deze neuro-chemicals zorgen ervoor dat bepaalde gevoelens van angst, lust, depressie en liefde optreden. Iedereen heeft dit assortiment aan emotionele/intellectuele reacties, veroorzaakt door heel specifieke combinaties van chemische stoffen die door frequentie-specifieke elektrische impulsen uit de hersenen worden vrijgegeven. [56]

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. De kennis over menselijke gezondheid zal evenredig toenemen. De controle van geest en lichaam, met verschillende vormen van elektromagnetische energie, hebben tot diverse uitvindingen geleid. De gezondheid kan positief worden bewerkstelligd. In 1973 werd een “...apparaat voor de behandeling van neuro-psychische en somatische stoornissen ontwikkeld dat elektromagnetische energie d.m.v. licht, geluid, VHF elektromagnetische velden en hitte toepaste om het zenuwstelsel te helen. [57]

In 1977 werd een patent gegeven voor een techniek: “die een natuurlijke slaap bewerkstelligde, door de toevoer van ontspannende hersengolven”. [58]
In 1980 werd een patent aangevraagd voor een methode voor het opwekken van een hypnotische staat of verdovend effect. De uitvinding, met biofeedback, kon bewerkstelligen dat een massa op onbewust niveau gecontroleerd kon worden. [59]

Een paar jaar later werd een apparaat ontwikkeld dat hersengolven produceerde, die geassocieerd werden met de applicatie van hypnotherapie en drugs. Er waren geen neurologische bijwerkingen. ]60]

Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om de  menselijke geest te controleren.
[61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68]

Deze uitvindingen betekenden doorbraken op het gebied van het controleren van de emoties, concentratie en pijn niveaus. In 1990 werden resultaten van een onderzoek bekend: “...Specifieke typen van subjectieve ervaringen kunnen worden versterkt wanneer bijzonder lage frequentie magnetische velden van minder dan 1 milligauss aan de temporale kwabben worden gegenereerd. Depersonalisatie en voorstellingen uit de kindertijd dringen zich op”. [69]

Het is interessant dat de "New age" beweging kwartskristal gebruikte om ‘één’ te worden met zichzelf en te relaxen. In 1996 werd de "New age" uitvinding, kwarts, gebruikt om spanning te verminderen en de hersengolfpatronen te beïnvloeden. [70] 
Het wetenschappelijke onderzoek kwam tot een zelfde conclusie. De gemeenplaatsen tussen fictie en wetenschap zullen toenemen.

De wetenschap heeft nu een beter begrip van hoe de geest en hersenen werken. De methode om alfa en theta hersengolfpatronen op te wekken kan tegenwoordig in minuten. De mens in deze state of mind zal een positief emotioneel gevoel hebben. [71]

In 1993 werd een patent voor een apparaat uitgebracht dat gewenste hersengolfpatronen kon creëren: “...nodig voor de training van een individu om toestanden van bewustzijn te bereiken zonder verdere audio stimulatie; en voor het overbrengen van zulke staten van de ene mens naar de andere, door de EEG van de ene persoon met daarbij stereosignalen, op de andere mens over te brengen". [72]

Gedachte overdracht?
Het leger zinspeelde op het veranderen van de herinnering van een persoon door computer-gemanipuleerde signalen op te leggen. Deze zouden met de normale herinnering van een persoon integreren. De mogelijkheid voor misbruik is duidelijk. Stel u voor, de overdracht van gegevens rechtstreeks in het menselijke brein, in plaats van het normale leren. Intellectuele filters worden vermeden: informatie wordt in de hersenen als feit weggezet, zonder ruimte voor twijfel of voorzichtige overweging.
Wat gebeurt er wanneer de nieuwe informatie conflicteert met bestaande informatie? Zou het mogelijk zijn verborgen informatie toe te voegen, zoals godsdienstige keuze, politieke voorkeur of verbruik van goederen en diensten te beïnvloeden? De mogelijkheden zijn oneindig groot en de ethische en morele vragen die deze kwesties omringen zijn van even groot belang. Wij kunnen de discussie niet langer vermijden. De discussie blijft echter ver achter bij de wetenschappelijke voortschrijding.

Ondertussen kunnen wij al gebruik maken van kleine ontdekkingen om onszelf of onze kinderen te helpen verbeteren. Onderzoekers van het ‘Center for the Neurobiology of Learning and Memory at University of California, Irvine’ hebben ontdekt dat studenten die 10 minuten luisteren naar een Mozart pianosonate 9 punten stijgen qua I.Q.

‘Mind’ wapens
Een rapport uit 1984 getiteld "Het Elektromagnetische Spectrum in Laag-Intensiteit Conflict" zegt veel over de interesse van het leger in EMR: "De resultaten van vele studies duiden aan dat specifieke biologische resultaten kunnen worden bereikt door de verschillende parameters van het elektromagnetische veld in de hand te hebben. Enkele EM factoren die kunnen worden gemanipuleerd zijn frequentie, golfvorm, golfduur, golfwijdte, ritme, herhaling, symmetrie en asymmetrie van de pulserende golven.

Veel van de klinische resultaten van elektromagnetische straling werden eerst bemerkt na directe toepassing op de huid. Later werden dezelfde resultaten verkregen door elektromagnetische straling toe te passen op velden rondom de persoon. In de literatuur is nu lezen hoe EMR de volgende processen kan remmen of stimuleren:

1. Botregeneratie (ook in breuken)
2. Behandeling van aangeboren artrose
3. Genezing van wonden
4. Electro anesthesie
5. Elektroshocktherapie
6. Gedragwijziging in dieren
7. Veranderde elektro-encefalogram in dieren en mensen
8. Veranderde vuren van neuronale cellen
9. Veranderde breinmorfologie in dieren
10. Resultaten van acupunctuur
11. Behandeling van drugsverslaving
12. Elektro stimulatie om pijnklachten te behandelen

Dit zijn maar een paar van de vele biologische effecten en mogelijkheden die kunnen worden ingezet en zijn beschreven in de laatste tien jaar.
Zoals veel van de uitvindingen die de mens doet, zijn de toepassingen van elektromagnetische straling een tweesnijdend zwaard. Zij kunnen beduidende voordelen brengen, tegelijkertijd kunnen zij in een ongecontroleerde toestand door het leger of geheime toepassingen worden geëxploiteerd.

Potentiële Militaire Toepassingen van EMR
Het gebruik van deze technologie voor militaire toepassing staat nog in de kinderschoenen. Een  rapport uit 1982 ‘Luchtmacht herziening van biotechnologie’ schreef: Elektromagnetische velden (RFR) kunnen een machtige en revolutionaire militaire bedreiging opleveren. Elektroshocktherapie laat ons zien dat ons geestelijk functioneren voor korte tijdsperioden compleet ondermijnd kan worden. Ons cognitieve vermogen en onze emotionele reacties kunnen voor langere perioden beïnvloed worden. Door 100 milliampères door het myocardium te sturen treedt direct hartstilstand op. Dit lijkt op een wapen dat de snelheid heeft van het licht.

Door relatieve lage frequenties te gebruiken van EMR kunnen grote groepen militairen bereikt worden, terwijl de bevolking gespaard kan blijven. De potentiële toepassingen van elektromagnetische velden zijn breed en kunnen door vele militaire of quasimilitaire groepen worden gebruikt. Gebruik voor het omgaan met terroristische groepen, ordehandhaving, controleren van breuken in de veiligheid bij militaire installaties en een techniek in tactische oorlogvoering... Een laatste gebied waar elektromagnetische straling kan bewijzen van waarde te zijn is in het versterken van bepaalde vreemde bovennatuurlijke bekwaamheden in personen ." [74]

Vreemde bovennatuurlijke fenomenen stimuleren was een interessant punt dat in het rapport Luchtmacht herziening openbaar gemaakt werd. Wat zou dit kunnen betekenen? In een persrapport in november 1995, werd de interesse van de CIA onthuld “...sinds 20 jaar hebben de Verenigde Staten in het geheim paranormaal begaafde mensen gebruikt om drugs bestrijdingsbureaus te helpen, om de Libische leider Gadhafi op te sporen en plutonium in Noord-Korea te vinden, en de CIA te helpen met het opsporen en bevestigen van andere zaken. De operatie buitenzintuiglijke waarneming — "Stargate" — was onbetrouwbaar, maar drie paranormale begaafde mensen waren nog steeds in dienst ..” [75]. De bekendmaking vond plaats in de zelfde tijd als de publicatie van David Morehouse’s boek Psychic Warrior, waarin het militaire personeel van Stargate uitvoerig het project beschreven. [76] Kolonel John Alexander, van Los Alamos, een expert op dit gebied, zei: “ Er zijn dodelijke wapens gedemonstreerd die werken met de kracht van de geest. Deze psychotronische wapens zijn geluidloos, bijna niet-traceerbaar en hebben alleen een mens nodig als krachtbron”. [77]

Volgens een rapport over niet-dodelijke wapens: “Een RF wapen is onder constructie dat met een lage frequentie (VLF) modulator werkt. In het 20 – 35 kHz spectrum wordt van een 1-2 meter schotel een ‘akoestische kogel’ afgeschoten. De tuning is makkelijk in te stellen. Bij een lage instelling veroorzaakt de akoestische kogel lichamelijk ongemak—genoeg om de meeste bedreigers af te schrikken. Bij stijgende instelling leidt het tot misselijkheid en buikpijn. De hoogste instellingen kunnen zorgen dat botten letterlijk ontploffen. Gericht op het hoofd, hebben ze op de schedelbotten het effect dat er "stemmen" klinken." Het wapen werd door het Russische leger uitgebreid onderzocht.

Nog een RF wapen dat klaar voor gebruik was in 1978 werd ontwikkeld onder het mom van ‘Operatie Pique’. Ontwikkeld door het CIA, was het plan om radiosignalen naar de ionosfeer te richten om de geestelijke functies van mensen in geselecteerde gebieden, inclusief Oost-Europese nucleaire installaties, te treffen". [78]

Het gebruik van de ionosfeer in de experimenten van de CIA doet ons denken aan HAARP, dat 15 jaar later werd ontwikkeld. Wat helder is, dat deze systemen ver van het openbaar toezicht zijn ontwikkeld en verborgen zijn gehouden. Vandaag de dag is dit nog steeds het geval. De nieuwe generatie niet-dodelijk wapens wordt hoofdzakelijk tegen machines gebruikt. Deze apparaten kunnen worden gebruikt om machines te stoppen met functioneren of niet meer juist kunnen werken. Mensen zijn heel afhankelijk geworden van machines en voelen zich dikwijls hulpeloos wanneer de machines niet meer werken. De voornaamste anti-machine wapens zijn het microgolfwapen, het elektromagnetische wapen en het laserwapen.

Het ‘US Special Operations Command’ heeft in zijn arsenaal het ‘draagbare’ microgolfwapen. De inzet van zo'n wapen is variabel. Het kan de communicatie van de vijand onmogelijk maken, maar het kan ook inwendige organen oververhitten. Natuurlijk, wanneer dit soort wapen direct op mensen gericht word, is het niet langer een niet-dodelijk wapen. Ontwikkeld in het Los Alamos Nationale Laboratorium, is het wapen gelijkwaardig aan de RF wapens en vernietigt transistors en andere elektronische uitrusting. Op een kleinere schaal zou een draagbaar EMP (microgolfwapen) wapen door grondmachten kunnen worden gedragen om de elektrische onderdelen in een pantserwagen of tank te vernietigen. Dit systeem wordt met de politiemacht ontwikkeld om een auto bijna onmiddellijk te doen stoppen. [79]

Deze technieken dragen beloften en risico’s in zich. Hoe zal de wereld reageren wanneer zij horen van deze systemen? Wij denken dat de reactie van de mensen het gebruik van deze technologie zal beïnvloeden. Ook zal er een controlerend orgaan moeten ontstaan om voor misbruik van deze technologie te waken.

Slachtoffers van mind controle
Gewoonlijk worden mensen gek verklaard wanneer zij beweren dat zij de slachtoffers zijn van het testen van de geest controlewapens. Inderdaad: " De Universiteit van Zuid-Florida heeft een studie gepubliceerd waarin aangetoond wordt dat angst voor het Internet, de angst voor CIA en radiogolven vervangt als een veelvoorkomend waanidee bij psychiatrische patiënten. [80]
Het probleem is dat het bijna onmogelijk is om te ontdekken, welke mensen slachtoffer zijn van mind controle en welke mensen lijden aan waanideeën. Pogingen om de waarheid vast te stellen zijn vaak het doelwit van grappen. De Universiteit van Albany “...heeft het onderzoek van een psychologieprofessor gestopt, die diep groef in de
'X-Files' wereld van regeringsbewaking en mindcontrole. Professor Kathryn Kelley onderzocht de eisen van mensen, die zeiden chirurgisch geïmplanteerd te zijn geweest met apparaten om hun gedachten te kunnen lezen". [81]

Sinds ons eerste boek werd uitgegeven, Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla Technology, [82] hebben wij deze claims van honderden mensen gehoord. Wij zijn niet bevoegd om hierover te oordelen, wij weten niet of het waar is of niet. We geloven wel dat de claims van deze mensen serieus moet worden genomen. Dat deze mensen moeten worden onderzocht en eventueel de hulp krijgen die ze nodig hebben.
In de laatste 10 jaar zijn veel gevallen van exploitatie door de Verenigde Staten openbaar gemaakt, waar onwetende mensen als proefkonijn werden gebruikt in ‘black operations’ projecten. We geloven dat de claims op waarheid kunnen berusten. Kijk naar de tekst op de muur van het herinneringsmonument voor Franklin D. Roosevelt: Zij zoeken manieren om te regeren over alle mensen met een handje vol leiders, ze noemen dit een nieuwe orde.  De zogenoemde New World Order is niet nieuw en het is geen orde, maar het is, in realiteit, een 'ONE World Order'. [84]

29. US Patent #3,566,347, Feb. 23, 1971, "Psycho-Acoustic Projector"; Inventor:
Flanders, Andrew E.; Assignee: General Dynamics Corporation. EPI260
30. Sharp et al., "Generation of Acoustic Signals by Pulsed Microwave Energy", IEEE
Transactions On Microwave Theory And Techniques, May 1974. EPI817
31. US Patent #4,877,027, Oct. 31, 1989, "Hearing System"; Inventor: Brunkan, Wayne.
EPI1124
32. US Patent #4,858,612, Aug. 22, 1989, "Hearing Device"; Inventor: Stocklin,
William L. EPI270
33. US Patent #4,877,027, Oct. 31, 1989, "Hearing System"; Inventor: Brunkan, Wayne
B. EPI262
34. US Patent #5,159,703, Oct. 27, 1992, "Silent Subliminal Presentation System",
Inventor: Lowry, Oliver M. EPI285
35. Scientists for Global Responsibility, "Non-Lethal Defence: The New Age Mental War
Zone", issue 10, 1995. EPI810
36. US Patent #5,539,705, July 23, 1996, "Ultrasonic Speech Translator and
Communication System"; Inventor: Akerman, M. Alfred et al.; Assignee: Martin Marietta
Energy Systems. EPI293
37. Specter, Michael, "Scientists make brain cells grow", Anchorage Daily News, May 4,
1990. EPI527
38. Bishop, Jerry, "Nervy Scientists Move Toward Union Of Living Brain Cells With
Microchips", Wall Street Journal, February 1, 1994, p. B3. EPI49
39. ONDCP, CTAC, "Counterdrug Research and Development Blueprint Update",
40. Cohen, David, "Magnetic Fields of the Human Body", Physics Today, August 1975.
EPI1179
41. US Patent #5,392,788, Feb. 28, 1995, "Method And Device For Interpreting Concepts
And Conceptual Thought From Brainwave Data And For Assisting For Diagnosis Of Brainwave Dysfunction"; Inventor: Hudspeth, William J. EPI1129
42. US Patent #5,507,291, April 16, 1996, "Method And An Associated Apparatus For
Remotely Determining Information As To Person's Emotional State"; Inventors: Stirbl
et al. EPI1130
43. Watts, Susan, "Alien kidnaps may just be mind zaps", The Sydney Morning Herald,
November 19, 1994. EPI816
44. Opall, Barbara, "US Explores Russian Mind-Control Technology", Defense News,
January 11-17, 1993. EPI818
45. Persinger, M. et al., "Partial Amnesia for a Narrative Following Application of
Theta Frequency EM Fields", Journal of Bioelectricity 4(2):481-494 (1985). EPI372
46. US Patent #5,036,858, Aug. 6, 1991, "Method And Apparatus For Changing Brain
Wave Frequency"; Inventors: Carter et al. EPI1127
47. US Patent #3,951,134, April 20, 1976, "Apparatus And Method For Remotely
Monitoring And Altering Brainwaves"; Inventor: Malech, Robert G.; Assignee: Dorne
& Margolin Inc. EPI1122
48. "Advances in Neuroscience 'May Threaten Human Rights'", Nature, vol. 391, January
22, 1998. EPI116
49. Kahney, Leander, "A Cat's Eye Marvel", Wired.com News, October 7, 1999, 50. Delgado, José M.R., Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society,
Harper & Row, New York, 1969. EPI850
51. "DoD, Intel Agencies Look at Russian Mind Control Technology, Claims", Defense
Electronics, July 1993. EPI538
52. Elliot, Dorinda and Barry, John, "A Subliminal Dr Strangelove", Newsweek, August
21, 1994. EPI542
53. Depue, Roger L. and Depue, Joanne M., "To Dream, Perchance to Kill", Security
Management, vol. 43, no. 6, July 1999. Source: NLECTC Law Enforcement & Technology
News, Summary, July 8, 1999. EPI932
54. Hutchison, Michael, MegaBrain: New Tools and Techniques for Brain Growth and Mind
Expansion, 1986. EPI1235
55. US Patent #5,356,368, Oct. 18, 1994, "Method and Apparatus for Inducing Desired
States of Consciousness", Inventor: Monroe, Robert; Assignee: Interstate Industries,
Inc. EPI286 56. Hutchison, MegaBrain, op. cit., p. 114. EPI1235
57. US Patent #3,773,049, Nov. 20, 1973, "Apparatus for the Treatment of Neuropsychic
and Somatic Diseases with Heat, Light, Sound and VHF Electromagnetic Radiation";
Inventors: Rabichev et al. EPI257
58. US Patent #4,034,741, July 12, 1977, "Noise Transmitter and Generator";
Inventors: Adams et al.; Assignee: Solitron Devices Inc. EPI267
59. US Patent #4,191,175, March 4, 1980, "Method and Apparatus for Repetitively
Producing a Noise-Like Audible Signal", Inventor: Nagle, William L. EPI269
60. US Patent # 4,335,710, June 22, 1982, "Device for the Induction of Specific Brain
Wave Patterns"; Inventor: Williamson, John D.; Assignee: Omnitronics Research
Corporation. EPI292
61. US Patent #4,717,343, Jan. 5, 1988, "Method of Changing a Person's Behavior";
Inventor: Densky, Alan. EPI284
62. US Patent #4,834,701, May 30, 1989, "Apparatus for Inducing Frequency Reduction
in Brainwave", Inventor: Masaki, Kazumi; Assignee: Hayashibara, Ken. EPI266
63. US Patent #4,889,526, Dec. 26, 1989, "Non-Invasive Method and Apparatus for
Modulating Brain Signals Through an External Magnetic Or Electric Field To Reduce Pain";
Inventors: Rauscher, Elizabeth A. and Van Bise, William L.; Assignee: Megatech
Laboratories, Inc. EPI268
64. US Patent #4,227,516, Oct. 14, 1990, "Apparatus for Electrophysiological
Stimulation"; Inventors: Meland et al. EPI283
65. US Patent #4,883,067, Nov. 28, 1989, "Method and Apparatus for Translating the
EEG into Music to Induce and Control Various Psychological and Physiological States and
to Control a Musical Instrument"; Inventors: Knispel et al.; Assignee: Neurosonics, Inc.
EPI282
66. US Patent # 5,123,899, June 23, 1992, "Method and System for Altering
Consciousness"; Inventor: Gall, James. EPI289.
67. Patent # 5,352,181, Oct. 4, 1994, "Method and Recording For Producing Sounds
and Messages to Achieve Alpha and Theta Brainwave States and Positive Emotional
States in Humans"; Inventor: Davis, Mark E. EPI291
68. US Patent #5,289,438, Feb. 22, 1994, "Method and System For Altering Consciousness", Inventor: Gall, James. EPI333
69. Ruttan, Leslie A. et al., "Enhancement of Temporal Lobe-Related Experiences During
Brief Exposures To Milligauss Intensity Extremely Low Frequency Magnetic Fields",
Journal of Bioelectricity 9(1):33-54 (1990). EPI311
70. US Patent #5,562,597, Oct. 8, 1996, "Method and Apparatus for Reducing
Physiological Stress"; Inventor: Van Dick, Robert C. EPI294
71. US Patent # 5,586,967, Dec. 24, 1996, "Method and Recording or Producing Sounds
and Messages To Achieve Alpha and Theta Brainwave States in Humans", Inventor:
Davis, Mark E. EPI296
72. US Patent #5,213,562, May 25, 1993, "Method of Inducing Mental, Emotional and
Physical States of Consciousness, Including Specific Mental Activity in Human Beings";
Inventor: Monroe, Robert; Assignee: Interstate Industries, Inc. EPI287
73. Hotz, Robert Lee, "Listening to Mozart a real – but temporary – IQ builder, study
says", Anchorage Daily News, October 15, 1993. EPI529
74. Tyler, Capt. Paul E., MC, USN, "The Electromagnetic Spectrum in Low-Intensity
Conflict" in Lt. Col. David Dean (ed.), Low- Intensity Conflict and Modern Technology,
Air University Press, June 1986. EPI709
75. Cole, Richard, "ESP spies, 'Stargate' are psychic reality", Saint Paul Pioneer
Press, November 30, 1995. EPI491
76. Morehouse, David, Psychic Warrior, Michael Joseph Ltd, UK, St Martin's Press,
USA, 1996.
77. Aftergood, Steven, "The ''Soft Kill' Fallacy", Bulletin of the Atomic Scientists,
September/October 1994. EPI281
78. Suhajda, Joseph M., "Non-Lethal Weapons for Military Operations Other Than War",
79. ibid.
80. "Internet Feeds Delusions", Associated Press, July 5, 1999. EPI123
81. Brownstein, Andrew. "U. Albany Suspends implants research", Times Union, August 25,
1999. EPI833
82. Begich, Dr Nick and Jeane Manning, Angels Don't Play This HAARP: Advances in
Tesla Technology, EarthPulse Press, Anchorage, 1995.
84. Lalli, Anthony N., "Human Research Subject Protection",
Auteur: © Nick Begich, arts 2006


Met dank aan: Nexus Magazine