Taser, het politiewapen van deze tijd


Wat is een Taser?
Een technologisch wapen dat werkt door middel van stroomstoten. Met dit stroomstootwapen, ook wel elektroschokwapen genoemd, schiet men twee pinnen af waar stroom doorheen gaat naar een doel (mens of dier) met als gevolg een storing in het neurologisch systeem. Motoriek en zintuigen worden ernstig verstoord, spieren trekken ongecontroleerd samen en er treden verlammingsverschijnselen op. Mensen vallen en rollen schokkend over de grond. Doordat men niet langer normaal kan functioneren, krijgt de politie de tijd om iemand in te rekenen. Afhankelijk van de hoeveelheid stroomstoten kan de pijn martelend zijn.
De ontsteking vindt in het wapen plaats door middel van een geleidedraad. Door patronen samengeperste lucht of stikstof krijgt het wapen zijn stootkracht met een bereik van maximaal 10 meter.
Waar men voorheen de huid of kleding met het wapen moest aanraken om de werking te garanderen, is het nu zelfs mogelijk de mens te verlammen door dikke lagen stof heen.

Momenteel zijn er 2 politievarianten ( M-26 en X-26) in omloop en daarnaast minder krachtige modellen (C-2) als verdedigingswapen voor de gewone burger.

Plaats je veel Tasers op een scherm of in een systeem dat een groter oppervlak bestrijkt, dan is het mogelijk een hele groep mensen tegelijk te beïnvloeden.

Waar komt de Taser vandaan?
De geregistreerde merknaam is ontleend aan een fictief wapen: Thomas A. Swift's Electric Rifle. In 1969 startte Jack Cover de ontwikkeling van dit wapen binnen NASA. In 1974 was het gebruiksklaar en in 1991 werd het voor het eerst op straat gebruikt door de politie van Los Angeles.
Toen werkte dit wapen nog op buskruit. Rick en Tim Smith gingen aan de slag om het bestaande wapen veiliger te maken. Het door hen ontwikkelde wapen werkte nog op een batterij en viel niet langer onder de wapenwet. Men had geen vergunning nodig om met een Taser over straat te gaan.
De Taser X-26, die in mei 2003 op de markt kwam, is een ergonomisch model dat gebruik maakt van "Shaped Pulse Technology" (gerichte pulserende stroomstoten). Taser International, het bedrijf dat deze wapens op de markt brengt, is gevestigd in Arizona.  

Veilig?
Na het vallen van een dode (Robert Dziekański) in Canada op het vliegveld in Vancouver door een actie van de politie is de Taser bekend geworden onder het grote publiek. Van de dood van deze man werden video-opnamen gemaakt door een amateur. Deze beelden zijn in omloop op internet. In de VS wordt het wapen door de politie gedragen als vervanging van het dodelijke vuurwapen. Het zou incidenten met een onnodig dodelijke afloop moeten verminderen. Het wapen wordt in de VS veelvuldig ingezet, zelfs om automobilisten en motorrijders tot stoppen te manen en ook wanneer de politie vindt dat iemand verdacht handelt.
Amnesty International zegt dat er al zeker 245 gevallen met dodelijke afloop te betreuren zijn door het gebruik van Tasers. Tachtig procent van deze mensen was zelf ongewapend.
Er is zelfs een geval bekend (april 2006) van een 56-jarige vrouw in een rolstoel die stierf nadat men haar tot 10 keer toe ‘getaserd’ had. Haar doodsoorzaak werd omschreven als zelfmoord!

Studies aan het Potomac Institute omschrijven het gebruik van de Taser als veilig en effectief. Slechts één op de duizend gevallen kan de dood van een persoon veroorzaken.
Bij proeven op 6 varkens in Chicago werd vastgesteld dat elk dier dat 40 seconden ‘getaserd’ was hartritmestoornissen kreeg. Twee van de dieren stierven daaraan.
In zeker 5 staten in de VS lopen rechtszaken van politiemensen die tijdens trainingsprogramma’s met Tasers zwaargewond zijn geraakt.
Tasers en andere elektrische wapens zijn in het verleden ingezet bij protestacties van politieke groeperingen, zoals de anti-globalisten in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Spanje. Leden van deze groeperingen uiten hun bezorgdheid over deze wapens wanneer ze worden ingezet als pressiemiddel.
Niet vrijelijk kunnen protesteren betekent het einde van de democratie.
Bronnen:
CBC News
The Star
Amnesty International
Rense.com