De oorzaak van pedofilie


 


In vorige artikelen heb ik dit onderwerp al een keer aan gekaard, maar om het onderwerp er even nadrukkelijk uit te lichten vat ik het hier nogmaals voor u samen. Als uw Engels goed is luistert u dan na het lezen van dit artikel ook naar het volgende interview: Prepuberale energie geconsumeerd uit Pedofiele sex. Leest u vooral ook eerst dit artikel om te ontdekken hoe diepgeworteld de pedofilie in onze maatschappij verweven is. Als u dat gelezen heeft mag u terug komen bij dit artikel, omdat u anders geen beeld heeft van hoe het er Écht voor staat. Dus neem uw tijd en lees eerst dit artikel. Tot zo.

Het ontstaan van de mens

In dit artikel heb ik al enigszins geprobeerd uit te leggen wat de oorsprong van ons bestaan is (mijns inziens – en velen met mij) en hoe de Homo Sapiëns door genetisch ingrijpen tot stand is gekomen. U zult het misschien in eerste instantie een beetje een ongeloofwaardig verhaal vinden, maar ik wil u aan sporen om zich er toch eens in te verdiepen. In feite komt het er op neer dat de planeet Nibiru bevolkt was door de Annunaki. De Annunaki hadden goud nodig voor bescherming van hun atmosfeer tegen de sterke electro magnetische straling van hun pulsar. Dit goud werd in een verpulverde nevel in de atmosfeer gesprayd (zoals wij onze atmosfeer inmiddels ook kunstmatig behandelen: zie hier). Op hun eigen planeet (Nibiru) bevond zich geen goud. In “The Lost Book of Enki” staat omschreven hoe Alalu, één van de Annunaki – na een familie ruzie over de troonopvolging, waarna hij verbannen zou worden – ontsnapte in een ruimteschip en op de vlucht sloeg. Hij maakte verschillende tussenstops. Aangekomen op de planeet aarde ontdekte hij goud. Dit melde hij richting Anu de leider van de Annunaki in de hoop zo weer in de gunst te komen en in ruil voor leiderschap over de aarde.

Omdat Alalu op aarde goud gevonden had kwam hij weer in de gunst en werd de aarde uitgekozen als planeet waarvan men het goud zou delven. De Adama (de mens) werd gebouwd uit een genetische combinatie van de Homo Erectus en de Annunaki (“laat ons mensen maken naar ons beeld”). De gebouwde mens was bedoeld als werkras om het goud te delven. In later periodes zijn er nog genetische ingrepen geweest. Daar ga ik hier nu niet verder op in (om het niet te complex te maken).

Hoger dimensionale soort

In dit artikel heb ik geprobeerd uit te leggen hoe u zich hogere dimensies voor zou kunnen stellen. Leest u dat artikel ook maar eens voor goed begrip.

Een boer op een gemiddelde boerderij in Nederland heeft al snel ruim honderd tot hondervijftig koeien. Deze koeien weten dat de boer hun ‘leider’ is. Ze lopen achter hem aan als hij ze uit de wei haalt en ze gaan rustig de melkcarrousel in als ze gemolken moeten worden. Iedere koe accepteert dit gewillig. Ze zijn zo geboren, hun mede koeien doen het zelfde en ze hebben het best goed. De koe heeft in de wei niet bepaald het idee dat zij het slecht heeft. Zij heeft heerlijk groen gras. En met dat vieze herfst- en winterweer staat ze lekker in de warme stal. Daar krijgt ze ook nog heerlijke doping in de vorm van brokken en staat heerlijk warm. Je kunt de boel lekker laten lopen. De poep wordt volledig geautomatiseerd opgeruimd. Voor een koe is dit Walhalla!

Stelt u zich voor dat u er achterkomt dat er een kleine elitaire groep is die de wereld bestiert. Zou u zich dat in kunnen denken? Nee toch? U heeft het prima. U heeft een welvarend bestaan en gaat iedere dag naar uw werk en kunt twee keer per jaar op vakantie. Net als de koeien in de stal heeft u een prima bestaan. U ziet wel dat u leiders heeft, maar dat zijn ook maar gewoon mensen. Bovendien: u heeft ook wel leiders nodig. Zonder hen zou het een puinhoop worden toch? Zou de koe zien dat de boer geen koe is? Heeft de koe van nature niet de stier als leider? Zou de koe zien dat zij uitsluitend en alleen gecultiveerd wordt voor de melkproductie en dat wanneer zij niet meer 25 liter per dag produceert, zij als biefstuk eindigt?

U wordt gecultiveerd

Zou het kunnen dat er een kleine elitegroep is waarvan wij denken dat ze “one of us” zijn, ons cultiveren? Zou het mogelijk zijn dat deze kleine elitaire groep hun bloedlijn in stand houden om zich te onderschijden van ons zonder dat we dit zien? Ziet de koe dat de boer een boer is of is de boer ‘de stier in een ander jasje’? Nou zult u denken “Die is gek! Natuurlijk ziet een koe dat de boer een mens is”. Ooh ja?

In ‘het verhaal van de platlanders’ heb ik geprobeerd enigszins een gevoel te geven bij het beleven van een andere dimensie. Een bal die door een tweedimensionale wereld valt is voor een tweedimensionaal wezen (als beeldspraak bedoeld) eerst een stip dan een lijn die breder wordt, dan een lijn die weer smaller wordt en dan een stip. Daarna is de verschijning weer verdwenen. De tweedimensionale wezens herkennen wat zij kennen. Zij kunnen de ronde vorm nooit zien of begrijpen met hun beperkingen.

Zou het kunnen dat er een elitaire groep bestaat die in feite ‘de bal’ is. Een elitaire groep die wij zien als ‘koninklijk’; die wij alleen maar als zodanig herkennen, omdat dit binnen ons referentiekader past? Omdat het niet binnen onze vijf-zintuigelijke-drie-dimensionale beleving past? Zoals voor de platlanders de voor hen herkenbare stip/streep feitelijk de bal is? Kunnen wij zien wie ze werkelijk zijn?

Misschien wel niet. En misschien is dat de bedoeling ook wel. Stelt u zich 150 koeien in de wei voor die ontdekken dat ze gecultiveerd worden? In plaats van dat ze gewillig achter de boer aan lopen gaan ze massaal in galop en walsen over de boer heen! Dat zou wat zijn. Stelt u zich voor dat bijna 7 miljard mensen op deze aarde inzien dat ze gecultiveerd worden? Wat zou er gebeuren als we massaal over die kleine elitaire groep heen walsen?

Worden wij gecultiveerd? Als u zich de film de Matrix herinnert zou u er zich een voorstelling van kunnen maken. Maar nu even de realiteit. Aan welke verschijningsvormen kan een platlander zien dat de bal een voor hem onnatuurlijk verschijnsel is? In zijn geval vooral aan het feit dat het een dynamische lijn is die ineens verschijnt en ineens weg is. Dit is een voor een platlander onbekend verschijnsel. Waaraan zouden wij kunnen zien dat er mogelijk een elitaire groep is die iets onmenselijks heeft? Iets wat niet bij onze realiteit past?

Pedofilie

 
Neo wordt wakker uit de matrix

Zoals de koe zou kunnen herkennen aan de boer dat hij niet ‘one of the girls’ of de stier is aan het feit dat hij geen gras eet, zo herkent een platlander de bal als iets ‘on-tweedimensionaals’ aan het plots verschijnen, uitdijen, kleiner worden en weer verdwijnen.

Zo zijn er voor ons ook herkenningspunten. Ik zal het meest opvallende herkenningspunt aan u noemen. Zoogdieren hebben van nature een sexuele aantrekkingskracht tot het andere geslacht. Alhoewel algemene consensus over dit natuurlijke zoogdierengedrag de laatste decennia vertroebeld is door enorme promotiecampagnes - waarbij ook min of meer aannemelijk gemaakt is dat zoogdieren op het zelfde geslacht kunnen vallen – is het voor de voortplanting van een ‘zoogdier’ nog altijd noodzakelijk dat het mannetje het vrouwtje bevrucht. Zou het mogelijk zijn dat door vervuiling van drinkwater, genetische gemanipuleerd voedsel en vaccinaties het natuurlijk gedrag van een soort beïnvloedbaar is en gewijzigd kan worden? Het toelaten van een pedofielenvereniging (minder erg dan Holocaust ontkenning toch?) in ons land heeft er zelfs voor gezorgd dat het min of meer acceptabel gemaakt is dat er mensen zijn die op kleine kinderen kunnen vallen. Vindt u dit normaal en menselijk?

Een opvallend afwijkende neiging van een soort die niet tot de onze behoort is de neiging om kleine kinderen sexueel te misbruiken. Dit is een uitermate opvallend verschijnsel wat een normaal weldenkend gezond mens totaal oneigen is.

Zoals in de Matrix de fysieke lichamen in een ‘cocon’ als een soort batterijen fungeerden, lijken kleine kinderen een voedingsbron te zijn die bepaalde ‘mensen’ nodig hebben. Marc Dutroux is iedereen bekend. Elke onderzoek in België wees in de richting van hoog geplaatsten. Het leek er sterk op dat hoog geplaatsten afnemers waren van de kinderen van leveranciers als Marc Dutroux. De Zandvoortfiles en de zaak Robert M. geven de zelfde indicaties. Het internationale tumult rond Joris Demmink wijst ook in de richting van hoog geplaatsten. Jimmy Savile wijst in de richting van de elite.

Onmenselijke mensen

In zijn boek ‘Human Race Get Off Your Knees’ stelt David Icke dat er zich onder ons een soort bevindt die zich vanuit een hogere dimensie in onze dimensie manifesteert als ‘mens’, maar die in feite buiten onze dimensie een ander wezen representeert.

Ik denk dat u wanneer u ‘Het verhaal van de platlanders‘ leest u zich enigzins kunt voorstellen wat ik bedoel.

Deze soort is tevens de soort (want zo mogen we ze noemen) die zich manifesteert als onze machthebbers. Zij vormen de leiders achter de schermen. Via geheime genoodschappen, universiteiten, banken, grote multinationals, olieconcerns, acteurpolitici en ga zo maar door, hebben zij de machtstructuur in handen en trekken zij die steeds verder naar zich toe. Sommige van deze “mensen” bevinden zich in de regering, in de grote bedrijven, enzovoort. Anderen houden zich achter de schermen en nemen deel aan geheime bijeenkomsten als die van de Bilderberg en andere.

Zij voeden zich aan de energie van prepuberale kinderen via pedosex. Dit is letterlijk hun voedingsbron!

Shaman expert Don Juan Matus geeft aan dat Shamans in staat waren om de energie van mensen te zien. Shamans zijn door het gebruik van Ayahuasca in staat de hoger dimensionale wereld te betreden en van daaruit terug in onze driedimensionale wereld te kijken. Hij zegt “Kleine kinderen zijn bijzondere oplichtende ballen van energie, bedekt van top tot teen met een gloeiende laag. Een laag die lijkt op een soort gloeiend kunstof die strak gespannen rond de cocon van energie zit. Deze gloeiende energielaag is wat de roofdieren consumeren. Wanneer kinderen hun volwassenheid bereiken is er nog maar een heel kleine beetje over van deze energiecocon; ter grote van een teen. Dit kleine overblijfsel is nodig om de mens in leven te houden.”

“Mensen” die zich bevinden tussen deze bloedlijnen (de elite) hebben dus een onaflaatbare behoefte aan sex met kinderen. Ook bij “mensen” die genetisch enigszins gerelateerd zijn aan deze soort komt dit voor. Dit is de reden waarom pedofilie – of liever gezegd kindermisbruik – zich in onze maatschappij manifesteert! Die “mensen” die behoefte hebben aan sex met kinderen kunnen hiermee natuurlijk worden gechanteerd. Zij zijn dan ook de genen die het makkelijkst hoger op komen. Instanties als de CIA, MI5, MI6 en de AIVD zullen niet schromen om deze chantabele mensen in het geheim te filmen en ze hiermee onder druk zetten.Martin Vrijland, 21 januari 2013 martinvrijland 
Bron: http://martinvrijland.wordpress.com/2013/01/21/de-oorzaak-van-pedofilie/

Martin Vrijland is een gewone Nederlands burger. Maar hij durft onafhankelijk na te denken over alle aspecten van het leven. Al zijn hele leven heeft hij moeite met bepaalde processen in de maatschappij die ogenschijnlijk door bijna niemand aangevochten worden of als problematische beschouwd worden. Het valt hem op dat veel mensen toch nadrukkelijk kudde gedrag vertonen. Hij startte deze weblog om mensen uit de kudde te trekken en zich daarboven te verheffen. Eye openers geven. Een geliefde quote van Morphius in The Matrix is: "This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.". Een ander belangrijke quote van Morpheus uit The Matrix: "The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it."

Bekijk alle berichten van martinvrijland →