Michael Carmichael over het spel dat oorlog heet
Judge Holden, oorlog is poker, het omdraaien van een kaart


 

Delen uit Michael Carmichael’s gesprek met de Ouderlingen voor Vrede.

Ouderlingen voor Vrede, allemaal veteranen van het eeuwige verzet tegen oorlog. Onze kant wint nooit, maar we gaan door. We kunnen nooit winnen, omdat vrede versus oorlog geen spelletje is. We werken niet alleen voor de overleving van het menselijke ras, of zelfs onze kleine planeet. In onze tijd waarin technologie de mensheid eindelijk heeft geleid tot massavernietigingswapens van oneindige macht en de mogelijkheid om op elk willekeurig moment alle vormen  van leven op aarde te vernietigen, zijn wij één van de relatief weinige mensen die inschepen op deze missie en op zoek naar de sleutel tot de overleving van het leven zoals wij dat kennen.

Als Ouderlingen voor de Vrede hebben we oorlogen zien komen en gaan en nu lijken we opnieuw op oorlog af te stevenen. We hebben de wreedheid van mens tegen mens gezien. We hebben de wreedheid gezien van de mens tegen dieren, de tijgers in het verre oosten China, de walvissen van de zeven zeeën, alle gedood voor de sport, voor goud en plezier. We hebben mannen en vrouwen gezien die geëxecuteerd werden voor misdaden die ze wel of niet hebben begaan. We hebben de meedogenloze aanval op de zwarte en gekleurde rassen door het blanke meester-ras gezien. Misschien zijn deze visies van geweld, martelingen, vernietiging en dood hetgeen dat ons verenigt in ons protest, ons verzet en de inzet richting afschaffing van oorlog. 

De huidige technologie is volledig autonoom, kan niet worden gecontroleerd, niet worden beheerd en ook niet onderdrukt worden. Technologie in de handen van het Militair Industieel Complex (MIC) schrijdt snel in de richting van de robotificatie van oorlog via drones voor bewaking en gerichte moordaanslagen. Deze onheilspellende trend in de technologie van de dood zal zich blijven voortzetten en deze vreselijke technologie-ontwikkeling lijkt niet meer te stoppen. Binnenkort zullen we getuige zijn van slagvelden met vele vormen van robotica en cybernetische krijgers, cyborgs, alsook levende organismen met biologische en cybernetische onderdelen. Cyborg moordenaars. Robotische moordenaars. De wereld van Terminator stormt nu snel op ons af en er wordt absoluut niets gedaan om hem te beteugelen.

Mind Control, mentale programmering, hersenspoeling en Perception Management hebben Orwelliaanse niveaus bereikt of overschreden, en de mensheid lijkt vol vertrouwen in de richting van de Huxleyiaanse niveaus van totalitaire slavernij te bewegen, zo levendig uitgebeeld in het boek Brave New World, geavanceerder dan George Orwell's Oceanië, waar nog marteling werd toegepast op de tegenstribbelende personen. Brave New World programmeerde de massa via propaganda, hersenspoeling en sensualiteit. Hier zijn directe citaten van Aldous Huxley over de evolutie van het totalitarisme: 

‘Het is mogelijk om mensen tevreden te stellen met hun dienstbaarheid. Ik denk dat dit kan worden gedaan. Ik denk dat dit in het verleden is gedaan, en het kan nu zelfs nog beter worden gedaan omdat je ze kunt afleiden met brood en spelen en hen kunt voorzien van tal van eindeloze afleidingen en propaganda...’

‘De nachtmerrie van 1984 is voorbeschikt om als model gebruikt te worden in de nachtmerrie van Brave New World, de verandering zal gebracht worden als gevolg van de eigen behoefte aan grotere efficiëntie…’

‘Totalitaire regimes van de toekomst zullen niet gebaseerd zijn op angst, omdat ze over andere middelen beschikken, hersenspoeling en propaganda, die veel efficiënter en veel zuiniger zijn dan terrorisme en marteling’.

De mensheid marcheert voort in dwaasheid. Oorlog is de meest gewelddadige vorm van dwaasheid. Oorlog is gebaseerd op waanideeën en vooral grootheidswaan.

Bij het lezen van de historische roman van Cormac McCarthy, Blood Meridian, ontmoette ik één van de meest onvergetelijke schurken in de wereld van de literatuur: Judge Holden. Judge sloot zich aan bij een groep huurlingen onder leiding van John Joel Glanton, die de opdracht kregen om Indianen te doden in Mexico. Glanton’s strijdmacht was samengesteld uit psychopaten, waaronder een voormalig priester, vogelvrij verklaarden en voor geweld vatbare jeugd. Glanton en zijn huurlingen vermoordden honderden Indianen en gaven hun scalpen in ruil voor gulle gaven van de Mexicaanse overheid. Maar de Glanton’s gruweldaad hield hier niet op. Hun oorlogsproject was zo lucratief dat Glanton en zijn mannen onschuldige Mexicaanse burgers vermoordde: mannen, vrouwen en kinderen, en hun scalpen inruilden voor zakken vol goud en zilver, bont, juwelen, geweren, kleding, paarden en schatten van de Mexicaanse overheid. 

Fragmenten uit Blood Meridian

Rond een kampvuur, op een avond na een reeks moorddadige wreedheden, hield Judge Holden met een aantal van Glanton’s Indiaanse vechters een betoog over de aard van oorlog. Nadat enkele opmerkten dat de Bijbel hen waarschuwden dat diegene die leefden door het zwaard erdoor zouden omkomen, antwoordde Judge: 

‘Welke behoorlijke man zou een andere manier willen?’ 

Terwijl iemand de groep herinnerde dat de Bijbel vele verhalen van bloederige oorlogen vertelde, zei Judge Holden: 

‘Het maakt niet uit wat mensen denken over de oorlog. Oorlog blijft bestaan. Net hetzelfde als je mensen vraagt wat ze denken over stenen. Oorlog heeft altijd bestaan. Voordat de mens bestond, wachtte de oorlog hem al op. Er is een afwachten, een wachten op strijder en zijn handeling. Dat is de manier waarop het is, was en altijd zal zijn.’ 

Na scherts met een andere persoon over de handel van de Indiaanse vechters, vertelde Judge de mannen dat alle menselijk streven zijn kern vind in oorlog. Wanneer hem gevraagd werd of dat de reden was dat oorlog bleef bestaan, zei Judge:

‘Nee, het blijft bestaan omdat jonge mannen ervan houden en oude mannen ervan houden hen in oorlog te zien. Het zijn de veteranen die degenen die nog niet gevochten hebben uitdagen mee te doen en het te ervaren. Mannen zijn geboren voor spelletjes. Anders niets. Ieder kind weet dat dit spel nobeler is dan werken. Hij weet ook dat de waarde of de verdienste van een spel niet gekoppeld is aan het spel zelf, maar gekoppeld is aan de waarde van wat er op het spel staat. Daarnaast vereisen kansspelen een weddenschap om betekenis te hebben. Sportspelen betrekken de vaardigheid en sterkte van de tegenstanders. In sport zijn vernedering en nederlaag zowel als overwinning en trots op zichzelf voldoende als inzet omdat ze gekoppeld zijn aan de waarde van de  spelers en hen bestaansrecht verlenen. Oorlog echter is een spel waarin alles ingezet wordt, het spel, de speler, de inzet, alles wordt opgeslokt.’  Judge Holdens spreekt zijn metafoor voor oorlog uit: 

‘Stel dat twee mannen een spel poker spelen met niets anders te verwedden dan hun levens. Wie heeft dergelijk verhaal nog niet gehoord? Het is als het omdraaien van één kaart. Voor zo’n speler heeft het hele universum gewerkt naar dit ultieme moment dat gaat over leven of sterven door die man of die man door hem. Het spel wordt tot het uiterste gespeeld en kent geen argumenten meer met betrekking tot het begrip lot. De selectie van de ene man boven een ander is er een van absolute voorkeur en onherroepelijk. In dergelijk spellen kan men enkel zonder emotie een beslissing nemen, de inzet is vernietiging, hoe dan ook. De hand kaarten gaat over leven of sterven. Dit is de ware aard van oorlog. Men kijkt afstandelijk naar de inzet van het spel en de autoriteit geeft de rechtvaardiging aan. Zo bekeken is oorlog een vorm van willekeur. Twee partijen worden tegenover elkaar geplaatst wordt aan de test onderworpen. Oorlog is het ultieme spel. Oorlog is God’.

Aanvulling redactie Wijwordenwakker:
Als Jongeren en Ouderlingen voor de Vrede blijven we staan in geweldloze rust, we laten ons niet langer gebruiken door de machten op aarde om voor hen de spelletjes van oorlog uit te vechten. Oók niet in de naam van welke god dan ook. Het is zaak ons te realiseren dat daar waar de gewone man vecht, de macht met een verrekijker staat toe te kijken en vervolgens te paard, in een koets of vliegtuig wegvlucht wanneer het te heet onder de voeten wordt.
Als wij niet langer deelnemen aan het spel is het over, klaar en uit.

Als afsluiting de meest passende uitspraak van David Icke die niet te vertalen is:

Don’t fight for peace, peace for peace

 

Bron: Michael Carmichael’s gesprek met de Ouderlingen voor Vrede, Chapel Hill, N.C., december 2011
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28375 en Planetarymovement.org

Vertaald, samengevat en bewerkt door ’t vertalerscollectief