Is Reuters van Rothschild?De greep die Reuters op de nieuwsvoorziening zowel in beeld als in woord wereldwijd heeft doet de vraag rijzen wie de eigenaar is van dit concern, dat wereldwijd 55.000 mensen in dienst heeft en in 100 landen actief is. Er wordt gezegd dat de familie Rothschild ‘achter’ Reuters zit . Is dat waar?

De aandelen in Reuters werden in 2007 gekocht door Thomson Corporation of Canada, waardoor Thomson eigenaar is geworden van Reuters. De nieuwe combinatie heet Thomson Reuters.

Thomson werd in 1934 opgericht door de Canadees Roy Thomson (1894-1976), zoon van een kapper in Toronto. De voorouders van Roy Thomson waren in de 18e eeuw uit Schotland naar Canada geëmigreerd. Alle generaties voor hem verdienden de kost als boeren en ambachtslieden.  Roy bleef volgens zijn biograaf gedurende zijn hele leven een bescheiden, hardwerkende man zonder enige opsmuk ondanks zijn fabelachtige vermogen.

Thomson boekte vanaf de oprichting doorlopend successen in zowel Canada als in het Verenigd Koninkrijk door het kopen van krantenfirma’s, radiostations en later televisiezenders. Toen Roy Thomson in 1957 een Schotse commerciële televisiemaatschappij mocht exploiteren zou hij hebben gezegd dat dit zoveel waard was als een licentie om geld te mogen drukken en in omloop brengen. Een uitspraak die Mayer Anschelm Rothshild zou kunnen hebben gedaan als hij niet twee eeuwen eerder had geleefd. 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw kocht Roy Thomson onder andere The Sunday Times en The Times (tot dan eigendom van Lord Astor). In 1964 werd Thomson benoemd tot Baron van Fleet. Hiervoor moest hij wel zijn Canadees staatsburgerschap inwisselen om Engelsman te kunnen worden, wat een voorwaarde was voor zijn verheffing in de adelstand.

Toen Roy Thomson in 1976 overleed was het bedrijf Thomson uitgegroeid tot een sterke multinationale onderneming. Zoals gezegd, nam Thomson in 2007 het Britse Reuters over. Reuters is de spin in het web waar het gaat om nieuwsvoorziening. Het levert nieuws in woord en beeld aan kranten, tv, magazines en ook aan financiële instituten.  De overname door Thomson zou het gevolg zijn van de slechte financiële situatie waarin Reuters verkeerde. Saillant detail is, dat Reuters niet voor meer dan 15% in bezit mocht zijn van een enkele aandeelhouder. Voor de overname door Thomson werd op deze regel een uitzondering gemaakt. Dit tot ongenoegen van veel Reuters journalisten, die de overname door Thomson zagen als een bedreiging van de onafhankelijke nieuwsgaring. Na de overname werd het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie Thomson Reuters gevestigd in New York.

Wie is eigenaar van Thomson en daardoor dus ook van Reuters?  47% van de aandelen van Thomson Reuters is verhandelbaar via de beurs in New York . 53% - en dus de meerderheid – is in handen van Woodbridge Company.  Het laatstgenoemde bedrijf is de houdstermaatschappij van de familie Thomson.  De conclusie van dit onderzoek is dus dat de familie Thomson ‘achter’ Reuters zit. Niet de familie Rothschild dus.  Is er een verband tussen de families Thomson en Rothschild? Ja, die is er! En een wel heel merkwaardig verband. David Thomson en David Rothschild hebben samen een actie voor het milieu gevoerd door op een boot The Plastiki, gemaakt uit 12.000 plastic flessen de wereld rond te varen. Wat een leuk toeval! Twee Davids uit twee families die bedrijfsmatig niets, althans niet traceerbaar, te maken hebben voeren samen actie voor een beter milieu. Voer voor David Icke!

 

© Ad Broere, 31 maart 2011