Wekkertje

Elektronisch patiëntendossier is niet goed beveiligd
Het EPD is lek omwille van de bruikbaarheid.
 
De deuren staan wagenwijd open voor corrupte medewerkers van artsen.
 
De senaat heeft nog grote bedenkingen bij het EPD, maar de voorbereidingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens van patiënten zijn al in volle gang. en dat terwijl de beveiliging niet op orde is.
 
Met deze koppen opent NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over de privacygevaren van de landelijke databank met medische gegevens.
 
Bron: NRC Handelsblad, vrijdag 26 maart 2010.
 
Samengevat door: 't Schrijverscollectief

 

Wekkertje

Nederlandse RIVM houdt waarheid achter

 
Vorig najaar overleden 3 baby’s van drie tot zes maanden oud, anderhalf tot zes dagen na een pneumokokkenvaccinatie. Na een onderzoek naar de dood van de drie zuigelingen maakte dinsdag 23 februari 2010 het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) haar conclusie bekend. Er is geen relatie gevonden tussen de dood van de kinderen en de pneumokokkenvaccinatie die ze kort daarvoor hadden gekregen.
 
De moeder van één van de drie baby’s, Andrea de Vroom, overweegt het RIVM voor de rechter te slepen voor het achterhouden van belangrijke informatie over de dood van haar kind. Ze wil ook dat er meer informatie komt over de risico’s die inentingen volgens haar opleveren voor de gezondheid van kinderen. Ze zegt over een rapport te beschikken van het Amsterdamse AMC waarin artsen stellen dat haar kind anderhalf uur na de inenting een hartstilstand kreeg.
 
In een reactie stelt directeur-general Marc Sprenger van het RIVM dat er geen informatie werd achtergehouden, dat diverse artsen de dood van de baby’s hebben onderzocht en de ouders uitvoerig hebben voorgelicht over de bevindingen en dat een hartstilstand kan leiden tot wiegendood. Omdat er de laatste tijd veel ophef is rond de veiligheid van vaccins en de onafhankelijkheid van het RIVM, dat zowel voor rijksvaccinatieprogramma’s als onderzoek naar bijwerkingen verricht, zou in de toekomst het onderzoek naar bijwerkingen overgeheveld worden naar een andere organisatie, het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb “om op die manier de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen” aldus Dhr. Sprenger.

Bron: de Telegraaf-23 februari 2010
 
Samengevat door: ’t VertalerscollectiefWekkertje

Belgische scholen gaan meisjes inenten tegen baarmoederhalskanker
Op vrijdag 12 februari 2010 werd op het 8e Vaccinatiesymposium in Antwerpen bekendgemaakt dat de Vlaamse Overheid in september 2010 12-jarige meisjes op school gratis zal laten inenten tegen het humaan papillomavirus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
 
Momenteel wordt via een omslachtig systeem bij de huisarts slechts een kwart van de 12-jarigen ingeënt, blijkt uit cijfers van de Vlaamse administratie. “Een vaccinatie via de scholen kan tot 90 procent van de 12 tot 18 jarigen bereiken” zegt professor vaccinologie Pierre Van Damme van de Antwerpse universiteit.
 
Bron: Het laatste Nieuws-15 februari 2010
 
Samengevat door: ‘t Vertalerscollectief

 

Wekkertje

Google twee keer op de vingers getikt door de EU gegevensbescherming organisatie Google

Het Italiaanse hof veroordeelde drie directeuren van Google wegens het schenden van de privacy omdat het te traag reageerde met de verwijdering van een filmpje waarop pestkoppen het leven van een autistische jongen zuur maken.
Street View
In 2007 lanceerde het internetbedrijf Google in de Verenigde Staten ‘Street View’ met foto’s van wegen en straten van honderden steden en dorpen. De gezichten en kentekenplaten werden onherkenbaar gemaakt. Aanvankelijk terughoudend wegens het in strijd zijn met de privacywetgeving, werd het ook in Europa gelanceerd.
De privacy waakhond van de Europese Unie waarschuwt Google:
• De mensen moeten gewaarschuwd worden voordat de camera’s op pad worden gestuurd. Volgens Google wordt op haar website al aangegeven waar en wanneer de camera’s zullen rijden.
• Foto’s mogen niet langer dan 6 maanden bewaard blijven, terwijl Google vindt dat de beeldopslag voor 1 jaar ‘legitiem en gerechtvaardigd’ is.
Er was al protest in verschillende Europese landen: Griekenland weigert Street View totdat privacygaranties worden gegeven. In Duitsland moeten de originele beelden van gezichten, kentekenplaten en huisnummers worden gewist. In Groot-Brittannië hielden dorpsbewoners een camerabusje tegen.
 
Bron: Trouw 27 februari 2010
 
Door: ‘t Schrijverscollectief


 

Wekkertje

GSK wellicht boete voor methoden op de markt brengen baarmoederhalskankervaccin Cervarix.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg hield een inspectie bij de farmaceutische bedrijven GlaxoSmithKline (GSK) en Sanofi Pasteur MSD de respectievelijke fabrikanten van de baarmoederhalskankervaccins Cervarix en Gardasil. Het inspectierapport van Sanofi is momenteel nog niet vrijgegeven en het is afwachten of dit alsnog zal gebeuren, maar dat van GSK is op verzoek van Trouw openbaar gemaakt.
Uit het inspectierapport blijkt dat GSK zich volgens de Inspectie schuldig heeft gemaakt aan diverse overtredingen op de Geneesmiddelenwet bij het op de markt brengen van het baarmoederhalskankervaccin Cervarix:
• Verboden gunstbetoon door inkoopkortingen te geven aan 2 bedrijven die medische keuringen uitvoeren, namelijk Keurcompany (een onderdeel van Arboned) en Meditel.
• Verboden publieksreclame op de website van Meditel, waar de naam Cervarix echter niet wordt vernoemd, maar alle informatie wijst wel in die richting.
• Gratis verstrekken van monsters aan huisartsen. In het jaarplan 2008 van Cervarix stond dat het verstrekken van monsters aan artsen een effectief marketinginstrument is omdat op die wijze de monsters worden doorgegeven aan partner, dochter of assistente en de artsen zo hoogstwaarschijnlijk loyaal blijven aan het Cervarix vaccin.
 
Bron: Trouw 27 februari 2010

Door: ‘t Schrijverscollectief.