Opwarming van de aarde is een fraude. Citaten uit hun eigen mond."We moeten grote steun krijgen om de verbeelding van het publiek vast te leggen ... Dus we moeten angstaanjagende scenario’s maken, vereenvoudigde dramatische verklaringen maken en nauwelijks enige twijfel vermelden … Ieder van ons moet beslissen wat de goede balans is tussen effectief en eerlijk. " - Stephen Schneider, professor Klimatologie Stanford, hoofdauteur van vele IPCC-rapporten

 

"Tenzij we rampen aankondigen zal er niemand luisteren." - Sir John Houghton, voorzitter van de IPCC

 

"Het maakt niet uit wat waar is, het maakt alleen maar uit wat mensen geloven dat waar is." - Paul Watson, mede-oprichter van Greenpeace

 

“We moeten dit probleem van opwarming van de aarde beheersen. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde verkeerd is, zullen we het juiste doen in termen van economisch- en milieubeleid.” - Timothy Wirth, voorzitter van de VN-Stichting

 

"Zelfs als de wetenschap van de opwarming van de aarde nep is ... biedt klimaatverandering de grootste kans om te komen tot rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld." - Christine Stewart, voormalige Canadese minister van Milieu

 

"De enige manier om onze samenleving echt te doen veranderen is door middel van het bang maken van mensen met de dreiging van een mogelijke ramp." - Emeritus hoogleraar Daniel Botkin

 

"Wij hebben een centraal ordenend principe nodig – dat vrijwillig wordt overeengekomen. Kleine verschuivingen in het beleid, lichte verbetering in wet- en regelgeving, retoriek aangeboden in plaats van echte verandering - dit zijn allemaal vormen van verzoening, ontworpen om te voldoen aan de wens van het publiek om te geloven dat opoffering, strijd en een hartverscheurende transformatie van de samenleving niet nodig zijn. " – Al Gore, Earth in the Balance

 

"Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen ineenstorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat tot stand te brengen?" - Maurice Strong, oprichter van het VN-milieuprogramma

 

"Een massale campagne moet worden gestart om de Verenigde Staten te herontwikkelen. Herontwikkeling betekent dat we onze economische systeem in overeenstemming brengen met de realiteit van de ecologie en de situatie van de wereldhulpbronnen." - Paul Ehrlich, hoogleraar Bevolking Studies

 

"De enige hoop voor de wereld is om ervoor te zorgen dat er geen andere Verenigde Staten komt. We kunnen niet toestaan dat andere landen hetzelfde aantal auto's hebben, dezelfde hoeveelheid industrialisatie hebben als die in de VS. We moeten deze Derde Wereld landen, zoals ze nu zijn, stoppen. " - Michael Oppenheimer, Milieu Defensie Fonds

 

"Mondiale duurzaamheid vereist de bewuste zoektocht naar armoede, minder verbruik van hulpbronnen en legt het sterftecijfer aan banden." - Professor Maurice King

 

"Huidige leefstijlen en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse - zoals een hoge inname van vlees, het gebruik van fossiele brandstoffen, toestellen, air-conditioning, en voorstedelijke huisvesting - zijn niet duurzaam." - Maurice Strong, Rio Aarde Top

 

"Complexe technologie van elke soort is een aanslag op de menselijke waardigheid. Het zou weinig desastreus voor ons zijn indien we een bron van schone, goedkope en overvloedige energie zouden ontdekken, omwille van wat we ermee zouden kunnen doen." - Amory Lovins, Rocky Mountain Institute

 

"Het vooruitzicht van goedkope fusie-energie is het ergste wat er kan gebeuren op de planeet." - Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation

 

"Als we de samenleving goedkope, overvloedig energie zouden geven zou dit het equivalent zijn van een idioot kind een machinegeweer te geven." - Prof Paul Ehrlich, Stanford University

 

"De grote bedreiging voor de planeet is mensen: er zijn er te veel die het economisch te goed doen en te veel olie verbranden." - Sir James Lovelock, BBC Interview

 

"Mijn drie belangrijkste doelstellingen zouden zijn om:

- de menselijke bevolking terug te brengen tot ongeveer 100 miljoen wereldwijd,

- de industriële infrastructuur te vernietigen en

- de wildernis te zien met zijn volle aanvulling van alle soorten die terugkeren in de hele wereld."

Dave Foreman, mede-oprichter van Earth First!

 

"Een totale bevolking van 250-300 miljoen mensen, een daling van 95% van de huidige niveaus, zou ideaal zijn." - Ted Turner, oprichter van CNN en belangrijke VN-donor

 

"... De resulterende ideale duurzame bevolking is dus meer dan 500 miljoen, maar minder dan een miljard." - Club van Rome, Doelen voor de mensheid

 

"Als ik zou reïncarneren, zou ik willen worden teruggestuurd naar de aarde als een killer virus om de menselijke bevolking te verminderen." - Prins Philip, Hertog van Edinburgh, de patroonheilige van het Wereld Natuur Fonds

 

"Ik vermoed dat de uitroeiing van pokken verkeerd was. Het speelde een belangrijke rol in het evenwicht tussen ecosystemen." - John Davis, redacteur van Earth First! Journal

 

"Het uitsterven van de menselijke soort kan niet alleen onvermijdelijk zijn, maar kan ook een goede zaak zijn." - Christopher Manes, Earth First!

 

"Het baren van kinderen zou een strafbaar misdrijf tegen de maatschappij moeten zijn, tenzij de ouders een regeringsvergunning hebben. Alle potentiële ouders zouden verplicht moeten worden om chemische anticonceptiemiddelen te gebruiken en de regering zou tegengiffen moeten uitgeven aan burgers die kozen voor het baren van kinderen." - David Brower, Executive Director van de Sierra Club

 


Vertaald door: ‘t Vertalerscollectief