Obama : prijs van de vrede  

Kroniek van een aangekondigde mythe
 

Eind vorig jaar werd de ‘oscar’ voor de beste reclamecampagne ter wereld uitgereikt aan Barack Osama Obama.

De Obamania werkt blijkbaar onverminderd verder : nu krijgt hij ook de nobelprijs van de vrede.

De huidige president moet en zal aangeprezen blijven worden als de messias die ons de nieuwe wereldorde moet verkopen.

Het is verbazingwekkend en tegelijk heel veelzeggend hoe weinig mensen deze valse hoopzeepbel, in stand gehouden door vrijwel alle mainstream-media, kunnen of durven doorprikken.

Wie echter wel doorheen de griezelig perfect geregisseerde mooie woorden-retoriek kijkt kan niet anders dan zien hoezeer de realiteit de ontluisterende ontkenning is van de glitteraffiche en hoezeer Obama de nieuwe Georges Clooney-good guy- variant is van de oude Georges-bad guy-Bush :

• zijn eerste beslissing: 16.000 extra troepen naar Afghanistan
• zijn tweede beslissing : de troepen die ooit eens zullen teruggetrokken worden uit Irak zullen naar Afghanistan gaan waar hij zegt dat de oorlogsinspanningen voor de vrede fel zullen moeten geïntensifieerd worden en waar ook onze jongens vechten ….voor wat en tegen wie … wie durft het zeggen ?
• in hoeverre is de Guantanamo-schande, zijn belangrijkste verkiezingsbelofte, opgelost ?
• de folteraars van de geheime diensten zijn vrijgesteld van iedere vervolging
• de heropening van het nine eleven-onderzoek is geweigerd ondanks een heel overtuigend rapport van 2.500 Amerikaanse architecten en ingenieurs die bewezen dat dit een controlled demolition en dus false flag-operatie was. De grootste misdaad van de eeuw moet blijkbaar toegedekt blijven
• Barack Obama is zesdegraads neef van kozzen Dick Cheney en tiendegraadsneef van Georges Bush. De meeste presidenten zijn inderdaad familie van elkaar … !
• Zijn omgeving zit vol met lieden die komen uit de Council of Foreign Relations en de Trilaterale Commissie, de kweekvijvers van de echte machthebbers, waaruit de slippendragers komen van het militair-industrieel complex waartegen president Eisenhower zo dramatisch waarschuwde en die  volledig gevuld worden met de mannetjes van de secret societies waartegen Kennedy zo expliciet waarschuwde. Hij was de laatste president die naam waardig
• Hij heeft niet alleen zijn leger van eigen kabinetsmedewerkers, maar ook een heel legioen van rijk betaalde czaren, die hem op gepaste wijze informeren en adviseren
• Hij weigert de Dalai Lama te ontmoeten, zijn collega Nobelprijswinnaar van de vrede en een van de weinige terechte titularissen ervan
• Hij zet vaart achter de uitverkoop van het reeds jaren failliete USA aan de Federal Reserve, die volledig in handen is van privé-banken
 
Deze toekenning van de Nobelprijs maakt mij echter toch heel enthousiast, nl. in de overtuiging dat het echt hoogtijd is voor een volksopstand : burgers die opstaan uit de geknielde houding van onderdanigheid, onwetendheid, blind vertrouwen en iedere dag zeggen : 
 

Today is the day we take back our power 
as free man and free women.

Veertig jaar geleden zong ik het al dapper en ook nu loop ik het al de hele dag luidop te neuriën : 

we shall overcome 
 
today ! 

 
 
Auteur: © Peter Vereecke
Oud-burgemeester Evergem
Inititiatiefnemer en mede-oprichter BELFORT-group
Hooiwege 20
9940 Sleidinge