Spaarlampen sparen jou en het milieu niet!


Een alerte lezeres stuurde ons een e-mailtje met de volgende vragen/opmerkingen:
In de Metro van 9 december jl. las ik dat vanaf 2009 de Europese Commissie
de verkoop van gloeilampen stapsgewijs wil gaan verbieden en dat er vanaf maart al begonnen zal worden om te verbieden dat 100 Watt lampen verkocht gaan worden. De lidstaten stemden hier gisteren 8 december mee in. Verwacht wordt dat dit voorstel na goedkeuring door het Europese Parlement in maart a.s. wordt aangenomen. Dit om de burgers te verplichten om spaarlampen te gaan aanschaffen om te bezuinigen op energie.

1. Het lijkt me een bericht dat niet klopt. Als de commercie over wil gaan op
spaarlampen, dan kunnen ze een gloeilamp toch niet gaan verbieden alsof het
illegaal zou zijn?
2. Schreven jullie niet dat er kwik in zit? Wat als zo'n lamp breekt en kinderen (ook
volwassenen) met het kwik in aanraking komen?
3. Had ik goed gelezen dat er ook enige ongezonde straling zit in die lampen?
4. De idee daarachter dat er bezuinigd gaat worden is niet helemaal terecht. Ik gebruik zo weinig energie dat toen mijn cv-ketel vernieuwd moest worden en de installateur
vroeg naar mijn gebruik, hij het eerst niet wou geloven. Hoe kan ik dan nog meer gaan
bezuinigen en ook de kosten van spaarlampen in alle lichtpunten zodoende
"terugverdienen"? Ik denk dat het bewustzijn van zuinig met energie zijn al zeker
begonnen is door te dringen.

Maar hoe rijmt dit zich dan met kwik en mogelijke straling in spaarlampen?
De productie en verkoop van gloeilampen gaat inderdaad – onder het mom van
energiebesparing – verboden worden en de Nederlandse regering staat daar helemaal achter. En Philips – met een decennialange sterke lobby in Den Haag – óók!

In Hoofdstuk 2 van ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk schreven wij al dat spaarlampen sterke stralers zijn die noch het milieu noch onze gezondheid sparen. De spaarlampen – die evenals de t.l.-buizen voor kantoor en bedrijfstoepassingen en de
daglichtlampen thuishoren in de categorie t.l.lampen – zijn door de wetenschappelijk
onderbouwde Duitse bouwbiologie uitvoerig getest en worden ten zeerste afgeraden wegens de sterke elektromagnetische straling die ze veroorzaken. Bovendien bevatten ze – gevaarlijk – kwik: wat gebeurt er als je een spaarlamp in diggelen laat vallen op de tafel of de vloer? Kwikdamp is bijzonder schadelijk voor de mens: Parkinson is een bekende ‘tandartsenziekte’(wegens het uitboren van kwikhoudend amalgaam). Trouwens, als de levensduur van de spaarlamp voorbij is, komt deze in het milieu terecht. Het inzamelen van chemisch afval kent zijn beperkingen, al helemaal in EU-landen als Polen, Italië, Bulgarije, Roemenië, enzovoort, enzovoort! Ons milieu is al heel lang overbelast met kwik dat maar héél, héél traag wordt afgebroken. We dienen onze verantwoordelijkheid te nemen door onszelf en volgende generaties niet langer op te zadelen met producten die het milieu overbelasten!

Het argument van de energiebesparing is een drogreden en een manipulatie om economische redenen: in de politiek prevaleert een ‘gezonde’ industrie boven de gezondheid van burger en milieu. Visie en integriteit worden overschaduwd door korte-termijnstrategieën: het EUspaarlampenbeleid is niet uitgevonden door verlichte politici.

Het dagblad Trouw besteedde op 13 en 16 december 2008 aandacht aan de energiebesparing door de algehele invoering van spaarlampen. 

Minister Cramer van Milieu heeft zich weer eens laten inpakken, getuige haar uitspraak op 8 december: ‘Ik ben zeer tevreden met dit besluit, al had het wat mij betreft nog best een tandje sneller gemogen. Het levert een enorme energiebesparing op. Europa laat hiermee zien dat het zijn verantwoordelijkheid neemt.’

Wij noemen dit de Grote Omkering. Politici keren vrijwel alles om: zó worden
volksvertegenwoordigers, pers en burgerij op subtiele wijze gehersenspoeld en gepiepeld!
Laten we de ongezellige kwiklampen gewoon over ons heen komen en gaan we binnenkort dozen vol gloeilampen hamsteren of gaan we als burgers opstaan voor ons recht op vrije keuze? Dat zouden we een aantal jaren geleden nooit hebben kunnen bedenken: het recht van vrijheid van keuze van gloeilampen versus een ware (kwik)spaarlampendictatuur.

Trouw 16 december 2008: Verbod gloeilamp onzinnig
Spaarlamp niet per se voordeliger, zegt Vincent Dekker zaterdag in de rubriek ‘Per Saldo’.
Misschien is het wel onvoordeliger als het verplicht wordt. Op veel plaatsen gaat het licht veelvuldig aan en uit, bijvoorbeeld toilet, badkamer, hal, voorraadkast of kelder. Een spaarlamp heeft tijd nodig om op lichtsterkte te komen. Daar wil je niet op wachten als je vlug iets wilt pakken of hoge nood hebt. De lampen zullen daar blijven branden, waardoor het energieverbruik groter wordt. Het algeheel verbieden van de gloeilamp doet het energieverbruik juist toenemen. Een ander aspect is dat kapotte spaarlampen chemisch afval zijn. Maar wie gaat zijn afgedankte lampje naar de gemeentewerf brengen? Geen hond! Voor mogelijk een beetje energiebesparing krijgen we gif in het milieu terug. De toverformule is niet een algeheel verbod, maar een selectief gebruik van de gloeilamp. Theo Jorna Diemen.
Bron: Nieuwsbrief © Karel&Caroline van Huffelen