Obama ontvangt prijs als humanitair ambassadeur
(ongelofelijk)


‘Het is verboden te doden; daarom worden alle moordenaars gestraft behalve wanneer ze het in grote getalen doen onder het geluid van oorlogstrommels en trompetten.’ (Voltaire, 1694-1778.) 

De indruk groeit dat de criteria om in aanmerking te komen voor prijzen die gaan over  ‘vrede’, ‘menselijkheid’ of ‘bijzondere verdiensten in de samenleving’ steeds vaker verleend worden aan kandidaten die dubbelzinnig handelen, een hart van steen hebben en bereid zijn op een niets ontziende wijze te doden op industriële schaal. 

Het was slechts enkele momenten na de dood van Muammar Gaddafi in oktober 2011 dat de minister van buitenlandse zaken van de VS, Hillary Clinton met een koele lach op televisie verscheen en zei: ‘Wauw! We kwamen, zagen en hij was dood….’. Toen iemand haar vroeg of deze dood iets te maken had met haar recente bezoek aan Libië rolde ze met haar ogen en zei: ‘Ja, daar ben ik zeker van’. (1) 

Zes maanden later, april 2012, ontving Hillary Clinton de ‘Woodrow Wilson prijs voor maatschappelijke dienstbaarheid’ en nog geen maand later nog een prijs, dit maal werd zij verkozen tot kampioen in veranderend leiderschap (Champions for Change Award for Leadership) en in mei 2013 de inhuldigingsprijs voor maatschappelijke betrokkenheid van Warren Christopher. 

Toen Madeline Albright nog VS ambassadeur was voor de VN gaf zij aan tijdens de ’60 minuten’show ( 12 mei 1996) dat: ‘de dood van een half miljoen kinderen in Irak als gevolg van de sancties een zware keuze was maar de prijs waard’ Twee jaar later (1998) ontving zij de internationale prijs van het commitee voor het veiligstellen van de vrede (International Rescue Committee’s Freedom Award). Het commentaar erbij klonk als volgt: ‘Vanwege uitzonderlijke inzet voor… de menselijke vrijheid… de lijst van winnaars van deze vrijheidsprijs laat zien dat hij hoofdzakelijk toegekend wordt aan mensen die de geschiedenis herscheppen en veranderingen voorstaan die tot een betere en vrijere wereld voor iedereen’. 

Dit kunnen we beter een vrijheid richting het graf noemen…
 

Aan wie werd deze prijs nog meer toegekend?

John Mc Cain (in 2001)
George H.W. Bush ( in 2005) wiens regime zweerde: ‘ Irak te zullen terug brengen naar het voor-industriële tijdperk’ en dat vervolgens daadwerkelijk uitvoerde in 1991.
Bill Clinton ( ook in 2005) die tijdens zijn presidentschap (1993-2001) uitgebreide bombardementen uitvoerde en de VN manipuleerde tot het opleggen van draconische sancties waardoor talloze zieke kinderen ter dood veroordeeld werden. 

In 2008 ging deze prijs naar Kofi Annan , Secretaris Generaal van de VN, die betrokken was bij 34 militaire conflicten in Irak. (2) Zijn taak staat opgetekend in het VN handvest:
‘Wij, de leden van de Verenigde Naties zijn vastbesloten de komende generaties te vrijwaren van de lasten van oorlog… herstel te brengen in de fundamentele rechten van de mens en de waarde en waardigheid van de mens te waarborgen…’ In zijn loopbaan liet hij zich meermalen uit over de menselijke vernietiging met woorden als: ‘betreurenswaardig’, ‘jammer genoeg’ en hij was ‘bezorgd’.

De zoon van Kofi Annan, Kojo, profiteerde van de irak opgelegde ruil ‘Olie voor voedsel’ waarvan vele kinderen de dupe werden en sprak daarbij uit: ‘onze opdracht is dat wij slechte- of misleidende administratiegegevens boven halen in het ‘olie in ruil voor voedsel’ programma, en om te zoeken naar bewijzen van corruptie binnen de VN organisatie en hun leveranciers. We vonden ze onder beide partijen’.(3) 

Dit zijn voorbeelden van politieke misstanden die zijden beurzen vullen.
 

Nu is president Obama aan de beurt

Maar zoals journalist Sherwood Ross al schreef heeft Obama al het nodige op zijn geweten.

‘Hij bombardeerde nu al zes landen ( Libië, Jemen, Pakistan, Afghanistan, Somalië en Irak) en stuurt momenteel aan op een gewapend conflict in de Oekraïne terwijl hij deze crisis mee aangewakkerd heeft en misschien wel richting derde wereldoorlog stuurt.

Hij ontving de afgelopen maand, 7 mei 2014, de prijs als ambassadeur voor de menselijkheid  die uitgereikt wordt door de Shoah Stichting. 

De Shoah Stichting werd door Steven Spielberg in het leven geroepen als manier om de holocaust uit de tweede wereldoorlog levend te houden en heeft zich sindsdien uitgebreid om gewag te maken van ook andere vormen van moderne genocide. De nieuw aangestelde ambassadeurs zijn hier nog wel even zoet mee.

Spielberg zei bij de uitreiking van de prijs dat: ‘de toewijding van president Obama aan de democratie en mensenrechten sinds lang voelbaar is’en ‘als drager van de grondwet en president van de VS  laat hij zijn persoonlijk belang zien waar het gaat over het uitdragen van rechtvaardigheid’. 

De timing van het toekennen van deze prijs is een complete farce zeker wanneer we in aanmerking nemen dat volgens de woorden van professor Francis Boyle:
‘Obama, de overeenkomst die eerder tussen Bush en Gorbatsjov gemaakt werd, verbroken heeft. Daarbij werd overeengekomen dat wanneer de beide delen van Duitsland weer samengevoegd zouden worden de NAVO zich niet verder Rusland zou bewegen. Nu zien we dat er een derde wereldoorlog op de loer ligt omdat de NAVO de Russische grenzen nadert via de problemen in de Oekraïne’. En: ‘De NAVO heeft een groot aantal troepenuitbreidingen in Oost Europa op de planning staan, wat op zijn minst leidt tot een hernieuwde koude oorlog’.(4) 

Tijdens het eerste regeringsjaar van Obama zijn minstens 700 Pakistani omgekomen door droneaanvallen. (5) De slachtoffers die van terrorisme beschuldigd werden hebben nooit enige kans gehad op een rechtvaardig proces, op een advocaat, op het recht van antwoord op de geuite beschuldigingen. Ze werden simpelweg omgebracht door de politieke beslissing van de president die de opperste bevelhebber is van het Amerikaanse leger.
 

Een onderzoek door het bureau van journalistiek (6) laat zien dat:

Sinds de inauguratie van Obama in 2009, de CIA 330 aanvallen heeft uitgevoerd op Pakistan. (zijn voorganger Bush voerde in de laatste 4 jaar van zijn presidentschap 51 aanvallen uit.) In Jemen vallen nu veel slachtoffers want daarop heeft de president nu zijn oog gericht met drones. In totaal zijn er in Pakistan, jemen en Somalië 2400 doden gevallen door droneaanvallen. 

Het gaat hierbij zelfs niet enkel om de drones. Een week nadat Obama zijn vredesprijs ontving van het Nobelcomité lanceerde een Amerikaanse onderzeeër een clusterbom die gericht was op de plaats Majala in Zuid Jemen waarvan men dacht dat er een kampement van militanten aanwezig zou zijn. De clusterbom kwam neer in een klein dorpje waar een van de armste stammen in Jemen woonachtig was. Minstens 41 mensen kwamen om door deze aktie waaronder 21 kinderen en 12 vrouwen en vijf daarvan waren zwanger.

In zijn toespraak ter aanvaarding van de Nobelprijs vergoelijkte hij zijn acties met de woorden: ‘Niet alleen noodzakelijk maar moreel verantwoord’. Dit zijn de woorden van een advocaat die zijn wetboeken al lang verbrand heeft. 

De president ontvangt nu dus zijn humanitaire prijs maar gaat op oude voet voort.

Drie dagen na ontvangst van de prijs kondigt hij een ‘pilot programma’ aan waarbij de terroristen in Syrië voorzien worden van anti-tank wapens. (7) De groepen die deze wapens ontvangen zijn meermalen betrapt op onthoofdingen, kruisigingen, het eten van organen van slachtoffers, het afkappen van handen en het meesleuren van mensen achter auto’s. De grote legerbaas Obama zegt vervolgens dat dit proefproject om anti-tank wapens te leveren een experiment is dat moet aantonen of de wapens niet in verkeerde handen zullen vallen….
Wat een farce. 

De gevangenis van Guantanamo Bay zit nog altijd vol met mensen die nooit berecht zijn, geen contact onderhouden met de buitenwereld en zonder rechten vastgehouden worden. Beloften van Obama hieromtrent zijn in de eerste de beste vuilnisbak terecht gekomen. 

De inwoners van Irak weten hier ook alles van, zij worden nog altijd gebombardeerd door Amerikaanse rakketten. 

Vorige week werd bekend dat in de VS de hoogste kindersterfte van pasgeborenen plaatsvindt van de gehele geïndustrialiseerde wereld. (8) 

De VS is een van de 5 landen ter wereld met de meeste executies. (9) 

In 2011 werd er onderzoek gedaan naar het gemiddelde ‘zwarte’ huishouden waaruit bleek dat deze gezinnen ongeveer 7% van de welvaart kende tegenover de blanke gezinnen. In 1984 toen hier voor het eerst onderzoek naar gedaan werd was dat nog 9%. (10)

Is dit de ‘Change’, de verandering die we dachten te zien? 

Toen hij naar de prijsuitreiking vloog in zijn ‘Air Force One’ vliegtuig kostte dat ongeveer $230.000  per uur. (11) 

In de Amerikaanse gevangenissen zaten in 2013 2,4 miljoen mensen vast, waaronder talloze kinderen die opgepakt zijn en tussen de volwassenen in gevangenissen terecht kwamen, omdat ze weggelopen waren, spijbelden of onverbeterlijk gedrag vertoonden. (Voor details zie noot 12) 

Wie staat er in voor de veiligheid van de bewoners van dorpjes in Pakistan, Jemen en Somalië als de humanitaire ambassadeur zijn drones op hen af stuurt?

Misschien wordt het tijd dat het Nobelprijscomité zijn idiote prijzen niet langer toekent aan vriendjes en prijzen herroept wanner het gedrag dat vereist.

 

Door: Felicity Arbuthnot, © 2014 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/president-obama-receives-ambassador-for-humanity-award-not-satire/5382118

 

Notes

1. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051826/We-came-saw-died-What-Hillary-Clinton-told-news-reporter-moments-hearing-Gaddafis-death.html

2. http://www.sipri.org/yearbook/2007/02/02A

3. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/07/AR2005090701646.html

4. http://www.international.to/index.php?option=com_content&id=64907:us-overthrow-of-ukraine-government-risks-nuclear-war&Itemid=95

5. http://news.antiwar.com/2010/01/02/us-killed-700-civilians-in-pakistan-drone-strikes-in-2009/

6. http://www.thebureauinvestigates.com/2014/01/23/more-than-2400-dead-as-obamas-drone-campaign-marks-five-years/

7. http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?fromval=1&cid=23&frid=23&eid=150830#.U25I3T2MTYg.

8. http://www.cbsnews.com/news/us-has-highest-first-day-infant-mortality-out-of-industrialized-world-group-reports/

9. http://www.ibtimes.co.uk/top-five-countries-highest-rates-executions-1436979

10. http://www.newyorker.com/online/blogs/currency/2013/08/why-blacks-are-still-poor-march-on-washington-mlk-anniversary.html

11. http://www.americanthinker.com/2014/05/obama_the_humanity_ambassador_talks_dysfunction.html

12. http://www.newyorker.com/online/blogs/currency/2013/08/why-blacks-are-still-poor-march-on-washington-mlk-anniversary.html