Het Verenigde Naties Syrië ‘Vredesplan’ is bedrog

VN “vredes gezant” Lakhdar Brahimi probeert voordat de voorgestelde verkiezingen in Syrië plaatsvinden een overgangsregering op te zetten. Voor Brahimi zijn zijn inspanningen niet alleen tevergeefs, zijn zij volledig oneerlijk. Het voorstel van een "overgangsregering" te  midden wat in feite een buitenlandse invasie is, gefinancierd, bewapend en openlijk vereeuwigde door buitenlandse rentes schendt zowel de soevereiniteit van Syrië en het eigen grondcharter van de VN.

Het verschilt niet van een VN gezant die aan het begin van de tweede wereldoorlog Polen bezoekt, en een overgangsregering ten midden van de Nazi invasie voorstelt. De VN zouden duidelijk een moderator van onrecht zijn en niet een bemiddelaar  van vrede zijn.

De LA Times vermeld in hun artikel, “Lakhdar Brahimi werkt eraan om het Syrië vredesplan te doen herleven“: 

“Vredes gezant Lakhdar Brahimi gaf afgelopen donderdag een nieuwe aanzet om Syrische ambtenaren en rebellen richting onderhandelingen te duwen, met als doel het plan voor een overgangsregering te doen herleven en verkiezingen die stagneerde als gevolg van meningsverschillen over de toekomst van president Bashar Assad. "

 

De VN heeft categorisch gefaald in het afbakenen van de legitieme oppositie binnen Syrië, en in de banden van zwervende gewapende terroristen die op grote schaal wreedheden plegen tegen het Syrische volk – vele van hen komen niet eens uit Syrië, allen van hen zijn zwaar bewapend door de VS, NAVO, en zijn regionale bondgenoten inbegrepen Israel, Saudie Arabie, en Quatar als deel vanhet grote plan om verandering van het regime te bewerkstellen zowel in Syrië als in Iran. De westerse pers steunt niet alleen de oneerlijke inspanningen van de VN, er is veel moeite gedaan om elke oppositie in Syrië te delegitimeren dat weigert de wapens te laten vallen, en zich uitspreekt tegen buitenlandse interventie.

Terwijl de LA Times het VN-plan redelijk probeert te doen lijken, met alleen de Syrische President Bashar al-Assad en Rusland in de weg staande naar vrede, is het in werkelijkheid, een plan om het conflict een politieke strijd te doen lijken in plaats van een buitenlandse invasie.  
 
Buitenlandse terroristen vallen Syrië binnen 

De gewapende “rebellen” de VN weigert vormen van buitenlandse Al Qaeda strijders te veroordelen, inclusief de VS Departement, Verenigde Naties, en de VK thuis kantoor  (pagina 5.pdf) -genoteerd de internationale terroristen organisatie, De Libische Islamitische Gevechts Groep (LIFG), Al Nusra ook bekend als “Al Qaeda in Irak,” en de Syrische Moslim Broederschap extremisten. Geen van deze groeperingen zouden onderhandelen met de Westerse naties als dat zou betekenen dat hun wapens gericht aan Syrië en terug naar het Westen gericht. Maar het Westen eist dat ze niet alleen erkend en onderhandeld met hen, maar handigde ook de gehele natie van Syrië om te heersen over.

In november 2011 Melde de Telegraph in hun artikel: "Toonaangevende Libische Islamieten ontmoette de Vrijwillig Syrische Leger Oppositie”.

Abdulhakim Belhadj, hoofd van de Militaire Raad van Tripoli en de voormalige leider van de Libische Islamitische gevechts Groep, “ontmoette met de Vrijwillige Syrische Leger leiders in Istanbul en op de grens met Turkije,” zei een militaire ambtenaar in dienst met Mr Belhadj. “Mustafa Abdul Jalil (de interim-president van Libië) zend hem daar.” 

Een ander kranten artikel zou erkennen, “Libische nieuwe heersers bieden Syrische rebellen wapens,”

De Daily Telegraph vermelde dat Syrische rebellen afgelopen vrijdag een geheime bespreking hielden met de nieuwe Libische autoriteiten, met als doel hun wapens en geld veilig te stellen voor hun opstand tegen het bewind van President Bashar al-Assad’s regime

Tijdens de bijeenkomst, gehouden in Istanbul en inclusief Turkse ambtenaren, vroegen de Syriër “hulp” van de Libische vertegenwoordigers en kregen militaire hulp aangeboden, en mogelijke vrijwilligers. “Er is een plan gemaakt om wapens en zelfs Libische krijgers naar Syrië te zenden”, vertelde een Libische bron, sprekende op voorwaarde van anonimiteit. “Er is een militaire ingreep onderweg. Dit zul je binnen enkele weken zien.”

Later die maand, ongeveer 600 Libische terroristen zouden zijn gemeld die Syrië zijn binnengedrongen om de gevechtsoperatie te starten in July 2012, CNN, waarvan Ivan Watson de terroristen vergezeld over de Turks-Syrische grens en naar Alleppo, bleek dat er inderdaad buitenlandse strijders behoorde tot de militanten met name Libiers Er werd erkend dat:

Ondertussen, werd er gemeld vanuit het dorp waar de Syrische jagers hun hoofdkwartier gestationeerd hebben, dat er soldaten zijn van verschillende Noord-Afrikaanse nationaliteiten met diverse militaire rangen.

Een Libische strijder vertelde ook dat hij van plan is om binnen enkele dagen van Turkije naar Syrië te reizen om zich bij het gewapende Libische strijders “Peloton” te voegen.

CNN vermelde ook het volgende
Op woensdag ontmoete het personeel van CNN een Libische vechter die samen met vier andere Libiërs door Turkije naar Syrië was gereisd. De strijder was geheel in camouflage kleding gekleed en droeg een Kalashnikov geweer. Hij vertelde dat er meer Libiërs onderweg waren.

De buitenlandse strijders, sommige van hen zijn duidelijk getekend omdat ze dit zien als een … heilige oorlog. Dus dit is als een magneet voor de jihadisten die dit zien als een gevecht voor een hoofdtak van het Moslim zijn.

In werkelijkheid, is Syrië nu bijna een jaar onder invasie door Libische terroristen. Bovendien, is de onmiddellijke nasleep van de VS duidelijk door zijn eigen uitgekozen “oppositie coalitie” als de “vertegenwoordigers van het Syrische volk,” Met als leider, Moaz al-Khatib, die onmiddellijk van de VS eiste dat er sancties gelegd werden op de terroristische organisatie al-Nusra van Al-Qaeda

Reuters citeerde al-Khatib
De beslissing om een partij te overwegen die vecht tegen het regime als een terroristische partij dient herzien te worden. We kunnen het niet met een aantal partijen eens zijn over hun ideeën en hun politische en ideologische visie. Maar we bevestigen dat alle wapens van de rebellen gericht zijn op het omverwerpen van het tirannieke en misdadige regime.

Niet alleen het Westen weigert te erkennen dat het conflict met Syrië een conflict is van het buitenlandse- en het binnenlandse terrorisme, het actief inschakelen, financieren, en het bieden van een veilige schuilplaats aan deze terroristische groeperingen. NAVO-lid Turkije direct medeplichtig aan het vergemakkelijken van extraterritoriale agressie van Libische strijders binnen haar grenzen, terwijl ze coördineren met hun financiering, bewapening en hun leger verplaatsing als ze de Turks-Syrische grens overschrijden. Wie het ook gemakkelijk wordt gemaakt is de Amerikaanse CIA, tijdens de invasie van Libië naar Syrië langs de Turkse grenzen.

The New York Times gaf het volgende toe in hun artikel van juni 2012, “CIA vertelde te helpen in het leveren van wapens aan de Syrische Oppositie,” dat CIA in zuid Turkije in het geheim actief is, “besturen van wapens inclusief, “automatische geweren, raket-aangedreven granaten, munitie en een aantal antitank wapens.” De NYT impliceert dat Turkije,Saoedi Arabie en Quatar als de primaire verzekeraars van het leveren van wapens terwijl de CIA het legervervoer coördineert.

Afbeelding: De “Vrienden van Syrië” vertegenwoordigen veel van de medesamenzweerders, zoals uitgebreid beschreven in het Seymour Hersh verslag op pagina 9 “The Redirection” Het geweld in Syrie is niet het resultaat van een inheemse opstand “political aspirations”, maar een samenzwering van de mondiale elite en machinaties, die al langer de vernietiging van Syrië bedachten voor hun eigen groter, overkoepelende geopolitische agenda.

Het Amerikaanse beleid ten opzichte van Syrië strekt zich terug tot 2007, waar Amerikaanse functionarissen toegeven dat ze van plan waren om de regering van Syrië ten val te brengen met buitenlandssektarische extremisten, met behulp van landen als Saoedi-Arabië om geld en wapens te kanaliseren – specifiek aan de illusie houdende dat ze er op een of andere manier niet bij betrokken waren.

Seymour Hersh’s 9 pagina tellende rapport. “The Redirection” gepubliceerd 2007 in de New Oker kwam naar buiten met de Amerikaanse plannen om clandestiene middelen te gebruiken om de regering van Syrië omver te werpen in een bredere inspanning om Iran te ondermijnen en te vernietigen. “Een bijproduct van deze activiteiten,” Hersh schrijft: “het is een versterking van de extremistische groepen die een militaire visie van de islam aanhangen en vijandig staan tegenover Amerika en sympathiek tegenover Al Qaeda.

De Al-Nusra zijn openlijk filialen van Al Qaeda. Om te zeggen dat de Libische LIFG “sympathie voor Al Qaeda” heeft zou echte misleidend zijn. Het is Al Qaeda.

LIFG samengevoegd met de Amerikaanse-Saoedische terreurorganisatie opgericht in 2007, volgens de vermelding van het US Army’s West Point Combating Terrorism Center, “Buitenlandse strijders van Al-Quaida in Irak:”

De schijnbare stijging van Libische rekruten in Libië die reizen naar Irak kan worden gekoppeld aan de Libische Islamitische Gevechts Groep. (LIFG) de toenemende mate van  de coöperatieve relatie met Al-Qaida, die culmineerde in de LIFG het officieel toetreden van Al-Quaida op 3 november 2007. (Pagina 9. Pdf).

Hersh’s verslag zou vervolgd worden door te verklaren “De Saoedische regering, met goedkeuring van Washington, zou zorgen voor steun aan fondsen en verplaatsing van troepen met als doel om de regering van de Syrische president Bashir Assad te verzwakken.” Dit inclusief de miljarden om pro-Saoedische-fracties in Libanon die militante groepen op stutten verbonden aan de Al Qaeda. Deze militante groupen steken op dit moment de grens tussen Libie-Syrie over om hun Libische tegenhangers te vergezellen.

Het is duidelijk dat de samenzwering in 2007 in elkaar is gezet en is uitgevoerd, zoals beschreven door Seymour Hersh door het citeren van een groot aantal Amerikaanse, Saoedische-, en Libanese bronnen, ontvouwd het plan zich nu voor onze ogen. Het was een Amerikaans-Israelisch-Saoedische samenzwering uitgebroed van wederzijdse belangen, niet op basis van humanitaire overwegingen of “democratie”, maar eerder op het omverwerpen van soevereine naties gezien als ene bedreiging van hun collectieve extraterritoriale invloed in de hele regio.

De VN slaagt er niet in om een gedocumenteerde samenzwering te erkennen waarin Syrië (en eventueel Iran) met geweld omvergeworpen wordt door buitenlandse belangen, nogmaals onthuld de internationale organisatie als instrument voor speciaal geïnteresseerden. Zijn poging om het een “vredes plan” te doen lijken tussen buitenlandse terroristen die Syrië binnenvallen de volmacht hebben voor westerse mogelijkheden, ontbreekt elke vorm van legitimiteit. De Syrische regering en haar bondgenoten moeten hun inspanningen verdubbelen om hun constructie tegen de invasie want dat is het in stand te houden – en wereldwijd roept om hulp en geduld terwijl Syrië hun vreemde indringers confronteert en verslaat terwijl deze buitenlandse belangen hun gewapend tegemoet treden.

Lakhdar Brahimi, zoals zijn voorganger Kofi Annam, is simpelweg tijd aan het rekken voor het afbrokkelende verhaal van het Westen. Syrië en zijn bondgenoten moeten het uiteindelijk laten afbrokkelen, zodat de echte reden van het bevrijden van Syrië kan starten – door middel van landelijke antiterrorisme veiligheidsoperaties, en de diplomatieke confrontatie van de buitenlandse belangen die terrorisme ondersteunen in en rond Syrië.


Door Tony Cartalucci 
Copyright © 2012 Global Research 

Bron:  http://www.globalresearch.ca/the-united-nations-syria-peace-plan-is-a-fraud/5317101