Wat is er gaande rond Hillary Clinton?


Donderdag, 03 januari 2013
Wat we gelezen hebben in de mainstream bladen is dat enkele dagen geleden Hillary Clinton is opgenomen met een bloedprop in haar hoofd. Er doen hardnekkige verhalen de ronde dat deze door iets heel anders is veroorzaakt dan ons via officiële kanalen wordt verteld.

De bloedprop zou het gevolg zijn van een hersenschudding die ze rond 10 december heeft opgelopen, enkele dagen voordat ze voor de Senaat moest getuigen over de dramatische gebeurtenissen in Benghazi.

Al een week daarvoor had ze zich ziek gemeld, eerst vanwege griep en daarna een buikvirus. De hersenschudding zou ze opgelopen hebben tijdens een val veroorzaakt door uitdroging gedurende deze ziekte. Tot zover het officiële verhaal.

Er gaat echter ook een heel ander verhaal dat welliswaar niet officiëel wordt bevestigd, maar dat op steeds meer plaatsen verschijnt, onder andere op de meestal goed geïnformeerde Debka website.

Dat vertelt dat er begin december geheime onderhandelingen plaats zouden vinden tussen president Ahmadinejad van Iran en een Amerikaanse delegatie onder leiding van Hillary Clinton. Deze besprekingen zouden als onderwerp hebben het Iraanse kernprogramma. Clinton begaf zich naar deze geheime vergadering aan boord van een klein tweemotorig vliegtuig, een C-12 Huron, dat plaats biedt aan ongeveer 8 passagiers.

De beveiliging van de missie zou in handen geweest zijn van een Navy Seal veteraan, Commander Job Price. Officiëel was het toestel onderweg van Bahrein naar Bagdad, maar tijdens de vlucht week het af en zette koers naar de Zuid Iraanse stad Ahvaz waar de ontmoeting met Ahmadinejad zou plaatsvinden.

Echter, tijdens de landing ging er iets mis en maakte het toestel een noodlanding/crash waarbij een aantal mensen gewond raakten waaronder ook Hillary, en waar zelfs een dode viel te betreuren Commander Job Price.
Volgens het officiële Pentagon verhaal is Price omgekomen in Afghanistan en is Clinton gevallen. Het ziekenhuis waar Clinton op dit moment ligt zegt dat ze wordt behandeld met antistollingsmiddelen. Een medisch correspondent, Robert Bazell van NBC, is zeer sceptisch over die bloedprop die veroorzaakt zou zijn door een hersenschudding omdat volgens hem, als dit zo was, deze niet behandeld zou worden met antistollingsmiddelen. En verder, “Dus, of het is niet gerelateerd aan een hersenschudding en heeft ze een bloedprop in haar benen of iets dergelijks of er is iets anders aan de hand wat ons niet wordt verteld”.

Volgens bronnen uit Rusland lijdt Hillary Clinton aan iets dat heet Traumatic Brain Injury (TBI) wat ze heeft opgelopen als gevolg van de noodlanding van het vliegtuig in Iran. Mede gezien het feit dat dit de enige logische verklaring is voor het ontstaan van een bloedprop tussen de hersenen en de schedel.

Als dit zo is dan is haar conditie veel ernstiger dan Obama en zijn regering doen voorkomen. Gelukkig voor Hillary zijn de Amerikanen (vanwege hun grote ervaring vanuit het leger) gespecialiseerd in het behandelen van dit soort aandoeningen.
Sinds de de aanval op het consulaat in Benghazi waar ondermeer ambassadeur Stevens omkwam, gebeuren er allerlei vreemde en onverklaarbare zaken. Er worden op stel en sprong hooggeplaatste legerofficieren ontslagen die een heel ander verhaal vertellen over diezelfde aanslag in Lybië. Het hoofd van de CIA en voormalig legergeneraal Petreaus, die ook moet getuigen voor de Senaatscommissie betreffende Benghazi, neemt opeens (gedwongen?) ontslag vanwege een buitenechtelijke affaire. De druk richting Hillary Clinton wordt steeds groter en er doen verhalen de ronde dat zelfs echtgenoot Bill woedend is op haar omdat ze haar mond dichthoudt.

De reden dat ze dit deed was schijnbaar omdat ze niet de herverkiezing van Obama op het spel wilde zetten. Want als net daarvoor zou uitkomen dat Obama het Amerikaanse volk had voorgelogen over Benghazi dan hadden we nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een andere president gehad.

Clinton in het ziekenhuis met een mysterieuze bloedprop in haar hoofd. Was ze wellicht van gedachten veranderd en wilde ze toch praten en was het misschien de bedoeling dat er geen overlevenden zouden zijn na die vliegtuig-crash in Iran? Dat dat wellicht niet al te ver gezocht is bewijst het verhaal van de journalist Andrew Breitbart, de man die mededeelde met onthullingen over Obama te zullen komen. Dit kostte hem zijn kop met als gevolg dat hij als een zak aardappelen dood neervalt op straat.

Voorlopig is Hillary Clinton weer in beeld want het laatste nieuws is dat ze is ontslagen uit het ziekenhuis. Opvallend is verder dat precies parallel aan deze gebeurtenissen rond Hillary ook ex president Bush senior in het ziekenhuis belandt.....
Bron: http://debka.com/article/22645/Hillary-Clinton-in-hospital-amid-speculation-of-plane-accident-in-Iran 
    
Aanvullende informatie:
Vrijdag, 25 mei 2012 Andrew Breitbart en Anwar-Al Awaki vermoord
Overheden deinzen er niet voor terug om mensen te vermoorden als ze dit in het belang achten van “nationale veiligheid”.
Twee recente voorbeelden zijn de moord op Andrew Breitbart en Anwar-Al-Awlaki, de laatste veroordeeld en gedood zonder enige vorm van proces.

Eerdere artikelen over de dood van Breitbart, vind je hier en hier.

Niet dat het vermoorden van burgers door overheden nu bepaald nieuw is, het is eigenlijk van alle tijden. Er zijn alleen al in de afgelopen eeuw 6x meer mensen vermoord door overheden dan er zijn omgekomen bij alle oorlogen. Om daar een gevoel bij te krijgen; dat is gelijk aan 40% van de totale Europese bevolking of 80% van de gehele bevolking van Amerika. De teller staat nu op ruim 262 miljoen.

Naast overwegingen als "nationale veiligheid”, vallen de meeste van deze moorden te classificeren onder de noemer democide. Een woord wat niet veel mensen kennen.

Democide is moord door een overheid op een groep, of persoon die hiertoe behoort, die beantwoordt aan éénzelfde sociaal, cultureel, economisch, nationaal, regionaal, etnisch, genetisch, raciaal, filosofisch, maatschappelijk, politiek, religieus of professioneel kenmerk, volgens een veelheid van directe en indirecte methoden, die uiteindelijk in de vernietiging van deze groep resulteert.

Anwar-Al-Awlaki was een Amerikaans staatsburger. Eind september 2011 wordt de pick-up waarin hij rijdt in Yemen geraakt door een Hellfire raket, afgevuurd door een drone (onbemand vliegtuig). Veroordeeld en geëxecuteerd door het Pentagon.

Dit voorval bewijst wederom dat overheden letterlijk over lijken gaan. Ongeacht waar de man eventueel wel of niet schuldig aan zou zijn, hij had recht op een eerlijk proces. De Nederlandse en doodgeschoten Pim Fortuijn is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook het slactoffer van een dergelijke onderneming van overheden. Je hoeft er dus niet ver voor van huis te gaan.

Op een CPAC (Conservative Political Action Conference) conferentie vertelt Andrew Breitbart met veel stelligheid over een video die hij bezit en die ervoor zal zorgen dat het afgelopen is met Obama als president. De video zou materiaal bevatten uit de vroegere periode van Obama, waarin hij samenspant met linkse activisten zoals Bill Ayers.

Deze video zou hij uitbrengen op 1 maart 2012. Op deze bewuste dag wandelt Breitbart naar huis, na wat gegeten te hebben in een restaurant. Een getuige (inmiddels ook spoorloos verdwenen) verklaart dat hij normaal wandelde en er niets aan de hand leek, tot hij plotseling als een zak aardappelen in elkaar stortte.

Volgens de getuige had hij een vreemd rode gelaatskleur, wat normaal gesproken niet in overeenstemming is met een hartaanval, maar wel met bijvoorbeeld een cyanidevergiftiging. Hij wordt overgebracht naar een ziekenhuis, waar men twee uur later al weet te vertellen dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Dit terwijl autopsie-onderzoeken veel langer duren.

Hoe men mensen op deze wijze om het leven brengt, wordt uitvoerig uit de doeken gedaan in onderstaande video.

Breitbart was te gevaarlijk voor de bestaande machthebbers. Het zou een beetje te opvallend geweest zijn om ook hem te vermoorden met behulp van een drone, dus werd er een minder opvallende methode gekozen. Het zal waarschijnlijk nooit officiëel bewezen worden dat Breitbart is vermoord. Officieel zal hij, zo valt te verwachten, altijd aan een hartaanval zijn gestorven. Maarja… officiëel zijn er ook nooit ruim 262 miljoen mensen door overheden vermoord.

Bron: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2579:de-moord-op-andrew-breitbart-een-waarschuwing-voor-iedereen&catid=10:buitenland&Itemid=23