Obama’s controlewetgeving verder uitgebreid
vóór orkaan Sandy voorbij kwam

Op 26 oktober 2012 ondertekende Barack Obama nog juist op tijd de Executive Order (EO) tot oprichting van de zogenoemde Homeland Security Partnership Council, net voordat orkaan Sandy losbarstte. 

Deze Executive Order zorgt ervoor dat het “Department of Homeland Security” (DHS) fuseert met lokale overheden en de particuliere sector, met als impliciet doel volledige en onbeperkte controle over het Amerikaanse volk te verkrijgen.

Een van de meest effectieve manieren waarop de Amerikaanse federale overheid afgelopen jaren in staat is geweest om op ieder niveau haar tentakels te laten gelden was door de mensen ervan te overtuigen dat het terrorisme om elke hoek loerde en dat de federale overheid nodig was om veiligheid te garanderen.
 
Draconische uitbreidingen van de grondwet werden daardoor schaamteloos snel aanvaard: de “Patriot Act” (de Amerikaanse wet die na 9-11 veel vrijheidsrechten heeft beperkt en daarom grote verontrusting veroorzaakte) en de “National Defense Authorization Act” (dat de federale overheid de macht geeft om zijn eigen burgers zonder aanklacht voor onbepaalde tijd vast te zetten). 

De op te richten Homeland Security Partnership Council is een soort landelijke geheime politie welke de levens van alle Amerikaanse burgers moet volgen en controleren. Met deze wet worden de federale machtsstructuren nog meer gefuseerd met lokale overheden en de particuliere sector.

Op lokaal niveau wordt begonnen met de oprichting van een uitgebreid netwerk van binnenlandse veiligheid "partnerschappen" (security) die worden belast met het uitbrengen van verslagen naar een centraal commandocentrum. “We moeten gebruik maken van de kennis bij strategische partnerschappen buiten de overheid (government), zoals niet-gouvernementele organisaties, stichtingen en maatschappelijke organisaties”, wordt gezegd in de EO. 

Een fusie is nodig om de binnenlandse veiligheidstaken aan te kunnen pakken, zoals een snelle reactie na natuurrampen….., willen we terrorisme voorkomen.

Een officiële stuurgroep zal worden opgericht met vertegenwoordigers uit vrijwel alle drie en vier-letterige agentschappen, en deze commissie zal worden geleid door een aparte raad. De aparte raad zal de besluiten nemen over de beste wijze waarop de federale overheid en het DHS alle aspecten van de Amerikaanse samenleving in de gaten kunnen houden (door een geheime politie bestaande uit spionnen in scholen, maatschappelijke groeperingen, kerken en diverse andere lokale instellingen).U kunt de volledige EO zelf lezen op:
http://www.whitwhouse.gov   Door Ethan A. Huff
Bron: http://www.naturalnews.com/z037871_Obama_executive_order_dictatorship.html