Micha Kat: wie is hij? Wat drijft hem?

Twee dagen geleden, op 8 oktober, presenteerde de commissie-Samson het rapport over de misstanden binnen de jeugdzorg. Dezelfde dag kwam het AD met een tweede verhaal over Joris Demmink, de topman van Justitie -waar ook Jeugdzorg onder valt- waaruit eens te meer bleek dat deze man decennia lang aan het hoofd heeft gestaan van een satanisch netwerk van kinderverkrachters en criminele pedofielen. In de berichten over het rapport werd met geen woord gerept over de activiteiten van Demmink. Geen van de grote media besteedde ook anderszins aandacht aan dit 'Nederlandse watergate' dat de rechtstaat al jaren in een wurgende greep houdt van list, bedrog en perversiteiten. Wel regende het krokodillentranen over de 'misstanden' in de jeugdzorg en alom klonk het woord 'excuses'.

Bovenstaande geheel feitelijke korte schets geeft in a nutshell aan wat er in onze samenleving aan de hand is en waar we heen gaan. Enkele hoofdzaken: bandeloze, vampier-achtige uitbuiting en uitzuiging van het volk door de elite; totale corruptie van de elite en de autoriteiten; de rechterlijke macht opereert uitsluitend nog in dienst van deze elite; alle countervailing powers zoals media, wetenschap en toezichthouders zijn omgekocht. Het is een situatie die bijna een kopie lijkt van die waarvoor de oude profeten waarschuwden in het Oude Testament waarbij het op seksuele wijze terroriseren van het volk de centrale steen des aanstoots vormt. Met andere woorden: de wijze waarop vreemdelingen werden bejegend in Sodom en Gomorra vormt een scherpe voorspiegeling van de wantoestanden binnen de jeugdzorg van heden. Dergelijke wantoestanden noemen we canaries in a coalmine: de vogeltjes werden vroeger meegenomen de schachten in en als ze dood van hun stokjes vielen, wisten de mijnwerkers dat er onvoldoende zuurstof was om nog langer door te werken. Dus renden ze naar de exit. Affaires als die rond Demmink en in de jeugdzorg schreeuwen ons ook toe: ren naar de uitgang! De zuurstof die ons in staat stelt de ademen als vrije en volwaardige mensen is op!

In de Bijbel worden we geconfronteerd met een bonte stoet aan profeten, kleine en grote. Maar allemaal probeerden ze het volk duidelijk te maken dat de zuurstof aan het opraken was, in steeds sneller tempo werd opgezogen door corrupte koningen en hun sanhedrins, corrupte rechters, priesters die niet aan God denken maar aan zichzelf, elites die zich overgeven aan spil- en genotzucht. Net als nu was de mens ook in die dagen ziende blind en horende doof. Maar evenzogoed ging de samenleving ten gronde en werd het volk roemloos onderworpen aan een vreemde heerschappij. Steeds meer voel ik mij ook zo'n profeet sinds in ik 2004 door een corrupte rechter werd meegesleurd in een proces dat mij de ogen opende voor wat er werkelijk aan de hand is in Nederland en voor de onvoorstelbare wantoestanden die thans hebben geleid tot de commissie-Samson en de affaire-Demmink.  Dat Micha ook in de bijbel optrad als profeet kan niet anders zijn dan een signaal. Althans, zo denk ik er nu over.

Ik heb vier maanden in de gevangenis gezeten, maar voor geweld en dwangmiddelen ben ik niet meer bang. Ook de profeten uit de bijbel werden er voortdurend mee geconfronteerd. Steeds meer tekenen bevestigen de juistheid van het Armageddon-scenario. Tijdens het wachten op de big bang moeten we proberen terug te dalen in onze eigen kracht en steun zoeken bij het goede, het oprechte en de liefde. Met deze wapens kunnen we de evil powers van de NWO namelijk verslaan.

In dit artikel dat ik medio 2011 schreef wordt een verslag gedaan van mijn strijd tegen de corrupte rechtstaat: http://www.rechterwestenberg.com/PDF/Fiat_Justitia_Micha_Kat.pdf

 

© Micha Kat

1963: geboren in Amsterdam uit een Joodse vader (met Joodse moeder) en een niet-Joodse moeder (met Joodse vader)
1981: eindexamen gymnasium aan het Eckart College in Eindhoven
1987: doctoraal Klassieke Taal- en Letterkunde aan de UvA
1987-1989: docent Grieks en Latijn
vanaf 1989: journalist
april 2004: door een hoge rechter betrokken in een bodemprocedure die hij uiteindelijk zou winnen maar als gevolg waarvan hij buiten de gevestigde orde kwam te staan
2005: weg uit Nederland na juridische terreur vanuit de Staat
april 2007: begin onderzoek naar Joris Demmink
april 2012: gearresteerd bij komst in Nederland en verder geterroriseerd door Justitie