Oorlog Iran vóór de Amerikaanse verkiezingen? 


Netanyahu en Barak

Global Research, 21 augustus 2012
Israëls TV programma “Channel 10” suggereert, dat Israelisch premier Benjamin Netanyahu vastbesloten is Iran aan te vallen vóór het begin van de Amerikaanse verkiezingen op 6 november 2012. Netanyahu en Ehud Barak, de minister van defensie, zijn er volgens het TV programma van overtuigd dat Obama in dat geval geen andere keus zal hebben dan de aanval te steunen. 

“Omdat de opgelegde sancties tegen Iran niet hebben geleid tot het stopzetten van hun nucleaire programma, vind de premier dat het tijd wordt”, aldus Alon Ben-David, een journalist die extensieve toegang had tot de Israëlische luchtmacht tijdens recente militaire oefeningen. “Netanyahu zal niet langer wachten op een ontmoeting met president Barack Obama later dit jaar. Obama kan niets zeggen dat Netanyahu zal overhalen de aanval op Iran uit te stellen”. 

President Shimon Peres is tegen de aanval op de Iranese nucleaire fabrieken. Ook verschillende generaals, de geheime dienst en oppositieleider Shaul Mofaz staan niet achter Netanyahu.

In de ´Times of Israel´ wordt gesproken over Netanyahu´s pogingen om Rabbi Ovadia Yosef, de spirituele leider van de orthodoxe coalitiepartij, over te halen zijn zijde te kiezen.Uit een gelekt militair rapport stammen plannen voor een `shock and awe´ aanval op Iran. Binnen drie  dagen moeten 1200 doelwitten zijn weggevaagd. De Israëliërs zullen daartoe een gecoördineerd offensief beginnen, waaronder een cyberaanval. Iran zal platgelegd worden en niet weten wat er binnen of buiten de grenzen is gebeurd. Geen internet, telefoons, radio, televisie of satellietverbinding. Geen kabels naar belangrijke installaties, zoals ondergrondse bases in Khorramabad en Isfahan. Het elektriciteitsysteem zal onklaar gemaakt zijn met clusterbommen.

Vanuit Israel en vanuit onderzeeboten in de Perzische Golf zullen ballistische raketten met niet-conventionele koppen worden afgevuurd. Ze worden gericht op bovengrondse nucleaire reactoren (Arak), nucleaire grondstoffabrieken (Isfahan) en op ondergrondse faciliteiten (Fordo). Kruisraketten zullen alle communicatie en controlesystemen onklaar maken en research en ontwikkelingsfaciliteiten van het nucleaire programma plat bombarderen.

Na de eerste aanvalsgolf zal met behulp van radar minutieus worden geëvalueerd welke doelen niet zijn uitgeschakeld. Oorlogsvliegtuigen zullen de taak afmaken. Deze IAF (Israëlische luchtmacht) vliegtuigen zullen zijn uitgerust met elektronische apparatuur, die nog onbekend is bij het grote publiek en zelfs niet geopenbaard is aan de bondgenoten: apparatuur welke IAF vliegtuigen onzichtbaar kan maken.

Is Netanyahu een marionet van bepaalde groepen binnen de VS? 

Wie steunen Netanyahu en Ehud Barak? In Amerika bestaan machtige economische groeperingen die liever vandaag dan morgen Iran zouden willen aanvallen. Ook het Pentagon kan de partij blijken te zijn die aan de touwtjes van Netanyahu trekt. 

Wat zal er gebeuren wanneer Netanyahu de order geeft om aan te vallen? Zal het Israëlische leger wel volgen? Wie zijn degenen die besluiten een oorlog te beginnen? Mensen in Washington of Tel Aviv? Welke economische elitegroeperingen overschaduwen de politieke arena in zowel Amerika als Israel? 

Wie zijn degenen die besluiten een oorlog te beginnen en nemen de verantwoordelijkheid voor en de controle over een grote oorlog in het Midden Oosten? Mensen in Washington of Tel Aviv? 

Israel is in feite slechts een vooruitgeschoven post van Amerika in het Midden Oosten. De bevelstructuren lopen geïntegreerd door elkaar heen. In januari 2012 werden Amerikaanse troepen gestationeerd in Israel. Al sinds 2003 worden dreigementen geuit tegen Iran en worden geavanceerde wapenvoorraden aangelegd. 

De uitingen van de media in Israel zijn misleidend. Israel kan niets doen zonder de steun van zijn partners en bondgenoten. Militaire acties tegen Iran zijn gerelateerd aan de acties tegen Syrië. We hebben te maken met een wereldwijde militaire agenda, die wordt geleid door US Strategic Command (USSTRATCOM). In 2005 werd USSTRATCOM erkend als "the lead Combatant Command for integration and synchronization of DoD-wide efforts in combating weapons of mass destruction", vertaald is dat het centrale gevechtscommando voor de gesynchroniseerde pogingen van het Departement van Defensie van de VS om wereldwijd wapens van massadestructie te bevechten. Dit coördinerende gevechtscommando kan rekenen op samenwerking met de NAVO, Israel en een paar Arabische staten die lid zijn van NAVO´s Arabische Mediterrane dialoog. 

De media in Israel doen het voorkomen dat Netanyahu en zijn minister Ehud Barak de positie hebben om onafhankelijk van Washington tot daden te komen en Obama kunnen dwingen hen te steunen.  Het idee dat Israel alleen kan opereren tegen de belangen van de VS in, is een subtiele desinformatie campagne. 

Al heel lang is het de gewoonte van Amerika om hun naaste bondgenoten de eerste stappen te laten zetten en een oorlog te beginnen. Maar het is het Pentagon dat achter de schermen aan de touwtjes trekt. De oorlogsplannen tegen Iran liggen klaar sinds 2003, terwijl onderling wordt overlegd met Tel Aviv en Brussel. 

Israel kan participeren in de oorlog, maar het land speelt geen centrale of beslissende rol bij het opstellen van de wereldwijde militaire agenda.

 

Door Michel Chossudovsky
Bron:  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32428 

Vertaald door ´t Vertalerscollectief