Zet Israel onder druk! Israel heeft kernwapens 

Israel heeft een arsenaal van tussen de 200 en 300 nucleaire wapens 


Global Research, 17 januari 2012 
Neoconservatieven in Israël en de Verenigde Staten escaleren hun retoriek om ons warm te laten lopen voor een oorlog met Iran. Zelfs de beruchte John Yoo, die de memo’s schreef voor George W. Bush, gebruikt om martelingen in Irak en Guantanamo Bay te rechtvaardigen, roept de Republikeinse presidentskandidaten op om "zich klaar te maken voor militaire actie om het nucleaire programma van Iran te vernietigen.” 

Volgens het Nucleair Non-proliferatieverdrag van 1968 mag Iran een kernprogramma voor vreedzame doeleinden hebben. Het United Nations International Atomic Energy Agency (IAEA) heeft geen bewijs gevonden dat Iran een nucleair wapenprogramma aan het ontwikkelen is. Minister van Defensie van de VS, Leon Panetta, heeft dit pas geleden op CBS televisie bevestigd. 

Toch zijn Amerika en Israel bezig een agressieve campagne te voeren tegen Iran. Ze hebben sancties aangekondigd die de economie van Iran zullen lamleggen. Andere landen worden onder druk gezet om de olie van Iran te boycotten. De regering van Obama is bezig nieuwe maatregelen uit te werken die de Centrale Bank van Iran moeten treffen. De Tweede Kamer van de VS, ‘the House of Representatives’, hebben massaal voor gestemd om de ‘Iran Threat Reduction Act of 2011’ door te voeren, die elk contact tussen ambtenaren en sommige Iranese officials strafbaar moeten maken. 

Er is bewijs dat Israel, mogelijk met hulp van de Verenigde Staten, sinds 2007 in Iran de moord op tenminste 5 nucleaire wetenschappers heeft georkestreerd. De New York Times berichtte: "Het bloedvergieten, experts geloven dat dit hoofdzakelijk door Israel is gedaan, voegde een nieuw slachtoffer toe, toen op 11 januari in de ochtendspits van Teheran een bom de 32 jarige nucleaire wetenschapper doodde.”

Deze moorden zijn terroristische daden

Iran werd in 2010 getroffen door een cyberaanval: doelwit was het nucleaire programma. De nucleaire centrifuges konden lange tijd niet functioneren. Door een explosie in een raketfaciliteit werden een belangrijke generaal en 16 andere slachtoffers gedood. 

Deze daden van agressie moeten Iran provoceren tot actie, bijvoorbeeld tot het afsluiten van de straat van Hormuz, wat een vonk in het kruitvat zal zijn dat zal leiden tot oorlog in het gehele Midden-Oosten. 

Amerika heeft rondom Iran gevechtstroepen en oorlogsschepen gestationeerd. Amerika heeft Israel zware 'bunker buster'-bommen verkocht. Israel vroeg al eerder om de levering van deze GBU-28-bommen met een hoog penetratiebereik, die de kracht hebben ondergrondse bunkers te vernielen.
 
Obama heeft 9000 soldaten naar Israel vervoerd om later dit jaar samen met de Israëlieten ‘war games’ te oefenen. Het Amerikaans/Israëlische verdedigingssysteem moet worden getest. Het wordt de grootste gezamenlijke oefening ooit. Panetta liet weten dat de oefening in oorlogsspelletjes “is ontworpen om de onweerlegbare commitment voor de veiligheid van Israel te tonen.”

Iran vormt helemaal geen bedreiging voor Israel. Iran heeft in de afgelopen 200 jaar geen enkel land aangevallen. De grote rol van de CIA in de coup van 1953 tegen de Iraanse premier Mohammed Mossadegh is natuurlijk al lang geen geheim meer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright heeft dat zelf bevestigd en de details ervan staan te lezen in vrijgekomen rapporten van de CIA. Een democratisch gekozen regering werd met behulp van de CIA vervangen door sjah Mohammed Reza Pahlavi. 

Hij regeerde 25 jaar met ijzeren hand over eigen volk, terwijl hij het land voor investeringen uit het Westen openhield. Toen ik in 1978 Iran bezocht als mensenrechten waarnemer waren er tientallen Amerikaanse corporaties in Teheran.  Na de Iraanse Revolutie in 1979, waarbij de dictatoriale, prowesterse sjah Pahlavi werd afgezet ten gunste van een islamitische republiek onder leiding van ayatollah Ruhollah Khomeini, waren de Iraniërs niet beter af.  De tirannieke theocratie schendt de mensenrechten evenzo. 

Dat betekent niet dat Iran, als het nucleaire wapens zou hebben, Israel zal aanvallen. De regering van Iran is niet gek. Ze weten dat Amerika en Israel met onvoorstelbare grote militaire kracht zouden terugslaan en dat Iran en een groot deel van het Midden-Oosten vernietigd zouden worden. 

Volgens artikel 2 van het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945, de grondwet van de internationale organisatie der VN, zal internationale onenigheid op vreedzame wijze moeten worden opgelost. Zowel de VS als Iran hebben dit internationale verdrag ondertekend.  

Zowel de VS als Iran hebben in 1928 het Kellog-Briand vredesverdrag ondertekend: “Alle partijen die dit verdrag ondertekenen beloven dat onderlinge onenigheid of conflicten, van welke aard of oorzaak ook, op vreedzame wijze opgelost zullen worden.” Toch dreigt Amerika, al sinds de regering van George W. Bush, heimelijk met oorlog tegen Iran. 

Volgens Resolutie 687 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet het hele Midden-Oosten massavernietigingwapens vrij zijn. De resolutie eist de vernietiging van alle chemische, nucleaire en biologische wapens, alsmede alle ballistische raketten met een bereik van meer dan 150 km. Deze acties “representeren stappen in de richting van het doel om in het Midden-Oosten een zone te creëren vrij van massavernietigingswapens en alle raketten om deze te lanceren en het komen tot een wereldwijd verbod op chemische wapens (paragraaf 14).”

Israel heeft 200 tot 300 nucleaire wapens en overtreedt dus deze resolutie. Israel weigert om het NPT (Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty) te ondertekenen en ontloopt inspecties door het IAEA, het internationale atoomagentschap. Volgens een artikel in The Times, door Shibley Telhami en Steven Kull, moet iedereen werken aan een vrije zone van nucleaire wapens, in het hele Midden-Oosten, dus ook Israel. Ze citeren een enquête waaruit blijkt dat 65% van de Israëlieten van mening is dat zowel Israel als Iran atoomwapenvrij moet zijn.  

 

Het AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), de Israëlische lobby in de VS, heeft zeer veel ondersteuning in het Congres. Zelfs zionist Thomas Friedman schreef vorige maand in The Times, dat de staande ovatie die premier Benjamin Netanyahu van Israel in het Congres ontving, was betaald door de Israëlische lobby.

AIPAC is ook verantwoordelijk voor de substantiële druk die wordt uitgeoefend op Obama, om krachtig op te treden wat Iran betreft. Toen de nieuwe voorzitter van de joint Chief of Staff, de hoogste, actieve officier binnen het Amerikaanse leger, tegen Obama zei dat hij zeer teleurgesteld was, dat Obama zich niet meer verzette tegen een aanval door Israel op Iran, antwoordde Obama: “Israel is een soevereine natie en mag doen wat het wil, ik heb er niets over te zeggen.”

Dat heeft Obama nu juist wel. Amerika heeft de komende 10 jaren $30 miljard beloofd  aan Israel. Obama zou dat geld moeten intrekken, wanneer Israel militaire actie tegen Iran zou voeren.

De neoconservatieven zullen de druk opvoeren, naarmate de verkiezingen voor het volgende presidentschap naderen. Obama heeft de morele plicht om de oorlog te voorkomen. 

Ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de plicht internationale vrede te bewaren en de agressieve provocaties van Israel en de VS te veroordelen. Dezelfde partijen die de illegale en tragische oorlog tegen Irak hebben gepland zullen de nationale politiek proberen te domineren wat Iran betreft. 

Het is aan ons de door ons gekozen afgevaardigden te bewegen, zodat een tragische vuurzee in Iran wordt vermeden en Israel een halt wordt toegeroepen.

 

Door Marjorie Cohn 

Bron: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28715