Europese opiniepeiling: Israël is grootste bedreiging voor wereldvrede

 

De Europese Commissie heeft de eerste resultaten van een opiniepeiling onder zijn leden bekend gemaakt. Israël wordt door Europeanen in 15 landen als de grootste bedreiging voor wereldvrede gezien; gevaarlijker dan Noord-Korea, Iran of Afghanistan. 

De Europese Commissie zal de eindresultaten van de peiling later vrijgeven. De ‘International Herald Tribune’ schreef in een artikel dat op de vraag “welk land de wereldvrede het meest in gevaar bracht” 7.500 mensen uit de EU Israël op nummer 1 zetten. 

In 15 landen mochten 500 mensen per land meedoen met de enquête.  

Volgens Rabbi Marvin Hier van het Simon Wiesenthal Centrum (link Simon Wiesenthal Center) is dit het bewijs dat antisemitisme wijd is verspreid door Europa. Hij concludeert dat de EU in de toekomst geen rol kan spelen in het vredesproces in het Midden Oosten.

Officials van het Simon Wiesenthal Centrum hebben een afspraak met Javier Solana, Secretaris Generaal van de EU om te spreken over dit onderwerp.  

Bron: http://www.jewishfederations.org/page.aspx?id=50080

Vertaald door ’t Vertalerscollectief