Wil Obama zijn Nobelprijs voor de Vrede a.u.b. teruggeven?

 

De Nobelprijs voor de Vrede bestaat uit een geldprijs en een medaille, die sinds 1901 wordt toegekend aan mensen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede in de wereld. Nooit eerder heeft een winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zoveel doden op zijn geweten als de Amerikaanse president Barack Obama.
 

In 2009 was er al kritiek op de twijfelachtige toekenning van de prijs aan Obama, die na zijn eerste negen maanden in het Witte Huis veel goede intenties had uitgesproken, maar weinig had bereikt. 

Zijn “successen” hebben vooral uit moordaanslagen bestaan. Zijn drones (link: http://www.legitgov.org/US-drone-raids-kill-over-120-2-days) zorgen vandaag de dag in tenminste zes landen voor dood en verderf. De Amerikaanse Special Forces doen hetzelfde in nog eens 69 landen in de wereld. De website WikiLeaks heeft veel van de door Amerika gepleegde wereldwijde misdaden bekend gemaakt. 

Het Noorse Nobelprijs Comité wordt geacht de prijs ieder jaar aan die personen en organisaties te verlenen, die "veel werk hebben gemaakt van broederlijkheid tussen naties, de afschaffing of reductie van legers en voor de promotie van de vrede". In het algemeen verdienden ontvangers deze eer, zoals Dr. Martin Luther King en organisaties als Dokters Zonder Grenzen en het Internationale Rode Kruis. 

In 1973 viel de eer te beurt aan een eveneens twijfelachtige ontvanger: Henry Kissinger. Hij was als ‘National Security Adviser’ en minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk geweest voor bombardementen op Cambodja in 1969 en 1970, waarbij circa 800.000 burgers de dood vonden. 

Twee jaar geleden werd Barack Obama discutabel vredesprijswinnaar, als eerste gekleurde man die president van de Verenigde Staten geworden was. Obama, die op een oorlogsmachine toeziet, groter dan die van alle naties ter wereld opgeteld. Hij sprak het grootste gedeelte van de toespraak over de noodzaak van oorlog. De partijslogan uit het boek van George Orwell ‘1984’, "Oorlog is vrede" is hier van toepassing. 

Alleen in 2011 al heeft Obama de opdracht gegeven om Osama bin Laden, Anwar al-Awlaki en zijn 16 jaar oude zoon Abdulrahman, te doden. De moord op Moammar Kaddafi is wereldwijd te zien geweest via video’s op You Tube en televisie. Amerika is daar niet direct verantwoordelijk voor, maar Amerika en diens bondgenoten van de NAVO hebben het op zich genomen om het lot van het Libische volk te helpen bepalen. Een onbekend aantal Libiërs heeft hierbij de dood gevonden. 

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van de niet zo vredige manieren waarop de huidige Amerikaanse president zich bedient. Leugens en dreigementen aan Iran, terreur in Somalië en Pakistan en de troepen in Irak. Het is waar dat de troepen Irak aan het einde van 2011 zullen verlaten, maar alleen omdat voorganger George W. Bush hiervoor een contract ondertekend had. 

We  kunnen stilstaan bij enkele mensen die werkelijk een prijs voor de vrede hebben verdiend. Mordechai Vanunu bijvoorbeeld. Hij is een Israëlisch nucleair technicus die in 1985 informatie over Israëls bezit van kernwapens bekend maakte. Hij werd in Italië gekidnapt door de Mossad en in Israël berecht. Hij heeft 18 jaar doorgebracht in de gevangenis en zit in Israel nog steeds in huisarrest. 

WikiLeaks is een website die in 2006 voor klokkenluiders uit overheidsinstellingen en bedrijven werd opgericht. Zij konden anoniem documenten lekken om misstanden in de wereld aan de kaak te stellen. Julian Assange heeft met de website onder andere geopenbaard dat burgers uit Irak zonder scrupules door Amerikaanse troepen werden geslacht. Dat de regering deze acties onder het tapijt veegde. Assange zal waarschijnlijk worden uitgeleverd aan Zweden of Amerika en daar worden bestraft, terwijl hij eer verdiend. 

Het Comité voor de Nobelprijs van de Vrede zou aan serieus zelfonderzoek moeten doen. Ze zouden aan Barack Obama moeten vragen of hij zijn medaille uit 2009 terug zou willen geven.  

Noorwegen, eis die prijs terug!

 

 

Door Margaret Kimberley, 30 oktober 2011

Bron:  http://www.uruknet.info/?new=82725

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief