September 2014

Wordt wakker mijn hart! 
De wereld gaat voorbij; 
het leven is oppervlakkig en stroomt langs je heen, 
vragen staat vrij. 
Slaap niet in je lichaam, onwetend, 
terwijl de karavaan van het leven je huis voorbij gaat.
 
Rumi
 

 
 
De heilige mens begrijpt dat het onvermijdelijke niet onvermijdelijk is; 
daarom bezit hij geen wapens.
De massa vindt dat wat niet onvermijdelijk is wél onvermijdelijk is, 
en bezit daarom veel wapens.
Zij laten zich door de wapens meeslepen 
en daarom zijn zij behoeftig.
Wie op wapens steunt, zal door wapens vergaan.
 
Lie Yokou
 
 

 
De ongelukken van de mens komen voort uit de tong.
 
Arabisch gezegde
 
 

 
Laat zien wat er in jouw hart omgaat 
en verberg het niet 
opdat ik kan laten zien wat er in mijn hart omgaat 
en waartoe het ik in staat ben.
 
Rumi

 
 
 
Ik adem in en kom tot rust
Ik adem uit en glimlach
Thuisgekomen in het hier en nu
wordt dit moment een wonder
 
Thich Nhat Hanh
 
 

 
Wat voor je gedaan wordt, 
sta toe dat het gedaan wordt.
Wat je zelf moet volbrengen, 
zorg ervoor dat het volbracht wordt.
 
Khawwas

 
 
 
Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen worden…
  
George Eliot
 
 
 
 
Wat we allereerst nodig hebben 
is moed om het leven onder ogen te zien
zodat we de gevaren van de wereld tegemoet kunnen treden.
  
N. Sri Ram
 
 
 
 
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men 
meedenkt met de grote massa 
simpelweg omdat de massa in de meerderheid is.
De waarheid verandert niet door het wel of niet 
geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.
 
Giordano Bruno


 
 
Kernachtige woorden waaruit je lering kunt trekken
zijn als een aangestoken lamp die een andere lamp
met een kus doet ontbranden en dan vertrekt.
Dat is genoeg.
Het doel is bereikt.
 
Rumi

 
 
 
Voelen is het centrum dat getransformeerd kan worden tot Zijn. 
Onze gevoelens zijn bij machte alles te boven te gaan 
wat kennis ons kan schenken. 
Gevoelens reiken tot de wereld van het Zijn.
 
J.G. Bennet


 
 
Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn 
naar alles dat onopgelost is in je hart, 
en om alle vragen lief te hebben als gesloten kamers.
 
Rainer Maria Rilke


 
 
Wijsheid is een bron: 
hoe meer men er van drinkt, 
hoe overvloediger het water daaruit ontspringt.
 
Angelus Silesius


 
 
Wijsheid en goedheid zijn geboren als tweeling, 
één hart moet kloppen voor beide zusters, 
die nooit zonder elkaar worden gezien.
 
William Cowper


 
 
Eenvoud is onuitputtelijk
 
Krishnamurti 


 
 
Zen verwart spiritualiteit en denken over God niet 
met het schillen van aardappels. 
De spiritualiteit van zen bestaat uit het aardappels schillen.
 
Alan Watts
 
 
 


Augustus 2014Zie hoe wij dansen, daarin spreekt ons hart.

Hopi uitspraak

 

Wie zegt dat zonneschijn vreugde brengt,
heeft nog nooit in de regen gedanst.

Anoniem

 


Overal kun je dansen, al is het enkel in je hart

Anoniem

 

Dans als je opengebroken wordt,
dans, als de ketenen van je af vallen,
dans midden in het gevecht,
dans in je eigen bloed.
Dans als je geheel vrij geworden bent

Rumi

 

We zouden onszelf moeten ledigen
zodat de grote ziel van het universum
ons kan vullen met zijn adem.

Laurence Binyon

 

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte;
de tweede luisteren; de derde onthouden;
de vierde oefenen;
de vijfde onderwijzen aan anderen.

Ibn Gabirol

 

Het zekerste teken van wijsheid is onverstoorbare vriendelijkheid.

Michel Eyquem de Montaigne

 

Open nooit je deur voor het kleine kwaad
want een groter kwaad komt daarna altijd via die opening naar binnen

Baltasar Gracían

 

Als woorden recht uit het hart komen gaan ze ook recht het hart binnen
Maar als woorden via de tong gaan komen ze alleen het oor binnen

Al-SuhrawardiBid voor wat je wilt en werk voor de dingen die je nodig hebt

Anoniem


 

Alles komt tot ons wat voor ons bestemd is wanneer
we de mogelijkheid creëren om het te ontvangen.

Rabindrath Tagore 

 

Dit gehele uitgestrekte heelal bestaat voor u uitsluitend door uw geest.
Zoals u denkt, IS het voor u.

Paul Brunton

 

Liefde bestaat uit dienen;
alleen dat is liefdesdienst wat niet wordt gedaan voor roem of naam,
niet voor waardering of dank van degene voor wie het gedaan wordt.

Inayat Khan

 

De dood vroeg aan het leven: ‘waarom houdt iedereen van jou en haten ze mij?
Het leven antwoordde: ‘Omdat ik een mooie leugen ben en jij een lelijke waarheid.

Anoniem

 

Hij die zelfvertrouwen heeft is de speler met alle troeven in handen.

Anoniem

Juli 2014

 
Ik vouw mijn handen
Ik bid voor de vrede
voor de warmte in onze harten
harten die de Liefde bezitten ...
 
Liesbeth Post

 
 
Wasdag
Onder de hoge hemel 
hangt mijn hart 
te drogen in de zon
 
Linda Olsson

 
 
Ik ben geen christen, geen jood, geen moslim
Ik ben niet het oosten, noch het westen…
Ik heb de dualiteit achter me gelaten, de twee werelden gezien als één
Het is één dat ik zoek, één dat ik ken, één dat ik zie, één dat ik roep
 
Rumi

 
 
Iedere stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en
door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid. 
 
Henri Bergson

 
 
Een geest die wordt opgerekt door een nieuwe ervaring
kan nooit terugkeren naar zijn vroegere staat.
 
Anoniem

 
 
U moet trachten uw bestaan eenvoudiger te maken,
uw behoeften te besnoeien en uw zorgen te verminderen
zodat er meer tijd overblijft voor hemels doorleefde vrije uren.
 
Paul Brunton

 
 
Wat je ook in je gedachten hoofd hebt – vergeet het;
Wat je ook in je hand hebt – geef het;
Wat ook je lot is – kijk het in de ogen.
 
Abu Sa'id

 
 
Als je je niet laat voorstaan op eigen zuiverheid en goedheid,
maar je verborgen slechtheid zuivert,
nemen de zuiverheid en goedheid die je hebt alleen maar toe.
 
Sjams

 
 
Liefde is de verlossende kracht door middel waarvan
de lagere orden van de schepping
in staat worden gesteld terug te keren tot de bron.
 
J.G. Bennet

 
 
De goedheid van een mens is een vlam
die wel verborgen maar niet gedoofd kan worden. 
 
Nelson Mandela   

 
 
Ik heb u slechts drie dingen te leren:
Eenvoud, geduld, mededogen.
Deze drie zijn uw grootste schatten
 
Lao Tse

 
 
Zolang je je niet helemaal geeft, lijkt alles zwaar en moeilijk.
Als je je geheel en al kunt geven, is niets meer moeilijk.
 
Sjams
 

Juni 2014
 
 
Speler, doorzie het spel van de wereld
en leg de bal buiten het veld.
 
Anoniem

 
 
Ik loop op zon, ik sta op zon.
Ik weet van niets anders dan zon.
 
Linda Olsson

 
 
De wereld is niet wat je denkt dat hij is.
De wereld wordt wat jij denkt dat hij is,
dat is de kracht van de geest
 
Anonniem

 
 
Het idee van reïncarnatie heeft in de tegenwoordige tijd veel indruk gemaakt,
omdat het het wetenschappelijk vermogen en logisch denkende karakters direct aanspreekt 
en ook diegenen bevredigt 
die hun individualiteit stevig vast willen houden.
 
Inayat Khan

 
 
Overal is HET: in het koeren van de duiven,
in het bidden van de roofvogels,
in het grazen van het vee,
in het uitblinken van de sterksten,
in de kracht van het leven,
in de slaap van de vermoeiden,
in het heldere licht van de morgen,
in het ruisen van de wind.
 
Soefi gebed

 
 
Ook de zachtste materie der wereld kan doordringen in diamant; 
wat geen inhoud heeft neemt geen plaats in.
 
Lao-Tse

 
 
Vergeet niet dat de toegang naar het allerheiligste 
binnen in jou is.
 
Rumi

 
 
Als alles is gezegd wat zegbaar is 
gedaan wat doenbaar is 
vestigt zich in ons de stilte 
en de roerloosheid 
de eenvoud en de diepte
 
Erik van Ruysbeek

 
 
Alles is vervuld van liefde, vervuld van liefde.
Ik, ik ben de geest die in de Aarde woont,
de kracht van de Aarde is mijn kracht,
de gedachten van de aarde zijn mijn gedachten.
Alles dat de Aarde toebehoort, behoort mij toe.
Ik, ik ben de heilige woorden van de Aarde.
Alles is vervuld van liefde, vervuld van liefde.

Navajo scheppingslied.

 
 
Als je snel wilt lopen, loop alleen
Als je ver wilt lopen, loop samen
 
Afrikaans spreekwoord

 
 
Gelovigen zijn als broeders 
maar mensen van kennis zijn als één enkele ziel.
 
Hadith

 
 
Voor onze fouten spelen wij de bekwame advocaat.
Voor andermans fouten spelen we de bekwame rechter.

Anoniem

 
Laten we het ijdele gezwets wegnemen om de waarheid geboren te laten worden.
 
Socrates

 
 
Een bank is een plaats waar ze je een paraplu lenen als de zon schijnt
en hem terug vragen als het begint te regenen.
 
Robert Frost

 
 
Hoe je ook naar het leven kijkt, mensen hebben niet iedere drie jaar een nieuwe auto nodig,
een plasmatelevisie brengt geen verrijking in de menselijke ervaring
en het volgen van de nieuwste mode geeft geen verruiming van bewustzijn
en brengt de mens niet dichter tot de liefde.
 
Daniel Estulin

 
 
Al het eindige is slechts een middel
 
Meester Eckhart

 
 
Wat had je willen doen en wat had je willen geven?
Wat heb je op je hart?
Als je tegen me zegt wat je dwars zit,
laat ik je mijn weg zien en hoe je het jezelf gemakkelijker kunt maken.
Ik ken de weg beter dan jij. 
Mijn verhaal gaat over een parel
en jij houdt je vast aan een cent.
 
Sjams

 
 
Waarom ben je zo betoverd door deze wereld,
terwijl zich diep in jou een goudmijn bevindt?
 
Rumi

 
 
Dit is wat je moet weten:
Wie ben ik?
Uit welke substantie besta ik?
Waarom ben ik hier gekomen?
Waar ga ik heen?
Waar liggen mijn wortels?
Wat doe ik op dit moment?
Waar heb ik mijn gezicht naar toe gekeerd?
 
Sjams

 
 
Als je jezelf afvraagt wat de bron is van dit ik,
dan zal het “ik” verdwijnen.
Dat is het onderzoek dat tot het ultieme inzicht leidt.
 
Ramana Marharshi

 
 
Datgene waarover we spreken kan niet gezocht worden 
en toch zijn het de zoekers die vinden.
 
Bayazid Bistami 
 
Mei 2014

 
Blijf kloppen… 
de vreugde die binnen in je woont zal eens 
een raam openen om te zien wie er voor de deur staat.
 
Rumi

 
 
Maakt het verschil voor de doden, de wezen en de daklozen
of de vernietiging in gang is gezet door totalitarianisme
of door de geheiligde naam die we geven aan vrijheid en democratie?
 
Mahatma Gandhi

 
 
Als wij de ambitie hebben werkelijk vrij te worden,
zullen we bereid moeten zijn er prioriteit aan toe te kennen,
boven al het overige.
 
J.G. Bennet

 
 
De meesten van ons zijn zo geconditioneerd,
zo slap van geest en zo gewend op dezelfde manier met hun gedachten om te gaan
dat ze nagenoeg slaapwandelen, dit slaapwandelen is
wat onze gebruikelijke culturele opvatting ons bijgebracht heeft.
 
Stephen Gaskin

 
 
U beseft uw eigen situatie niet.
U zit in een gevangenis.
Als u een verstandig mens bent,
zal uw verlangen erop gericht zijn te ontsnappen.
 
Gurdjieff

 
 
Men moet zelf ontdekken, niet door een ander.
We hebben altijd geleefd onder de autoriteit van leraren, redders en meesters.
Als je echt wilt ontdekken wat meditatie is,
moet je jezelf bevrijden van elke vorm van autoriteit.
 
Krishnamurti

 
 
Als je geest net zo stevig wordt als een rots
en niet meer beeft in een wereld waar alles beeft,
zal je geest je grootste vriend zijn en zal er geen lijden op je pad komen.
 
Theragatha

 
 
Vernietiging is ‘fana’.
In essentie is dit de bevrijding van conditionering.
 
A.G.E. Blake

 
 
Het leven moet voorwaarts geleefd worden,
maar kan alleen achterwaarts begrepen worden.
 
Sören Kierkegaard

 
 
Ik ben niet mijn haar, niet mijn huid,
Ik ben de ziel die in dit alles woont.
 
Rumi

 
 
Jezus gaf gedurende zijn hele leven het voorbeeld van grenzeloze liefde.
Het gaat om een liefde die geen lege formule blijft
en die weinig van doen heeft met emoties.
Het is een dynamische liefde, die zich uit in onbaatzuchtige dienst voor de mensen
en die zich manifesteert als gelijkheid, broederlijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid.
 
Demosthenes Savramis
 
April 2014

Tot vliegen vogeltje, 
voel jij nog niet de kracht, 
heb maar geduld, 
wie weet welk hoge vlucht jou wacht.
 
Angelus Silesius

 

Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat
 
Anoniem

 
 
Ze moeten het wel als moeilijk ervaren
Zij die autoriteit als waarheid naar buiten brengen
In plaats van waarheid als autoriteit
 
G. Massey

 
 
Alles komt tot ons wat voor ons bestemd is
wanneer we de mogelijkheid creëren om het te ontvangen. 
 
Rabindrath Tagore  

 
 
Onze ziel heeft behoefte aan eenzaamheid om zich te verheffen.
 
Anoniem

 
 
Je moet het werk zelf doen, want Boeddha’s laten je alleen zien hoe.
 
Dhammapada

 
 
Wanneer je beseft dat de weg het doel is,
en dat je altijd onderweg bent, niet om een doel te bereiken,
maar om te genieten van de schoonheid
en de wijsheid die het onderweg zijn je aanreikt,
dan is het leven niet meer een taak die moet worden volbracht.
Het leven wordt natuurlijk en eenvoudig,
in zichzelf een verrukking…
 
Sri Nisargadatta Maharaj

 
 
Je hoeft God niet hier of daar te zoeken. 
Hij is niet verder weg dan voor de deur van je hart.
 
Meester Eckhart

 
 
De mens die in harmonie leeft met de natuur,
is helder als water.
 
Lao-Tzu

 
 
Hoe dieper verdriet zich in je wezen kerft, 
hoe meer vreugde je kunt bevatten. 
 
Kahlil Gibran

 
 
Er is iets vreemd opmonterends in de mogelijkheid
dat de gevaren waarin de stoffelijke kettingreactie de mensheid heeft gedompeld,
gekeerd zou kunnen worden door een andere kettingreactie –
doch ditmaal die van het innerlijke leven van de mens.
 
J.G. Bennet

 
 
Wanneer een wijs mens, bedachtzaam en goed, 
een hoger bewustzijn ontwikkelt, 
zal hij begrijpen wat de knoop is.
Als volger van waarheid, ijverig en wijs, 
zal hij erin slagen de knoop te ontwarren. 
 
Boeddha ( Samyuta Nikaya)
 Maart 2014


De lente is daar!
De egelantier, de roos en de tulp
schudden het stof van zich af en jij ligt nog te slapen?
De meiregen woont in mijn ogen en tranen zal het regenen
over het graf dat je gevangen houdt
totdat ook jij het slapend waken van je afschudt.

Hafiz


 
Geen tulp
groot of klein
vraagt zijn hulp
bij het zijn

Anne van den DungenOntbloei, bevroren ziel, de mei staat voor de deur.
Gij blijft voor eeuwig dood, bloeit gij niet nu en hier.

Angelus SilesiusDe oude vijver:
Een kikker springt erin
De klank van water

BashoWie maakt lelies blank en goudgeel de narcissen?
Wil bij uw zorgen, mens, u hiervan vergewissen.

Angelus SilesiusBeelden, boeken, de zandloper,
de kaars en Bach uit de baffels,
met mijn trillingen geladen,
kaatsen zij mijn trillingen
weer naar mij.

Erik van RuysbeekAlle mensen in het leven slapen,
maar niet allen zijn dood - nog niet.

P.D. OuspenskyIedereen leeft in zijn eigen wereld,
in zijn eigen dromen, verwachtingen, projecties.
Er zijn net zoveel werelden als er mensen zijn.
Die werelden zijn illusie, maya.
Als je onechte centrum verdwijnt, verandert de hele wereld.
Dan is het een echte wereld.
Je ziet voor het eerst alles zoals het werkelijk is.

BagwanNibbāna betekent uitdoving,
uitdoving aan conditioneringen,
vooroordelen en wensen,
van het hangen aan de bedrieglijke wereld.

Tonny Kurpershoek-Scherft

 

De liefde is het einddoel van de wereldgeschiedenis,
het Ene aller universa

Novalis

 

Zelfs de kleinste
kleine bloem
heeft van binnen
een groot hart

Anne van den Dungen

Februari 2014
 
 
Laat je leven zachtjes dansen op de grens van de tijd 
als een dauwdruppel aan de punt van een blad
 
Rabindranath Tagore

 
 
Allen beven als er een wapen is, iedereen vreest de dood.
Als je net zo met anderen te doen hebt als met jezelf 
zou je noch moeten doden noch het doden veroorzaken.
 
Dhammapada

 
 
Ik leefde op de grens van krankzinnigheid
en wilde de oorzaak kennen.
Het kloppen op een deur. 
Hij opent zich en zie:
Ik klopte al die tijd van binnenuit. 
 
Rumi

 
 
Waarheid zegt me, dat ik niets ben,
Liefde zegt me, dat ik alles ben.
 
Nisargadatta

 
 
Zin geven aan verandering doe je door er vol in te duiken, 
mee te bewegen en deel te worden van de dans.
 
Alan Watts

 
 
Vergeven is balsem voor de ziel en leidt tot wonderen 
 
Anoniem

 
 
Het hart wordt niet rein door een uiterlijk gebed 
maar het gebed wordt rein door reinheid van het hart.
 
Meester Eckhart

 
 
Iedereen die goed wil leven, een lang leven dat zegen brengt-
laat hij vrijgevig zijn, kalm zijn en goeddoen cultiveren.
 
Ituvuttaka Soetra

 
 
Het leven is een kans, die ons gegeven is 
en het is heel jammer wanneer de mens dat beseft 
wanneer het te laat is.
 
Inayat Khan

 
 
Het licht der heerlijkheid schijnt midden in de nacht.
Wie kan het zien?
Een hart dat ogen heeft en wacht.
 
Angelus Silesius

 
 
Bedroefd zijn, is bijna altijd aan zichzelf denken.
 
Paul Brulat

 
 
Wat een grote vrede gaat er van ware liefde uit 
wanneer het ikje ontbreekt.
 
Anoniem

 
 
Het zijn wijsgeren en denkers 
die de goddelijke betekenis der liefde zoeken en speuren.
 
Eduard Schuré

 
 
De mensen schrikken ervoor terug hun bewustzijn los te laten,
ze zijn bang dat ze in de Leegte zullen vallen en dat niets hun val zal stuiten.
Ze weten niet dat de Leegte niet echt leeg is maar de enige uiteindelijke realiteit.
 
Zenmeester Huang Po (9de eeuw)

 
 
Niet door uit te ademen en niet door in te ademen leeft al het sterfelijke
Maar door iets anders leeft het, wat ook de grond is van het ademen.
 
Kātha upanishad
 
Januari 2014

De nieuwe mens zal woorden als ‘plicht’ en ‘offer’ laten vallen,
hij zal geen slachtoffer zijn voor het altaar van staat of de religie, priesters of politici.
Hij zal niemand meer toestaan zijn leven te exploiteren
en hij zal niet ten strijde trekken omdat men hem zegt dat het land in oorlog is.
 
Bagwan

 
 
Je leven is niet gisteren, niet morgen,
maar waar jij nu bent.
 
Anoniem

 
 
Als een kind de bestaande wereld binnen gaat, 
geboren is en zich tot volwassene ontwikkelt, 
doorloopt het werelden waarin de graad van conditionering steeds groter wordt. 
We moeten begrijpen dat het hele proces overeenkomt 
met weggezonden worden van de Bron, 
teneinde de terugkeer tot de bron mogelijk te maken: 
alleen in de terugkeer tot de Bron vervult de schepping haar doel.
 
J.G.Bennett

 
 
Geduld is een proces 
waar een ziel doorheen gaat 
om kostbaar te worden.
 
Inayat Khan

 
 
We dansen rond in een cirkel van vermoedens,
maar het geheim bevindt zich in het midden en weet.
 
Robert Frost

 
 
Men kan nog zoveel aan rebirthing doen, mantra’s zingen,
kundalini energie naar het hoofd laten stijgen,
spiritistische seances meemaken en spirituele lezingen aflopen,
chakra’s en aura’s laten lezen; gescheidenheid blijft gescheidenheid.
 
Jan Foudraine

 
 
Het grootste geheim dat Krishna aan Arjuna meegaf is
dat het goddelijke Zelf gezeteld is in het hart van de mens.
Het goddelijke is niet buiten, boven of onder de mens te vinden,
maar het is in hem, in zijn hart.
 
Marcel Messing 

 
 
U zult een keuze moeten maken,
U zult moeten besluiten wat u wilt worden: of volledig mechanisch, of volledig bewust.
Dat is de scheiding der wegen waarover alle traditionele leringen spreken.
 
Gurdjieff

 
 
Verdriet is de grootste leraar in het leven en 
geeft je de mogelijkheid je angsten onder ogen te zien.
Het laat je zien dat er niets is in het leven dat je toebehoort, 
alles is slechts  voor even te leen.
 
Anoniem

 
 
De opdracht van ieder mens is om zijn talenten in te zetten
en dienstbaar te zijn aan de samenleving.
 
Jim McNeil
 
December 2013


Als je er klaar voor bent wordt je door de waarheid gevonden.
Dan ben je ook dapper genoeg om de gevolgen aan te kunnen.
 
Anoniem

 
 
Wat sterft heeft nimmer echt bestaan.
Wat echt bestaat kan nimmer sterven.
 
Erik van Ruysbeek

 
 
De liefde is het doel van de geschiedenis 
van de wereld – het Ene in het universum
 
Novalis

 
 
De dromen die de mensen koesteren over een durende uiterlijke vrede, 
zullen nooit werkelijkheid worden, 
zolang we die vrede niet in onszelf gevonden hebben.
 
Paul Brunton

 
 
Als de wereld in haar geheel van de ziel afvalt, komt de ziel tot rust.
 
Meester Eckhart

 
 
Gevoelens komen en gaan als wolken op een winderige dag. 
Bewust ademen is mijn anker.
Tich Nhat Hanh
 
Er zijn er veel die licht en waarheid hebben gezocht, 
doch steeds buiten, waar zij niet was.
Want de waarheid is binnen, in de diepste grond, en niet buiten.
 
Meester Eckhart

 
 
Voorwaar, het eeuwig Woord wordt heden nog geboren.
Waar dan?
In u, hebt gij uzelf in u verloren.
 
Angelus Silesius

 
 
Maar de liefde reikt verder dan onze vragen, 
de liefde overstijgt ons lied. 
 
Kahlil Gibran

 
Wanneer de ware alchemist sprak over het levenselixer 
had hij het over het zoeken naar het eeuwige leven 
en de wegen naar onsterfelijkheid.  
Hij noemde het in dit geval zoeken naar ‘goud’, 
wat in de evangeliën het Koninkrijk der Hemelen 
en in het boeddhisme Nirwana wordt genoemd. 
 
P.D. Ouspensky

 
 
De machtige oceaan heeft maar één smaak, de smaak van zout.
Evenzo heeft de ware weg maar één smaak, de smaak van vrijheid.
 
Majjima Nikaya

 
 
Dans, alsof er niemand is die kijkt,
Heb lief, alsof je nog nooit gekwetst bent,
Zing, alsof niemand je kan horen,
Werk, alsof je het geld niet nodig hebt,
Leef, alsof de hemel op aarde is.
 
Anoniem

 
 


November 2013

 
Sla je vleugels uit en stem je af.
In het paradijs staat jouw boom.
Een zanger als jij hoort niet in een kooi thuis.

Hafiz


 
Als sterren, een lamp, een zinsbegoocheling,
als dauwdruppels of een luchtbel,
een droom, een bliksemschicht, een wolk,
zo moet men geconditioneerde dingen zien.

Boeddha (Diamant Soetra)


 
Net zoals de vlinder worstelt
om zich te bevrijden uit de begrenzing van haar cocon
opdat ze vrij kan wegwieken,
is jouw reis een metamorfose van de ziel.

Hajjar Gibran


 
De Ingang naar Eenheid is jouw oorspronkelijke Geest.

Huang Po


 
Niet het lichaam heeft bewustzijn,
maar het bewustzijn heeft lichamen.

Nisargadatta


 
Overal kun je dansen, al is het enkel in je hart

Anoniem


 
De mens moet zijn volledig bestaan waarmaken
en zijn plaats innemen in het universum.

Anoniem


 
Laat ons niet omzien in boosheid, vooruitzien in angst
maar om ons heen kijken in bewustzijn

James Thurber 
Handelen in woede is als de zeilen hijsen tijdens een storm.

Euripides


 
Wij zullen elkaar nimmer begrijpen
zolang wij de taal
niet tot zeven woorden terugbrengen.

Kahlil Gibran


 
Wanneer u, na een enkele duik in de zee geen parels ontdekt hebt
moet u niet denken dat ze in de zee geen parels aanwezig zijn.
De parels verborgen in de diepte van de zee zijn ontelbaar.

Anoniem


 
Overwin je onzekerheden en bevrijd je van lang stilstaan bij verdriet.
Als je geniet van het bestaan,
zul je een gids worden voor hen die jou nodig hebben
en het pad aan velen openbaren.

Boeddha (Sutta Nipatta)
Oktober 2013


Het vormen van de geest binnenin de mens wordt beslissend,
leidt tot reconstructie van de mens zelf tot een nieuw bouwwerk
dat in staat is verschrikkelijke natuurrampen te weerstaan.

André Labarthe


 
Wervelend kwamen we uit het niets
sterren verspreidend net als stof.
De sterren maakten een cirkel
en in het midden dansen wij.

Jalaluddin Rumi


 
Wat kan de dag van morgen brengen dat nu al niet van jou is?

Hajjar Gibran


 
Ik verheug me over de zaaier,
die zijn planten met zorg omringt.

Mikhaïl Naimy


 
Als je anderen de schuld geeft van je ongeluk
heb jij ze de macht gegeven over je geluk.

Bob Perks


 
Dit is mijn geheim:
ik stoor me niet aan wat er gebeurt

Krishnamurti


 
Het is aantoonbaar en bizar dat wat voor vreselijks ons ook overkomt
we nog steeds in onszelf aanwezig zijn en ademen.

Elisa Albert


 
We moeten ons een geestesgesteldheid eigen maken die ons vrede en geluk brengt,
die kunnen we ten slotte niet van de wereld verwachten.

Paul Brunton


 
Er zijn geen pijnlijke gedachten
alleen gedachten die je niet wilt.
Het pijnlijke is niet de gedachte zelf
maar het feit dat je er vanaf wilt.
Maar wat is ‘jij’ anders dan een gedachte?

Nin Sheng


 
Velen zoeken lang te leven,
weinigen zoeken goed te leven.

Seneca


 
‘Ik heb mijn heer met het oog van het hart gezien,
Ik zei: ‘Wie bent u?’
Hij zei: ‘Jou’.

Hussein ibn Mansur al Hallaj (Soefi mysticus, 9de eeuw)


 
Ziet slechts 't Ene in alle dingen;
het is het tweede, dat u op een dwaalspoor leidt.  

Kabir

September 2013
Kruis je armen niet.
Het uur van de keuze is aangebroken.
Houd rekening met de aan de gang zijnde veranderingen
en de omwentelingen van morgen.

G. Bourdin


 
Het oog ziet alleen wat de geest bereid is te begrijpen

Henri Beyson


 
Er zijn veel morgenstonden die nog niet geschitterd hebben.

De Veda’s


 
Begin een groot en dwaas project,
ongeacht wat anderen van je denken.

Rumi  


 
Wij leven opdat we zullen leren lief te hebben.
Wij hebben lief opdat we zullen leren te leven.
Geen andere les wordt van de mens gevraagd…
De liefde die een deel van het geheel uitsluit,
veroordeelt zichzelve tot smart.

Mikhaïl Naimy


 
Wanneer de Tienduizend dingen in hun eenheid worden geschouwd,
dan keren we terug naar de Oorsprong
en verblijven waar we altijd zijn geweest.

Sen T’sen


 
Als het oneindige uitspansel zou veranderen in één eindeloos blad papier,
als van alle bomen één grote pen zou worden gemaakt,
als alle oceanen één enorme inktpot zouden worden
en als de godin van wijsheid zelf op dat papier,
met die pen en met die inkt, zou beginnen te schrijven,
dan zou ze er niet in slagen zelfs maar een fractie te beschrijven
van de grootsheid en de luister
van die Werkelijkheid die aan de basis ligt van alle dingen,
al ging ze er een eeuw mee door.

Siva Narayana


 
De wijze beheerst zijn gesternte;
de onwetende wordt erdoor beheerst.

Anoniem


 
Ik heb een lichaam maar ben mijn lichaam niet
Ik heb verlangens maar ben mijn verlangens niet
Ik heb gedachten maar ben mijn gedachten niet
Ik heb emoties maar ben mijn emoties niet

Ken Wilber


 
Het leven is een tijdelijke lening en de wereld is slechts een schets van de Werkelijkheid.
Alleen kinderen zouden een speeltje aanzien voor de echte versie.
Toch raken mensen in de ban van het speeltje
of zijn ze zelfs respectloos, maken het kapot of gooien het weg.

Soefi tekst
Augustus 2013

 
Mens, gij alleen zijt uw geheim!
Wie kan uw poorten openen behalve gij?
En niemand kan binnetreden dan gij!

Anoniem


 
Ik wil alleen zijn
met de oneindige zee
Ik wil voor een langere periode niet
spreken
Stilte wil ik kennen
Ik wil weten of ik besta

Pablo Neruda 
In slaap gesust door het tikken van de tijd sluimert in ons de eeuwigheid

Sri Aurobindo 
De mens is niet enkel een verzameling cellen
maar tevens een bewegend energetisch, magnetisch,
stralend en spiritueel organisme.

G. Barbarin 
De gemeenschap heeft zich meester gemaakt van de godsdienst
om de menselijke ziel te muilkorven en te binden
aan de wielen van een socio-religieuze machine,
om haar een dwingend juk op te leggen
en een gevangenis te creëren in plaats van spirituele vrijheid.

Sri Aurobindo 
Innerlijk bewaart gij de hoogste, meest buitengewone energieën
en toch slaaft gij u uiterlijk af voor een klein voordeel.

Bo Yin Ra 
De mening die wij over andere mensen hebben
hangt minder af van wat wij in hun zien
dan van wat we in onszelf zien.

Anoniem


 
We willen mooie spullen
een auto of een fiets
we willen steeds maar meer
maar hebben zegt ons niets

Anne van den Dungen


 
Elke ziel die zich verheft,
verheft de wereld

Ramakrishna


 
Het geluk dat je zoekt
is niet hoog in de lucht noch diep onder de grond.
Het is dichterbij dan je eigen kransslagader.
Maar alleen het oog van de liefde
kan het waarnemen.

Siva Narayana


 
Wanneer uw figuur in de spiegel u niet bevalt,
wat voor zin heeft het dan de spiegel te breken?

Anoniem


 
Wacht niet tot men naar u toekomt.
Zet een stap voorwaarts en toon een flits
van het goede dat zich in u bevindt.

Elmer Wheeler
Juli 2013

Ik heb mijn dagen doorgebracht met het stemmen en ontstemmen van mijn instrument,
Terwijl de zang die ik te zingen heb tot op heden ongezongen blijft.

Rabindranath Tagore

 

Als de donder rolt, siddert de hele wereld.
Maar als de regen ophoudt, is het landschap smaragdgroen.

Chinese tekst

 

Geduld betekent niet dat je de dingen passief over je heen laat komen.
Het betekent dat je ver genoeg vooruit kunt kijken
om vertrouwen te hebben in het eindresultaat van een proces

Soefi tekst

 

Alles reist op uit, danst rond in,
en keert terug tot leegte.

Papaji

 

In die glorie is er geen ‘ik’, of ‘wij’ of ‘jij’.
‘Ik’, ‘wij’, ‘jij’, ‘hij’ en ‘zij’ zijn allemaal één ding.

Hussein ibn Mansur al Hallaj
(Soefi mysticus, 9de eeuw)

 

Ik lach, wanneer ik hoor dat de vis in het water dorstig is.
Gij zwerft rusteloos van woud naar woud,
terwijl de Werkelijkheid binnenin u woont.

Kabir

 

Maar voordat het lichaam liefde kan uitstralen,
moet de ziel die er het leven aan geeft,
in de smeltoven van de liefde gereinigd worden
opdat alleen de liefde overblijft.

Mikhaïl Naimy

 

Ons lichaam is onze sluier in de wereld-
wij zijn als een zee die schuilgaat achter een strohalm.
Rumi

 

Geen onderscheid maken,
maar je baseren op het onveranderlijke
noemen we 'helder inzicht'

Tswang-tse

 

God heeft de zintuigen naar buiten gericht,
daarom kijkt de mens naar buiten, niet naar binnen.
Zo nu en dan heeft een avontuurlijke ziel,
op zoek naar onsterfelijkheid, teruggekeken en zichzelf gevonden.

Kātha Upanishad
Juni 2013

 
Ik had mijn uitnodiging voor het feest van deze wereld
en zo was mijn leven gezegend.

Rabindranath Tagore


 
De yogi keek toe, geestelijk onverstoord,
naar de eindeloze stroom gedachten,
alsof hij de rust zelve was,
zittend aan de oever van een rivier
kijkend naar water dat voorbij stroomt.

Padma-Karpo


 
Sinds de vonk van de liefde in mijn hart ontvlamde,
verslond ze alles in haar gloed!
Ik zette boeken en verstand aan de kant
en leerde gedichten, liederen en gezang.

Rumi


 
Dezelfde levensstroom
die door mijn aderen gaat
dag en nacht,
stroomt ook door de wereld
en danst op een ritmische maat.

Rabindranath Tagore


 
Keer terug naar de eenvoud en het echte,
wil weinig, begeer niet veel.

Lao Tse


 
Schoonheid is eeuwigheid naar zichzelf starend in een spiegel.

Kahlil Gibran 
Dit al
–alles wat er bestaat-
ontspringt aan de levensadem
en trilt erin

Kātha Upanishad


 
Wat voor zin heeft het veel over van alles te weten
als je nog niet eens weet wie je zelf bent?

Ramana Maharshi


 
Ware liefde is even grenzeloos als de oceaan
en terwijl ze in ons ontstaat en groeit breidt ze zich uit
en alle beperkingen en grenzen overschrijdend
omvat zij de hele wereld.

Mahatma Gandhi


 
Een geleerde
en een bescheiden brahmaan,
een hond en zelfs een paria:
de wijze ziet ze met dezelfde ogen.

Bhagavat Gita (5,18)


 
Goed loopt hij
die geen spoor achter laat.

Lao Tse


 
De wijze draagt ruw geweven kleren over zijn lichaam
en kostbare juwelen in zijn hart

Lao Tse


 
Genade is niet iets dat je van anderen kunt krijgen.
Als ze buiten jezelf gezocht moet worden,
heeft ze geen enkele waarde.
Je hoeft alleen maar te weten dat ze in jou aanwezig is.
Je bent nooit zonder haar werkzame kracht.

Ramana Maharshi


 
Je kunt alleen je hele aandacht geven wanneer je ergens om geeft,
wat betekent dat je werkelijk liefhebt.

J. Krishnamurti


 
Werkelijke liefde betekent: ophouden met vergelijken.
Bernard Grasset
mei 2013

Beproeving en vijand dagen me uit
maar het mysterie staat achter me
en houdt mijn rug recht.

Hafiz


 
En je ziel?
Wat kan ik zeggen over je ziel
dan dat het een zin is geschreven in hemelsblauw,
een zin zo zuiver, onbeschrijfbaar door stervelingen.

Hafiz


 
Waar je ogen blikken, je handen bewegen,
je hart klopt, in de hemel en op de aarde,
daar boog de Geliefde, speciaal voor jou.

Hafiz


 
Het wordt tijd dat je beseft:
alles wat je doet,
is gewijd aan de Ene.

Hafiz


 
Ieder mens, door de afstand tot zijn oorsprong bevangen,
verlangt terug naar de tijd die hem daarmee verbond.

Rumi


 
God verhoede dat ik iets verlang
van al wat geschapen is –
door tevredenheid is er
een wereld in mijn hart.

Rumi


 
Duttend tijdens het middaguur
balanceert de reiger
statig op een poot

Bashō


 
We zouden niet aan ons verleden moeten denken als aan iets wat definitief vastligt…
Mijn verleden verandert iedere minuut,
naar gelang de betekenis die ik er aan geef, op dit moment.

Czeslaw Milosz


 
De eerste taak van de liefde is luisteren!

Paul Tillich


 
Kijken met je hart is geluk zien

E Kieckens

April 2013

 
De lente is daar!
De egelantier, de roos en de tulp
schudden het stof van zich af en jij ligt nog te slapen? 
De meiregen woont in mijn ogen en tranen zal het regenen
over het graf dat je gevangen houdt
totdat ook jij het slapend waken van je afschudt.

Hafiz


 
Helemaal los van elke godsdienst
zijn er pruimenbloesems,
zijn er kersenbloesems.

Nanpoku


 
Wat is de weg?
Prachtige bloemen gaan open langs de bemoste kant van de weg;
De groene wilgen dansen in het lentebriesje.

Rakan


 
Als de lentewind van de liefde gaat waaien
begint elke tak die niet verdord is te bewegen als een dans.

Rumi


 
Als de lente des levens de weide doet groenen
zullen rozen de kroon zijn op nachtegaalgezang.

Hafiz


 
De dag breekt aan en al het leven
dat verscholen sliep komt tevoorschijn.

Bhagavat Gita


 
Wordt wakker vlinder!
Komop – wordt wakker!
Ik heb behoefte aan vriendschap.

Bashō


 
Luister mijn broeders,
De lente is gekomen, de aarde voelt de omhelzing van de zon
en met snelheid ontvouwt zich deze liefdesband.
Elk zaadje ontwaakt, zo ook het dierenleven.
Deze mysterieuze kracht geeft ook aan ons bestaansrecht
en daarom kennen wij onze buren, ook de dieren,
hetzelfde recht toe.
Dit land is van ons allen.

Sitting Bull (Hunkpapa Sioux 1831-1890)Vliegen wil ik,
vliegen als een vogel die weet heeft van het nest.
Vliegen wil ik,
vliegen als een duif, hoger en hoger
zodat de banden van de wereld van me vallen.

Hafiz


 
Wees los van de dingen als de dauwdruppel op een lotusblad
die er bij de geringste beweging vanaf glijdt.

Bhagavad Gita 
Maart 2013

De nacht valt en allen worden opgelost
in de slapende kiem van het leven.

Bhagavad Gita


 
Wie het goddelijke ziet in het sterfelijke,
ziet waarlijk.

Bhagavad Gita


 
Verlies onderscheid en je mist het enige doel in het leven.

Bhagavad Gita


 
Wees tevreden met wat nu gebeurt, leef op dit moment,
dan raken vreugde en angst je niet.

Tswang-tse

 

Onrecht gedaan worden is niets, t
enzij je doorgaat met het je te herinneren.

Confucius


 
Mededogen is het vermogen te zien hoe alles werkelijk is.

Ram Dass


 
Als we de verborgen geschiedenissen van onze vijanden konden lezen
zouden we in ieders leven genoeg lijden en ellende tegen komen
om alle vijandelijkheden te staken.

H. Wadsworth Longfellow

 
 
Voordat de dood je wegneemt uit dat wat je gegeven is,
geef weg wat er weg gegeven kan worden.
Een dode rouwt niet om zijn dood,
hij rouwt enkel om wat hij naliet te doen in zijn leven
Waarom heb ik gewacht?
Waarom heb ik niet…?
Waarom schonk ik geen aandacht aan…?
Ik kan geen beter advies bedenken dan dit en
ik hoop dat je het kunt waarderen en
dat je verblijft in oneindigheid. 
Vrede
 
Rumi

 
 
We worden geboren met overtuigingen.
Een mens draagt overtuigingen zoals een boom appels draagt.

Ralph Waldo Emerson


 
De wereld is zus-en-zus of zo-en-zo
alleen omdat we onszelf vertellen dat ze zo in elkaar zit.

Don Juan (Carlos Castaneda)


 
Tegenover elkaar zetten waar je van houdt en waarvan je niet houdt,
dat is de ziekte van de geest.

Seng Tszan


 
We stellen ons voor dat onze geest een spiegel is,
dat zij min of meer weerspiegelt wat er buiten ons gebeurt.
Integendeel, onze geest zelf is de hoofdbron van de schepping.

Rabindranath Tagore

Citaten februari 2013


In de ochtendkoelte
maakt het geluid van de bel
zich van de bel los

Buson


 
Ik heb mijn dagen doorgebracht met het stemmen en ontstemmen van mijn instrument,
terwijl de zang die ik te zingen heb tot op heden ongezongen blijft.

Rabindranath Tagore


 
Ontwaak, mijn hart, en zing!

P. Gerhardt


 
Muziek is de moedertaal van het hart.

E. Hohenemser


 
Zij die willen zingen vinden altijd wel een lied.

Zweeds gezegde


 
Heb uw naast lief, zelfs wanneer hij trombone speelt.

Anoniem


 
"Meester, hoe kan ik een volmaakt schilderij maken?"
"Wees volmaakt en schilder dan gewoon!"

Zen


Liefde, liefde, liefde, dat is de ziel van het genie.

W.A. Mozart


 
Iedere streek van mijn penseel
is het overstromen
van het diepst van mijn hart.

Sengai


 
Gezegend zijn de vreemde vogels:
dichters, schrijvers, onaangepasten, mystici,
schilders en troubadours – want zij leren ons de wereld te zien door andere ogen.

Jacob Nordby


 
Sinds de vonk van de liefde in mijn hart ontvlamde
verslond ze alles in haar gloed!
Ik zette boeken en verstand aan de kant
en leerde gedichten, liederen en gezang!

Rumi
Citaten Januari 2013


De sneeuw valt,
elke vlok komt op zijn eigen plek neer.

Zen


 
Je kunt de wind niet veranderen,
maar wel de stand van de zeilen.

A. Karssen


 
Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen,
worden we uitgedaagd onszelf te veranderen.

Viktor Frankl


 
Alles is zoals het is.
Dat is geen wijsheid, maar een waarheid.
Hoe kan je dat veranderen? Door het te veranderen.
Maar ook dan is alles weer zoals het is.

Boeddha 


 
Je kunt iets uit een boek halen.
Dat iets kan zo belangrijk zijn
dat het je tot de erkenning voert van waar het werkelijk om gaat.

Idries Shah


 
Het geheim wacht op het inzicht van ogen niet bewolkt door verlangen.

Lao Tze


 
Een geest vol waarheid
stuurt zijn handelingen naar het uiteindelijke doel.

Gandhi


 
Een zuivere en sterke wil is een en al kracht.

Vivekananda


 
Het kost misschien wat discipline,
maar wees eenvoudig, wees vriendelijk.

Maharashi


 
Het positieve overwint altijd het negatieve.
Moed overwint angst.
Geduld verslaat boosheid
Liefde overwint haat.

Sivenanda Sarasvati
Ciaten december 2012:


Ver weg en hoog
boven de bomen
knallend vuurwerk

ShikiWil je weten wat er in mijn hart is?
Vanaf de aanvang der tijden: alleen dit!
Alleen dit!

Ryôkan


 
Spreid je gedachten van liefde grenzenloos uit.

Boeddha


 
Waar de liefde is, wat kan er nog worden verlangd?
Waar zij niet is, wat kan er dan nog lonend zijn?

Augustinus


 
Het goede, hoe meer gecommuniceerd, hoe uitbundiger het groeit.

John Milton


 
Ware liefde is geen gevoel waardoor we overweldigd worden.
Het is een weloverwogen, toegewijde beslissing.

M. Scott Peck


 
Stel je voor dat de Ene je uitnodigde voor een feestje:
‘Iedereen in de zaal is mijn speciale gast’.
Hoe zou jij de gasten behandelen?

Hafiz


 
Hemel, aarde en ik leven samen
en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.

Tswang Tse


 
Woorden die recht uit het hart komen,
gaan het hart binnen

Moses Ibn Esra


 
Angst vertelt je: ‘Ik wil je in veiligheid brengen.’
Liefde zegt: ‘Je bent veilig.’

Pat Rodegast
Citaten november 2012

Wanneer iemand de laatste adem uitblaast,
herinnert hij zich niet zozeer zijn handelingen
als wel zijn gebrek daaraan – de gemiste kansen.
Risico nemen bepaalt wie we zijn.
Risico ademt leven in, louter zijn.
Alle wijsheid bevindt zich in je,
je hoeft alleen maar dieper adem te halen
en… te luisteren.

Max Strom

 

Vraag jezelf in elke situatie af:
‘wat zou liefde nu doen?’

Anoniem


 
Journalist: ‘Hoe denkt u over de westerse beschaving?’
Gandhi: ‘Dat lijkt me een goed idee.’


 
Laat de vervulling over je komen
en weersta de verleiding om je dromen na te jagen.

MaharashiWerkelijke educatie is leren hoe te denken, niet wat te denken. 

J. Krishnamurti

 

Farmaceutische regel:
Als mensen geen kanker meer krijgen
maken wij geen winsten meer.
Dus laten we zorgen dat de aandacht gericht blijft
op de behandeling en niet op de oorzaak.

 

Het is de consequente keuze voor het pad met een hart
dat de krijger onderscheidt van de doorsnee man.
Hij weet dat het pad een hart heeft, wanneer hij er één mee is,
wanneer hij een grote vrede voelt en een plezier ervaart
terwijl hij het over de gehele lengte bereist.

Don Juan (Carlos Castaneda)Mijn leven was een risico, en ik nam het!

Robert Frost


 
Het lijkt erop dat groei in wijsheid gelijk opgaat
met het bewustworden van eigen onwetendheid

Anthony de Mello


 
Het zichtbare werk is gedaan.
Doe nu het werk van het hart aan de beelden in je.

Rainer Maria Rilke

 

Wie is de man die de weg bewandelt?
Het raam openend streelt hij het maanlicht;
zijn stoel verschuivend,
ziet hij uit over de snelstromende rivier.

Rakan
Oktober 2012

De ware boomgaarden en vruchten liggen binnen in het hart;
de weerschijn van hun schoonheid valt op het water en deze aarde.
Allen die misleid zijn komen zich vergapen aan deze weerspiegelingen
in de mening dat deze plaats het paradijs is.
Zij vluchten weg van de oorsprong en van de werkelijke boomgaarden
en maken zich vrolijk over een schimmenspel.

Rumi


 
Wanneer je beseft dat je het licht der wereld bent,
zul je ook inzien dat je de liefde der wereld bent;
Dat weten liefhebben is
en liefhebben weten is.

Sri Nisargadatta


 
Sla je vleugels uit en stem je af.
In het paradijs staat jouw boom.
Een zanger als jij hoort niet in een kooi thuis.

Hafiz


 
Alleen de waarheid kan het onrecht tarten.
De waarheid óf de liefde

Albert Camus


 
Schoonheid is zichtbaar geworden liefde

Plato


 
‘Hoe gaat het met je?’
‘Goed.’
‘Waarom vertel je dat niet aan je gezicht?’

Leo Buscaglia


 
Leer alsof je voor altijd blijft leven.
Leef alsof je morgen gaat sterven.

Gandhi


 
Duizend oorzaken voor zorg,
duizend aanleidingen tot angst kwellen dag na dag de dwaas,
maar niet de wijze.

Hitopadesa van Narayana


 
Het leven is niet als een trein die over rails loopt,
maar als een rivier
die zich door het prachtige landschap slingert naar zee

Osho


 
Als het enige gebed dat je in je hele leven zegt ‘dank u’ is,
dan is dat genoeg.

Meester Eckhart
September 2012

 
De tak die de meeste vruchten draagt,
buigt zich dankbaar naar de aarde.

Anoniem


 
Ga niet waar de weg je leidt,
maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter.

Ralph Waldo Emerson


 
Volmaakt als grote ruimte
heeft de weg niets te weinig, niets te veel.

Seng Tsan


 
Miljoenen mensen
die niet weten wat ze op een regenachtige zondagmiddag met zichzelf aan moeten,
verlangen naar onsterfelijkheid.

Susan Ertz


 
Waar de mens naar op zoek is,
is de zoeker zelf.

Anoniem


 
Ga voorbij de vormen van de dag
en je ziet rozentuin na rozentuin.

Rumi


 
De reis naar de Eenheid is vol gevaar,
maar hoe licht reis je
als je doel bekend is.

Hafiz


 
Wees tevreden met wat je hebt,
wees blij met de dingen zoals ze zijn.
Wanneer je beseft dat er niets ontbreekt,
behoort de hele wereld jou toe.

Lao Tzu


 
Ik spande een strik voor de valk ‘liefde’
en zag hem wegzweven met mijn hart.

Rumi


 
Wetend dat ik niets doe,
doe ik alles wat op mijn weg komt
en ben ik gelukkig.

Ashtavakra GitaAugustus 2012


Ik zou je graag onder mijn hoede nemen en je zwakte vragen op mijn sterkte te leunen,
maar alleen je eigen moed kan je dragen.

Hajjar Gibran


 
We leven enkel om schoonheid te ontdekken,
al het andere is een vorm van wachten.

Kahlil Gibran


 
Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen.
Vriendelijkheid in denken schept diepte.
Vriendelijkheid in het geven schept liefde.

Lao Tzu 


 
Liefde verandert niet door de dood en niets gaat verloren,
aan het einde is alles oogst.

Julia van Norwich


 
Geduld is een kunst die je door het leven heen draagt.

Japans gezegde


 
Nachten lichten op
in myriaden sterren.
Waarheen reizen wij?

Marianne


 
Als een gewoon mens tot kennis komt,
wordt hij een wijze.
Als een wijze tot kennis komt,
wordt hij een gewoon mens.

Zenspreuk


 
Bekijk, zie en bewonder.

Loesje


 
Een schip is veilig in de haven,
maar daar worden schepen niet voor gebouwd.

John Shedd

 

Vrede komt als je de weerstand tegen imperfectie opgeeft.

Adriaan Bos


 
Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen.

Kahlil Gibran
Juli 2012

Neem de tijd om te lachen;
lachen is de muziek van de ziel.

Anoniem


 
Door te sterven in je overgave, zul je eeuwig leven.
Als je moet sterven door je over te geven,
zal de dood voor jou niet langer bestaan.
Je zult reeds gestorven zijn.

Perzich gedicht


 
Door de liefde verscheen alles wat bestaat,
en door de liefde lijkt het niet bestaande toch te bestaan.

Shabestari


 
Met de zon meebewegend
buigen de stokrozen
in een zomerse regenbui.

Bashō


 
Niemand heeft de oneindige schat van vereniging ooit bereikt door lijden.
Toch is het vreemd dat zonder lijden
niemand ooit die schat waarnam.

Abu Said


 
Vanaf het moment waarop een kind de naam van een vogel leert,
zal het die vogel nooit meer echt zien.

Krishnamurti


 
Degene die wijs is, ziet dat hij alle dingen is en dat alle dingen in hem zijn.

Ashtavakra Gita


 
Zij die dansten werden voor gek versleten
door hen die de muziek niet konden horen.

John Milton


 
Als de media je alle antwoorden in de mond leggen,
zou je meer vragen moeten stellen.

Anoniem


 
Schoonheid is het wachtwoord van de zoeker.

Inayat Khan
juni 2012

15 Citaten uit De terugkeer van de profeet  van Hadjir Gibran:

 
De bron van liefde die je tuin van water voorziet
is soms gevuld met je tranen.
En het is goed dat dit zo is,
want geen wateren zijn zuiverder
dan die kostbare druppels
die je laat vallen op momenten van overgave.

Hajjar Gibran


 
Net zoals de vlinder worstelt
om zich te bevrijden uit de begrenzing van haar cocon
opdat ze vrij kan wegwieken,
is jouw reis een metamorfose van de ziel.

Hajjar Gibran


 
Wees een baken van de waarheid
die ontspringt aan de spontane impuls van je ziel.

Hajjar Gibran


 
Met het eerste knipogen van de zon begint je dagdroom,
 je denkt dat je wakker bent,
 maar je droom zet zich voort in de slaap van vergetelheid.

Hajjar Gibran


 
Wat kan de dag van morgen brengen dat nu al niet van jou is?

Hajjar Gibran


 
Geld kan je hart niet openen noch je schoonheid ontsluieren.
Het kan je voeten niet leiden in een dans
en ook je stem niet bevrijden in een lied.

Hajjar Gibran


 
Genade deed je beker overlopen
lang voordat het idee van de angst voor gebrek postvatte.
Zij wacht geduldig en verrukt op die kostbare momenten
waarop jij stilstaat en ze opmerkt.

Hajjar Gibran


 
Open de vensters en de deuren van je zolderkamer.
Laat de rommel waarmee je psyche volgepropt zit wegwaaien door een frisse wind.

Hajjar Gibran


 
Aan jou de taak het licht van de betovering te doen ontvonken
 zodat je vanachter je ogen straalt.

Hajjar Gibran


 
Naarmate het lot zich ontvouwt, groeit je autonomie navenant.
 Alles wordt je toegevoegd overeenkomstig je wasdom,
maar je mag niets vasthouden,
want je behoort niet tot de wereld der materie.
 Zoek dus geen kunstmatige rijkdom,
 want alleen een fontein in je hart kan je dorst lessen.

Hajjar Gibran


 
Geef opdat je de vreugde van het geven mag kennen,
want wanneer je tijd voorbij is,
gaat alles wat je niet gegeven hebt teloor.

Hajjar Gibran


 
Maar als je geloof zich beperkt tot je overtuigingen,
ben je als een gekooide vogel die misschien zijn vleugels wel uit kan slaan
maar niet vrij kan rondvliegen.

Hajjar Gibran


 
Is het niet verbazingwekkend hoeveel macht
een ongevaarlijke schaduw krijgt wanneer je er met angst naar kijkt?

Hajjar Gibran


 
Nu groeien je wortels diep in de grond die je droeg
en stijg je hoog op naar grenzeloze rijken,
waar wijsheid zich als regen tot gedachten vergaart.
De zaden van de dag van gisteren hebben bloesem gedragen.

Hajjar gibran


Mei 2012

Op een dag wanneer de wind perfect is,
moet je alleen het zeil nog openen
en de wereld is vol schoonheid.
Vandaag is zo'n dag.

Rumi


 
Ieder ogenblik komt de oproep tot liefhebben tot ons,
de oproep van de liefde.
Wil je met ons mee komen?
Dit is niet de tijd om thuis te blijven.
Ga naar buiten en geef je over aan de tuin….

Rumi


 
Er zong iets
De luit begon…
Mijn hart verbrak zijn ketens.
De snaren zongen iets,
‘jij gewonde dwaas……kom!’

RumiEr is een venster tussen hart en hart

RumiBedek de fouten van anderen
opdat ook je eigen fouten bedekt mogen worden.

Rumi


 
De spirituele krijger geeft eerst zijn brood weg,
maar treft hem het licht van overgave,
dan geeft hij zijn leven weg.

Rumi


 
Geliefden komen elkaar niet zomaar ergens tegen.
Ze waren altijd al in de ander verscholen.

Rumi


 
Ontdek in je tranen een verborgen lach,
zoek tussen de puinhopen naar de schat,
jij die leeft vanuit oprechtheid.

Rumi


 
Je hebt een mand vol broden op je hoofd,
toch bedel je van deur tot deur om broodkorsten.
Ben je niet goed bij je hoofd?
Waarom klop je aan bij elke deur?
Klop op de deur van je eigen hart!

Rumi


 
Ons lichaam is onze sluier in de wereld-
wij zijn als een zee die schuilgaat achter een strohalm.

Rumi
 April 2012
 
Zomervreugde:
De merels zingen
Tulpen openbarstens klaar.
Nieuwe levensvreugd

Nana GeboersAls de dagen verder opengaan is de eeuwige lucht een wonder

Jaques C Bloem 
Alleen op grote hoogte is genoeg ruimte voor brede vleugels

Tswang-tse


 
De aarde lacht in bloemen

Ralph Waldo Emerson


 
Vanuit mijn licht
Ontspringen lichaam en wereld

Ashtavakra GitaEchte wapencontrole vindt pas plaats als de mensen hun regeringen ontwapenen

Anoniem


 
Niet geweld, maar het goede vernietigt het kwaad

Leo Tolstoj


 
Oude vijver
Een kikker springt erin
Geluid van water

Bashō


 
Eigenlijk spreken we enkel tot onszelf,
maar soms spreken we luid genoeg en zou een ander ons kunnen horen

Kahlil Gibran


 
Heb je ware zelf lief,
dat van nature gelukkig is,
vredig en stralend!
Ontwaak tot je ware natuur,
en alle illusies verdwijnen als bij toverslag.

Ashtavakra Gita


 
Ik kwam tot uw kust als vreemdeling, ik woonde in uw huis als gast,
ik ga van uw deur heen als vriend, mijn aarde.

Rabindranath Tagore
Maart 2012

 
Een penseel met klodders heldergroen
De lente gaat de bomen doen 
Zachte toetsen stralend wit 
Ontstaan waar tere bloesem zit
In streepjes geel en vermiljoen
Ontvouwt zich zachtjes het seizoen 

Marianne


 
Ergens, op dit ogenblik, is er een commissie over JOUW toekomst aan het beslissen.
Alleen: JIJ bent niet uitgenodigd....

Peter Darbo


 
Hoewel het lichaam vanwege de Zee van de ziel
als een schelp in de wereld leeft,
zit er toch niet in elke schelp een parel.
Kijk met een open oog
binnenin elke schelp.
Ontdek wat er zich in elk van hen bevindt,
want die kostbare parel wordt zelden aangetroffen.

Rumi


 
Zie, mijn broeders, de lente is gekomen.
De aarde ontvangt de omhelzing van de zon
en het resultaat van deze liefde laat niet lang op zich wachten.
Ieder zaadje wordt wakker en ook de dieren ontwaken.
Het is vanuit deze mysterieuze kracht dat ook wij bestaan
en daarom verlenen wij onze buren de dieren
dezelfde rechten om dit land te bewonen als wij ontvangen hebben.

Sitting Bull (Sioux)


 
Leef zodat je niet, als je terug kijkt, hoeft te betreuren dat je je leven hebt verknoeid.
Leef zo dat je geen spijt hebt over dingen die je gedaan hebt of wilde dat je het anders gedaan had.
Leef je leven eerlijk en met overgave.

Elisabeth Kűbler-Ross


 
Onze daden vormen de spiegel waarin we zien wat we echt zijn.

Anoniem


 
Mijn wensen zijn dwazen, zij schreeuwen dwars door Uw zangen heen, mijn Meester.
Laat mij slechts luisteren.

Rabindranath TagoreOnze grootste kracht ligt niet in dat we nooit vallen
Maar dat we iedere keer weer opstaan

AnoniemEen gedachte is even werkelijk als een kanonskogel

J. Joubert


 
Als je het pad van kwaliteit volgt,
kunnen er schijnbaar vanuit het niets prachtige inzichten,
gedachten en oplossingen ontstaan.

Robert Pirsig


 
In een werkelijke vriendschap ontwikkel je elkaar.

Cornald Maas
 Februari 2012

Een land kan zijn dwazen overleven, zelfs de ambitieuzen.
Maar verraad van binnenuit overleeft het niet.

Cicero


 
Je kamt iedere morgen en avond je haar…
hoe vaak reinig je eigenlijk je hart?

Chinees gezegde


 
Hoe kan mijn verzegelde hart geopend worden,
anders dan door gebroken te worden?

Kahlil Gibran


 
Als een dwaas de waarheid hoort, raakt hij in de war.
Als een wijs mens de waarheid hoort, richt hij zijn blik naar binnen.
Misschien ziet hij er uit als een dwaas, maar hij raakt niet in de war.

Ashtavakra Gita


 
Alles op aarde heeft een doel.
Iedere ziekte kent een kruid ter genezing.
Ieder mens heeft een opdracht.
Dat is de indiaanse theorie over het bestaan.

Morning Dove (1888-1936)


 
We lenen vaak van morgen
om onze schulden van gisteren te voldoen.

Kahlil Gibran


 
Is die kraai
de akker aan het bewerken
of loopt ie alleen maar wat rond?

Issa


 
Als je hart een vulkaan is
kun je niet verwachten
dat er bloeiende bloemen uit je handen komen.

Kahlil Gibran


 
Laten we temidden van begerige,
door zorgen gekwelde, afgetobde mensen
tevreden leven en onbezorgd zijn.

Dhammapada


 
De meeste mensen zijn als een blad dat valt,
als speeltuig van de wind draait en wentelt het,
om ten slotte ter aarde te tuimelen.
Anderen echter, zij zijn sterk in de minderheid,
lijken op sterren die een vaste baan hebben,
zij zijn onbereikbaar voor de wind en bezitten een wet en koers in zichzelf.

Herman Hesse (Uit: Siddhartha)


 
Wie zijn bestemming kent, vindt de weg.

Lao TzeJanuari 2012

Vooroverbuigend,
wereld op zijn kop,
bamboe in de sneeuw

Bashō


 
In de winter lopen de zeven sterren op een kristallen bos

Soen Nakagawa (1907-1984)


 
Macht zei tegen de wereld: 'Je bent van mij'.
Liefde zei tot de wereld: 'Ik ben de jouwe'.
De liefde won.

Rabindranath Tagore


 
Als er licht is in de ziel,
zal er schoonheid zijn in de mens.
 
Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis.
 
Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land.
 
Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.
 
Chinees gezegde.


 
Elke stap die je op deze aarde zet zou een gebed moeten zijn.
De kracht van een pure, goede ziel is als een zaad geplant in ieder mensenhart
en zal groeien wanneer je deze aarde met eerbied bewandelt.

Sioux elder


 

De weg van de aarde naar de sterren is niet gemakkelijk.

Seneca


 
Je schept er genoegen in wereldse goederen te verzamelen.
Maar om geluk te vinden moet je alles opgeven.

Ashtavakra Gita


 
De liefde is het einddoel van de geschiedenis van de wereld
- het Amen van het universum.

Novalis


 
Droom met je ogen open en leef niet met je ogen dicht.

Yves Montant


 
Het werk wacht wel tot jij jouw kind de regenboog hebt laten zien.
Maar de regenboog wacht niet tot jij klaar bent met je werk.

P. CloffardWat je wilt komt vaak niet overeen met wat je nodig hebt.

Levenswijsheid


 
Ik kan het beste niet kiezen.
Het beste kiest mij.

Rabindranath Tagore


 

December 2011

Al zou de wereld vol met doornen groeien,
een liefdevol hart blijft altijd een hof waar rozen bloeien.

Djalal al-Din Rumi


 
Zij werpen hun schaduw voor zich uit, die hun lantaarn op hun rug dragen.

Rabindranath Tagore


 
Het schenken van geld getuigt van gulheid.
Het schenken van tijd getuigt van liefde.

Ninon de l'Enclos 


 
Wanneer je het hart van het leven bereikt zul je in alles schoonheid zien,
zelfs in de ogen die blind zijn voor deze pracht.

Kahlil Gibran


 
De seizoenen wisselen en het licht en het uur en het weer.
Maar dit is hetzelfde land.
En ik begin de kaart te kennen en de windstreken.

Dag Hammerskjöld


 
Je kunt je leven lang op hetzelfde lapje grond zitten
en toch buitengewoon veel gezien hebben.
Alles hangt af van je weetgierigheid en de scherpte van je blik.

Konstantin Paustovsky


 
De weg van de Boeddha onderzoeken is het zelf onderzoeken.
Het zelf onderzoeken is het zelf vergeten.
Het zelf vergeten is gewekt worden door tienduizend dingen.

Eihei Dogen


 
Natuur
Weet dat alles in de natuur als een persoon is.
Spreek tot de storm
Spreek tot de donder
Ze zijn je vrienden en zullen je beschermen

Anoniem


 
Wanneer iemand zoekt kan het licht gebeuren
dat hij alleen oog heeft voor hetgeen hij zoekt,
dat hij zichzelf niet toestaat iets te vinden,
verblind is omdat hij alleen maar denkt aan datgene waarnaar hij op zoek is,
omdat hij een omschreven doel heeft, en van dat doel bezeten is.
Vinden daarentegen is vrij zijn, open staan, geen doel hebben.
De zoeker ziet veel over het hoofd van wat zich dicht onder de ogen bevindt.

Herman Hesse (Uit: Siddhartha)


 
Houdt mij verre van wijsheid die geen tranen kent,
filosofie die niet lacht en grootsheid die niet buigt voor kinderen.

Kahlil GibranNovember 2011

Zoals een olielamp door het kristalheldere glas een duistere kamer verlicht,
zo wordt je lichaam verlicht
als het vuur van de geest de lamp van licht en liefde ontsteekt.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Vertrouwen is de oase in het hart
die nooit gevonden kan worden door de karavaan van het denken.

Kalil Gibran 


 
Eén hemelse dauwdruppel die het hart beroert,
bevat meer wijsheid dan een oceaan van kennis in het hoofd.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Gisteren gehoorzaamden we koningen en bogen we onze hoofden voor keizers.
Maar vandaag knielen we enkel voor de waarheid,
volgen we alleen de schoonheid en gehoorzamen we enkel de liefde.

Kahlil Gibran


 
Laat nimmer het ijzer van de wereld je hart bezwaren,
delf goud op in de schatkamer der herinneringen,
plant de gouden banier van licht en liefde in je hart als teken van je gouden kracht.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Zij tonen ons hun rijkdom in goud en zilver,
ivoor en ebbenhout en wij tonen hen onze harten en onze geestkracht;
en toch achten zij zich de gastheren en oordelen zij ons de gasten.

Kahlil Gibran


 
Ontsteek de lamp van waarheid,
nu de leugen zich als een machtige olievlek over heel de wereld spreidt.
Wees een lamp voor jezelf en voor alle levende wezens.
Laat je innerlijk als een vuurtoren schijnen
over de woeste branding van de zee der huiveringen.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Een dichter is een vogel met onaardse, uitmuntende eigenschappen,
die ontsnapt uit zijn hemelse rijk en in deze kwelende wereld terecht komt.
Als we hem niet koesteren,
spreidt hij zijn vleugels en keert hij terug naar zijn thuisland.

Kahlil Gibran


 
Zoals rijp fruit in de oogsttijd vanzelf in de schoot der aarde valt,
zo vallen vruchten van wijsheid op de juiste tijd in de schoot van hen wie ze toekomen.
Nimmer strekt de wijze zijn handen uit om een vrucht vast te houden voor zichzelf.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Laat liefde, menselijk en teer, de komende dag bepalen.

Kahlil Gibran


 
Waarheen je ook kijkt, wat je ook ruikt, hoort, tast of proeft,
waar je ook je voeten neerzet, overal is het ene.
Iedere gedachte, ieder woord, iedere daad
vormt een ragfijne draad in het glinsterende web van het leven.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Wees stil mijn hart, totdat de Dageraad komt,
want hij die geduldig de ochtendschemering afwacht,
zal hem zeker ontmoeten,
 en hij die het licht liefheeft zal door het licht worden bemind.

Kahlil Gibran


 
Pas als de ziel tot rust komt in de stem van de stilte,
weerspiegelt ze dag en nacht het al,
is ze als een verstild meer in een vallei.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Liefde is een hemels licht dat uit het binnenste van het gevoelige zelf straalt
om de gehele omgeving te verlichten,
opdat het de wereld kan aanschouwen als een optocht van groene weiden,
en leven als een droom van schoonheid tussen ontwaken en ontwaken.

Kahlil Gibran


 
Alleen de verstilde ziel kan de grondtoon horen,
die de ontelbare snaren van de harmonie der sferen bespeeld.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Want als de liefde heimwee heeft,
ontsnapt ze aan de maten en peilingen van de tijd.

Kahlil Gibran


 
Verwar nimmer het tijdelijke met het tijdeloze, de vorm met de inhoud.
Je ware gelaat wordt niet gevonden in de hoge golven van de zee der verandering,
maar in de tot rust gekomen geest.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Eenzaamheid is als een stille storm die al onze dode takken afbreekt;
toch reiken hierdoor onze levende wortels dieper het hart van de levende aarde in.

Kahlil Gibran


 
Afgescheidenheid is een gevoel, een idee.
Al is de ijsberg in de zee bevroren water, het is water.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)


 
Liefde is de nectar die de bruiden van de dageraad voor de sterken uitgieten
zodat ze verheerlijkt voor de sterren van de nacht
verrijzen en vol vreugde zijn voor de zon van de dag.

Kahlil Gibran


 
Dankbaarheid is de geur van het leven zelf.
Zoals de bloeiende vanillestruik onmiddelijk zijn heerlijk zoete geur schenkt
als je zijn witte bloempjes aanraakt,
zo schenkt het leven je dagelijks de geur van dankbaarheid als je het liefdevol streelt.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)

 

De nacht is voorbij,
en wij kinderen van de nacht moeten sterven
als de dageraad tevoorschijn springt van achter de heuvels;
uit onze as zal een machtiger liefde verrijzen.
Deze liefde zal lachen in de zon en onsterfelijk zijn.

Kahlil Gibran


 
Wat je altijd zocht heeft je nimmer verlaten.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)Liefde is een woord van licht,
geschreven door een hand van licht,
op een bladzijde van licht.

Kahlil Gibran


 
Dans in de wind en wordt de wind.
Stop met zoeken, je bent al gevonden.

Marcel Messing
(Uit: De meester van de eindtijd)
 


Oktober 2011

 
Het geheim van het lied is de vibratie in de stem van de zanger
en de trilling in het hart van de luisteraar.

Kahlil Gibran 


 
Herinneren is een vorm van ontmoeten.

Kahlil Gibran


 
Denk maar niet dat jij de koers van de liefde kunt bepalen.
Want de liefde, als zij je waardig bevindt, bepaalt jouw koers.

Kahlil Gibran


 
Zout moet wel haast heilig zijn,
het is in onze tranen en in de zee.

Kahlil Gibran


 
Al onze woorden zijn kruimels die gevallen zijn
van de feesttafel van onze geest.

Kahlil Gibran


 
Als je je geheimen aan de wind onthult,
verwijt hem dan niet dat hij ze doorvertelt aan de bomen.

Kahlil Gibran


 
In één waterdruppel bevindt zich ieder geheim van iedere oceaan

Kahlil Gibran


 
Op de bodem van het hart van elke winter
ligt een vermoeden van de lente,
en achter de sluier van elke nacht
verbergt zich een glimlachende morgen.

Kahlil Gibran


 
Ik werd opnieuw geboren
toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar lief kregen
en een huwelijk aangingen

Kahlil Gibran
 

 
Droefheid is enkel een muur tussen twee tuinen

Kahlil Gibran


 
Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren

Kahlil Gibran


 
Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft,
hoe meer vreugde u kunt bevatten.

Kahlil Gibran


 
Iedere gedachte die ik in een vorm gevangen heb,
moet ik bevrijden door mijn daden.

Kahlil Gibran
 

 
Iedere mens is de afstammeling van iedere koning en iedere slaaf.

Kahlil Gibran


 
Je mag hem vergeten met wie je samen gelachen hebt,
maar nimmer hem met wie je hebt geweend.

Kahlil Gibran


 
Laat openingen in uw samenzijn
zodat de hemelwind tussen u danst.

Kahlil GibranSeptember 2011

Als stukjes gebroken glas
spat het lot uiteen als verstrooide kansen in het zonlicht.
Het zijn onze daden die het licht reflecteren
dat wij de wereld in dragen.

Alex Posey (Creek indiaan 19de eeuw)


 
Slechts één keer stond ik met mijn mond vol tanden.
Dat was toen iemand vroeg: ‘Wie ben je?’

Kahlil GibranJe zult alles wat je nodig hebt ontvangen
als je ophoudt te vragen om wat je niet nodig hebt.

Sri Nisargadatta Maharaj


 
Als u zegt dat uw gedachten de bron van de pijn zijn, begint de vrijheid.
U bent een personage in een roman geweest,
plotseling volgt u het geschrevene niet meer en stapt u uit het verhaal.

John Tarrant


 
Groeien is niet groter worden
maar je bewust worden van je grootsheid.

Anoniem


 
Schoonheid bevindt niet in het gezicht
maar is een licht in het hart.

Kahlil Gibran


 
Het leven is geen probleem wat opgelost dient te worden.
Leven is een mysterie dat geleefd moet worden

Osho


 
Slechts vlinders
en zonlicht
in een volslagen lege wei.

BashōEen mens, geboren op deze aarde, heeft een heilige taak.
Wij hebben een diepe verantwoordelijkheid omdat we speciale gaven bezitten
die de planten, vissen, wouden, vogels en alle andere levende wezens op aarde niet hebben.
Daarom hebben wij de heilige taak hen te behoeden, voor hen te zorgen.

Audrey Shenandoah (Onondaga indiaanse)


 
Een ander mens kan nooit meer van je begrijpen
dan hij zelf van het leven begrepen heeft.

Frida de Clerq ZubliVertrouwen kijkt naar boven en ziet het licht,
verdriet kijkt om naar wat was en had kunnen zijn,
bezorgdheid kijkt om zich heen naar mogelijke rampspoed.
Kies!

AnoniemDenk na over wat je in jezelf hebt.
Dat is de enige manier.

BusonAugustus 2011

In de zomerdoor een beek waden,
sandalen in de hand.
Wat heerlijk

Buson


 
Eerst wordt je vreselijk boos,
dan kalmeer je 
en vervolgens ben jij degene die het verschil maakt.

David Icke 


 
Mensen willen gelukkig zijn
maar hebben liever aandacht dan liefde.

Anoniem


 
De stem van grote geest is hoorbaar in het gekwinkeleer van de vogels,
zichtbaar in de rimpelingen van de wateren
en in de zoete adem van iedere bloem.
Gertrud Simmons Bonnin, Sioux (1876-1938)
Hoe ze het voor elkaar krijgen vrije mensen tot slaven te maken
en het religie te noemen, is voorbij mijn voorstellingsvermogen.

William Apess (1836)


 
Wat is de hemel mooi
Als een leeuwerik
Gezongen heeft

Issa


 
Moet je perse de wereld gezien hebben?
Alle gevoelens waartoe mensen in staat zijn – liefde en haat, angst en afgunst, jaloersheid en vreugde – vindt u in elk dorp, in elk huis.
U hoeft er niet eens naar te zoeken, u hoeft ze alleen maar te zien.

Jan – Philipp Sendker

 

We kiezen zorgvuldig een weg tussen de scherven, gebroken voorwerpen als gevolg van onze  dwaasheden. Sommige brokstukken zullen prachtig zijn.

Guy Gavriel kay


 
Jezelf overwinnen is veel beter dan anderen onderwerpen.

Dhammapada


 
Maar, wat een wonder!
Ik ben de onpeilbare diepte,
waarin alle schepselen
spontaan vorm aannemen,
speels tegen elkaar botsen,
en weer wegzinken.

Ashtavakra Gita
 


Vertrouwen is de vogel die het licht voelt en
zingt als de dageraad nog donker is.

Rabindranath Tagore


 
De wolk boven de lotus – ook hij wordt een Boeddha

Boryu 18e eeuw


 
Beschouw jezelf nooit
als een persoon die niet meetelde-
Feest der zielen

Matsuo BashoElke waarheid heeft vier hoeken.
Als leraar rijk ik je één hoek aan,
Het is aan jou de andere te vinden.

Confucius


 
Uit mij stroomt de wereld,
En in mij lost zij weer op.
Zoals een armband tot goud versmelt,
Een kruik tot aarde verkruimelt,
Een golf opgaat in de zee.

Ashtavakra GitaDe kracht van een pure, goede ziel
wordt geplant in de harten van ieder mens
en zal groeien wanneer men door het leven wandelt als in een gebed.

Charmaine White FaceZegen de mens die in zijn wezen kalm en onbewogen
de stormen van het bestaan doorstaat.
Geen blad ruist, geen rimpeling verstoort de waterspiegel van de geest.

Spreuk van de Onondaga indianenjuli 2011

Zie, ik zeg u een verborgenheid;
Wij zullen wel niet allen ontslapen,
Maar wij zullen veranderd worden.

I Korintiërs 15:51Wie wijs is, dient door inspanning,
waakzaamheid, terughoudendheid en discipline voor zichzelf
een eiland in het leven te roepen
dat door geen vloed kan worden overstroomd.

DhammapadaAlle geluk en succes,
vrouwen, vrienden, huizen en materieel bezit….
zijn niets anders dan een droom,
een goocheltruc,
een reizend theater

Een paar dagen, en weg zijn ze.

Ashtavakra Gita

 

 

Aroma,
Iemand bracht jasmijnen en zette ze
In een witte beker tegenover de hemel
Van het blauwe venster terwijl men
Een lichte stem hoorde die ons verkondigde:
De zomer is gekomen.

Juan Gil-AlbertAls je iemand ontmoet zonder glimlach,
schenk hem dan de jouwe.

AnoniemOm jezelf te vinden
moet je voor jezelf denken.

Socrates
En nu rest nog de laatste vrees.
Het is de vrees voor de ultieme overgave.
Mij ruggelings in de niet-bestaande afgrond laten vallen,
als een bungeejumper aan een onzichtbaar koord.

Aldo ZimetHet zelf is een grenzeloze en onmetelijke zee.
De ziel gaat langs alle paden.
Zij wandelt niet langs een lijn, noch groeit zij als een riet.
De ziel ontplooit zich als een lotus met talloze bloembladen.

Kahlil GibranMensheid:
Is schepping verward door grenzen en limieten
die de oneindigheid met het universum in de weg staan.

NintancitoAls je zover gekomen bent dat je geen antwoord meer verwacht,
zul je eindelijk zó kunnen geven,
dat de ander kan ontvangen- en zich over het geschenk kan verheugen.

Dag HammerskjöldJe moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid.

Anoniem
Leef in vreugde, in gezondheid, zelfs als de hele wereld ziek is

BoeddhaJuni 2011


Als je gedachte een roos is, ben je een rozentuin.

AnoniemHet is erg gemakkelijk voor de wensen van een grote macht te buigen.
Het is een andere kwaliteit die te weerstaan.

Dag Hammerskjöld
Een bloeiende roos, een hyacint, kunnen je verblinden.

Dahlia RavikovitschIk ruik gemaaid gras
doe mijn ogen langzaam dicht
en hoor het groeien.

Ben van UdenIk ben het ene pure bewustzijn.
Als je het woud van onwetendheid verbrand hebt,
vastberaden en vol vuur
en verlost bent van alle verdriet,
wees dan gelukkig.

AstavakraDe boog van het bestaande universum mag dan lang zijn,
hij beweegt zich richting gerechtigheid

Martin Luther King  Wie de kracht van woorden niet kent, kan de mens niet kennen

ConfuciusHet geheim van geluk is vrijheid.
Het geheim van vrijheid is moed.

ThucydidesElke beschaving heeft het afval dat ze verdient.

LoesjeWat heeft onze beschaving nog te verliezen?
Hooguit een voetbalwedstrijd.

LoesjeAngst is niet echt.
Angst is slechts een uiting van de hersenen zonder enkele vorm van waarheid.
Angst probeert slechts de kracht en de echte wijsheid te blokkeren
die in staat is om elke belemmering te overwinnen.

Meester KhiashiDe vrucht valt plotseling van de boom,
maar het rijpen heeft tijd nodig.

Shri Nisargadatta Maharaj  Voorjaar:
Op een lage tak
Een vogelnest in aanbouw
Wat een vertrouwen

A.C. Bijvoet


Als ge werkelijk uw ogen zou openen om te zien,
zoudt ge uw beeld zien in alle beelden.
En las ge uw oren zou openen om te horen,
zoudt ge uw stem horen in alle stemmen.

Kahlil GibranDe mens die zijn bron zoekt
is als een lindebloesem
op zoek naar zijn linde.

Aldo ZimetWuivend fluitekruid, want op haar eigen wijze speelt de lente-wind.

Josine PloumAlle dingen komen en gaan maar wie ontwaakt is blijft wakker.

BoeddhaDe dag verheft zich uit zijn slaap.
De dag ontwaakt samen met het ochtendlicht.
Ook jij moet je verheffen, ook jij moet ontwaken, samen met de dag die komt

InuitspreukWetenschap geeft ons geen ogen maar brillen.

F.G. Junger, 1949Als ons bewustzijn geen onderscheid maakt, verschijnen alle dingen zoals ze zijn: één!

Seng ts’an, China 595Het enige verschil tussen een bloem en onkruid is een oordeel.

AnoniemEn onthoud dit van mij:
Ik leer u niet te geven maar te ontvangen,
niet te ontkennen maar te vervullen,
niet toe te geven maar te begrijpen, met een glimlach op uw lippen.
Ik leer u geen stilte maar liever een lied, niet te luid
Ik leer u uw grotere zelf, dat de hele mensheid bevat.

Kahlil GibranDe buitenwereld is van ons allemaal.
De binnenwereld ook.

Aldo ZimetDeze liefde fluistert geheimen in je oor die voor anderen onbegrijpelijk zijn.
Jij weet wie je bent.
Jij bent de stralende ster.

RumiHoe doodeenvousig verscheen vandaag de lente:
Een zachtblauwe lucht

IssaVeel van onze angsten zijn zo dun als een papieren zakdoekje.
Eén moedige stap en je bent er doorheen!

Brendan Francis
 Met alles en in alles zijn we allen familie van elkaar

Sioux uitspraakDurf een grote klaproos te zijn in het tulpenveld!

Don Edward BeckO gij, die de weg der liefde gaat…

DanteIk geloof niet dat een grasspriet minder is dan de reis der sterren.
En de uitloper van de braam kan de salon van de hemel sieren.

Walt WhitmanEen goede gedachte heeft haast niets aan.

Emanuel WertheimerAl wat is bevindt zich in het universum
en het universum bevindt zich in al wat is:
Wij bevinden ons daarin en het universum bevindt zich in ons.
Zo valt alles in perfecte eenheid samen.

Giordano Bruno, Cansa V218
Dez tijdelijkheid die ik ben
is slechts een brug tussen binnen en buiten

Aldo Zimet
Eens moet ik van de liefde zingen
die ons oneindig maakt in haar alwetendheid
dochter van de oorsprong en moeder van de wereld

Erik Van Ruysbeek
Rondtrekkend overal vreemd,
zwervend tussen tijd en eeuwigheid.

Herman Hesse
Daar is tijd noch ruimte, voor noch achter,
maar al wat leeft ligt opgesloten in het eeuwig groeiend nu.

Meester EckhartJe gaat niet dood want je bent nooit geboren.
Je was alleen maar vergeten wie je bent.

Allan WattsU beseft vast wel dat het kwaad zichzelf kwaad doet
zoals het geheel zichzelf heelt.

Marianne Frederikson
(Uit: 'De nachtwandelaar')Hoe wonderbaarlijk en geheimzinnig....
ik verzamel brandhout en haal water.

P'ang Chu ShiZoeker!
Maak de boot leeg.
Ontdoe haar last en begeerte en haat
en zeil uit!

BoeddhaDrie wonderen van onze broeder Jezus staan nog niet in het boek:
Het eerste, dat Hij een mens was als gij en ik.
Het tweede dat hij gevoel voor humor had en
het derde dat hij wist een overwinnaar te zijn,
al was hij overwonnen.

Kahlil GibranBekleed met de gouden mantel is Hij gegaan
door de poort der vernedering en heeft deze verlaten
bekleed met de gouden mantel.
Hij, het licht der wereld.

Uit de Pistis Sofia De mens zal ontdekken
dat de ware kosmische wet gegrift is in zijn hart,
dat liefde de essentie is.

Marcel Messing
Uit: ‘Op een rots gebouwd’We veranderen de wereld in een grote vuilnisbelt,
spreken over milieu en klimaat
maar weigeren het vuil in onze geest op te ruimen,
te werken aan een beter geestelijk klimaat,
een klimaat van zuiverheid van denken,
reinheid van hart en zinnen.
Zouden we daarmee beginnen
dan zou het ook om ons heen zuiver en rein zijn.

Marcel Messing
Uit: ‘Op een rots gebouwd’Het idee dat we ‘iemand’ zijn is uitgewaaid.
Nirvana betekent niets anders dan ‘uitwaaien’, ‘uitdoven’.
Uitwaaien aan de storm van verlangens.
Uitdoven aan het vuur der begeerten.
Dikke wolken van onwetendheid
waaien weg voor het grenzeloze licht dat we zijn.

Marcel Messing
Uit: ‘Op een rots gebouwd’

 

‘Neem toe en groei’ zo zegt die stille stem:
‘Úw vader staat te wachten in een huis vol licht.
Keer in uzelf nu terug.’

Marcel Messing
Uit: ‘Een zaaier ging uit’

 

Alleen wij zelf kunnen veranderen door in te zien
dat niet het ik het middelpunt van de wereld is,
maar dat de wereld in de onmetelijkheid van de eigen geest rust.

Marcel Messing

 

Drie wijzen, de ware ingewijden,
geleid door de ster kwamen om hem te aanbidden.
Bathazar brengt wierook en is de mens van diepe vrede.
Melchior van het licht (inzicht) brengt goud.
Kaspar brengt mirre,
symbool van transformatie en onsterfelijkheid.

Anoniem

 

Ik ben bewustzijn,
gekleed in een mantel van stof.

Aldo ZimetWaar liefde en humor hand in hand gaan,
tintelt het leven.

Ruth Zwijgers

 

Daarom is dit ook het werk van de ware alchemist,
de waarheid af te scheiden van de illusie,
dat wat goed is van dat wat kwaad is
en de Christus te bevrijden uit de materie.

Gilles QuispelVraag het goddelijke niet om beschutting tegen de wind,
maar vraag:
‘Leer mij de draden spannen van het weefraam
waarop ik een mantel weven kan
waarmee ik de barre storm in kan gaan.’

AnoniemIn de winter
lopen de zeven sterren
op een kristallen bos

Soen Nakagawa (1907-1984)Vijver vol sterren;
Een winterbui rimpelt hem,
telkens en telkens.

Sora


 


Wat is leven?
Het oplichten van een vuurvliegje in de nacht
De ademwolk van een bizon in de winter
Een kleine schaduw, rennend in het gras die zich verliest in de zonsondergang

Blackfoot indiaans gezegde.


 

Wijzelf zijn degenen waarop we wachten

Hopi uitspraak

 

Alles is van dezelfde adem
Het dier, de boom, de mens
De lucht deelt zijn wezen met alle leven

Chief Seattle

 

Denk niet dat de waarde van een civilisatie af te meten is aan de hoogte van zijn gebouwen,
Het is enkel te meten aan hoe men met zijn omgeving en elkaar omgaat.

Sun Bear, Chippewa stam

 

Mét al wat is en ín al wat is zijn we familie

Sioux uitspraak

 

Er bestaat geen dood alleen een verandering van werelden

Duwamish

 

Als de tijd rijp is,
kan geen leger ter wereld
een nieuw inzicht nog tegenhouden 

Victor Hugo
Rijs één ogenblik op uit tijd en ruimte
schuif de wereld ter zijde
en wordt een wereld binnen in uzelf

Shabestari
De zachtheid van de hemel
koestert de zee – luister
het machtige wezen is wakker

W. Wordsworth
De ziel is enkel een gast in ons huis,
een wandelaar uit verre landen;
Wij weten niet waar wij hem vonden;
Hij legt zich schijnbaar slechts aan banden
bij ons en gaat toch immer zoekend uit
naar doelen die nog niet ontstonden

Angelus Silesius
Het schrijven van een dichtbundel
is als een rozenblad
de Grand Canyon in laten vallen
en dan wachten op de echo

Don Marquis
Wat je bezit is op weg naar anderen.

Willem Hussen
Er klinkt altijd muziek
tussen de bomen in je tuin
maar je hart moet heel stil zijn
om het te kunnen horen

Minnie Aumonier
De zon is een groot dichter
en heeft met gouden pen
op ons land
een mooi gedicht geschreven 

Jirí Wolker
Een andere wereld is niet allen mogelijk, ze is er bijna.
Op een stille dag kan ik haar horen ademen.

Arundhati Roy
"De liefde heerst niet, maar zij vormt - en dat is meer."

J.W.Goethe
Vertraag
vertraag
vertraag je stap
Stap trager dan je hartslag vraagt.

Verlangzaam
verlangzaam
verlangzaam je verlangen
En verdwijn met mate.

Neem niet de tijd
en laat de tijd je nemen
Laat

Leonard Nolens
De hemel wordt wakker
lachend blauw

Willem Hussen
"Hoe meer men liefheeft,
des te actiever wordt men, denk ik;
want liefde die alleen maar gevoel is,
zou ik geen liefde noemen willen."

Vincent v Gogh
‘Rozenstruik, wat ben je, vriend of vijand?’
‘Ik ben beide, want mijn bloemen
zijn de liefkozing van een vriend
en mijn dorens de steek van een vijand.’

Inayat Khan
 (soefimeester, 1881-1927)


 

Niet wie in een veldslag
duizend maal duizend man overwint,
maar wie één mens, zichzelf, overwint,
is de grootste winnaar.

De Boeddha
Dhammapada, vers 103


 

… Maar het Koninkrijk is
binnen in jullie en buiten jullie.

Evangelie van Thomas
logion 3


 
Het Koninkrijk der hemelen,
het is in ons en om ons.
Als wij daarin geloven, zullen wij eeuwig leven.

Mani (3de eeuw)
Er is, bhikku’s [monniken], het ongeborene,
het niet ontstane, het ongeschapene, het niet samengestelde.

De Boeddha
Juist omdat het zo dichtbij is, kun je deze waarheid
niet uit het oog verliezen…
Maar als je probeert haar te raken,
door je geest op haar te richten,
schiet je er al achttienduizend mijlen naast.

Zenmeester Tai Hui
De natuur van de geest is eenvoudigweg te dichtbij
om herkend te worden.
Net zoals wij ons eigen gezicht niet kunnen zien,
vindt de geest het moeilijk naar zijn eigen natuur te kijken.

Sogyal Rinpoche

 


Als je er onmiddellijk binnen wilt treden,
is het wachtwoord ‘geen twee.’

Meester Sengtsan (7de eeuw)
De geest – de Boeddha zelf – heeft geen moeder noch vader,
hoe wonderbaarlijk dat hij noch geboorte noch sterven kent!
Terwijl wij al die uiteenlopende gevoelens van geluk en ellende ondergaan,
hoe verbazingwekkend is het dat de geest niet verslechtert of verbetert!

Shabkar Lama
Juist en verkeerd, geluk en smart zijn allemaal attributen
van de geest [mind], niet van u, o allesdoordringende Ene.
Gij zijt noch degene die doet,
noch degene die geniet, gij, die immer vrij zijt
geweest van zulke gehechtheden.

Ashtavakra Gita


 

Ik ben de werkelijkheid, zonder begin, zonder gelijke.
Ik heb geen deel aan de inbeelding ‘ik’ en ‘jij’,
‘dit’ en ‘dat’.
Ik ben Brahman,
één zonder tweede, gelukzaligheid zonder einde,
de eeuwige, onveranderlijke waarheid.

Shankara
God is een eindeloos niets en minder nog dan niets.
Wie niets in alles ziet,
aanschouwt daarvan toch iets.

Angelus Silesius


 

God is het Ene ten opzichte van het geschapene
als een eeuwig niets;
hij heeft noch grond, noch aanvang, noch plaats,
en bezit slechts zichzelf.

Jacob Boehme


 

De waarheid heeft talloze facetten
maar blijft toch één,
zoals alle stralen van de zon
verwijzen naar het éne licht.

Anonymus

 


God is een louter niets,
hij kent noch hier noch nu,
hoe meer je naar hem grijpt,
hoe meer ontglipt hij je.
 
Angelus Silesius (17de eeuw) 
Voor de oerknal was er een leegte, zo volstrekt,
dat zij de spot drijft met elk menselijk
concept van leegte.
 
Stephen Hawking, fysicus (21ste eeuw)

 

 Mijn vriend, uw hart schitterde
met de rijzende zon van het oosten
gelijk de besneeuwde top
van een eenzame berg in de dageraad.

Rabindranath Tagore

 

Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was,
Ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was.
Ik handelde, en zie:
de plicht was vreugde.

TagoreHet geld van de hebzuchtige, dat onbehagen,
beslommeringen, verblinding en slapeloosheid veroorzaakt,
is geen geld, maar slechts een ziekte van het hart.
Niet wordt de hebzucht door geld gestild,
zo min als de dorst door zout water.

Ksemendra
Uit de onwerkelijkheid voer ons in de werkelijkheid.
Uit het duister voer ons in het licht.
Uit de dood voer ons in de onsterfelijkheid.

Upanishads Ik heb drie schatten die ik koester en behoed,
De ene is de liefde, de tweede is bescheidenheid,
en de derde is deemoed.
Slechts de liefhebbende is moedig
slechts de tevredene is grootmoedig,
en slechts de deemoedige
is tot heersen in staat.

Lao Tse
Laat toorn en stormachtige opwinding varen.
Alle onstuimigheid heeft geen duur;
Geen uur duurt een hagelstorm,
Geen dag de beweging van de wervelwind!
Al snel verstilt de vuurklank van de bliksem –
en dit zijn de grote machten van de hemel.
Stil schijnt het kleinere geslacht,
En de dingen ordenen zich vanzelf.

Lao Tse
We kunnen hier en nu beginnen
de zin van ons leven te vinden.
We kunnen van elk moment een gelegenheid maken
om te veranderen en ons vol overgave en concentratie
op de dood en op de eeuwigheid voor te bereiden.

Sogyal RinpocheMaak eerst  het juiste gedrag
tot uw tweede natuur
Dan pas heeft u het recht
anderen te vertellen hoe ze moeten leven.
Voordat u een ander kunt vormen,
dient u eerst uzelf te vormen.
Dit is moeilijker dan anderen de weg te wijzen.

BoeddhaNiet door zich van zichzelf bewust te worden,
wordt de mens zich van God bewust,
maar door zich van God bewust te worden,
wordt de mens zich van zichzelf bewust.

Hazrat Inayat Khan

 Dit maakt ons leven tot gave:
dat we het accepteren.

Carla Pols


 

Ik zie nu in dat alles voortkomt uit bewustzijn.
Ik begrijp beter dat je je eigen realiteit creëert
op basis van het bewustzijn dat je hebt
en de intentie waaruit je leeft.
Ik begrijp dat bewustzijn de basis is van leven,
en dat het in het leven vooral gaat om compassie,
empathie en liefde

Dr. Pim van Lommel


 

Beoefen de onverstoorbaarheid,
houd je bezig met niets doen,
vind genot in onthouding,
en je ziet het grote in het kleine,
het vele in het weinige.

Lao Tse

 

Als je een waardig mens ontmoet – tracht hem dan na te volgen.
Als je een onwaardig mens tegenkomt – beproef dan jezelf!

ConfuciusGenoeg te hebben is geluk;
meer dan genoeg te hebben brengt ongeluk.
Dat geldt voor alle dingen,
speciaal echter voor geld.

Lao Tse

 

Als ik een zinsnede moest uitzoeken
die mijn hele leer zou samenvatten,
zou ik zeggen:
heb geen boze gedachten !

Confucius

 

Als zout water is de greep van de wereld;
hoeveel men ook drinkt,
nooit wordt de dorst gelest.

Koedatkoe Bilik

 

Wie anderen erkent, is geleerd.
Wie zich zelf erkend, is wijs.
Wie anderen overwint, is sterk.
Wie tevreden is, is rijk.
Wie zijn centrum niet verliest,
is duurzaam.

 

Lao Tse

 

Er zijn veel schatten op de wereld
maar gezondheid is de grootste

BoeddhaAls je iets deelt wat je liefhebt, vind je vaak
een nieuwe reden om lief te hebben wat je deelt

David ViscottGeduld is alles. Zolang je dat hebt verveel je je niet.

Awee PrinsVrijheid, rust en kracht vind je alleen als je de werkelijkheid toestaat in jouw wereld.
Niet door je te verzetten maar juist door zonder oordeel
open te staan voor alles wat is.
Hoe meer je dit lukt, des te meer je ‘het’ kan toelaten om tot uiting te komen.

Annemarie PostmaIk bezit
drie kostbare dingen, die ik behoed
en hoog acht: het eerste is de goedheid,
het tweede de bescheidenheid
het derde onzelfzuchtig dienen.

Lao Tse

 

Verg veel van jezelf en verwacht weinig van anderen.
Zo blijft je menige ergernis bespaard.

Confucius

 

Er is niets
op de wereld dat zwakker en weker is dan water.
Toch is er niets dan dit dat het harde en starre kan bedwingen.
Dat het zwakke het sterke overwint,
dat het harde minder dan het weke is,
iedereen weet het,
maar niemand handelt er naar.

Lao Tse
Wie werkelijk goed gezind is kan nooit ongelukkig zijn;
wie werkelijk wijs is kan nooit in de war worden gebracht;
wie werkelijk dapper is heeft nooit angst.

Confucius
En
altijd weer zaait men uit het zaad
En altijd weer gieten wolken goden
En altijd weer ploegt men de akker
En altijd weer komen andere eigenaars
En altijd weer zullen bedelaars bedelen
En altijd weer zullen gevers geven
En altijd weer nieuwe gaven geven
En altijd weer nieuwe hemelen vinden
Lied van de monniken van

Gautama Boeddha
De wijze
heeft geen onomstotelijke principes:
hij past zich aan anderen aan.

Lao TseLeren zonder te denken is ijdel,
denken zonder te leren gevaarlijk.

ConfuciusGun je een ogenblik rust en je begrijpt
hoe dwaas je gehaaste rondgang is.
Leer te zwijgen en je merkt dat je teveel gesproken hebt.
Wees welwillend en je ziet in dat je oordeel over anderen al te hard was.

Tsjen TsjinWantrouwen
is een teken van zwakte.

Mahatma GandhiAls je meer dan je plicht hebt gedaan,
is het tijd om terug te gaan.

Confucius

 

Wie op zijn tenen staat,
staat niet lang.

Lao Tse
Het kapitaal is op zichzelf niet kwalijk,
slechts het slechte gebruik ervan
maakt het tot kwaad.

Mahatma Gandhi
Geloof steunt op ervaring,
en ervaring sterkt het geloof.

KrishnamurtiBehoor niet tot degenen, die voor hun daden slechts beloning zoeken.

Bhagavat GitaWerken,
niet winnen !
scheppen,
niet bezitten !

Lao Tse
Op het ogenblik dat ik de stille stem van binnen onderdruk,
houd ik op nuttig te zijn.

Mahatma GandhiDe Geest die alle dingen het leven verschaft is de liefde.

Tsjoe – LiDe wijze zoekt wat in hem zelf zit,
de dwaas zoekt daarbuiten.

Confucius
Wie slechts zichzelf ziet,
straalt niet de wereld tegemoet.

Lao Tse
Ontsteek de lamp van de liefde
met je leven !

Tagore
Wie God ten doel stelt mag in de wereld leven,
maar de wereld niet in hem.

Ramakrishna
Als je een vriend vindt die het juiste inzicht heeft,
een wijze metgezel met een edele inborst,
dan mag je blij zijn.
Ga zorgvuldig met hem om
en je kunt elk gevaar trotseren.

Dhammapada 328 
Als je geen vriend vindt die het juiste inzicht heeft,
geen wijze metgezel met een edele inborst,
wees dan als een koning die zijn land verlaten heeft
en ga alleen door het leven,
 zoals de olifant in het woud.

Dhammapada 329


 

Gezegend de onzelfzuchtige vrienden,
wier motto in het leven standvastigheid is.

Inayat Khan
De volmaakte vriendschap,
waarin alle geestelijke volmaaktheid is gelegen,
komt, wanneer de ziel zó ontwikkeld is dat ze zegt:
‘Er is niemand, die ik niet verdragen kan.’

Inayat Khan


 

Vriendschap is een woord dat we allemaal
in onze dagelijkse taal gebruiken,
en toch kan iemand zijn hele leven nodig hebben
om de betekenis ervan te leren beseffen.

Inayat Khan 

Ik heb mijn vriend in mijn hart gesloten
en hoef me slechts naar binnen te keren om hem te zien.

Darshan Singh
 

 

Die wezens geen geweld aandoet,
mens, dier noch plant,
niet doodt en niet laat doden:
hem noem ik brahmaan.

De Boeddha
Dhammapada, vers 405

 

Dood niet.
Probeer te voorkomen dat anderen doden
en probeer alle mogelijke middelen te vinden
om het leven te beschermen en oorlog te voorkomen.

Thich Nhât HanhIk ben een pelgrim, ik trek rond.
Ik zal blijven rondtrekken
totdat de mensheid de weg van vrede heeft geleerd.
Ik zal lopen tot mij onderdak geboden wordt
en vasten tot mij eten wordt gegeven.

Peace PelgrimNiet geloven in de mogelijkheid
van blijvende vrede
is niet geloven in de goddelijkheid
van de menselijke natuur.

Mahatma GandhiWaar legers kamperen, groeien distels en doornen.
Op grote oorlogen volgen jaren van onheil.

Lao Tzu
Tao-te ching, spreuk 30Als je een geweer hebt kun je één, twee, drie, vijf mensen doden;
maar als je een ideologie hebt en eraan vasthoudt
en denkt dat het de absolute waarheid is,
kun je miljoenen mensen doden.

Thich Nhât HanhMaar men moet goed begrijpen
 dat de strijd met onszelf vrede betekent
 en de strijd met een ander oorlog.

Inayat KhanOok al zijn er harnassen en wapens,
laat niemand ze tevoorschijn halen.

Lao Tzu
(Tao-te ching, spreuk 80)Wij strijden een nieuwe kruistocht,
maar zonder de wapens van de barbaren,
om een heilig land: een nieuwe aarde,
waarop gerechtigheid woont, uit liefde geboren.

Bart de Ligt
(vredesactivist en vredesonderzoeker)Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit
en toch is het de nederigste die maar denkbaar is.

Mahatma GandhiWie de hemel behoeden wil
vervult hij met goedheid.

Lao Tse

 

Zelfs al ben je een minderheid van één persoon
de waarheid is en blijft de waarheid.
 
Ghandi
Elke dag is een reis
en de reis zelf is mijn thuis.
 
Matsuo Basho
Breng veel licht in de wereld.
Licht, breng licht!
 
Vivekananda
Nu is er eeuwigheid, ik ben er middenin,
het is in het zonlicht om mij heen.
 
Richard Jeffries
Wordt wakker, wordt wakker
o, slaper in het land der schaduwen
Ontwaakt!
Slaat uw vleugels uit!
 
William Blake
Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging,
zul je hem nooit meer op zien komen.
 
Lao Tse
Wie bang is krijgt ook klappen.
 
Maurice d'Hond
Als een perzik er naar streeft een aardappel te worden
is dat streven zijn straf.
 
Multatuli


 
 
Een geest die van waarheid vervult is,
moet zijn handelen op het einddoel richten.
 
Mahatma Gandhi
  
Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.

Confucius

 


Wensloosheid leidt tot innerlijke rust.
 
Lao Tse

 


Waarlijk, vernieuw je dagelijks.
 
Confucius

 


De mens zoekt in een wisselvallige wereld
bestendigheid zonder zich rekenschap te geven
dat hij bestendigheid in zichzelf moet ontwikkelen.
 
Inayat KhanMensen willen in vrede met zichzelf leven,
maar met alles wat ze doen om die vrede te vinden,
vernietigen ze de vrede die er al is.
 
KrishnamurtiVoor alle levende wezens geldt dat onwetendheid
over zichzelf tot hun natuur behoort,
in de mens is het een ondeugd
 
BoethiusIn een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang
is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten.
 
Dalai LamaInzicht is de deur naar vrijheid en waakzame aandacht
is de moeder van inzicht.
 
Nisargadatta Maharaj


 
Geen enkel probleem kan ooit worden opgelost vanuit
hetzelfde bewustzijnsniveau dat het creëerde.
 
Albert EinsteinGeluk kan alleen worden ervaren als je er
geen voorwaarden aan stelt.

Pianist Arthur Rubinstein


 
Wie sterft voordat hij sterft
sterft niet wanneer hij sterft

 
MohammedHij is gekomen, hij die nooit is weggegaan.
 
RoemiIeder moment van een zoektocht,
is een moment van ontmoeting.
 
Paulo CoelhoWeet dat het ware licht pas dan gekend wordt

Alleen zoals ik ben
kan ik je lief hebben zoals jij bent

Vroeg of laat moeten we toegeven
dat het niet van belang is dat we iets vinden,
maar dat we gevonden worden.
We zien dat het er niet op aan komt dat we de weg kennen
maar dat we gekend worden
aan de manier waarop we de weg bewandelen.
 
David Steindl-Rast

 


Nederigheid tegenover de bloem aan de boomgrens
opent de weg die bergopwaarts voert.
 
Dag Hammerskjӧld


 

Wanneer de storm woedt en staten schipbreuk lijden,
kunnen wij niets waardigers doen
als een anker uitwerpen van vredevolle studie
en dat laten zinken naar de grond der eeuwigheid.

Johannes Keppler
1571-1630


 

Er voert een kinderlijk eenvoudige weg naar de hoogste wijsheid.
De wereld kent die niet.
Zoek de wijsheid niet in verre plaatsen,
zij staat voor de deur van uw ziel en klopt.

Jacob Boehme


 

Dans als je openbreekt
Dans als de sluier van je afvalt
Dans midden in het gevecht
Dans in je eigen bloed
Dans als je vrij geworden bent

Rumi


 

Een ander mens kan nooit meer van je begrijpen
dan hij zelf van het leven begrepen heeft.
 
Frida de Clerq-Zubli 
Ik groet het licht in jouw ogen,
waarin het universum zich weerspiegelt.
En wanneer jij in je centrum bent en ik in het mijne,
zullen we één zijn.

Crazy Horse, Lakota SiouxAfbeelding: Rende Zoutewelle Wie de wereld wil bewegen,
Moet eerst zelf in beweging komen.

SocratesSterren zijn niet bang
vuurvliegjes te lijken.

TagoreDe essentie is wat er altijd al was,
dat deel van je dat je niet kunt zien voordat je andere dingen kwijt bent.
Het is je geboorterecht.

Dale Pendell


 


Ik ben het kind van de aarde en de sterrenhemel,
maar mijn oorsprong is de hemel alleen.

Orfisch gezegdeElke dag is een reis en de reis zelf is mijn thuis.

Matsuō Basho
Vraag het goddelijke niet om beschutting tegen de wind,
maar vraag:
‘Leer mij de draden spannen
van het weefraam waarop ik een mantel kan weven
waarmee ik de barre storm in kan gaan.’
 
Anoniem
Het licht der heerlijkheid schijnt midden in de nacht.
Wie kan het zien?
Een hart dat ogen heeft en wacht.

Angelus Silesius 1657Het vertrouwen dat in het hart van een zaadje wacht,
belooft een wonder van leven,
al kan zij het niet onmiddellijk bewijzen.

Rabindranath Tagore.


Vrede in het hart is als een boom vol bloesems
die de lente inluidt.

Marianne


Men opent het hart van anderen
wanneer men het eigen hart opent.

Pasqier QuesnelHet hart levert ons authentieke berichtgeving
over onzichtbare zaken.

James Hillman


 

De mooiste feestdagen worden in onszelf gevierd, in stilte en apart;
De geheime gedenkdagen van het hart.

H.W. Longfellow

 


Alles wat we doen wordt gekleurd door de geaardheid van ons hart,
zoals landschappen veranderen door het licht.

Francis Bacon.

 

Het hart is slechts vol als het overloopt.
Jan Vercammen
Ontwaak mijn hart, en zing.
P. Gerhardt

 


Afbeelding: Rende Zoutewelle


Ook dit is kunst
Vanuit een paar zonheldere dagen
Zich zoveel licht het hart toe te dragen
Dat wanneer de zomer allang voorbij is
Het stralen nog steeds bestaat

J.W. von GoetheDe zon ontlokt bloemen aan de aarde,
De liefde deugden aan het hart.

Georg Ebers
Wie diep in het eigen hart kijkt, leert het eigen wezen kennen.
En wie het wezen kent, kent de hemelen.

Mencius.

 

De roep die uit het binnenste van mijn hart opwelt,
zinkt diep in de harten van anderen.
Mijn instrument mag fijn zijn,
Uw muziek die er doorheen klinkt is nog fijner.

Darshan SingDraag zorg voor de stille tuin van je hart
En sterrenbloemen lichten op uit het zaad der eeuwigheid.

MarianneHet weten van het hoofd is als lamplicht voor onze voeten
maar met het weten van het hart
kunnen we zelfs in volslagen duisternis wandelen.

Anne DoughertyZoals het hart van binnen tikt,
tikt het nergens.

Raoul ChapkisTranen reinigen het hart.

Dostojewski
Er klinkt altijd muziek tussen de bomen in je tuin,
Maar je hart moet heel stil zijn om het te kunnen horen.

Minnie Aumonier

 

 
Afbeelding: Rende ZoutewelleHet geluk van een kind begint in het hart van de moeder.

Phil Bosmans
Het hart is een dagboek waarin,
zonder dat we het weten,
elk uur van het leven zijn opmerkingen schrijft.

Emma Block
Het hart van de mens is als het kleed van de arme:
op de plek waar het hersteld is, is het 't sterkst.

Paul Brulat
Het hart van een melodiekun je niet op papier zetten.

Pablo Casals
Geschenk: een pak van je hart.

Lea CousinDe hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht
van alles waaraan je nog gehecht bent.

Godfried Daneels
In het diepst van het hart is een grond die onbetreden blijft.

A. Wallis
Vreugde is grote schoonmaak van het hart.

Japanse spreuk
Voor een moedig hart is niets onmogelijk.

Edward Albee
Woorden die uit het hart komen,
gaan het hart binnen.

Moses Ibn Esra
Accepteer alstublieft niets van wat de spreker zegt en verwerp het evenmin,
maar onderzoek het.
De spreker heeft geen enkele waarde;
laten we dat nog eens duidelijk vaststellen.
 
J. Krishnamurti 
In onze strijd voor vrijheid is de waarheid het enige wapen dat wij bezitten.
 
Dalai Lama 
Zeg de waarheid, Zeg de waarheid, Zeg de waarheid.
 
Sheryl Louise Moller 
Hoe meer vrede in onszelf,
des te meer vrede in onze omgeving.
Als het vuur van illusie, verlangen, wrok,
haat en jaloezie is gedoofd,
kan de liefdevolle geur van vrede zich verspreiden.
 
Marcel Messing 
Wat werkelijk waarde heeft, is onzichtbaar.
 
Soefi-wijsheid 
Alles wat je volledig aanvaardt
brengt je naar de vrede,
ook het aanvaarden
dat je niet kunt aanvaarden,
dat je je verzet.
 
Eckhart Tolle
 
Op het ogenblik van de overgave
eindigt het leven niet, het begint dan pas.
 
Marianne Williamson
 
Als je de sleutel naar bevrijding zoekt,
is er slecht nieuws en goed nieuws.
Het slechte nieuws is:
er is helemaal geen sleutel tot bevrijding.
Het goede nieuws is:
de deur staat altijd open.
 
Jan Kersschot
 
Je vindt geen vrede door de omstandigheden
van je leven te veranderen, maar door te beseffen
wie je ten diepste bent.
 
Eckhart Tolle

Luister!
Het leven is één.
Het heeft geen begin en geen einde,
de bron en het doel leven in je hart.
Je wordt teveel in beslag genomen
door het duister van zijn peilloze diepten.
 
Het leven is geen credo, geen geloof,
het behoort aan geen land of heiligdom,
wordt niet beperkt door geboorte of dood,
is noch vrouwelijk, noch mannelijk.
Kun je water bijeenhouden in een doek
of wind verzamelen in je vuisten?
 
Antwoord, mijn vriend.
 
Drink van de fontein van het leven.
Kom,ik zal je de weg wijzen.
 
De mantel van het leven omvat alle dingen.
 
Uit: ‘From Darkness to Light’
 
Krishnamurti
 
Het lied van het leven
 
Bemin niet de fraai gevormde tak,
draag niet de beeltenis mee in uw hart.
Zij zal vergaan.
 
Bemin de gehele boom.
Dan bemint u de fraai gevormde tak,
het tere en het verdorde blad,
de verlegen knop en de bloem in volle glorie,
het vallende bloemblad en de dansende hoogten,
de schitterende schaduw van volkomen liefde.
 
Ja, bemin het leven in haar volheid.
Het kent geen verval.
 
Uit: ‘From Darkness to Light’
 
KrishnamurtiAfbeelding: Anne van den Dungen


 
Het licht van de ziel
 
Voorwaar, de ziel heeft geen geboorte,
geen dood, geen begin en geen einde,
zonde kan haar niet aanraken,
nog kan deugd haar verheffen;
zij is altijd geweest,
en zal altijd zijn
en al het overige is haar bedekking,
zoals een stolp over het licht.
De ziel is licht,  het denkvermogen is licht
en het lichaam is licht,.
licht in verschillende graden;
en het is in deze verhouding
dat de mens verbonden is
met de planeten en de sterren,
Wanneer de zon omwolkt is,
bereikt het licht de aarde niet;
evenzo is het met de ziel,
die goddelijk is en vervuld met licht.
Wanner ze in dichte wolken gehuld is,
ontvangt de mens het licht niet,
dat in de ziel zelf is.

Hazrat lnayat Kahn
‘De weg (Tao) heeft zijn eigen aard en werkelijkheid,
maar handelt niet en heeft geen vorm.
Je kunt hem doorgronden, maar niet zien.
Hij was er al voordat de hemel en de aarde
zich manifesteerden en heeft altijd bestaan.
Hij schonk leven aan geesten en goden
en bracht hemel en aarde voort.
Hij strekt zich uit tot voorbij het hoogste
punt en is toch heel dichtbij.
Hij strekt zich uit tot voorbij de diepste diepte
en toch bevindt hij zich onder uw voeten.
Hij was er al voor het ontstaan van hemel en
aarde en toch ontstaat hij elke dag opnieuw.
Hij is ouder dan de vroegste tijden en toch blijft hij eeuwig jong.
 
Tswang tse
Doorzie de onzin die dagelijks over je wordt uitgestort.
 
Janet Street Porter
Daarom doet de Meester zonder iets te doen.
Wat opkomt laat hij opkomen;
Wat verdwijnt laat hij gaan.
 
Lao tse
We denken dat onze woorden verschillen van het gepiep van jonge vogels.
Maar zeggen wij zoveel meer dan zij?
 
Tswang tse
Een tocht van duizend mijl begint met één enkele stap.
 
Lao tse
Laat je handelingen een mysterie blijven.
Laat mensen alleen de resultaten zien.
 
Lao tse
We dragen in ons de wonderen die we buiten onszelf zoeken.
 
Sir Thomas Browne
Het geluk in je leven hangt af van de aard van je gedachten.
 
Marcus Aurelius
Als God probeert contact met ons te maken,
dan lukt het niet, want we zijn voortdurend in gesprek.
Hij hoort alleen maar tuut – tuut, tuut………..
 
Fred Matser
‘Jaag geen roem na. Smeed geen plannen.
Verlies jezelf niet in activiteiten.
 Denk niet dat je de wijsheid in pacht hebt.
Omarm alles wat op je weg komt en mijd
uitgestippelde paden.
Omarm wat de hemel je toebedeelt,
Maar weet dat je niets bezit.
Wees leeg. Volkomen leeg.
De volmaakte mens gebruikt zijn geest
als spiegel,
verwelkomt niets, weigert niets,
weerspiegelt alles en houdt niets vast.’
 
Tswang tse
De bedreiging van de mens komt in eerste instantie niet
van dodelijke machines en technologische apparaten;
de werkelijke bedreiging heeft altijd gelegen
in de essentie van de mens zelf.
 
Martin Heidegger, filosoof
Iedereen heeft een doel in ’t leven, een unieke gave of speciaal talent om aan anderen te geven.
En als we dat unieke talent koppelen aan dienstbaarheid aan anderen, ervaren we de extase en verrukking van onze eigen geest, wat het uiteindelijke doel van alle doelen is !
  
Dr. Deepak Chopra

 
 
 
Hoe lang wil je jouw energie nog laten slapen?
Hoe lang blijf je je nog onbewust van de oneindigheid van jezelf?
  
Bhagwan Shree Rajneesh

 
 
 
Je kunt je leven slechts op twee manieren leven.
De ene is alsof niets een wonder is.
De andere is alsof alles een wonder is.
 
Albert Einstein

 
 
  
Natuurlijk ben je paranormaal begaafd;
je realiseert je het alleen niet.
  
Debbie Luican
 
 
 
 
Herken wat je ziet,
en dat wat voor je verborgen is,
                        zal duidelijk worden.                      
  
De Nag Hammadi Geschriften


 
  
 De sneeuwgans hoeft zich niet te wassen om wit te zijn.
Evenmin hoef jij iets te doen behalve jezelf te zijn.
  
Lao-Tse

 
 
 
Handel vanuit zijn.
  
Bhagavad Gita

 
 
  
De grootste revolutie van onze generatie
is de ontdekking dat menselijke wezens
de uiterlijke aspecten van het leven kunnen wijzigen
door hun innerlijke geesteshouding te veranderen.
 
William James

 
 
 
De krachtigste manier om de wereld te veranderen
is je eigen overtuigingen omtrent de aard van het leven,
de mensen en de realiteit, om te zetten
in iets positievers en daar naar te handelen.
  
Shakti Gawein

 
 
  
Waarheid verandert niet,
echter jouw waarneming ervan
kan variëren of ingrijpend veranderen.
  
John en Lijn St. Clair Thomas
 De wijze waarop wij omgaan met emoties ketent ons vast of bevrijdt ons.
 

Auden


als je van binnen, zelf tot licht geworden bent.

Anoniem

 

Vraaggesprek:
Hoe bent u glimworm zo gaan glimmen?
-Het ging vanzelf ik had het imme.

Kees Stip

 

U bent de lamp die uw weg verlicht.
Treuzel niet, maak haast.

Boeddha

 

Bloemen laten zien hoeveel licht er in de materie besloten ligt

Anoniem

 

Ik groet het licht in jouw ogen
waarin het hele universum zich weerspiegelt
en wanneer jij in je centrum bent
en ik in het mijne zullen we één zijn.

Crazy horse (Lakota Sioux)

 

De mens moet leren de lichtstraal op te vangen
die vanuit zijn binnenste opflitst.

Ralph Waldo Emerson
Het licht aanvaardt de duisternis als zijn gade
omwille van de schepping.

Rabindranath TagoreEen reine en sterke wil is almachtig.

Vivekananda

 

Misschien is al het verschrikkelijke in essentie
iets hulpeloos wat onze hulp wil

Rainer Maria Rilke
Wie zin geeft aan het leven,
geeft ook zin aan de dood

Antoine de Saint-Exupéry


 

Ervaring is wat je krijgt als je niet krijgt wat je wilt

Randy Pausch


 

Een betere wereld begint bij jezelf

Brahma Kumaris


 

Wonderen zijn heel gewoon, omdat we allemaal zo krachtig zijn!

David IckeOver het verleden moet je je geen zorgen maken,
Wend je tot wat komt.
 
Tsen – Koeang


 

Wie veel schatten ophoopt,
heeft veel te verliezen.

Lao TseDe kracht waarin ik geloof
is de kracht van het ontzeggen
 
Tagore


 

Een edel mens kan nooit zijn kinderhart verliezen.

Mong Tse
Over het doel heen schieten
is niet zo erg als het doel niet bereiken.

Confucius
De grootste openbaring is de stilte.

Lao Tse
Men komt niet ver
als men niet helemaal van voren af begint.
 
Krishnamurti


 

De eerste oorzaak van het geluk huist in de geest,
de uiterlijke omstandigheden vormen enkel nadelige of gunstige voorwaarden.
 
Matthieu Ricard
 
Het probleem is dat je denkt dat je tijd genoeg hebt.
 
Jack Kornfield 
Bekijk je leven zonder idealisme, grootheidswaan of vertedering.
Stemt wat je kiest overeen met diepste waarden?
 
Jack Kornfield
 
Nauwlettende waakzaamheid en aandacht kunnen ons gedrag veranderen.
 
Kalu Rinpoche
 
Er gaat niets meer vanbuiten omdat niets meer vanbinnen gaat.
 
Matthieu Ricard
 
Ook op grijze dagen is de zon niet voorgoed verdwenen.
 
Arnand Desjardins
 
Als je een ernstige teleurstelling oploopt weet je niet of de kous daarmee af is.
Het kan juist het begin van een groot avontuur zijn.
 
Pema Chödrön
 
Ons hart kan sterk worden op de plaats waar het is gebroken.
 
Jack Kornfield
 
Je moet leren je meer te verheugen.
Die rijkdom huist in de kern van je vrijgevigheid en vormt de kiem
van je ik red het wel-gevoel dat niet afglijdt in geklaag en miserabilisme.  
 
Trungpa
 
Bezitsdrang baart ontoereikendheid
Onthechting geeft tevredenheid.
 
Kalu Rinpoche
 
Verlang wat je hebt en verlang niet wat je niet hebt.
Daarin ervaar je waarachtige overvloed.
 
Jack Kornfield
 
Het waarachtige wezen van de mens is goedheid.
Veel andere kwaliteiten zijn de vrucht van opvoeding en kennis.
Maar wil je een echt mens worden en zin aan je leven geven,
dan is een goed hart het essentiële.
 
Dalai Lama
 
Vertrouwen is nauw verweven met de afstemming van onze waarneming op de werkelijkheid. 
 
Matthieu Ricard
 
Vrede in de gedachten wortelt in genegenheid en mededogen.
Ze vergt een sterk inlevingsvermogen en een diepgravend gevoelsleven.
 
Dalai Lama
 
Enkel een volgehouden training brengt onze spirituele praktijk in evenwicht en geeft ons de kracht om onze negativiteit vastberaden het hoofd te bieden.
 
Dilgo Khyentze Rinpoche
 
Als we ons betrokken en verantwoordelijk voelen of ons engageren,
dan krijgen we veel moed en ervaren we een diepe ontroering.
 
Dalai Lama
 
De Belangrijkste dingen in het leven hebben niets buitengewoons of grandioos, het zijn de momenten dat wij geraakt worden door elkaar.
 
Jack Kornfield
 
Authentiek gelukkig worden vereist verandering,
zowel van je visie op de wereld als van je denken.
 
Dalai Lama
 
De enige die schuld draagt is de verwarring die huishoudt in onze geest;
het boeddhisme noemt die chaos wetendheid.
 
Matthieu Ricard
 
Dat je niet uit het lood te slaan bent ontdek je eerst als je iemand je plaats inneemt.
 
Jack Kornfield
 
De ware oorzaak van tevredenheid en bevrediging moeten in onszelf worden gezocht.
 
Dalai Lama

 

 

 

Wees zelf de verandering die je wilt zien
in de wereld

Mahatma Gandhi

 
 

Wie niet in staat is grenzeloos te geven,
is niet in staat grenzeloos te ontvangen.

Lao Tse
 
Een vriend is één ziel in twee lichamen.
 
Aristoteles
 De grootste moed is de moed om gelukkig te zijn.
 
Ladaks gezegde
 De toekomst is niet wat er zal
gebeuren maar wat we zullen doen.


 
 
Niet de dingen zelf maken de mensen ongelukkig
maar hun denkbeelden erover.
 
Epictetus
 


 
Jaag niet achter het verleden aan
Verlang niet naar de toekomst
Het verleden is niet meer
De toekomst is nog niet begonnen.

Boeddha
 De welvaart en de overvloed,
ze hebben ons verward.
Wij zijn voor het grootste deel een brein,
voor het kleinste deel een hart.
Wat leven was met hart en ziel,
werd leven met het hoofd.
De vonk, die leven leven doet,
is ongeveer gedoofd.
 
Toon Hermans
 

 


Als je gelukkig wilt zijn wees het dan.
 
Chinees spreekwoord
 Zij die weten, weten dat ze weten
Zij die niet weten, weten dat ook niet.

Oud Cajun gezegde


 


Rust is de grootste manifestatie van kracht.

Fred van Beek


 
Laat mij niet tevergeefs
in het donker tasten,
maar rustig van geest blijven
in het vertrouwen
dat de dag zal aanbreken
en de waarheid zal verschijnen
in al haar eenvoud.
 
Rabindranath Tagore
 
 


 
We mogen niet beter worden
van onze ziekte vóór we
door onze ziekte beter
zijn geworden.
 
 


 
Ziekte is geen vijand
waartegen je moet strijden
maar een vriend die
jou wat te vertellen heeft.
 
 


 
Ik acht mij van niemand de mindere sinds ik in
mezelf de enige heb verwerkelijkt.
 
Inayat Khan
 
 


 
Lafaards zijn niet in staat liefde te uiten; dat is
voorbehouden aan de dapperen.
 
Mahatma Gandhi


Afbeelding: Rende Zoutewelle 

 
Kijk binnen in u. In uw binnenste is een bron
Die nooit opdroogt, als u maar weet te putten.
 
Marcus Aurelius
 
 
 
 
 
Liefde geeft niets dan zichzelf en neemt niets
dan zichzelf.
Liefde bezit niet en wordt niet bezeten, want
liefde is genoeg voor de liefde.
 
 


 
‘Je blik zal helder worden wanneer je in je hart kijkt.
Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.’
 
Carl Gustav Jung
 
 


 
‘Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer
kracht hij in zichzelf vindt’
 
Inayat Khan
 
 


 
Wie is een groot mens?
Die het sterkste is in het uitoefenen van geduld.
 
Boeddha
 
 


 
Sluit vriendschap met het goede in de
mens, niet met zijn goederen.
 
Oosters gezegde
 
 


 
De ziel zelf is het geluk
 
Inayat Khan
 
 

 
“Uw schatkamer is in Uw binnenste
en bevat alles dat U nodig
zult hebben.”
 
Hui Hai 
Niemand komt de jeugd door zonder emotionele pijn.
Zelfs als je twee verlichte ouders hebt merk je
dat je opgroeit in een grotendeels onbewuste wereld. 
Is er een betere manier om te genezen
dan van dichtbij te zien hoe anderen lijden?
 
Benoíte Groult 
De hoogste kunst is levenskunst
De hoogste levenskunst is liefde. 
Wanneer je verdrietig bent
Blik dan in je hart en je zult zien
Dat je weent om wat je vreugde schonk
Vreugde en smart zijn onafscheidelijk
 
Kahlil Gibran 
If we cannot free ourselves
We can free our vision
 
Piet Mondriaan 
Alleen met het hart kun je goed zien
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar
 
Antoine de Saint-Exupéry (schrijver Le petit prince) 
Niets is goed of slecht
alleen uw gedachten kunnen iets
goed of slecht maken
 
Shakespeare 
De weg die je inslaat, is
Voor jou de juiste weg
 
Hazrat Inayat Khan 
Er zijn geen slechte mensen,
Alleen maar domme mensen.
 
Boeddha
In de stilte van je eigen innerlijk
wordt het je duidelijk
wat waar is.
 
Confucius
Hoop is dat ding met veren
Dat neerstrijkt in de ziel…
Een lied zonder woorden zingt
En nooit ophoudt…nimmer.

Emily Dickinson
 
 

 
Ook dit is kunst
Vanuit een paar zonheldere dagen
Zich zoveel licht het hart toe te dragen
Dat wanneer de zomer ver voorbij is
 Het stralen voortbestaat.
 
J.W. Goethe

 

 
Geluk hangt niet af van hoeveel je hebt
Maar van hoeveel je nodig hebt
 
Kris Jan Jacobs
 

 
 
Wij zijn sterrenstof dat de sterren beschouwt
 
Carl Sagan
 

 
 
Vreugde is de grote schoonmaak van het hart.
 
Japans gezegde.

 

 
Afbeelding: Vincent van Gogh, Amandeltak in bloei
Met dank aan het Van Gogh Museum, Amsterdam
Zelfs al ben je een minderheid van één persoon
de waarheid is en blijft de waarheid.
 
Ghandi
 
 
 
 
Elke dag is een reis
en de reis zelf is mijn thuis.
 
Matsuo Basho
 
 
 
 
Breng veel licht in de wereld.
Licht, breng licht!
 
Vivekananda
 
 
 
 
Nu is er eeuwigheid, ik ben er middenin,
het is in het zonlicht om mij heen.
 
Richard Jeffries
 
 
 
 
Wordt wakker, wordt wakker
o, slaper in het land der schaduwen
Ontwaakt!
Slaat uw vleugels uit!
 
William Blake
Afbeelding: Vincent van Gogh, Irissen
Met dank aan het Van Gogh Museum, Amsterdam

Het beste en het heerlijkste
waartoe men in dit leven kan komen
is dat jij zwijgt
en God laat handelen en spreken.

Meester Eckhart
De liefde vlamt snel op in een zachtmoedig hart.

Dante
Leven is een zuivere vlam
En wij leven door een onzichtbare vlam in ons.

Thomas Browne 1685
Don’t fight for peace, peace for peace.

David Icke
Het is mooi een huis te zijn
voor het enige hart dat je niet wilt achterlaten

Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen
die op een sombere dag naar de zon willen klimmen

Het is mooi een deur te zijn, zachtjes knarsend
maar toch opengaand voor al wie wil binnengaan

En een raam, waarin het licht niet dooft
voor al wie denkt, het is al laat.

Vjatsjeslav Koeprijanov
Emoties zijn chemische producten, die kunnen doden of genezen.

Bernie Siegel
De beste en doeltreffendste apotheek bevindt zich in ons eigen lichaam

Robert Peale

 


Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit
en toch is het de nederigste die maar denkbaar is.

Gandhi
Socrates kun je doden, de waarheid nimmer.

Socrates
Wees een licht voor jezelf

Boeddha
Als je een licht bent voor jezelf, dan hoef je niet het licht van iemand anders te volgen.

Jiddu Krishnamurti